Откриване на сметка в евро - бързо, лесно и удобно решение

Olesya Mets

Откриването на разплащателна сметка в евро е практичен и сигурен начин да получавате, и управлявате ефективно доходите си.

В тази статия ще бъде обяснено какво е необходимо за създаването на сметка в евро, какви са таксите на различните банки за тази операция и има ли алтернативни решения за нейното осъществяване.

С Wise можете да откриете сметка в евро напълно безплатно и без никакви месечни такси.

Открийте безплатно сметка в евро
с Wise 💶

Можете ли да откриете сметка в евро, използвайки услугите на българските банки?

Разбира се, че да. По-голямата част от банките предлагат стандартни разплащателни сметки в евро както за физически, така и за юридически лица. С тези сметки свободно можете да теглите и внасяте пари в евро, както и да нареждате, и получавате суми в същата валута.

Колко струва откриването на разплащателна сметка в евро в различните банки?

Повече информация по този въпрос за четири от най-известните български банки ще намерите в долупосочената таблица:

Банка ДСК Уникредит Булбанк Пощенска банка Обединена българска банка
Има ли опция за откриване на сметка в евро Да Да Да Да
Всички налични валути EUR, USD, GBP, CHF¹ EUR, USD, GBP, CHF⁵ EUR, USD⁸ EUR, USD, GBP, CHF¹²
Такса за откриване на сметката EUR 0 - EUR 2² EUR 4⁶ - с издадена дебитна карта: EUR 1.50

- без издадена дебитна карта: EUR 2.50⁸⁻⁹

BGN 0 - BGN 2¹²
Месечна такса EUR 1.35 - EUR 2.30² EUR 3 - EUR 6⁶ EUR 1.30 - EUR 2.10⁸⁻⁹ BGN 2.50 - BGN 4.50¹²
Обменен курс свой собствен обменен курс³ свой собствен обменен курс⁷ свой собствен обменен курс¹¹ свой собствен обменен курс¹⁴
Изпращане на пари в SEPA EUR 3.07 - EUR 12.27⁴ BGN 1.20 - BGN 14.00⁶ BGN 6 - BGN 22¹⁰ BGN 0.90 - BGN 20¹³
Изпращане на пари извън SEPA EUR 30 - EUR⁴ 250 вальор 1 работен ден:

EUR 22 - EUR 375 + EUR 9 такса комуникационни услуги⁶

вальор същия ден: EUR 30 - EUR 450 + 9 EUR такса комуникационни услуги

обикновен вальор:

- до EUR 1 000: EUR 14¹⁰

експресни преводи: EUR 16 - EUR 235 (зависи от точната сума на превода)

с вальор същия ден: EUR 40 - EUR 300

наредени в банков клон: BGN 50 - BGN 400¹³

наредени чрез онлайн и мобилно банкиране: BGN 40 - BGN 400

Важно е да се отбележи, че традиционно банките не използват средния пазарен валутен курс – същият, който можете да намерите в Google. Освен това, те често изискват допълнителни такси и паричните преводи са предлагани с надценка. Именно затова винаги трябва да проверявате и сравнявате обменните курсове.

Както можете да забележите от таблицата, месечните такси на всички банки зависят и от това дали с откриването на сметка в евро искате издаване на дебитна карта или не.

От друга страна, таксите за изпращането на пари в и извън SEPA зависят от конкретните вальори и срокове за изпълнение. Също така от начина, по който се нарежда преводът (в банков клон, онлайн и мобилно банкиране) както и от това каква е точната сума, която искате да преведете. При експресните преводи ще заплатите допълнителни такси.

Безплатна сметка в евро с Wise

С Wise ви се предоставя алтернативата да държите и конвертирате над 50 различни валути, използвайки само един мултивалутен акаунт. Също така, можете да получите данни за банков акаунт в евро като код на дадена банка (SWIFT/BIC) и IBAN, за да изпращате и получавате плащания в евро като в местна банкова сметка, както и данни за банкови акаунти в други 9 валути.

Откривайки своя сметка в евро с Wise, получавате дебитна карта, а за поддръжка на сметката не се събират месечни такси.

В допълнение, използвайки услугите на Wise, можете да бъдете сигурни, че всички конвертирания на валути ще бъдат направени със среден пазарен валутен курс. Още повече, разполагате с опцията да проверите всички крайни такси още преди да сте си направили акаунт.

Откриване на сметка в евро

Всички банки имат еднакви изисквания към клиентите, които искат да си открият разплащателна сметка в евро в техните офиси. Единственият необходим документ за откриване на такава сметка е документ за самоличност.

Преди да си отворите сметка в евро, е препоръчително да проверите актуалната информация в банката относно размера на следните такси:

 • такса откриване на сметка
 • месечна такса
 • такса за издаване на дебитна карта
 • други такси за основни финансови операции

Други опции за отваряне на разплащателна сметка в евро

През последните няколко години, в България започнаха да се утвърждават нови алтернативи за отваряне на сметка в евро. Най-популярните сред тях са N26 и Revolut като всичко необходимо, за да ги използвате, е да имате интернет връзка и мобилен телефон, от който да оперирате с парите си.

Отваряне на сметка в евро с N26

N26 модерна и иновативна финансова услуга с пълен банков лиценз в Германия¹⁵. Основните предимства, които получавате с тази услуга, са:

 • Много бърза и лесна регистрация (около 8 минути)
 • Евро сметка с немски IBAN, която е безплатна
 • Виртуална дебитна карта Mastercard, която също е безплатна
 • Бързи SEPA преводи

Сметка в евро с Revolut

Revolut ви дава възможност да оперирате с паричните си средства в различни валути, да извършвате преводи и да теглите в брой от банкоматите по целия свят. Можете да си откриете сметка в евро, използвайки някой от плановете за ценообразуване на Revolut в диапазона BGN 0 - BGN 25.99 такса за месец¹⁶.

Открийте бързо, лесно и безплатно своя сметка в евро с Wise

С предлаганите алтернативни услуги на Wise, можете да откриете своя сметка в евро максимално бързо и лесно, а освен това - и напълно безплатно. С Wise получавате максимална сигурност, тъй като спазваме стриктно правилата на регулаторните органи в държавите, в които осъществяваме дейността си.

Спестете пари с Wise


Източници:

 1. Стандартна разплащателна сметка - банка ДСК
 2. Документ с информация за таксите на банка ДСК - Стандартна разплащателна сметка
 3. Валутна информация - банка ДСК
 4. Тарифа на банка ДСК за разплащания и преводи
 5. Стандартна разплащателна сметка - Уникредит Булбанк
 6. Документ с информация за таксите на банка Уникредит Булбанк - Стандартна разплащателна сметка
 7. Валутни курсове - банка Уникредит Булбанк
 8. Разплащателни сметки - Пощенска банка
 9. Разплащателни сметки, Индивидуални клиенти - Пощенска банка
 10. Тарифа за таксите и комисионните на Пощенска банка
 11. Валути - Пощенска банка
 12. Обединена българска банка - Стандартна разплащателна сметка
 13. Тарифа за таксите и комисионните за физически лица - Обединена българска банка
 14. Валутни курсове - Обединена българска банка
 15. N26 - преглед, такси и мнения - материал от FinTech Bulgaria
 16. Планове за ценообразуване - Revolut

Източниците са проверени на 21.05.2022 г.


*Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение