Wise osobný vs. biznis účet – aký je medzi nimi rozdiel?

Olesya Mets

Wise je svetová technologická spoločnosť, ktorá ponúka 2 typy online multimenových účtov – osobný a biznis účet.

S oboma alternatívami môžete prijímať a odosielať peniaze, platiť či viesť zostatky vo viacerých menách súčasne. Ich najväčšia výhoda spočíva v nízkych, transparentných poplatkoch za medzinárodné prevody.

Aký je ale medzi nimi rozdiel?

Biznis účet od Wise je nabitý praktickými funkciami. Tie vám maximálne zjednodušia organizáciu a správu vašich firemných financií. Účet vám ponúka presne to, čo potrebujete – nad svojimi peniazmi úplnú kontrolu a prehľad za každých okolností. Navyše, vďaka jeho využívaniu si znižujete náklady na podnikanie v zahraničí. Pohodlne a bez stresu.

Okúste čaro Wise biznis účtu

Poplatky a funkcie biznis účtu od Wise nie sú vo všetkých krajinách rovnaké. V článku sa zameriame na nástroje a možnosti podnikateľského účtu Wise pre Slovenskú republiku.

Aký je rozdiel medzi podnikateľským a osobným účtom od Wise?

Wise ponúka dva typy účtov – Wise účet pre osobné účely a Wise biznis účet.

V oboch alternatívach môžete prijímať a odosielať medzinárodné transakcie rýchlo a s nízkymi poplatkami.

Aký je teda medzi nimi rozdiel?

Osobný multimenový účet od Wise je určený ľuďom, ktorý žijú, pracujú v zahraničí alebo často do cudziny cestujú. Je vhodný pre každého, kto potrebuje odosielať, prijímať alebo platiť medzinárodne či vo viacerých menách.

Na tomto type účtu môžete držať viac ako 40 rôznych mien – všetky prevody sú prepočítané skutočným stredovým výmenným kurzom. K účtu môžete získať debetnú kartu, s ktorou zaplatíte či vyberiete hotovosť v rôznych menách a 150 krajinách.

Wise biznis účet je cenovo výhodné riešenie pre tých, ktorí majú podnikateľské náklady alebo fakturujú v rôznych menách. Aj v tomto prípade platí, že všetky transakcie sú prepočítané skutočným stredovým výmenným kurzom.

Biznis účet má dodatočné funkcie, ktoré vám pomáhajú spravovať firemné peniaze. Vďaka nim si nielenže znižujete náklady na podnikanie. Viete, že svoje peniaze máte pod dohľadom a že vaše prijaté faktúry bude vždy splatené včas.

Najväčšie výhody biznis účtu od Wise:

 • Svoje podnikateľské financie máte vždy pod palcom. Ich zobrazenie je veľmi prehľadné, čo sa vám zíde napríklad v prípade autidu či daňových kontrol.
 • Váš účet spravujete z mobilu alebo počítača. Všetko si vyriešite online, bez nutnosti návštevy pobočky.
 • Všetky prevody a platby sú prepočítané férovým stredovým kurzom bez prirážok.
 • Potrebujete odoslať viacero platieb súčasne? Využijete funkciu skupinových platieb, s ktorou ich odošlete naraz až 1000.
 • Ste administrátorom svojho účtu a podľa potreby viete udeľovať prístupy zamestnancom k rôznym sekciám účtu napr. sledovaniu prijímov a výdavkov a iných.
 • Na účte môžete držať a premieňať 40+ svetových mien.
 • K účtu získate bankové údaje k 9 rôznym menám, vďaka čomu prijímate peniaze ako lokálni podnikatelia.
 • Za malý poplatok získate aj debetnú kartu, ktorú využijete pri online platbách aj na služobných cestách, kde zaplatíte ako miestni. Prvé 2 výbery, resp. výbery do 200 EUR, sú zdarma!

Wise osobný vs. biznis účet – porovnanie

Čo-to už vieme. Pozrime sa na porovnanie Wise biznis účtu pre podnikateľov a Wise osobného multimenového účtu.

Biznis účet Osobný účet
Nulový poplatok za vedenie účtu ✔️ ✔️
Prevody s využitím stredového kurzu ✔️ ✔️
Držba a prevod 40+ mien ✔️ ✔️
Debetná karta k účtu ✔️ ✔️
Detaily účtu k 9 rôznym menám ✔️ ✔️
Odosielanie platieb do 70+ krajín ✔️ ✔️
Prehľadná mobilná aplikácia ✔️ ✔️
Vhodný na podnikateľské účely ✔️
Skupinové platby ✔️
Prístup pre viacerých používateľov ✔️

Wise osobný vs. biznis účet – poplatky

Výhody poznáme, aký je rozdiel medzi poplatkami pre osobný a podnikateľský účet od Wise?

Osobný multimenový účet od Wise si založíte bez poplatkov a neplatíte ani za jeho vedenie. K účtu bezplatne získate aj bankové údaje k 9 menám – EUR, GBP, USD, AUD, NZD, CAD, HUF, RON a SGD.

Využívanie debetnej karty ja taktiež bez príplatku, zaplatíte iba poplatok 8 € za jej doručenie. Po jej exspirácii vám bude nová karta doručená bezplatne. Prvé 2 výbery, resp. 1 výber max 200 € je zdarma. Po prekročení tohto limitu vás čaká menší poplatok, no meny sú aj naďalej prepočítané férovým kurzom. Ak k účtu potrebujete virtuálnu kartu, tú si môžete kedykoľvek aktivovať zdarma.

Prečítajte si viac o poplatkoch vo Wise.

Za založenie Wise biznis konta vám bude účtovaný jednorazový poplatok. Za vedenie účtu neplatíte.

Aj na Wise podnikateľskom účte môžete bezplatne držať a premieňať až 40+ mien. Pri jeho aktivácii vás čaká jednorazový poplatok 50 €, vedenie je zdarma.

Dodávate služby do USA alebo prijímate platby z Anglicka? Na to, aby ste posielali a prijímali prevody ako domáci nepotrebujete trvalý pobyt v každej z krajín. Vhod vám padnú detaily účtu k 9 rôznym menám, ktoré získate za poplatok 50 € platený jednorazovo. Prijaté platby sú zdarma, poplatok 4,14 USD očakávajte iba pri bankových prevodoch v USD.

S Wise biznis účtom ušetríte nielen peniaze, ale ja čas. Čakajú na vás inovatívne funkcie ako skupinové platby či udeľovanie prístupu k špecifickým sekciám účtu. Samozrejmosťou je bezplatná mobilná aplikácia.

Aj pri biznis účte platí, že o poplatkoch či iných zmenách vás vždy informujeme transparentne.

Môžem používať účet od Wise na podnikanie?

Už viac než 13 miliónov ľudí a firiem využíva Wise na podnikateľské účely. Mesačne bránami Wise prejdú cezhraničné platby v hodnote 8 miliárd eur.

Wise biznis účet je vytorený tak, aby spĺňal aj tie najnáročnejšie požiadavky. Je vhodný pre:

 • freelancerov a živnostníkov,
 • s. r. o. či iné typy spoločností,
 • malé aj veľké firmy,
 • charitatívne organizácie či trustové spoločnosti s pôsobiskom na Slovensku i v zahraničí.

Či už ste menším podnikateľom alebo máte väčšiu firmu, mať biznis účet od Wise sa vám rozhodne vyplatí. Napriek tomu, že osobný multimenový účet je výbornou voľbou, jeho biznis náprotivok ponúka niekoľko jedinečných funkcií – správa a kontrola cash flow je jednoduchšia, rovnako aj udeľovanie prístupov k účtu či správa platieb.

Čo je ale najdôležitejšie, s Wise biznis účtom môžete bez problémov prijímať platby od zahraničných dodávateľov. Ako? S detailmi účtu v rôznych menách. Váš zákazník či odberateľ uhradí platbu v jeho lokálnej mene. Platba tak častokrát prebehne rýchlejšie a navyše ušetríte na prirážkach výmenného kurzu.

V neposlednom rade vám biznis účet od Wise pomáha šetriť náklady na podnikanie. Neplatíte žiadne mesačné poplatky za účet ani za používanie karty. V porovnaní s inými službami či bankami Wise vyhráva na plnej čiare.

Môžem si zmeniť svoj Wise biznis účet na osobný?

Máte biznis účet od Wise, no chceli by ste ho využívať aj na osobné účely? Svoj pôvodný účet si rušiť nemusíte, jednoducho si zdarma založte nový – osobný.

Ako živnostník na Slovensku môžete využívať osobný účet na podnikateľské účely. V prípade iných typov podnikania to však neplatí a podnikateľský účet je podmienkou. Či už podnikáte ako s.r.o. alebo živnostník, vždy je najpraktickejšie mať k dispozícii dva typy účtu – jeden na osobné účely a ďalší na firemné. Bude tak lepšie vedieť zdokladovať svoje príjmy a výdavky a ušetríte si čas aj počas podávania daňového priznania.

Ako si založiť osobný účet Wise?

Ako si otvoriť osobný účet v tomto prípade? Jednoducho! V aplikácii kliknite na svoju fotografiu v ľavom hornom rohu a vyberte možnosť „Open a personal account“. Ďalej pokračujte podľa inštrukcií.

Ukončili ste svoje podnikanie, no svoj osobný účet chcete používať aj naďalej? Stačí, ak si odošlete peniaze z vášho biznis účtu na účet osobný a následne si biznis účet zavriete. Váš osobný účet zostáva aj naďalej plne funkčný.

Wise biznis účet – pre podnikateľov, ktorí dodávajú do zahraničia

Neviete sa rozhodnúť medzi Wise biznis a osobným účtom? Odpovedze si na otázku, ktorý z nich viac vyhovuje vašim potrebám.

Ak podnikáte, založiť si podnikateľský účet je často tým najefektívnejším riešením. Vždy tak budete mať prehľad o tom, ktoré výdavky súvisia s podnikaním a ktoré nie. Zamyslite sa nad tým, či budete udeľovať prístup účtovníčke či iným zamestnancom, či budete potrebovať zamestnaneckú debetnú kartu alebo potrebujete odosielať skupinové platby. V tomto prípade je pre vás najvhodnejším biznis účet.

Ak tieto funkcie nateraz nepotrebujete, bude vám stažiť Wise osobný multimenový účet. Pri zmene situácie si vždy môžete biznis účet otvoriť online v priebehu niekoľko minút.

Založte si biznis účet od Wise


Táto publikácia slúži výlučne na všeobecné informačné účely a nemá za cieľ pokryť všetky aspekty tém, ktorým sa venuje. Zámerom nie je poskytnúť radu, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Pred podniknutím akýchkoľvek krokov alebo zdržaním sa akýchkoľvek krokov na základe obsahu tejto publikácie je potrebné najskôr získať odborné poradenstvo. Informácie v tejto publikácii nepredstavujú právne, daňové ani iné odborné rady spoločnosti Wise Payments Limited alebo jej pridružených spoločností. Predošlé výsledky nepredstavujú budúce záruky. Neposkytujeme žiadne výslovné alebo implicitné garancie či záruky, že obsah publikácie je presný, úplný alebo aktuálny.

Money for here, there and everywhere

Zistite viac

Tips, news and updates for your location