Валутен превод Пощенска банка - пълна и подробна информация

Olesya Mets

Има конкретни условия, срокове и такси за осъществяването на различните видове валутен превод Пощенска банка. За вас е особено важно да разполагате с пълна информация по тези въпроси, така че ще ви запознаем по-подробно в следващите редове.

С алтернативните услуги, предлагани от Wise, имате възможността да изпращате пари в чужбина по бърз, лесен и сигурен начин. Също получавате гаранция, че за преводите ще се използва само и единствено актуалният към съответния момент среден пазарен валутен курс.

Спестете пари с Wise

Валутен превод Пощенска банка - какви са таксите за извършването му

Съществуват отделни видове валутен превод Пощенска банка и за реализирането на всеки един от тях си има определени изисквания. Ще ги разгледаме малко по-късно.

В долупосочената таблица можете да видите сравнителна характеристика между таксите и обменните курсове за преводи във валута извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) на Пощенска банка и Wise. За пример, представете си, че сте решили да изпратите BGN 1000 до сметка в щатски долари (USD) на ваш приятел, живеещ в Съединените американски щати.

Доставчик на услугата Такси Обменен курс Налични валути
Пощенска банка обикновен вальор:

- USD 14 = BGN 25.49²

Обменен курс на Пощенска банка

+ надценка

15⁴
Wise BGN 6.06 Среден пазарен валутен курс

(същият, който ще намерите в Google)

Можете да изчислите обменния курс с Валутния калкулатор на Wise

Над 50

(Информацията, посочена в таблицата, е актуална към момента на написването на тази статия - 12.06.2022 г. За повече подробности, посетете сайтовете на Пощенска банка и Wise.)

Такса валутен превод Пощенска банка

Пощенска банка разполага със своя официална тарифа за физически лица². От нея можете да се информирате каква е конкретната такса валутен превод Пощенска банка в зависимост от валутата и вида презграничен превод.

Обърнете внимание на това, че таксите за валутен превод Пощенска банка не са еднакви за всички валути. Затова е важно да проверите актуалните такси преди да извършите превода.

Кои са видовете валутен превод Пощенска банка?

Използвайки системата за международни финансови плащания S.W.I.F.T., Пощенска банка предлага преводи във всички видове валути до страни в целия свят¹.

Отделните видове валутен превод Пощенска банка във връзка и с вариантите за заплащане на разноските са:

 • валутен превод за страни от ЕИП и във валута на ЕИП с опция SHARE
 • валутен превод за страни извън ЕИП с опция SHARE, BEN или OUR

Опцията SHARE означава, че разноските на банката на наредителя се заплащат от него, а разноските на банката на получателя са за сметка на получателя. При опцията BEN всички разноски са за сметка на получателя, а при опция OUR съответно - за сметка на наредителя.

SEPA превод в Пощенска банка

Цената за SEPA превод в EUR, както и такса валутен превод Пощенска банка за USD извън ЕИП са следните:

 • SEPA превод: BGN 6
 • превод в USD извън ЕИП: USD 14 = BGN 25.49, като таксите са различни в зависимост от сумата, която изпращате и това дали преводът е обикновен или експресен (това важи и за SEPA преводите)²

SEPA преводите на Пощенска банка се извършват съобразно европейското законодателство с опция SHARE като кореспондентските банки, които участват в превода, не удържат комисиони¹.

Международни преводи с Wise - най-добрата алтернатива

Използвайки услугите за международни преводи, предлагани от Wise, получавате опцията да изпращате суми в чужбина сигурно, бързо и лесно, спестявайки пари в същото време. С иновативния, удобен и практичен мултивалутен акаунт на Wise имате възможността да:

 • държите и конвертирате над 50 различни валути
 • имате достъп до данни за банков акаунт за 10 валути, включително EUR, USD и GBP
 • получавате плащания като в местна банкова сметка
 • получавате безплатна дебитна карта

Обичайна практика е банките да имат свой собствен обменен курс и да поставят надценка при валутните преводи. С Wise можете да изчислите средната стойност на курса в реално време и така да сте сигурни, че именно той ще се използва при вашия международен превод.

Стъпка по стъпка - как да направите международен превод с Wise

За да направите международен превод с Wise, трябва да изпълните долупосочените стъпки в тази последователност:

 • създавате си безплатен профил като имате възможността да го направите чрез Google профил, Apple ID, Facebook профил или имейл
 • потвърждавате профила чрез вашия документ за самоличност
 • нанасяте необходимите данни за превода и ви се предлага действителният среден пазарен валутен курс с валидна за 72 часа гаранция, че именно той ще се използва за превода
 • попълвате информация само за имейл адреса на получателя, а останалите детайли ги добавя той/тя
 • избирате как да се осъществи плащането (чрез карта, от банков акаунт)
 • извършвате плащането и можете да следите неговото развитие

За колко време пристига банков превод от чужбина с Пощенска банка

Времето, за което пристига банков превод от чужбина с Пощенска банка, варира в зависимост от типа превод¹:

 • обикновен превод – в рамките на 2 работни дни
 • експресен – 1 ден
 • суперекспресен – същия ден

В случай, че сте наредили валутен превод Пощенска банка чрез електронно банкиране, сроковете са следните:

 • обикновен превод - 1 ден
 • експресен - същия ден

С Wise, вашите пари биват изпращани в рамките на един ден или дори за няколко секунди, когато става въпрос за повечето от популярните маршрути.

Какво е нужно, за да направите валутен превод Пощенска банка

За да направите валутен превод Пощенска банка, първо е необходимо да попълните нареждането за превод на банката¹. Това нареждане за превод включва важна и необходима информация, където трябва да посочите³:

 • име и IBAN на наредителя
 • име и IBAN на получателя
 • основание на превода
 • опция за разноски: SHARE, BEN или OUR
 • вид превод: обикновен, експрес, суперекспрес
 • друга допълнителна информация

Какво е нужно, за да получите валутен превод Пощенска банка

Каквато е и обичайната практика на повечето банки, за да получите валутен превод Пощенска банка, е необходимо да предоставите на наредителя следната информация:

 • Име и IBAN на получателя
 • Пълен адрес на получателя
 • SWIFT код на Пощенска банка

Пощенска банка предлагат преводи в различни валути и добри условия за тяхното осъществяване, но с алтернативи като Wise можете да спестите пари, изпращайки и получавайки суми в и от чужбина максимално бързо, сигурно и удобно.

С Wise, освен че можете да изпращате и получавате пари в чужбина максимално бързо, сигурно и удобно, вие получавате гаранция за сигурност при финансовите операции.

Направете си безплатно Wise акаунт


Източници:

 1. Пощенска банка, Преводи
 2. Пощенска банка, Тарифа за таксите и комисионните за физически лица, страница 20
 3. Пощенска банка, формуляр-образец нареждане за превод
 4. Пощенска банка, Валути и валутни курсове

Източниците са проверени на 12.06.2022 г.


Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение