Превод на евро в левова сметка - как се прави и колко струва

Olesya Mets

Повечето банки предлагат превод на евро в левова сметка при определени такси, срокове и други условия. В тази статия ще получите информация как да правите подобен превод. Също така ще разберете какъв начин да плащате в евро с карта и какви са конкретните такси на банките за тези финансови операции.

С модерния и удобен за ползване мултивалутен акаунт на Wise разполагате с опцията да получавате плащания като в местна банкова сметка. Освен това, имате възможността да съхранявате и конвертирате над 50 различни валути, включително EUR, при използване на средния пазарен валутен курс - същият, който ще намерите в Google.

Направете си безплатен акаунт в Wise сега

Как да направите превод на евро в левова сметка - конвертиране и такси

В долупосочената таблица ще намерите сравнение между водещи български банки и Wise по отношение на таксите, които се изискват за получаване на пари във валута евро и поддържането на сметка в евро. За да стане по-ясно как се прави преводът и колко струва, даваме следния пример. Представете си, че ваш много близък приятел изпраща EUR 5000 до левовата ви сметка:

Банка ДСК УниКредит Булбанк Пощенска Банка Wise
Конвертиране на EUR 5000 в BGN BGN 9755¹ BGN 9725² BGN 9745³ BGN 9779.20
Такса за получаване на EUR без такса без такса без такса без такса
Месечна такса за сметка в EUR -сметка с дебитна карта: EUR 1.35

-сметка без дебитна карта: EUR 2.30⁴

-сметка с дебитна карта: BGN 1.80 - 3

-сметка без дебитна карта: EUR 3 / EUR 6⁵

-сметка с дебитна карта: EUR 1.30

-сметка без дебитна карта: EUR 2.10⁶

без такса

(Информацията в таблицата е актуална към 20.06.2022 г.)

От таблицата можете да забележите, че банките изискват допълнителни такси за поддръжка на вашата сметка в EUR. Техният размер зависи от това, дали сметката ви е открита с дебитна карта или не, а в някои случаи - и от средномесечния баланс на сметката. Освен това се вижда, че банките използват свой собствен обменен курс с надценка при конвертирането на EUR в BGN.

Съхранявайте и конвертирайте над 50 различни валути с един-единствен акаунт на Wise

Представете си колко щеше да е удобно, ако можехте да получавате преводи като в местна банкова сметка, след което да имате опцията да конвертирате парите във всяка валута, в която желаете, включително и в BGN.

С мултивалутния акаунт на Wise това вече е възможно! С този акаунт имате опцията да съхранявате и конвертирате над 50 различни валути като получавате гаранция, че за всички конвертирания и преводи, включително конвертирането на евро и преводите в евро към сметка в левове, ще се използва само и единствено актуалният среден пазарен валутен курс. За разлика от обичайната практика на банките, Wise не слага надценки и допълнителни такси.

Мултивалутният акаунт на Wise ви позволява още:

 • да разполагате с достъп до данни за банков акаунт за 10 валути, включително EUR, USD и GBP
 • да се сдобиете с дебитна карта, която е безплатна

Освен това, на вас няма да ви бъдат изисквани допълнителни такси за откриване и поддръжка на акаунта.

С мултивалутния акаунт на Wise ще имате възможността да изпращате, получавате и конвертирате пари по абсолютно прозрачен начин. Също така ви се предоставя опцията да се информирате за всички такси преди да създадете акаунта си.

И не на последно място по важност: Wise спазват стриктно законовите изисквания на институциите в държавите, в които осъществяват своята дейност, а това ви гарантира сигурност и спокойствие.

Покупко-продажба на чуждестранна валута от банките

Различните банки извършват покупко-продажба на чуждестранна валута при определени от тях условия.

Покупко-продажба на чуждестранна валута

Обикновено покупко-продажбата на чуждестранна валута от българските банки се осъществява при сходни условия.

Покупко-продажбата на валута от страна на УниКредит Булбанк е регламентирана в специални общи условия на банката⁷.

