Hur stor summa kan man Swisha?

Sara Wickström

Swish är Sveriges populäraste betalningsalternativ men trots detta är det fortfarande en del saker som är oklart för många och bland dessa just hur mycket man kan Swisha på en gång.

Vi kommer därför kolla närmare på detta och jämföra maximalbeloppen för Swish hos de fyra största bankerna.

Men först, visste du att med Wise kan du skicka pengar världen över, ofta på bara några sekunder?

Lär dig mera om Wise 🌏


Finns det någon gräns på Swish?

Till en början kan vi då enkelt konstatera att ja, det finns en maxbeloppsgräns för användning av Swish. Till skillnad från många andra finanstjänster är det dock inte Swish själva som sätter beloppsgränserna utan dessa sätts istället av de individuella bankerna själva.


Läs också 📖


Hur mycket kan man Swisha – SEB

Hos SEB får du själv sätta din beloppsgräns (0–10,000 SEK) när du ansluter dig till Swish och kan sedan även införa tillfälliga höjningar av denna gräns för att tillgodose transaktioner med högre belopp (upp till 150,000 SEK)¹.

 • 0–10,000 SEK i initial beloppsgräns
 • Höj själv din beloppsgräns upp till 15,000 SEK via internetbanken
 • Höj tillfälligt din beloppsgräns till 150,000 SEK via kundtjänst

Hur ändrar man Swish gräns SEB

För att ändra beloppsgränsen för Swish loggar du antingen in på SEB internetbank och ändrar den själv (upp till 15,000 SEK) eller kontaktar kundtjänst för att tillfälligt höja den genom dem (upp till 150,000)¹.


Hur mycket kan man Swisha – Swedbank

Som kund hos Swedbank sätts din beloppsgräns automatiskt till 3,000 i samband med att du ansluter dig till tjänsten. Denna kan sedan höjas både per vecka (upp till 15,000 SEK) och tillfälligt (upp till 150,000 SEK) för att tillgodose transaktioner med högre belopp²

 • 3,000 SEK i initial beloppsgräns
 • Höj själv din beloppsgräns upp till 15,000 SEK/vecka via internetbanken
 • Höj tillfälligt din beloppsgräns upp till 150,000 SEK via internetbanken

Hur ändrar man Swish gräns Swedbank

Du kan ändra din beloppsgräns för Swish hos Swedbank genom att logga in via internetbanken eller appen under Övriga tjänster -> Swish².


Hur mycket kan man Swisha – Handelsbanken

Hos Handelsbanken ges samtliga kunder en initial beloppsgräns på 10,000 SEK/dag när de ansluter sina konton till Swish. Denna beloppsgräns kan sedan höjas upp till 30,000 SEK/dag eller tillfälligt upp till 150,000 SEK³.

 • 10,000 SEK i initial beloppsgräns
 • Höj själv din beloppsgräns upp till 30,000 SEK/vecka via mobilappen
 • Höj tillfälligt din beloppsgräns upp till 150,000 SEK via internetbanken (inloggning med kortläsare och sladd)

Hur ändrar man Swish gräns Handelsbanken

För att höja din beloppsgräns för Swish hos Handelsbanken loggar du antingen in via appen (upp till 30,000 SEK/dag) eller internetbanken, med kortläsare och sladd (upp till 150,000 SEK, tillfälligt)³.


Hur mycket kan man Swisha – Nordea

Nordeas kunder får automatiskt beloppsgränserna 5,000 SEK/betalning och 10,000 SEK/vecka och kan sedan själva justera dessa i internet- eller mobilbanken. En tillfällig beloppsgräns på upp till 100,000 kan också ställas in vid behov av större transaktioner⁴.

 • 5,000 SEK/dag och 10,000 SEK/vecka i initiala beloppsgränser
 • Höj tillfälligt din beloppsgräns upp till 100,000 SEK via internetbanken

Hur ändrar man Swish gräns Nordea

För att ändra din beloppsgräns för Swish hos Nordea besöker du antingen internetbanken och väljer Betalningar -> Swish, eller via Swish-ikonen på startsidan i mobilappen⁴.


Skicka enkelt pengar internationellt med Wise

Som kund hos Wise skickar du enkelt pengar till hela världen tillsammans med ett av våra Wise-konton i över 50 olika valutor, alltid med marknadens mittkurs.

Hos oss är 50% av alla internationella transaktioner direkta och 100% av alla transaktioner mellan Wise-konton sker med omedelbar verkan.

Med ett av våra Wise-konton kan du skicka upp till 12,5M SEK per transaktion.

Skaffa dig ett gratis Wise konto

Wise app

Sammanfattning om hur stor summa man kan Swisha

När det kommer till Swish sätts inte beloppsbegränsningar centralt utan av bankerna själva och med hjälp av vår guide navigerar du dessa på ett enkelt och smidigt sätt.

Wise for sending money

Källor:

 1. SEB - Swish
 2. Swedbank - Swish
 3. Handelsbanken - Swish
 4. Nordea - Swish

Denna publikation är endast tillför allmän information och är inte avsedd att täcka alla aspekter inom ämnet. Den är inte avsedd att utgöra råd som du bör lita på. Du bör söka dig till specialist eller professionell rådgivning innan du vidtar eller avstår från en åtgärd på basis av denna publikation. Informationen i denna publikation utgör inte juridiska, skattemässiga eller andra professionella råd från Wise Payments Limited eller samarbetspartners. Tidigare resultat garanterar inte liknande slutresultat. Vi varken garanterar, försäkrar eller representerar, oberoende om uttryckt direkt eller indirekt, att innehållet i publikationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Wise – det nya smarta sättet att skicka pengar utomlands.

Ta reda på mer

Tips, nyheter och uppdateringar för din plats