Börja investera: Guide för nybörjare

Sara Wickström

Det är idag allt fler som tänker på sina sparanden och investeringar för framtiden. Det rör sig om pensionen men även om andra målsättningar för tiden innan det blir dags att ställa skorna på hyllan.

Det är dock inte alltid så enkelt att veta hur man bäst börjar spara, investera och lägga undan pengar till sitt framtida jag; hur gör man, hur mycket bör man lägga undan och var placerar man dem bäst så att de skapar mervärde?

Allt detta tänker vi kolla på i denna artikel och lite senare kollar vi även på Wise som ett smidigt alternativ när du vill komma undan höga valutaväxlingskostnader.

Lär dig mera om Wise

Investera eller spara – vad är egentligen skillnaden?

Orden "investering" och "sparande" är många gånger synonyma i konversationer och detta eftersom det i stort handlar om samma sak: att lägga undan delar av sina inkomster för framtida behov med avsikten att få dem att växa.

Detta är allas vår gemensamma uppfattning om "sparande" och en som ringer ännu sannare när det kommer till "investering".

Olika typer av investeringar

Sen finns det såklart olika typer av sparanden och investeringar – både i form av tid och riskhantering.

"Säkrast" är dina pengar på ett sparkonto hos banken. Här kan du regelbundet sätta in pengar och har du ett med någorlunda bra avtal så får du dessutom avkastning i form av ränta. Denna typ av sparande medför väldigt liten, till ingen risk, men på samma vis är många gånger den möjliga avkastningen väldigt låg.

I annat fall är de vanligaste formerna av investeringar aktier och fonder och det är dessa vi kommer att fokusera på i resten av denna artikeln.

Aktier eller fonder – vilket är bäst för mig?

När du börjar kolla på att investera dina besparingar så kan det tyckas att du behöver bestämma dig för ifall du ska investera i fonder eller aktier. Gör inte det.

Fokusera istället på att förstå dem båda och gör deras individuella fördelar till dina egna.

När du handlar med aktier behöver du själv förstå företagen du investerar i och på egen hand skapa dig en uppfattning om vad du kan få ut av din investering och vilken strategi du bör använda. Investerar du i fonder så sköts allt detta åt dig till en kostnad och du kan på så vis ta del av en större marknadsandel, med bättre riskspridning, men också mindre avkastning.


Investera i fonder – vad innebär det och hur fungerar det?

Investering i fonder kan se ut på många olika sätt men huvudsakligen innebär det att man köper in sig på en andel i de tillgångar som fonden äger och förvaltar.

För en aktiefond innebär detta till exempel att de tar alla sina fondmedlemmars investeringar och förvaltar detta i diverse bolag som de anser kommer vara vinstgivande. Fondmedlemmarna blir således (indirekt) även de delägare i dessa bolag och det är i dessa ägandeskap som investeringen hålls.

Skillnaden mot att investera i aktier är alltså huvudsakligen att du genom en fond blir ägare av en samling aktier, hos flera olika bolag istället för endast ett. Detta gör att riskspridningen för din investering ökar, något som i regel också är bättre för avkastningen.

Olika typer av fonder

Det finns dock olika typer av fonder och för att bara nämna några hittar du nedan en samling av de allra vanligast fonderna att investera i:

Aktiefonder/Indexfonder

Aktiefonder är som vi nyss nämnde fonder där förvaltare återinvesterar dina pengar i bolag på börsen. Indexfonder är som aktiefonder, med skillnaden att samtliga bolag inom fonden är registrerade på samma index (till exempel OMXS33 där de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen bor) och värdet styrs på samma sätt.

Valutafonder

En valutafond fokuserar på att återinvestera sina medlemmars pengar i valutor. Valutan kan vara en som verkar i regionala ekonomier, där det finns låg inflation och investeringsstrategin är ofta att dra fördel av den troliga tillväxten – jämfört med en inhemsk valuta.

Räntefonder

Räntefonder är fonder som fokuserar på investeringar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Räntefonder har i regel lägre risk än aktiefonder och delas normalt upp i kategorier som återspeglar vilka typer av värdepapper som de valt att investera i.


Investera i aktier – med stor risk kommer också stora vinster, eller?

När du investerar i aktier så gör du det i regel på egen hand, eller genom en aktiemäklare som utför och ser över köpen åt dig. I dessa fall har du mycket mindre riskspridning för din investering och du måste därför på samma sätt vara bättre upplyst om företagen du investerar i, samt hur marknaden de existerar på fungerar.

Till följd av den minskade riskspridningen får du dock tekniskt sätt också bättre vinstchanser, främst till följd av att större delar av din investering är låsta till en mindre mängd tillgångar.

Är det billigare att investera i aktier?

När du investerar i fonder så krävs det också att en förvaltare får lön för att ta hand om dina pengar. Detta ter sig i regel i form av en procentsats utav de vinster som fonden lyckats generera årligen.

När du investerar i aktier på egen hand så klipper du bort mellanhanden och på grund av detta betalar du inte heller någon förvaltningsavgift. Istället betalas en engångsavgift, så kallad courtage, som varierar beroende på investeringens storlek och börsen som företaget noterats på.

⚠️ Kom ihåg att en investering alltid innebär en risk, och du kanske inte kommer få tillbaka den summa du investerat.

Spara pengar när du investerar utomlands med ett konto från Wise

När du börjar investera utomlands görs det också många gånger i en utländsk valuta och på samma vis kommer avkastningen från dessa investeringar att betalas ut i samma valuta. När du väl tar hem pengarna till Sverige sker en valutaväxling in på ditt svenska konto och är du inte uppmärksam kan dessa transaktioner snabbt springa iväg och bli dyra.

Detta är eftersom de traditionella bankerna tar ut förhöjda växlingskurser när en utländsk valuta ska växlas in på ett svenskt konto. Som kund hos Wise får du dock alltid marknadens mittkurs och dedikerade bankuppgifter för över 7 internationella valutor.

Detta innebär att oavsett var du ska ta emot pengar från så hamnar pengarna på ditt Wise-konto billigare än om du tagit emot dem hos din traditionella bank.

Tar du emot pengarna med en av dina dedikerade bankdetaljer sker transaktionen som en lokal transaktion och i alla andra fall kommer valutaväxlingen som sker utföras av oss, tillsammans med marknadens mittkurs, till några av marknadens allra bästa priser.

Registrera dig hos Wise gratis

Wise app


Denna publikation är endast tillför allmän information och är inte avsedd att täcka alla aspekter inom ämnet. Den är inte avsedd att utgöra råd som du bör lita på. Du bör söka dig till specialist eller professionell rådgivning innan du vidtar eller avstår från en åtgärd på basis av denna publikation. Informationen i denna publikation utgör inte juridiska, skattemässiga eller andra professionella råd från Wise Payments Limited eller samarbetspartners. Tidigare resultat garanterar inte liknande slutresultat. Vi varken garanterar, försäkrar eller representerar, oberoende om uttryckt direkt eller indirekt, att innehållet i publikationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Wise – det nya smarta sättet att skicka pengar utomlands.

Ta reda på mer

Tips, nyheter och uppdateringar för din plats