Разплащателна сметка ДСК - какви са таксите за предлаганите от банката валути

Olesya Mets

Ако искате да управлявате по максимално сигурен, ефективен и практичен начин парите си, най-лесната възможност за това е да си откриете стандартна разплащателна сметка ДСК.

Преди да го направите обаче е важно да се информирате в какви валути имате опцията да си откриете разплащателна сметка и какви са конкретните такси на банката за всяка една от тях.

С Wise можете да откриете своя сметка напълно безплатно и да получите подробна информация за крайните такси още преди нейното откриване.

Направете си безплатно профил в Wise 💸

Какво е разплащателна сметка?

Разплащателна сметка е онази сметка, чрез която можете да съхранявате, теглите, внасяте, нареждате и получавате парични средства без ограничение в много и най-различни чуждестранни валути¹.

Обикновено разплащателните сметки се използват основно за извършване на разплащания. Повечето банки предлагат стандартна разплащателна сметка в BGN, с която можете да плащате и битовите си сметки (електроенергия, отопление, вода и други), данъци, различни такси, телефон и интернет услуги.

Възможностите, които ви дава разплащателна сметка ДСК

Можете да си откриете стандартна разплащателна сметка ДСК във всеки клон на банката². Разплащателна сметка ДСК е много практична, функционална и лесна за използване. По ДСК разплащателна сметка можете да:

  • внасяте и теглите пари в брой като тази услуга е достъпна за теглене в следните валути: BGN, EUR, USD, GBP и CHF
  • ползвате своя собствена банкова карта в случай, че разплащателната ви сметка е откритa в BGN, EUR или USD
  • ползвате овърдрафт кредит в случай, че сметката ви е открита в BNG или EUR

Предимството на разплащателна сметка ДСК - богат избор от валути

Имате богат избор от валути, в които да си откриете ДСК разплащателна сметка, а именно: BGN (лева), EUR (евро), USD (щатски долари), GBP (британски паунди), CHF (швейцарски франкове), CAD (канадски долари), SEK (шведски крони), HUF (унгарски форинти), RON (румънски леи), JPY (японски йени), RUB (руски рубли) и TRY (турски лири)².

ДСК разплащателна сметка - такси за предлаганите валути

Разплащателна сметка ДСК се открива и закрива при определени условия, а таксите за обслужване на сметката зависят от валутата, в която тя е открита. Обобщени данни по този въпрос за ДСК разплащателна сметка ще намерите в долупосочената таблица:³

Откриване на разплащателна сметка ДСКBGN 4
Закриване на разплащателна сметка ДСК без такса
Месечна такса обслужване за разплащателна сметка ДСК

с издадена дебитна карта

BGN 2.60 / EUR 1.35 / USD 1.55

Месечна такса обслужване за разплащателна сметка ДСК

без издадена дебитна карта

BGN 4.50 / CHF 2.45 / RON 11.40 / EUR 2.30 / CAD 3.30

JPY 310 / USD 2.65 / SEK 24.00 / RUB 200 / GBP 1.95 / HUF 825 / TRY 40.00

Такси на банка ДСК за кредитни преводи от вашата сметка

Таксите на банка ДСК за кредитни преводи от вашата сметка са различни в зависимост от това дали става въпрос за SEPA преводи в EUR към други банки в ЕИП (Европейското икономическо пространство) или преводи във валута към други банки извън ЕИП и преводи във валути, различни от EUR към други банки в ЕИП.

Обобщена информация по този въпрос можете да намерите в долупосочената таблица:³

Кредитни преводиНалични парични преводи
Преводи в EUR към други банки в ЕИП - за суми до 100 000 лв. - EUR 3.07

- за суми от и над 100 000 лв. - EUR 12.27

- експресен кредитен превод - EUR 12.27

- за суми до 100 000 лв. 1%, мин. EUR 6.14

- за суми от и над 100 000 лв. 1%, мин. EUR 17.90

- експресен наличен паричен превод 1%, мин. EUR 17.90

Преводи във валута към други банки извън ЕИП

и преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП

- 0.25%, мин. EUR 30.00, макс. EUR 250.00- 1%, мин. EUR 30.00

Допълнителна такса за експресен превод (по възможност на Банката): EUR 30.00

Обменният курс на банка ДСК

Банка ДСК има свой собствен обменен курс⁴. Той се различава от средния пазарен валутен курс, който можете да намерите в Google. Това е обичайна практика за банките. Освен това, много често те предлагат парични преводи с надценка и изискват допълнителни такси от клиентите.

С Wise получавате алтернатива на този модел и можете да бъдете напълно сигурни, че за абсолютно всички конвертирания на валути се използва само и единствено съответният среден пазарен валутен курс. Също така имате възможността да проверите крайните такси в самото начало, още преди да сте си направили Wise акаунт.

Мултивалутен акаунт в Wise

С удобния мултивалутен акаунт на Wise можете да се сдобиете с данни за банков акаунт в цели 10 валути и да получавате плащания като в местна банкова сметка. Най-важното е, че посредством този акаунт разполагате с опцията да държите и конвертирате над 50 различни валути, и да изпращате пари в чужбина по максимално евтин, бърз и лесен начин. Ако си откриете сметка с Wise, получавате дебитна карта, а за поддръжка на самата сметка нямате месечни такси.

Вие можете да си направите Wise акаунт и да си откриете сметка напълно безплатно!

Наред с това, че услугите на Wise са иновативни и ефикасни, те ви гарантират сигурност и безопасност. Можете да сте сигурни в това, защото дейността на Wise в различните държави е изцяло съобразена с изискванията и правилата на местните регулаторни органи.

Съхранявайте и конвертирайте валути
с Wise


Източници:

  1. Асоциация на банките в България, Депозитни продукти
  2. Банка ДСК, Стандартна разплащателна сметка
  3. Банка ДСК, Тарифа за лихвите, таксите и комисионните за физически лица
  4. Банка ДСК, Валутна информация

Източниците са проверени на 26.05.2022 г.


Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение