Данъци в Гърция - всичко, което трябва да знаете

Olesya Mets

Какви са основните видове данъци в Гърция? Кои лица са задължени да плащат данък общ доход в южната ни съседка и как могат да го направят? Каква е данъчната ставка в страната и съществуват ли някакви данъчни облекчения и освобождаване от плащане на данъци?

В настоящата статия ще намерите конкретни, ясни и точни отговори на всички тези въпроси, но в същото време не забравяйте и за съществуващите алтернативи.

Ако искате да изпратите пари в Гърция от чужбина с цел погасяване на данъчните ви задължения, то услугите на Wise са правилното решение!

Мултивалутният акаунт на Wise ви позволява да конвертирате и превеждате пари в над 50 различни валути, включително и EUR, по средния пазарен валутен курс. Това е същият курс, който можете да намерите в Google.

Направете си безплатен акаунт в Wise

Това ръководство може да ви бъде много полезно, но не трябва да се приема като финансов съвет. Потърсете счетоводител или финансов съветник за безпроблемно подаване на данъчната ви декларация.

Какви са видовете данъци в Гърция?

В Гърция, данък общ доход зависи от източника на дохода - например, работа по трудово правоотношение, заплащане на наем и други подобни.

По-важният момент обаче, когато говорим за видове данъци в Гърция, е приемането на мащабни законодателни промени през май 2016 г., с които се извърши реформа на пенсионната и данъчно-осигурителна система в страната.

Реформата въведе промени в подоходното облагане, правилата за облагане на доходите от хазартни игри и като цяло облагането на доходите най-вече на физическите лица. В новоприетото законодателство тогава беше разгледан и въпросът за допълнителния солидарен данък.¹

Допълнителен солидарен данък в Гърция

По силата на горепосочената данъчна и пенсионна реформа през 2016 г. отпадна извънредният характер на допълнителния солидарен данък.

За данъчната 2021 г. беше решено, че за всички индивидуални доходи няма да има задължение за удържане и внасяне на солидарен данък с изключение на доходите от заетост в публичния сектор и пенсиите. За данъчната 2022 г. допълнителният солидарен данък няма да се дължи само за доходите от заетост в частния сектор.¹

За доходите, за които ще се дължи солидарен данък, той ще се изчислява въз основа на следната прогресивна данъчна ска́ла:

Годишен доход в EUR Прогресивна данъчна ставка в %
0 - 12,000 0
12,001 - 20,000 2.2
20,001 - 30,000 5.0
30,001 - 40,000 6.5
40,001 - 65,000 7.5
65,001 - 220 000 9.0
над 220 000 10.0

(Всички посочени данни в таблицата са актуални към момента на написването на тази статия - 29.09.2022 година.)

Кой трябва да плаща данък общ доход в Гърция?

Съобразно разпоредбите на действащото данъчно законодателство в Гърция, данък общ доход се дължи от всички лица, получаващи доходи в държавата, независимо от тяхното гражданство или мястото им на постоянно пребиваване. Гражданите с постоянно местожителство се облагат с данък върху световния си доход в Гърция.

Важно е да се отбележи и това, че обезщетенията в натура по принцип са облагаеми. Въпреки това, считано от 1 януари 2015 г., като се взима под внимание трудността при оценката на данъчната основа на такива обезщетения към момента на предоставянето им, върху тях не се прилага удържане на данъци с източник трудово правоотношение.¹

Каква е гръцката данъчна ставка?

Както беше отбелязано, с реформата от 2016 г., бяха въведени промени в подоходното облагане и по-конкретно - данъчната ставка.

За да разберете същността на данъчната ставка в Гърция и нейните конкретни цифрови измерения, на помощ идва специална данъчна ска́ла, приложима към доходите от трудови правоотношения, от бизнес сектора и от пенсии. Илюстрираме ска́лата в долупосочената таблица.¹

Сума на дохода в EUR Данъчна ставка в % Съответстващ данък в EUR Общ доход в EUR Общ данък в EUR
Първите 10,000 9 900 10,000 900
Следващите 10,000 22 2,200 20,000 3,100
Следващите 10,000 28 2,800 30,000 5,900
Следващите 10,000 36 3,600 40,000 9,500
Над 40,000 44

(Всички посочени данни в таблицата са актуални към момента на написването на тази статия - 29.09.2022 година.)