Покупко-продажбата на чуждестранна валута срещу BGN се извършва по обявения към момента на изпълнение на сделката курс купува/продава за съответната валута. В случай обаче, че желаете безкасова или касова покупко-продажба на валута с размер над EUR 10 000 включително, или равностойността им в друга чуждестранна валута, имате право да договорите валутния курс на конкретната покупко-продажба като сключите сделка директно с банката.

Пощенска банка извършват валутни операции както срещу национална, така и срещу чужда валута (арбитражни операции), и сделки с всички видове вальори⁸.

По подобие на УниКредит Булбанк, когато става въпрос за транзакции над EUR 10 000 или еквивалента им в чужда валута, валутния курс може да бъде договорен директно с банката. Важно е да се отбележи, че за по-малки суми в сила остава нейният официален курс. Освен това, с банката могат да бъдат договорени и преференциални лихвени проценти за депозити над EUR 100 000 или валутната им равностойност.

Как да получите превод на евро в левова сметка?

Обичайните начини, по които можете да получите този вид превод са два:

 • онлайн
 • чрез посещение в клон или офис на съответната банка

Надценки на обменните курсове на банките

Обичайна практика е банките да използват свой собствен обменен курс, на който поставят надценка при конвертирането на различни валути, а не средният пазарен валутен курс, който се използва от Wise. Именно затова можете да забележите голямата разлика между обменния курс на Wise и обменните курсове на банките.

Плащане в евро с карта - такси на банките

При плащания в евро с карта, условията на Банка ДСК са следните:

 • плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал или интернет - без такса⁴

При плащания в евро с карта, условията на УниКредит Булбанк са следните:

 • плащане в търговски обекти в страната и чужбина - без такса
 • плащане на стоки и услуги в интернет - без такса⁹

При плащания в евро с карта, условията на Пощенска банка са следните:

 • плащане чрез ПОС терминал или интернет:
 • при търговец на банката - без такса

 • при търговец на друга банка в страната - без такса

 • при търговец в чужбина - 0.50% върху сумата като тази такса не се дължи при плащане чрез ПОС терминал в EUR в Европейското икономическо пространство (ЕИП)⁶

Както и при преводите на евро, така и при плащане в евро с карта, не трябва да забравяте за предлагания от банките обменен курс.

Такси за теглене на евро от банкомат в чужбина

В долупосочената таблица ще се информирате за таксите за теглене на евро от банкомат в държава от ЕИП от картите на тези банки, и на Wise:

Такси за теглене на евро от банкомат в чужбина
Банка ДСК 0.20% мин. EUR 0.77⁴
УниКредит Булбанк 0.20% мин. BGN 1.50⁹
Пощенска банка без такса - 0.20% мин. BGN 1.40⁶
Wise -при 2 или по-малко тегления на месец под EUR 200: без такса, а над EUR 200: 1.75% от стойността над сумата

-при 3 или повече тегления на месец под EUR 200: по EUR 0.5 на теглене, а над EUR 200: по EUR 0.5 на теглене + 1.75% от стойността над сумата

Банките предлагат добри условия за осъществяване на превод на евро в левова сметка, но има и алтернативни начини, по които можете да го направите.

С услугите на Wise можете да превеждате валута евро в левова сметка максимално бързо и лесно, след като сте запознати предварително с всички дължими такси.

Спестете пари с услугите на Wise


Източници:

 1. Банка ДСК, Валутна информация
 2. УниКредит Булбанк, Валутни курсове
 3. Пощенска банка, Валутни курсове
 4. Банка ДСК, Тарифа за лихвите, таксите и комисионните за физически лица, страница 4, 9, 17 и 18
 5. УниКредит Булбанк, Тарифа за такси и комисионни за физически лица, страница 2 и 5
 6. Пощенска банка, Тарифа за таксите и комисионните за физически лица, страница 4, 20, 22 и 23
 7. Общи условия на УниКредит Булбанк за покупко-продажба на валута
 8. Пощенска банка, Валутни операции
 9. УниКредит Булбанк, Плащания, Дебитни карти, Дебитна карта Visa Debit

Източниците са проверени на 21.06.2022 г.


Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение