Какво е необходимо за откриване на банкова сметка в Гърция

Olesya Mets

В случай, че живеете, работите, учите в Гърция или често пътувате до тази държава, е важно да знаете как да управлявате вашите пари.

Обичайно това се случва с откриване на банкова сметка в Гърция. Тази статия ще ви даде представа как се открива такава сметка, какви документи ви трябват и има ли други подходящи алтернативи.

Ако искате да съхранявате и конвертирате над 50 различни валути, и да разполагате с много други опции, то мултивалутният акаунт на Wise е правилното решение за вас! С него можете да получите информация за банков акаунт в EUR още преди да сте стегнали багажа си за южната ни съседка!

Направете си безплатен акаунт в Wise сега 🚀

📝 Съдържание

Кои са най-известните банки в Гърция и коя отговаря най-добре на вашите потребности?

Кои са предимствата и недостатъците на гръцката банкова система? Какви възможности ви предоставя тя? Препоръчително е да знаете отговорите на тези въпроси преди да вземете решение за отваряне на банкова сметка в Гърция.

В таблицата по-долу ще видите сравнителна характеристика за таксите, обменните курсове и сметките на три водещи гръцки банки и на Wise.

Alpha Bank National Bank of Greece Piraeus Bank Wise
Такса за поддръжка на сметката Безплатно³ Безплатно⁴ Безплатно⁷ Безплатно
Годишна такса за дебитна карта Безплатно² Безплатно⁵ EUR 15 - AB Plus Mastercard Debit⁸ Безплатно
Обменен курс Собствен обменен курс на Alpha bank Собствен обменен курс на National Bank of Greece Собствен обменен курс на Piraeus Bank Използва се средният пазарен валутен курс

- този, който ще намерите в Google

Такса за международен превод - SEPA преводи: от EUR 1 до EUR 250

- Преводи извън ЕИП: от EUR 1 до EUR 300¹

- SEPA преводи: от EUR 4 до EUR 300**

- Преводи извън ЕИП: от EUR 30 до 340⁶

Изчислете тук вашата такса Изчислете тук

по прозрачен начин изискваната минимална такса

** Посочените такси както за SEPA преводите, така и за преводите извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) на National Bank of Greece, ще бъдат актуални от 01.09.2022 г.

(Информацията в цялата таблица е актуална към 21.08.2022 г. За повече информация посетете директно официалните уебсайтове на Alpha Bank, National Bank of Greece, Piraeus Bank и Wise.)

Гръцката банкова система ви предлага разнообразие от възможности. За да се възползвате от тях обаче, трябва да сте наясно кои са основните видове сметки, поддържанки от разгледаните в горната таблица банки.

Alpha Bank

Alpha bank е една от най-популярните гръцки банки не само на местно, но и на международно ниво.

Основните видове сметки, поддържани от Alpha Bank са:

 • Alpha Premier - Deposit Account, особено подходяща за ежедневни стандартни разплащания
 • Alpha Payroll, която се използва за получаване на вашата заплата
 • Alpha Save Smart - стандартна спестовна сметка
 • Alpha Savings Deposit Account - спестовна сметка, но с опцията да извършвате и транзакции¹⁰

Alpha Bank предлагат и други опции като:

 • Alpha 105 - Current Account in Foreign Currency - сметка в чуждестранна валута за чужденци
 • Alpha 405 - Savings Account in Foreign Currency - спестовна сметка в чуждестранна валута за чужденци
 • Alpha 1 | 2 | 3 Line - сметка за деца и младежи до 27-годишна възраст¹¹

National Bank of Greece

Всяко откриване на банкова сметка в Гърция е важно, тъй като касае пряко ефективното управление на вашите парични средства в друга държава.

В този ред на мисли, National Bank of Greece е една прекрасна възможност да се сдобиете с нова сметка. Това е най-голямата гръцка банка и най-известната такава в целия свят. Тя разполага с над 350 клонове и офиси в Гърция, Кипър, България, Румъния, Северна Македония, Египет, Малта, Обединеното кралство и Австралия.

National Bank of Greece предлагат следните четири вида банкови сметки:

 • Current account
 • Savings Account
 • Foreign currency savings account
 • Student life account

И тук логиката на разпределението на отделните видове сметки е подобна като при Alpha Bank. Current account е стандартна сметка за физически лица, Savings Account - спестовена сметка, а Foreign currency savings account - спестовна сметка за чужди граждани. Student life account може да си откриете в случай, че сте студент в Гърция.¹²

Piraeus Bank

В Piraeus Bank можете да изберете най-подходящата за вас банкова сметка въз основна на следните характеристики:

 • каква е конкретната ви цел с отварянето на въпросната сметка
 • какъв е видът на сметката
 • кои са основните специфики на сметката

По отношение на целта е възможно да използвате сметката за стандартни разплащателни операции, за спестовни цели или за получаване на работна заплата. В зависимост от вашите нужди имате опцията да изберете Savings Account или Current Account.

Отделните сметки имат и различни особености: в каква валута могат да бъдат открити - EUR или чуждестранна валута, дали могат да се открият онлайн и други.¹³

Други алтернативи, които си заслужават

Друга алтернатива, която също може много да ви улесни при избора на начин за ефикасно управление на вашите пари, е мултивалутният акаунт на Wise. С него можете да съхранявате, конвертирате, превеждате и получавате пари не в една или две, а в повече от 50 различни валути!

А когато става въпрос за валути е абсолютно задължително да обърнете внимание и на обменните курсове. При най-известните гръцки банки не могат да се забележат огромни разлики в таксите за поддръжка на банковите сметки и на дебитните карти. Няма и драстични разминавания в таксите, които банките удържат за предлаганите от тях международни преводи. Но обменните курсове на отделните банки са различни и с добавени надценки.

Вземете под внимание факта, че няма нито надценки, нито допълнителни такси при използването на средния пазарен валутен курс - този, който можете да намерите в Google.

Необходими документи и условия за откриване на банкова сметка в Гърция

Понеже и България, и Гърция са държави-членки на Европейския съюз (ЕС) се предполага, че можете да си откриете банкова сметка само с документ за самоличност. Да, задължително е да представите на банката такъв документ (паспорт, лична карта), но ще ви трябват и други документи, а именно:

 • местен данъчен номер - т.нар. AFM
 • доказателство за адрес в страната - например скорошна сметка за консумативи
 • копие от трудов договор - може да бъде поискан от някои банки
 • препоръка от предишна банка, в която сте имали сметка - някои банки могат да ви поискат и такъв документ¹⁴

Разбира се, препоръчително е да си подготвите и сума в EUR за първия депозит като предварително проверите дали избраната от вас банка има минимално салдо за депозиране.

Можете ли да си откриете банкова сметка в Гърция онлайн?

За съжаление, на този етап не се предвижда подобна възможност. В случая е необходимо да отидете до най-близкия до вас клон или офис на съответната банка, за да могат нейните служители да приемат всичките ви документи и да потвърдят самоличността ви. Разбира се, повечето банки предлагат опция за подаване онлайн на заявление за откриване на банкова сметка.¹⁴

Можете ли да си откриете банкова сметка в Гърция като чужденец?

Да, това е възможно. Ще трябва да представите документите, които вече бяха посочени, а в определени случаи - и допълнителни такива в зависимост от различни обстоятелства.¹⁵

Можете ли да си откриете банкова сметка в Гърция като студент?

Да, можете - това е опция, предоставяна от гръцките банки. Ако сте студент в Гърция обаче, ще трябва да представите и доказателство, че се обучавате в местно висше учебно заведение.

Колко струва да си откриете сметка в Гърция?

При различните гръцки банки крайната сума, която ще трябва да заплатите за откриване на сметка, ще е различна. Във всеки случай обаче трябва да вземете под внимание следните такси, които могат да ви бъдат удържани от банките: такса за местни и международни преводи, такса за теглене на пари в страната и в чужбина, такса за поддръжка на сметка и дебитна карта, и други подобни.

Обърнете внимание на алтернативата Wise

Можете да си откриете модерния мултивалутен акаунт на Wise за броени минути, при това - напълно безплатно! Този акаунт ви дава възможност да:

 • Разполагате с дебитна карта, с която да извършвате плащания в над 200 държави по света с Apple Pay или виртуална карта на Google
 • Имате информация за всички такси при пълна прозрачност още преди да сте направили своя акаунт
 • Съхранявате, конвертирате, изпращате и получавате пари в над 50 различни валути
 • Извършвате конвертирания и парични преводи във всякакви валути по средния пазарен валутен курс
 • Получавате информация за детайли на банкови сметки в цели 10 различни валути
 • Използвате иновативното мобилно приложение на Wise за по-голямо удобство

Разберете повече за алтернативата Wise


Използвани източници:

 1. Alpha bank, Условия, такси и комисионни при паричните преводи - страница 1 и 3
 2. Alpha bank, Alpha Bank Enter MasterCard
 3. Alpha bank, Alpha Premier - Deposit Account
 4. [National Bank of Greece, Current Account](https://www.nbg.gr/en/individuals/daily-transactions/banking-accounts/everyday-accounts/current-account
 5. National Bank of Greece, Mastercard debit card
 6. National Bank of Greece, Такси за международни преводи, страница 2
 7. Piraeus Bank, Current Account
 8. Piraeusbank, AB Plus Mastercard Debit
 9. Piraeus Bank, Калкулатор за изчисляване на таксите при международни преводи
 10. Alpha Bank, Deposit Accounts
 11. Alpha Bank, Account Alpha 1|2|3 Line
 12. National Bank of Greece, Everyday accounts
 13. Piraeus Bank, Deposit Accounts
 14. N26, Как да си откриете банкова сметка в Гърция
 15. Real Greek Experiences, Как да си откриете банкова сметка в Гърция

Източниците са проверени на 21.08.2022 г.


This publication is provided for general information purposes only and is not intended to cover every aspect of the topics with which it deals. It is not intended to amount to advice on which you should rely. You must obtain professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content in this publication. The information in this publication does not constitute legal, tax or other professional advice from Wise Payments Limited or its affiliates. Prior results do not guarantee a similar outcome. We make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in the publication is accurate, complete or up to date.

Money for here, there and everywhere

Научете повече

Tips, news and updates for your location