Данъци на недвижими имоти в Гърция - какво трябва да знаете

Когато става въпрос за данъчната система, няма как да бъде подмината и темата за имотни данъци в Гърция. В страната се въведоха нови данъчни ставки и по-широка данъчна основа за доходите от недвижими имоти. В таблицата ще намерите обобщена информация за данъчната ска́ла, отнасяща се за доходите от наеми на недвижимо имущество:

Сума на дохода в EUR Данъчна ставка в % Съответстващ данък в EUR Общ доход в EUR Общ данък в EUR
Първите 12,000 15 1,800 12,000 1,800
Следващите 23,000 35 8,050 35,000 9,850
Над 35,000 45

(Всички посочени данни в таблицата са актуални към момента на написването на тази статия - 29.09.2022 година.)

В Гърция се предлагат финансови стимули за обновяване на сгради във връзка с енергийната ефективност и функционалността, но само и единствено, ако въпросните сгради не са или няма да бъдат включени в специална програма за модернизиране. По-конкретно, намалението на данъка върху дохода се равнява на 40% от сумата на съответния разход, извършен от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2022 г.¹

Съществуват ли данъчни облекчения и освобождаване от плащане на данъци в Гърция?

Да, съществуват данъчни облекчения.

Данък общ доход в Гърция се намалява въз основа на определени годишни разходи, свързани с личния живот на отделните граждани на страната.²

По-конкретно, считано от 1 януари 2020 г., максималният размер на данъчното облекчение, приложимо за доходи от заплати и пенсии, е EUR 777 евро за доход до максимум EUR 12 000 за сам човек или за женен/омъжен човек, който няма задължение за издръжка на друго лице.

Максималният размер на данъчното приспадане се увеличава пропорционално със следните суми съобразно броя на лицата, които са на издръжка:

  • EUR 33 за женено/омъжено лице, издържащо едно друго лице
  • EUR 123 за женено/омъжено лице, издържащо две други лица
  • EUR 243 за женено/омъжено лице, издържащо три други лица
  • EUR 563 за женено/омъжено лице, издържащо четири други лица
  • Допълнителни EUR 220 за всяко следващо лице на издръжка

За доходи от заплати и пенсии над EUR 12 000, размерът на данъчното приспадане се намалява с EUR 20 евро за всеки EUR 1 000 доход.²

Освен това, съществуват и данъчни облекчения за дарения и отпуснати безвъзмездни средства на конкретни организации и институции.

Когато става въпрос за чуждестранните данъкоплатци, те също могат да се ползват от данъчните облекчения на местните жители при две условия, които трябва да са налице едновременно, а именно:

  • поддържат пребиваването си в държава от Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • генерират поне 90% от световния си доход в Гърция или или са в състояние да докажат, че техният облагаем доход е толкова нисък, че биха имали право на данъчни облекчения в своята страна²

Начини за плащане на данък общ доход в Гърция

Можете да плащате своите данъци в Гърция като подавате годишни данъчни декларации лично, ако живеете в страната, разбира се.

Чуждестранните лица могат да подават своите данъчни декларации с помощта на данъчен консултант. Тези лица разполагат с опцията да плащат данъците си в най-близката данъчна служба. Специфична особеност е, че декларациите за имотни данъци в Гърция задължително се подават в данъчната служба, намираща се в населеното място, където е и съответният имот.³

С Wise можете да плащате от България задълженията по данъчната си декларация в Гърция

Тази опция е изключително удобна и практична. Не трябва забравяте обаче да направите проверка относно допълнителните такси и актуалните обменни курсове, когато изпращате пари от България за Гърция.

Средният пазарен валутен курс, използван от Wise, гарантира пълна прозрачност на таксите. При него няма надценки и допълнителни такси, каквато е обичайната практика на банките.

Изпращайте пари в чужбина с Wise


Използвани източници:

  1. PWC, Worldwide tax summaries, Данъци върху доходите на физически лица в Гърция
  2. PWC, Worldwide tax summaries, Данъчни облекчения в Гърция
  3. Residence-Greece, Информация за данъците в Гърция

Източниците са проверени на 29.09.2022 г.


Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение