Karta pobytu - Aktualne informacje i lista niezbędnych dokumentów

Julia Maria Kołodziej

Cudzoziemcy, którzy planują przebywać na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące, muszą zatroszczyć się o legalność swojego pobytu. W tym celu powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Dynamiczna sytuacja polityczna wpływa na regularne zmiany w prawie i ciągłe aktualizacje. Dziś zbieramy w jednym artykule kluczowe informacje odnośnie karty pobytu. 

Polska z Wise - finanse pod kontrolą.
 

Co to jest karta pobytu? Do czego uprawnia karta pobytu czasowego? 

Formalności związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski budzą wiele emocji. Nie ma jednak wątpliwości, że trzeba ich dopilnować, ponieważ po upływie 3 miesięcy, pobyt na terenie RP staje się nielegalny i grozi odpowiedzialnością karną. 

Zacznijmy od wytłumaczenia podstawowych pojęć, a w dalszej części artykułu sprawdzimy, jak zająć się tematem legalizacji pobytu w Polsce. Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia go do przekraczania granicy. Wszystkie dane na karcie muszą być zgodne z tymi, które są umieszczone w paszporcie. 

Kiedy składać wniosek o wydanie karty pobytu? 

 1. Jeśli przebywasz na terytorium Polski lub chcesz dołączyć do swojej rodziny.

 2. Jesteś członkiem rodziny repatrianta.

 3. Jeśli posiadasz już kartę pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i Twój dokument traci ważność. 

Jeśli chodzi o ważne formalności: wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć minimum 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu. O nowe dokumenty należy starać się również w przypadku zmiany pracodawcy lub w przypadku zagubienia/zniszczenia karty. W tym drugim przypadku wystarczy wypełnić specjalny formularz, aby bezpłatnie odebrać zaświadczenie o braku karty. 

Karta pobytu - jakie warunki trzeba spełnić? Co trzeba zrobić, żeby dostać kartę pobytu? 

Proces starania się o kartę pobytu wymaga nieco cierpliwości i spełnienia listy formalności. Wydanie dokumentu wiąże się także z niemałymi opłatami, ale ten wątek poruszymy w dalszej części artykułu.  

Aby starać się o kartę pobytu należy spełnić szereg wymagań - warto je dokładnie przestudiować, by nie odbić się od drzwi urzędu. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o kartę pobytu?

 1. Osobiste stawiennictwo - w urzędzie pobierane są linie papilarne od cudzoziemca. Jeśli dokumenty zostaną przekazane do urzędu pocztą, urzędnik ustala datę spotkania, w trakcie którego pobiera odciski palców.

 2. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego. 

 3. Cudzoziemiec musi okazać w urzędzie oryginały dokumentów oraz przygotować kserokopie, które zostaną w aktach sprawy. 

 4. Kartę pobytu można odebrać tylko i wyłącznie osobiście. 

W dalszej części artykułu znajdziesz dokładną listę dokumentów, które są wymagane w polskich urzędach. 

Karta pobytu dla Ukraińca w 2022 roku - aktualny status i lista dokumentów

Dynamiczna sytuacja w Ukrainie sprawia, że polskie władze decydują się na szczególne zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy. Osoby, które opuściły swój kraj ze względu na rosyjską agresję mogą przebywać legalnie na terytorium Polski przez 18 miesięcy (liczone od dnia: 24 lutego 2022 r.). Polski rząd przygotował więcej rozwiązań w związku z nietypową sytuacją. 

Co przysługuje obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym do Polski?

 • Jednorazowe zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat - przysługuje Ukraińcom, którzy uciekli przed wojną i ich pobyt jest lub był uznawany za legalny

 • Specjalny tryb uzyskania numeru PESEL wraz z profilem zaufanym. Wniosek o nadanie numeru można złożyć w dowolnym urzędzie gminy

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy obywatele Ukrainy mogą składać nie wcześniej niż 9 miesięcy po przekroczeniu granicy i nie później niż po 18 miesiącach w Polsce 

Więcej dodatkowych informacji o pomocy dla Ukraińców i zezwoleniach na pracę i pobyt znajduje się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Karta stałego pobytu: lista niezbędnych dokumentów

Ubieganie się o kartę stałego pobytu to proces, który wymaga przygotowania i zebrania odpowiednich dokumentów. Dopiero na ich podstawie i po indywidualnym rozpoznaniu sprawy, urzędnik decyduje, czy obcokrajowiec otrzyma możliwość legalnego funkcjonowania na terytorium Polski. 

Co trzeba zrobić, żeby dostać kartę pobytu? Poniżej przygotowaliśmy kompletną listę dokumentów, które trzeba złożyć w urzędzie:

 1. Egzemplarz wypełnionego wniosku - przykładowo wypełniony dokument można zobaczyć na stronie urzędu

 2. 2 fotografie osoby, która ubiega się o kartę stałego pobytu - muszą być kolorowe, nieuszkodzone, zrobione na jednolitym tle, aktualne (wykonane maksymalnie 6 miesięcy wcześniej), w wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm

 3. Aktualny dokument podróży (oryginał do wglądu) oraz kopie wszystkich stron, które posiadają wizy, adnotacje itp.

 4. Potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania

 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty

 6. W przypadku składania wniosku w innym trybie np. z powodu utraty wcześniejszej karty, wszystkich dokumentów, które potwierdzą dane okoliczności

Tak, jak wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu, wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie braki w dokumentacji wydłużają proces starania się o kartę pobytu. 

Ile kosztuje wyrobienie karty pobytu? 

Karta pobytu nie jest przyznawana cudzoziemcom bezpłatnie. W zależności od kontekstu sytuacji, pobierane są różne opłaty. Ile kosztuje karta pobytu?

 1. 50 zł: wydanie nowej karty pobytu

 2. 25 zł:  opłata ulgowa za wydanie nowej karty pobytu, która przysługuje małoletnim, uczniom oraz cudzoziemcom w trudnej sytuacji materialnej

 3. 100 zł: duplikat zniszczonej/zagubionej karty

 4. 150 zł: kolejny duplikat zniszczonej/zagubionej karty

Wszystkie opłaty związane z kartą pobytu należy uiszczać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Biura Finansów Urzędu. Potwierdzenie wykonania opłaty to obowiązkowy dokument, który należy okazać urzędnikowi w celu odbioru nowej karty pobytu. 

Karta pobytu - gdzie złożyć wniosek? Jak wygląda proces i ile czasu trzeba czekać na decyzję? 

Wniosek o kartę pobytu można złożyć na kilka różnych sposobów. Ten, który gwarantuje najszybszy tryb to osobiste stawiennictwo w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie. Przed złożeniem wizyty w urzędzie, należy się na nią umówić przez portal dla cudzoziemców. Na spotkanie w urzędzie trzeba zabrać ze sobą wypełniony wniosek oraz resztę dokumentów, które wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu. 

Jak w inny sposób złożyć wniosek o kartę pobytu?

 • W Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - punkt znajduje się na Placu Bankowym 3/5 wejście F

 • W jedynym z Biur podawczych delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - w Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce

 • Korespondencyjnie na adres: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Decydując się na listowne przekazanie dokumentów do urzędu, cudzoziemiec musi się spodziewać wezwania do osobistego stawiennictwa. Podczas wizyty urzędnik poprosi o okazanie oryginałów dokumentów oraz odciski palców. 

Czas trwania całego procesu jest dość mocno powiązany z tym, czy cudzoziemiec od razu przedstawi wszystkie kluczowe dokumenty w sprawie. Wszystkie brakujące dokumenty czy niepotwierdzone tłumaczenia wydłużają czas oczekiwania na kartę. Urząd deklaruje, że wydanie karty pobytu zajmuje około miesiąca od momentu przekazania wszystkich dokumentów. Jeśli wcześniejsza karta była wydana przez innego wojewodę, wymiana karty może zająć 2 miesiące. W przypadku innych okoliczności, które wpływają na przedłużenie postępowania, urząd informuje o przebiegu listownie. 

Wise - zarządzaj finansami z dowolnego miejsca na świecie

Dokonując zmian w życiu, warto aby niektóre strefy pozostały pewne i stabilne. W tym przypadku mamy na myśli finanse. Wise został stworzony z myślą o osobach, które cenią sobie finansowe bezpieczeństwo w niepewnych czasach. 

Wise gwarantuje darmowe konto, dostęp do portfela elektronicznego i możliwość przechowywania pieniędzy w ponad 50 walutach. Pozwala również korzystać z lokalnych danych bankowych dla 10 walut - tak, żeby z dala od domu mógł poczuć się jak mieszkaniec. 

Wise to gwarancja transparentności i jasnych zasad w świecie bankowości. 

Alternatywna dla tradycyjnych banków jaką jest Wise, działa w oparciu o średni, rzeczywisty kurs wymiany walut. Ogromnym plusem jest również to, że wiele z tych przelewów dociera w dosłownie kilka sekund

Co ważne - Wise dużą wagę przykłada do kwestii bezpieczeństwa. Działania są regulowane przez uznane instytucje finansowe na całym świecie, a przez całą dobę pracuje zespół, który dba o bezpieczeństwo klientów i ich pieniędzy.

Dołączenie do Wise jest wyjątkowo proste i zajmie Ci dosłownie kilka minut.

Wystarczy pobrać wygodną aplikację, która jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS

To właśnie za pomocą mobilnej aplikacji możesz przesyłać, odbierać i przechowywać pieniądze w wybranych przez Ciebie walutach. Zero ograniczeń!

Wise. I nie przepłacasz za przewalutowanie.

Załóż Wise za darmo

Podsumowanie 

Kończąc, karta pobytu to niezbędny dokument, który potwierdza legalność przebywania cudzoziemca na terytorium kraju. Sam proces wyrabiania karty nie musi być skomplikowany - wystarczy skompletować listę wymaganych dokumentów i pilnować terminów wyznaczonych przez urzędników. 

W międzyczasie warto także zadbać o swoje finanse. Bezpłatne konto Wise to dobry sposób na przechowywanie pieniędzy oraz płatności - niezależnie w jakim jesteś kraju i jaka waluta jest Ci obecnie potrzebna. Postaw na wygodę i już dziś pobierz mobilną aplikację, dzięki której Twoje pieniądze będziesz mieć zawsze pod ręką. 

Polska z Wise - finanse pod kontrolą.


Artykuł ten został opublikowany w celu przedstawienia informacji ogólnych i nie ma na celu szczegółowego rozpatrzenia każdego z wątków w nim przedstawionych. Nie jest zamierzony jako porada, na której możesz polegać. Wskazana jest konsultacja z ekspertem lub doradcą w tej dziedzinie przed wykonaniem jakichkolwiek działań wspomnianych w tej publikacji. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej, specjalistycznej lub podatkowej ze strony Wise Payments Limited i jego partnerów. Poprzednie wyniki nie gwarantują takiego samego rezultatu. Nie oferujemy przedstawicielstwa, gwarancji oraz poręczeń, bez względu na to, czy treść artykułu jest trafna, uzupełniona i aktualna.

Twoje pieniądze zawsze pod ręką

Dowiedz się więcej

Porady oraz nowości dla Twojej lokalizacji