Jak przekazać pieniądze Ukrainie

Wise

Od wybuchu wojny na Ukrainie ludzie na całym świecie szukają sensownych sposobów na udzielenie finansowego wsparcia osobom bezpośrednio dotkniętych konfliktem.
Jeśli możesz przekazać darowiznę, oferując natychmiastową i długoterminową pomoc Ukrainie, będziesz chciał wiedzieć, że Twoje środki zostaną jak najlepiej wykorzystane. Poniżej przedstawiamy organizacje charytatywne, z których każda ma istotny wpływ na społeczności, którym służy.

Organizacje charytatywne na Ukrainie

Ukraiński Czerwony Krzyż

Ukraiński Czerwony Krzyż jest częścią krajowej sieci reagowania kryzysowego, aktywnie współpracującej z władzami publicznymi i udzielającej pomocy na różne sposoby:

With Ukraine

Inicjatywa With Ukraine została utworzona przez Ambasadę Ukrainy w Wielkiej Brytanii, jako specjalny fundusz wsparcia dla Ukrainy w tym czasie. Darowizny mogą być przekazywane online w różnych walutach.
Przekaż darowiznę na rzecz With Ukraine tutaj.

Razom

Razom, w języku ukraińskim oznacza „razem”. Organizacja ta powstała w Nowym Jorku i miała na celu wspieranie protestujących na kijowskim Majdanie zimą 2013–2014. Od tego czasu fundacja Razom zaangażowała się w szeroką gamę projektów wspierających Ukrainę, a obecnie niesie pomoc w nagłych wypadkach tam, gdzie jest ona potrzebna w terenie.
Przekaż darowiznę na rzecz Razom for Ukraine tutaj.

Voices of Children

Instytucja charytatywna Voices of Children działa we wschodnich regionach Ukrainy, gdzie konflikt dotknął już wielu najmłodszych. Ich misją jest zapewnienie, by żadne dziecko nie zostało pozostawione z traumą wojenną, poprzez działania obejmujące:

 • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla rodzin dotkniętych wojną;
 • praktyczna pomoc indywidualna, w tym rehabilitacja i leczenie dzieci;
 • promowanie praw dzieci, żeby dać im donośniejszy głos.

Przekaż darowiznę na rzecz Voices of Children tutaj.

Nova Ukraine

Nova Ukraine jest zarejestrowaną organizacją non-profit, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej na Ukrainie w celu budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego. Na początku wojny Nova Ukraine zmobilizowała wszystkie swoje wysiłki na natychmiastowe działanie poprzez:

 • pomoc humanitarną świadczoną przez uznanych partnerów w terenie, na Ukrainie;
 • podjęcie nadzwyczajnych środków na rzecz pomocy uchodźcom oraz Ukraińcom, którzy pozostali w swoich domach.

Przekaż darowiznę na rzecz organizacji Nova Ukraine tutaj.

Brytyjskie i globalne organizacje charytatywne, którym możesz przekazać darowiznę

Agencja ds. Uchodźców UNHCR

UNHCR współpracuje z uchodźcami i przesiedleńcami wewnętrznymi, oferując:

 • schronienia awaryjne;
 • artykuły pomocnicze i płatności w nagłych wypadkach; oraz
 • wsparcie dla społeczności.

Wspomóż Agencję ds. Uchodźców UNHCR tutaj.

British-Ukrainian Aid

Brytyjska organizacja charytatywna British-Ukrainian Aid wspiera osoby dotknięte kryzysem wojennym i humanitarnym na Ukrainie. Ich praca obejmuje wspieranie przesiedleńców wewnętrznych i osieroconych przez wojnę dzieci, a także pomoc rannym żołnierzom i cywilom w reintegracji i rehabilitacji.

Przekaż darowiznę na rzecz British-Ukrainian Aid tutaj.

Lekarze bez Granic

Od wybuchu wojny Lekarze bez Granic pracują nad wysłaniem zespołów reagowania kryzysowego na Ukrainę i do krajów sąsiednich. Ich działania obejmują zapewnienie na miejscu opieki w nagłych wypadkach, dystrybucję sprzętu medycznego oraz szkolenie lokalnych lekarzy i chirurgów w zakresie opieki urazowej, żeby byli w stanie reagować na obrażenia spowodowane konfliktem.

Przekaż darowiznę na rzecz Lekarzy bez Granic tutaj.

Save the Children

Organizacja charytatywna Save the Children ma nadzieję dotrzeć do 3,5 miliona dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji na Ukrainie, pomagając w:

 • dystrybucji niezbędnych materiałów;
 • zapewnieniu bonów i gotówki rodzinom walczącym o zaspokojenie podstawowych potrzeb; oraz
 • zapewnieniu wsparcia psychicznego i psychospołecznego najmłodszym i ich rodzinom.

Przekaż darowiznę na rzecz Save the Children tutaj.

Global Giving

Global Giving działa w sytuacjach kryzysowych, poprzez wzmacnianie pozycji lokalnej ludności i podejmowanie decyzji o tym, jak najlepiej przekazywać pomoc na miejscu. Darowizny przekazywane są lokalnym partnerom na Ukrainie i w sąsiednich krajach, w których przyjmowani są uchodźcy, tak, żeby pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, wsparcie i dotacje długoterminowe mogły być udzielane osobom dotkniętym wojną.

Przekaż darowiznę na rzecz Global Giving tutaj.

Brytyjski Czerwony Krzyż

Brytyjski Czerwony Krzyż współpracuje z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w celu wspierania działań pomocowych na Ukrainie. Darowizny wspierają pomoc w dostarczaniu żywności, wody, ciepłych ubrań, schronienia i opieki medycznej potrzebującym w całym kraju.

Przekaż darowiznę Brytyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi tutaj.

UNICEF

Organizacja charytatywna UNICEF aktywnie wspiera dzieci i rodziny na Ukrainie oraz działa na rzecz:

 • zapewnienia dzieciom i rodzinom bezpiecznego dostępu do żywności i wody;
 • oferowania usług w zakresie zdrowia i ochrony dzieci;
 • wspierania przesiedlonych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które zostały oddzielone od swoich bliskich.

Przekaż darowiznę na rzecz UNICEF tutaj.

Jak upewnić się, że przekazujesz darowiznę bezpiecznie?

Nie daj się wykorzystać oszustom, którzy żerują na wzmożonej dobroczynności innych.

Zachowaj bezpieczeństwo podczas przekazywania darowizn:

 • Uważaj na przypadkowe telefony lub wiadomości, w których dzwoniący twierdzą, że reprezentują zarejestrowane organizacje charytatywne. Zakończ rozmowę i sprawdź konkretną fundację online, jeśli masz wątpliwości;
 • Nie zakładaj, że organizacja charytatywna jest legalna, ponieważ została udostępniona w mediach społecznościowych – zawsze przeprowadzaj własną kwerendę;
 • Nie przekazuj darowizny na rzecz organizacji charytatywnej, która nalega na płatności za odbiór gotówki, bony podarunkowe lub kryptowalutę, bo najprawdopodobniej jest to oszustwo.

Po wybraniu preferowanej organizacji charytatywnej:

 • Zawsze sprawdź, czy ich strona internetowa jest bezpieczna, aktualna i zawiera szczegółowe informacje na temat wykonywanej pracy;
 • Sprawdź, czy organizacja charytatywna jest zarejestrowana. Wymagania dotyczące rejestracji zależą od kraju, w którym znajduje się siedziba organizacji charytatywnej. W przypadku organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii zawsze sprawdź, czy organizacja charytatywna jest zarejestrowana w Komisji Charytatywnej (Charity Commission).;
 • Znajdź recenzję dotyczącą organizacji charytatywnej na stronie Give website lub skorzystaj z witryny takiej jak Charity Navigator, która przyznaje gwiazdki organizacjom charytatywnym na podstawie tego, jak skuteczne i przejrzyste są ich praktyki pracy.

Jak wspierać kraje sąsiadujące z Ukrainą

Jeśli chcesz wesprzeć kraje położone w pobliżu Ukrainy, które przyjęły uchodźców i wysiedleńców wojennych, możesz przekazać darowiznę lokalnej organizacji charytatywnej w preferowanym kraju lub międzynarodowej organizacji działającej w regionie, takiej jak [UNHCR Refugees.org.uk/ukraine-emergency/~my-donation?_cv=1] lub Lekarze bez Granic. Oto kilka lokalnych kontaktów w krajach graniczących z Ukrainą:

Węgierskie organizacje charytatywne

 • Węgierski Czerwony Krzyż – Węgierski Czerwony Krzyż zaapelował o specjalne wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.
 • Age of Hope – istniejąca od 10 lat węgierska fundacja zajmującą się ochroną małych dzieci.
 • Budapest Bike Maffia – popularna fundacja rowerzystów, która wspiera zbiórki żywności i przekazywanie darowizn.

Mołdawskie organizacje charytatywne

 • Mołdawski Światowy Fundusz na rzecz Dzieci – fundacja ta uruchomiła zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc przybywającym do kraju ukraińskim dzieciom uchodźców.
 • Children on the Edge – organizacja charytatywna z siedzibą w Wielkiej Brytanii współpracuje w szczególności z ukraińskimi uchodźcami przybywającymi do Mołdawii i Rumunii.

