Пълен наръчник за откриване на банкова сметка в Холандия

Olesya Mets

Планирате да учите в университет в Холандия или искате да работите там? В подобни ситуации е логично да се запитате как да разполагате с парите си в тази държава.

Най-често срещаното решение е откриване на банкова сметка в Холандия. Настоящата статия е практически наръчник за откриване на такава сметка. Наръчникът ще ви помогне да разберете всичко за условията, документите и начините за отваряне на избраната от вас сметка. Ще научите и за други възможни алтернативи.

С мултивалутния акаунт на Wise можете да съхранявяте и конвертирате над 40 различни валути, както и да получите информация за банков акаунт в EUR още преди да сте стъпили на холандска земя!

Направете си безплатен акаунт в Wise

📝 Съдържание

Кои са най-популярните банки в Холандия и коя е най-подходяща за вас?

Преди да вземете решение за отваряне на банкова сметка в Холандия е препоръчително да се запознаете със същността на холандската банкова система. С тази предварителна информация ще имате по-мащабен поглед за отделните банки и предлаганите от тях опции.

В долупосочената таблица можете да видите едно сравнение между три от най-известните банки в Холандия и Wise.

ABN AMRO Bank ING Group N.V. Rabobank Wise
Месечна такса за поддръжка на сметка EUR 0 до EUR 5¹ EUR 25 за Current Account³ За Rabo DirectPakket: от EUR 1.10 до EUR 2.25⁴** Безплатно
Месечна такса за дебитна карта EUR 0 дo EUR 1.4¹ EUR 1.25³ За Rabo DirectPakket: от EUR 1.10 до EUR 2.25⁴**Безплатно
Обменен курс Собствен обменен курс на ABN AMRO Bank Собствен обменен курс на ING Group N.V. Собствен обменен курс на Rabobank Използва се средният пазарен

валутен курс - този, който ще намерите в Google

Такса за международен превод - SEPA преводи: от EUR 0 до EUR 21.50

- Преводи извън ЕИП: от EUR 9 до EUR 34²

- SEPA преводи: от EUR 0.13 до EUR 35

- Преводи извън ЕИП: от EUR 9 до EUR 50³

- SEPA преводи: от EUR 0 до EUR 15

- Преводи извън ЕИП: EUR 8 (при опция OUR***: такса от EUR 8 до EUR 35)⁴

Изчислете тук по прозрачен начин изискваната минимална такса

** Посочените такси за поддръжка на сметка и за дебитна карта са на месечна основна и варират в зависимост от това какво включва пакетът Rabo DirectPakket: само една основна дебитна карта, допълнителна дебитна карта, RaboCard или допълнителна разплащателна сметка.

*** Опция OUR е вариант за заплащане на разноските при международен превод. При тази опция всички разноски по превода са за сметка на наредителя.

(Информацията в цялата таблица е актуална към 24.08.2022 г. За повече информация посетете директно официалните уебсайтове на ABN AMRO Bank, ING Group N.V., Rabobank и Wise.)

Холандската банкова система е сигурна, добре структурирана и предоставяща много опции за потребителите. За да можете да направите пълноценен и информиран избор къде да откриете вашата холандска банкова сметка, задължително трябва да сте наясно с видовете сметки, предлаганите от разгледаните в таблицата банки.

ABN AMRO Bank

ABN AMRO Bank е една от най-старите, известни и авторитетни банки в Холандия, третата по-големина в страната. Банката предлага няколко вида сметки, а именно:

 • Basic Payment Package - стандартна разплащателна сметка
 • Joint Account - споделена разплащателна сметка
 • Young Person’s Growth Account - сметка за деца и младежи
 • Extra current account - допълнителна разплащателна сметка

За отварянето на сметка Basic Payment Package получавате една дебитна карта като месечната такса за поддръжка на сметката е EUR 2.95. Можете да си откриете сметката онлайн, без да се налага да ходите до офис или клон на банката.⁵

Споделената разплащателна сметка включва две дебитни карти и струва EUR 4.35 на месец. Можете да използвате интернет банкиране и да правите плащания както с Google Pay, така и с Apple Pay.⁶

Сметката за деца и младежи има два варианта - за подрастващи между 0-11 години и 12-17 години⁷. От своя страна, допълнителната разплащателна сметка струва EUR 1.40 на месец като имате опцията да подадете заявление за нейното откриване онлайн или чрез вашия смартфон.⁸

ING Group N.V.

ING Group N.V. е най-известната и голяма холандска банка и една от най-големите мултинационални банки въобще. Това я превръща в предпочитан избор от много потребители за отваряне на банкова сметка в Холандия.

ING Group N.V. предлагат следните видове сметки като всички те могат да бъдат открити онлайн по бърз и удобен начин с модерното мобилно приложение ING App:

 • Current Account - стандартна разплащателна сметка
 • Student Account - студентска сметка
 • Joint Account - споделена сметка

Current Account се отваря много лесно с мобилното приложение. За да си откриете такава сметка трябва да сте поне на 18-годишна възраст и да разполагате най-малко с iPhone 7 (Apple iOS) или смартфон с NFC (Android). Освен това, трябва да имате адрес в Холандия, на който живеете, както и да представите пред банката валиден холандски или европейски документ за самоличност: паспорт, лична карта.⁹

Ако сте студент в Холандия и сте на възраст между 18 и 30 години, можете да си откриете Student Account. В този случай условията, на които трябва да отговаряте, са сходни като тези при Current Account.¹⁰

ING Group N.V. предлагат и откриването на Joint Account - споделена сметка. Тук специфичното е, че и двамата души трябва да са навършили поне 18-годишна възраст като единият вече да е клиент на ING.¹¹

Rabobank

Rabobank също е една от най-известните и популярни в целия свят холандски банки. Тази банка предлага следните видове сметки за физически лица:

 • Checking account - стандартна разплащателна сметка
 • Rabo Youth Account - сметка за деца и младежи
 • Rabo Student Package - студентска сметка
 • Joint Account - споделена сметка

Можете да си откриете Checking Account за стандартни ежедневни разплащания като част от различни пакети със специфични особености и предимства. Пакетите варират от EUR 2.25 до EUR 5.65 на месец.¹²

Rabo Youth Account е за деца и младежи от 0 до 18-годишна възраст. Тази сметка се отваря онлайн само за няколко минути и за нейната поддръжка няма месечна такса.¹³ Месечна такса няма и за студентските сметки - Rabo Student Package - като там възрастовият диапазон е от 18 до 25 години.¹⁴

Joint Account е споделена сметка за двама титуляри с две отделни дебитни карти.¹⁵

💡 Всички данни за изброените сметки са актуални към 24.08.2022 г.

Други алтернативи, които си заслужават

С мултивалутния акаунт на Wise имате уникалната възможност да съхранявате, конвертирате, превеждате и получавате парични средства в над 40 различни валути, както и да получавате информация за детайли на банкови сметки в цели 10 различни валути, включително EUR, GBP и USD!

Да, при най-популярните холандски банки не се виждат сериозни разлики в таксите за поддръжка на банковите сметки, както и на дебитните карти. Разминаванията са незначителни и при таксите за международни преводи. Обменните курсове на банките обаче са с надценки.

При използването на средния пазарен валутен курс - този, който можете да намерите в Google - няма надценки и допълнителни такси. Не забравяйте това преди да вземете решение за откриване на банкова сметка в Холандия.

Какви документи са ви нужни за откриване на банкова сметка в Холандия

Понеже Холандия и България са държави-членки на Европейския съюз (ЕС), можете да представите пред холандските банки валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта). Има обаче и други документи, които ще ви бъдат нужни:

 • Холандско разрешение за пребиваване в страната, ако е приложимо
 • Индивидуален обслужващ номер, който има всеки гражданин (BSN) - ще го получите, когато се регистрирате в данъчната служба
 • Доказателство за адрес: обикновено се приема платена холандска сметка за комунални услуги или договор за наем в Холандия¹⁶

Можете ли да си откриете банкова сметка в Холандия онлайн?

Да, можете. Повечето банки в Холандия предлагат онлайн банкиране и свои собствени мобилни приложения. Обикновено тези услуги са достъпни само за жители на Холандия, но вие винаги можете да получите достъп до онлайн или мобилно банкиране като холандски жител. Единственото, което трябва да направите е, да посетите уебсайта на банката и да се регистрирате за онлайн банкиране или да изтеглите съответното мобилно приложение.¹⁶

Можете ли да си откриете банкова сметка в Холандия като чужденец?

Да, подобна опция е налична. Това, което ви е необходимо, е европейски документ за самоличност или холандска лична карта плюс допълнителни документи, ако съответната банка изисква такива.¹⁶

Можете ли да си откриете банкова сметка в Холандия като студент?

Разбира се, че можете. Повечето банки ще изискат от вас да представите и валидно доказателство, че се обучавате в холандско висше учебно заведение.

Колко струва да си откриете сметка в Холандия?

При различните холандски банки крайната сума ще е различна в зависимост от основни такси, които трябва да имате предвид, а именно:

 • такса за местни и международни преводи
 • такса за теглене на пари в страната и в чужбина
 • такса за поддръжка на сметка и дебитна карта
 • други допълнителни такси

Wise - алтернатива, с която си струва да се запознаете

Иновативният мултивалутен акаунт на Wise, който можете да си откриете само за няколко минути, ви предоставя следните опции:

 • Съхранявате, конвертирате, изпращате и получавате пари не в една или две, а в над 40 различни валути
 • Извършвате конвертирания и парични преводи само и единствено по средния пазарен валутен курс
 • Разполагате с дебитна карта, даваща ви възможност да извършвате плащания в над 150 държави по света с Apple Pay или виртуална карта на Google
 • Имате актуална информация по всяко време за всички такси при пълна прозрачност преди да сте създали акаунта си
 • Получавате информация за банкови детайли на различни сметки в 10 различни валути
 • Използвате модерното мобилно приложение на Wise, което улеснява допълнително целия процес

Научете повече за Wise сега 🚀


Използвани източници:

 1. ABN AMRO Bank, Everyday banking fees
 2. ABN AMRO Bank, Такси за изпращане и получаване на международни преводи
 3. ING Group N.V., Amsterdam branch, Тарифа за всички услуги, свързани с транзакции, страница 2, 3 и 5
 4. Rabobank, Тарифи и лимити за извършване на парични преводи от физически лица, страница 2, 9 и 10
 5. ABN AMRO Bank, Основна разплащателна сметка за физически лица, Basic Payment Package
 6. ABN AMRO Bank, Споделена разплащателна сметка за физически лица
 7. ABN AMRO Bank, Сметка за деца и младежи
 8. ABN AMRO Bank, Допълнителна разплащателна сметка за физически лица
 9. ING Group N.V, Open your current account online
 10. ING Group N.V., Open your ING Student Account online
 11. ING Group N.V., Opening a joint account
 12. Rabobank, Open a checking account for yourself
 13. Rabobank, Rabo Youth Account
 14. Rabobank, Rabo Student Package
 15. Rabobank, Joint Account
 16. Expatica, Как да си откриете банкова сметка в Холандия

Източниците са проверени на 24.08.2022 г.


This publication is provided for general information purposes only and is not intended to cover every aspect of the topics with which it deals. It is not intended to amount to advice on which you should rely. You must obtain professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content in this publication. The information in this publication does not constitute legal, tax or other professional advice from Wise Payments Limited or its affiliates. Prior results do not guarantee a similar outcome. We make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in the publication is accurate, complete or up to date.

Money for here, there and everywhere

Научете повече

Tips, news and updates for your location