Så kan du starta företag i USA: Allting du bör veta

Sara Wickström

Som världens största ekonomi är den amerikanska marknaden inte en som går att förbise och tillika är det många gånger oumbärligt att ha ett finger med i spelet bland Wall street-hajar och film-moguler. Vi kommer i denna artikel att titta närmare på hur man går till när man vill starta företag eller öppna filial i USA.

Lite senare tittar vi även närmare på Wise som ett enkelt och smidigt alternativ för din företagsekonomi.

Lär dig mera om Wise för företag

Varför starta företag i USA? Fördelar och nackdelar

Till en början ska vi kolla på de olika anledningar som man kan ha till att starta företag i USA och vad för- och nackdelarna är när man väljer att göra det.

Den främsta anledningen till att starta företag i USA är för att få åtkomst till den amerikanska marknaden. Det är nämligen inte vilken marknad som helst utan landet står även för världens största ekonomi – med den amerikanska dollarn som världens reservvaluta.

Så vad är då fördelarna, jämfört med nackdelarna, med att starta företag i USA? Nedan har vi sammanställt de vi själva tycker väger tyngst.

Fördelar

 • Tillgång till den amerikanska marknaden – världens största ekonomi med stor handelskraft som dessutom skapar en fantastisk ingångsväg till den globala marknaden.
 • Bättre investeringsmöjligheter– med ett etablerat företag i USA får du också möjligheten att investera på den amerikanska marknaden.
 • Monetära incitament – båda lokala och nationella etablissemang erbjuder incitament till utländska aktörer som är villiga att investera i specifika områden.

Nackdelar

 • Deklarering på engelska – när du startar företag i USA måste du även betala skatt där och hela processen sker på engelska. Det är därför ofta nödvändigt att anlita en revisor.
 • Hård konkurrens – USA är världens största ekonomi och på samma sätt en av världens största marknader. Detta leder till hård konkurrens och tunga kamper för större marknadsandel.
 • Svårt att bestämma vilken stat– med 50 olika alternativ att välja mellan kan det vara svårt att hitta rätt.

Se över din affärsidé

När vi väl kollat på de olika för- och nackdelar som finns, ska vi direkt ge oss på själva processen med att starta ett företag. Denna process börjar dock inte med att välja företagsnamn och skriva på papper utan långt innan dess. Först måste man se över sin affärsidé och se till så att man har tydliga målsättningar för sitt nya företag.

Det finns såklart en massa olika sätt att göra detta på, men i stort sätt så går det att lista ut det mesta man behöver veta genom att ställa sig följande frågor:

 • Ska företaget förmedla en tjänst eller sälja en produkt? Detta är den absolut viktigaste frågan att ställa sig till en början, eftersom svaret sedan kommer att definiera resten av verksamheten.

 • Bygger verksamheten på en unik affärsidé eller kommer den att försöka bryta sig in på en redan etablerad marknad? Nästa viktiga fråga som definierar företagets strategi och hur det väljer att till exempel positionera och marknadsföra sig.

 • Finns det liknande produkter eller verksamheter i USA? Även om idén har etablerats utomlands kan det fortfarande finnas möjlighet att ta sig in på den amerikanska marknaden – och den globala, i förlängningen.

 • Hur stor investering kommer att behövas för att starta upp? Behövs det ytterligare investerare eller finns det tillräckligt med startkapital? Viktigt att ha koll på ekonomin direkt från början.

 • Finns det nog med expertis inom företaget eller kommer det krävas ytterligare kompetens i form av fler anställda? För en så lyckad start som möjligt bör företaget vara så nära 100% verksamma som möjligt – från dag ett.

 • Vem är den tänkta målgruppen? Kommer försäljning ske mot konsument eller företag?

Att starta företag i USA är inte alltid det enklaste men ser man bara till att förbereda sig ordentligt så kommer allting med säkerhet att gå bra.

Det är därför viktigt att ställa sig alla dessa frågor och göra sitt bästa för att svara på dem så ingående som möjligt. På så vis har man gjort sin hemläxa och är sen redo att börja rita upp en affärsplan.

Förbered din affärsplan

En affärsplan byggs upp med hjälp av svaren på föregående avsnitts frågor, samt all den tillgänglig data i form av marknads- och kundundersökningar som finns. Detta är såklart allt viktigare ju nyare ditt företag är och ett redan etablerat företag behöver många gånger inte oroa sig lika mycket – annat än om det ställs som krav från någon instans på vägen.

Är du dock osäker på hur en affärsplan bör se ut kan en snabb Google-sökning sätta dig på rätt spår och erbjuda hjälp på vägen.

Ta tag i det praktiska

När förberedelserna är avklarade och man har all sin information på plats är det sen dags att börja tänka på det praktiska.

Det är en hel del grejer som behöver komma på plats när man ska starta företag i USA, så för att underlätta i processen har vi valt att dela upp de olika stegen i små mindre avsnitt nedan.

Vilken typ av visum behöver jag för att starta företag i USA?

Du behöver inget visum för att starta företag i USA och processen för att starta ett ser ut på ungefär samma sätt – både för invånare och internationella aktörer. Alla företag etableras dock på statlig nivå och det kan därför skilja sig något i reglerna mellan de olika – speciellt när det kommer till internationella aktörer.

Vad som dock krävs är en slags ”god man” som hanterar allt det legala på plats i staten där företaget etableras. Det rör sig främst om skattedeklarationer, mottagande av post från staten, samt i unika fall hantering av rättstvister och stämningar. ¹⁻²

Välj stat för etablering av företag

På tal om statliga regleringar är det sen dags att välja vilken stat som företaget ska etableras i. Olika stater har olika lagar och regler för företagsverksamheter, vilket gör dem förmånliga på olika sätt, för den som vill starta företag i dem.

Några populära alternativ för internationella aktörer är Wyoming och Delaware där både lagar och skatteläget gör det enklare för utlänningar att driva bolag.

Detta är dock främst för företag med verksamheter som huvudsakligen bedrivs utanför USA:s gränser och behöver man personal på plats så gäller såklart lite andra prioriteter.

Beroende på typen av verksamhet som företaget kommer att bedriva kan det skilja sig ganska kraftigt mellan platser som är lämpliga – så här är det bäst att göra noggranna undersökningar på egen hand och titta.

Var finns kompetensen? Marknaden? Konkurrensen och leverantörerna? Alla dessa frågor behöver besvaras för att kunna hitta den mest förmånliga etableringsplatsen för ditt företag.

Välj företagstyp

Näst på listan är sen att välja företagstyp och precis som hemma i Sverige – och hundratals andra länder – finns det då en rad olika att välja mellan. Vi kommer nedan att gå igenom de vanligaste, lite kort, för att se på de olika skillnaderna – vilka som passar en gammal svensk bäst och vilka som kanske går bort.

LLC – Limited Liability Company

LLC är en unik företagstyp som endast förekommer i de Förenta Staterna. I ett LLC kallas ägarna för ”medlemmar” och ledningen för ”chefer”. Detta är dock väldigt flexibelt och det finns heller inga begränsningar gällande hur många ägare ett företag kan ha. Det är på så sätt enkelt att skapa ett formellt företag med traditionell företagsstruktur eller ett mindre formellt företag som fungerar mer som ett partnerskap.

Corporation

Ett corporation (sv. bolag) är den äldsta företagsformen som existerar i USA. Detta är också den mest populära bolagstypen hos de som avser att lägga sitt bolag på börsen och på detta vis få tillgång till mer offentligt kapital. Detta är dock inte den enda anledningen till att företag väljer just denna företagstyp utan framför allt rör det sig om den förmånliga bolagsfinansieringsrätten som många suktar efter.

Partnership

Ett partnership (sv. partnerskap) är en informell företagstyp som ingås mellan två eller flera personer. Detta partnerskap anses inte vara ett företag av skatteskäl men kan trots detta vara verksamma med vissa företagsenliga förmåner. På samma vis finns det väldigt få bokföringskrav och samtliga vinster delas istället mellan de olika parterna.

Sole Proprietorship

Ett sole proprietorship fungerar ungefär som den svenska motsvarigheten: Enskild firma.

Här består företaget endast av en person som också är enskilt skyldig till företagets åtaganden och skulder. Detta innebär även att personens och företagets tillgångar är desamma och kan på samma vis nyttjas vid indrivning av skulder, böter eller stämningar³.

starta foretag i usa

Så kan du registrera ditt företag i USA

Slutligen kommer vi då till det sista steget på listan över de praktiska stegen, nämligen själva registreringen av företag. I nedan exempel går vi igenom stegen för att öppna ett LLC – den vanligaste företagstypen – men stegen ser ut på liknande sätt, även för de andra företagstyperna.

1. Välj ett namn för ditt företag – Alla stater har olika regler för vilka typer av namn som godkänns men överlag behöver man tänka på följande:

 • Företagsnamnet måste inkludera orden ”limited liability company” eller en av förkortningarna, LLC eller L.L.C.
 • Namnet får inte innehålla ord som kan förväxlas med någon av de amerikanska institutionerna (tex FBI, CIA, IRS, osv).
 • Vissa typer av namn kan kräva ytterligare dokument för att kunna registreras och i vissa fall även en kvalificerad anställd (tex doktor, advokat).
 • Sen är det även värt att kontrollera så det finns en tillgänglig webbadress för företagsnamnet. I annat fall kan du behöva kompromissa och då kan det genast bli svårare att marknadsföra företaget (kolla till exempel GoDaddy.com).

2. Anställ en registered agent– Om företaget ska sättas upp med ett kontor och personal på plats så är detta inga större konstigheter. I dessa fall så tilldelas bara rollen som registered agent (god man) till en av dina anställda (normalt den högst uppsatte) som sedan tar hand om rollens åtaganden. Etableras företaget utan personal på plats kommer en registered agent istället att behöva anställas, antingen personligen, eller genom en förmedlare.

3. Registrera företaget i den utvalda staten – Innebär normalt att du skickar in dina Articles of Organization till statskontoret. Dessa innefattar även företagets affärsplan och tillhörande dokument.

4. Skaffa ett EIN – Ett EIN är ett Employer Identification Number (EIN) och används för identifiering vid skattedeklarationen. Det krävs inte ett amerikanskt Social Security Number (SSN), ett individuellt Tax Identification Number (ITIN), eller en amerikansk postadress för att kunna ansöka om ett EIN. Du kan ansöka om ditt EIN via skatteverket och på telefon eller fax.

5. Skaffa en fysisk adress i USA – För att kunna ta emot post (och då främst från staten) måste företaget ha en fysisk adress i staten som det etableras i. Öppnas ett kontor så sköts detta såklart automatiskt men i annat fall finns det tjänster som förmedlar postadresser till internationella företagare. I dessa tjänster ingår ofta inskanning av breven och veckoliga uppdateringar.

Öppna ett företagskonto

Det sista steget på listan ovan är faktiskt att öppna bankkonto – specifikt ett företagskonto. Precis som i privatlivet behöver företagaren ett sätt att hantera sina finanser och som tur var finns det då väldigt specifika konton och tjänster som möjliggör detta på bästa sätt.

En sak man då bör tänka lite extra på är de olika avgifter som tillkommer när man sen nyttjar sitt företagskonto. Det är nämligen inte ovanligt att det läggs på avgifter för både det ena och det andra och utför man mycket av sina affärer utomlands så är det inte minst viktigt att tänka på valutaväxlingen som sker. Här är det nämligen många traditionella banker som använder förhöjda kurser som ett sätt att tjäna pengar och dolda avgifter som inte syns förrän på kvittot.

Här kommer vi också till det absolut jobbigaste steget, eftersom man måste besöka banken personligen för att kunna öppna ett konto.

Detta till följd av USA:s penningtvättslagar som säger att alla banker måste träffa alla sina kunder personligen, vilket innebär att den som vill öppna ett konto behöver besöka USA, med allt var det innebär.

Utöver det är kraven endast att du har startat ditt LLC och mottagit ett EIN. Några populära alternativ för företagskonton i USA är:

Spara pengar och öppna ett internationellt företagskonto med Wise

Ett alternativ till de traditionella bankerna är Wise. Hos Wise får du möjligheten till ett multi-valutakonto för företag laddat med specifika företagstjänster så som:

Lokala bankdetaljer för upp till över 7 internationella valutor, så som amerikanska dollar – Skicka, ta emot och spendera pengar som lokala transaktioner och undvika ordinarie avgifter för transaktioner och valutaväxlingar.

Möjligheten att hålla, spendera och skicka upp till 40+ olika valutor på ett och samma konto.

Marknadens mittkurs på dina utlandsbetalningar - Till skillnad från traditionella banker som ofta lägger på en marginal på sina valutakurser, erbjuder Wise den samma kurs som du t.ex kan se på Google.

Batchbetalningar – Underlättar företagsekonomin genom att möjliggöra betalningar till flera mottagare samtidigt – eller flera betalningar till en och samma mottagare.

Integrering med Quickbooks och Xero gör det lättare att hålla koll på ekonomin.

Upptäck fördelarna med gränslös företagsekonomi och se varför över 300,000 företagskunder valt att använda Wise för sina verksamheter.

Skaffa Wise företagskonto

Send money with Wise Business

Andra praktiska saker

Vi gick precis igenom de huvudsakliga praktikaliteterna som kommer med att starta företag i USA. När dessa väl är utförda finns det dock ibland ytterligare moment som måste utföras – speciellt om man ska öppna upp något på plats.

Hitta en plats att jobba på

Ska du anställa folk på plats i USA – eller rent av flytta delar av din verksamhet dit – så behöver ditt företag ett kontor ditt folk kan gå om dagarna.

Vi ska titta på hur man hittar ett kontor och även om det såklart skiljer sig enormt mellan de olika staterna, så finns det ändå några generella riktlinjer som man kan försöka förhålla sig till.

Är du på egen hand så räcker det kanske med ett coworking-kontor och en arbetsplats där, men har du ytterligare anställda så behöver ni åtminstone ett par rum, kring ett fikarum, dit ni kan gå om dagarna.

Nedan finns lite prisuppgifter på vad det kostar att hyra en coworking-plats, jämfört med ett mindre kontor (1–10 personer).

CoworkingLitet kontor
New York$ 300-600 /månad$ 200-600 /månad
Austin$250-400 /månad$ 150-500 /månad
Los Angeles$ 300-500 /månad$ 200- 500 /månad

❗️ Märk väl att priserna kan bero på många faktorer, så som läge, storlek och hur ny byggnaden är.

Börja anställa

Behövs det mer kompetens inom företaget – eller helt enkelt bara fingrar bakom tangentborden – så måste det anställas personal. För detta finns det idag en mängd olika alternativ och beroende på syftet med en anställning så kommer det att variera hur man hittar personalen.

Behövs det enbart kompetens för en kortare tid, eller för ett specifikt projekt så kan det vara lägligt att anlita en frilansare, men i annat fall så finns det mest troligt behov av personal på lite längre tid.

I dessa fall kan man leta personal på samma vis som hemma i Sverige och nyttja allt från sociala medier (LinkedIn och Facebook är populära alternativ) till rekryteringsföretag.

När du sen ska betala dina anställda gör du det enkelt med Wise och våra batchbetalningar som underlättar flödet i din företagsekonomi.

Vanliga frågor för dig som vill starta företag i USA

Slutligen ska vi avsluta med några vanliga frågor och svar som dyker upp när man ska starta företag i USA. Tänk sen bara på resten vi pratat om, så ska det nog gå bra!

Vad kostar det att starta ett företag i USA?

I regel får man räkna med följande kostnader när man startar företag i USA:

 • Registrering av företag – ca $39 + ev statliga avgifter
 • Registered agent – ca $200–250/år (betalas direkt)
 • Postadress – ca $65
 • Öppna bankkonto – ca $10–15

Hur mycket företagsskatt betalar jag i USA?

Den amerikanska företagsskatten ligger på 21% och gick under 2017 ner från 35%.⁴

Kan jag starta företag i USA fast jag bor i Sverige?

Absolut, det finns inga begränsningar som säger att du inte kan starta företag ifall du är svensk.

Kan jag öppna ett valutakonto med ett amerikansk bank?

Precis som med din svenska bank hemma i Sverige kan du på samma vis öppna valutakonton med de amerikanska. Värt att nämna är dock att det hos de traditionella alternativen sällan finns alternativ för multi-valutakonton och det innebär därför att man måste öppna individuella konton för varje valuta man vill kunna hantera.

Hos Wise kan du få ett multi-valutakonto för företag med vilket du kan hålla upp till 55 olika valutor på och få lokala bankdetaljer för 10 av dessa, så som amerikanska dollar.

Upptäck vad gränslös företagsekonomi innebär och blir kund hos Wise idag!

People celebrating Wise

Källor:

 1. USA-Corporate.com – Why set up a company in the US?
 2. Wolterskluwer – What is a registered agent?
 3. Berkman Solutions - US Business Entities
 4. Taxpolicycenter - US Corporate Tax

Se användarvillkoren och produkttillgänglighet i din region eller kolla in Wise avgifter och priser för de mest aktuella uppgifterna om priser och avgifter.

Den här publikationen innehåller allmän information och utgör inte juridisk, skattemässig eller annan proffesionell rådgivning från Wise Payments Limited, dess dotterbolag eller filialer, och den är inte avsedd att ersätta råd från en ekonomisk rådgivare eller annan professionell rådgivning.

Vi representerar, garanterar och försäkrar inte, uttryckligt eller underförstått, att innehållet i publikationen är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Pengar utan gränser

Ta reda på mer

Tips, nyheter och uppdateringar för din plats