Polskie organizacje charytatywne

 • Polski Czerwony Krzyż – fundacja ta współpracuje z innymi organizacjami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, oferując wsparcie wysiedleńcom z Ukrainy.
 • Polska Akcja Humanitarna – PAH zapewnia żywność i inną pomoc w nagłych wypadkach uchodźcom przybywającym do Polski.
 • Fundacja WONDER – założona w 2018 roku organizacja pomaga ukraińskim migrantom odnaleźć się w Polsce, a obecnie koncentruje zasoby na wspieraniu przybywających do kraju uchodźców wojennych.

Rumuńskie organizacje charytatywne

 • Rumuński Czerwony Krzyż – podobnie jak w innych krajach, Rumuński Czerwony Krzyż koncentruje się na wspieraniu działań humanitarnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
 • Rumuński Fundusz Pokojowy - utworzony wraz z Rumuńskim Funduszem Zjednoczonym i Ambasadą Rumunii w Stanach Zjednoczonych, fundusz ten zapewnia uchodźcom opiekę zdrowotną, żywność i artykuły higieniczne.

Słowackie organizacje charytatywne

 • People in Need Slovakia – organizacja ta zbiera pieniądze na wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie, w tym na dostarczanie żywności, wody, środków higienicznych, informacji i wsparcia psychospołecznego.
 • Magna – organizacja ta pracuje nad wsparciem medycznym i humanitarnym na Ukrainie i wśród uchodźców, którzy już przybyli na Słowację.
 • Depaul Slovensko – ta organizacja charytatywna działa na rzecz wsparcia bezdomnych na Ukrainie, a także osób, które przybyły na Słowację i potrzebują pomocy żywnościowej, medycznej i w nagłych wypadkach.

Wspierające organizacje charytatywne dla grup mniejszościowych

Wojna na Ukrainie spowodowała kryzys humanitarny, który dotyka wielu ludzi, jednak Wielka Brytania i organizacje charytatywne na miejscu donoszą, że niektóre grupy mniejszościowe mogą mieć nieproporcjonalnie trudną sytuację. Jeśli chcesz, żeby Twoja darowizna została przekazana na wsparcie określonej społeczności, przejrzyj listę poniżej:

LGBTQ+

 • Choose Love – kampania ta ma na celu współpracę z lokalnymi partnerami na Ukrainie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb i zaoferowania wsparcia prawnego i psychicznego społeczności LGBTQ+.
 • Outright – Outright stara się pomóc osobom zmarginalizowanym w dostępie do potrzebnej im pomocy społecznej i humanitarnej, zwłaszcza wśród przesiedlonych społeczności.
 • Insight Ukraine – organizacja ta wspiera społeczność LGBTQ+ na Ukrainie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, w tym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, oraz oferuje wsparcie psychologiczne.

Kobiety

 • Care – Care jest globalną organizacją humanitarną, która stawia na pierwszym miejscu potrzeby kobiet, dzieci i osób starszych, którzy wymagają szczególnej troski.
 • International Rescue Committee – komitet ten działa na rzecz uchodźców i osób przesiedlonych, wśród których w tym konflikcie przeważają kobiety i dzieci.
 • Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – fundusz ten zapewnia pomoc w nagłych wypadkach, wsparcie prawne, finansowe i medyczne dla kobiet, osób transpłuciowych i osób niebinarnych.

Czarni i pozaeuropejscy uchodźcy

 • [Coalition to support Black People in Ukraine](https://www.gofundme.com/f/support-vulnerable-black-people in-ukraine) – fundusz ten zbiera środki finansowe na wsparcie osób czarnych, którzy próbują opuścić Ukrainę, oferując praktyczne zaopatrzenie i środki niezbędne do relokacji.
 • PayPal Pool - Help Afro-Caribbean Students Leaving Ukraine – zbiórka pieniędzy na natychmiastowe finansowanie wyjazdu z Ukrainy dla studentów afrokaraibskiego pochodzenia, a także długoterminowe wsparcie w ich powrocie do rodzin.

Infolinia dla studentów afrykańskich, azjatyckich i innych

Minister spraw zagranicznych Ukrainy ogłosił, że ich zespół otworzył infolinię alarmową dla studentów zagranicznych, którzy mają trudności z opuszczeniem Ukrainy.

tweet-dmytro-kuleba-minority-students-hotline


*Zapoznaj się z Warunkami korzystania z serwisu i dostępnością produktu w swoim regionie lub odwiedź stronę Opłaty i cennik Wise, żeby uzyskać najbardziej aktualne informacje o cenach i opłatach.

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi prawnej, podatkowej lub zawodowej porady od Wise Payments Limited, jego jednostek zależnych i partnerów, jak również nie ma na celu zastąpienia porady doradcy finansowego lub żadnego innego specjalisty.

Nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i sugerowanych, że treści zawarte w publikacji są dokładne, kompletne lub aktualne.

Pieniądze bez granic

Dowiedz się więcej

Porady oraz nowości dla Twojej lokalizacji