Europa underlättar för betalningar som fungerar för alla

Sara Wickström

Det ärinte första gången vi firar ett bra politiskt beslut från EU. Efter att de europeiska beslutsfattarna lagstiftade om större transparens för internationella betalningar, är de nu ivriga att även tackla andra problem inom betalningssystemen.

Europeiska kommissionen berättade nyligen om sinaambitioner för europeiska betaltjänster: gör betalningarna billigare, snabbare, bekväma och mer transparenta för konsumenterna – en målsättning som Wise har jobbat mot sedan 2011.

Omedelbart är det nya normala

Idag kommer 25 % av alla överföringar via Wise fram på under 20 sekunder, men det är tyvärr långt ifrån normen. Att uppmuntra fler banker att tillämpa omedelbara betalningar skulle göra det här till en verklighet för fler människor.

Det skulle dock bara lösa en del av problemet. Det andra problemet ligger i systemet. Det finns gott om konkurrens inom finanssektorn från nya aktörer, som Wise, som konsumenterna kan ta del av. Men bakom ridån har bankerna fortfarande monopol på tillgången till den europeiska betalningsinfrastrukturen.

EU-kommissionen har nu satt ett frågetecken för det monopolet. Kunderna kan dra nytta av omedelbara betalningar både snabbare och bredare när icke-banker som Wise får möjlighet att delta direkt i betalningssystemen. Läs mer om dethär.

Transparent, och med tiden gratis

Transparensen har alltid varit en grundpelare här hos Wise, ett mål som vi delar med världsbanken – som anger brist på transparens som huvudanledningen till att överföringskostnaderna fortfarande är så höga. Idag kostar en överföring i genomsnitt 6,82 %. Hos Wise ligger genomsnittet på 0,7 %. Att sänka priset till under 3 % av beloppet som skickas utomlands anses så pass nödvändigt att det numer är en del av Förenta nationernas mål för hållbar utveckling.

EU-kommissionen har nu åtagit sig att arbeta mot det målet, och vi uppmuntrar dem att hålla bankerna ansvariga när de tar för mycket betalt och kommunicerar för lite.

Det kan du också göra. Om du vill ställa din bank till svars och delta i kampanjen för ökad global transparens, registrera dighär.

Vill du veta mer om våra policy-ståndpunkter? Läs mer här.


Se användarvillkoren och produkttillgänglighet i din region eller kolla in Wise avgifter och priser för de mest aktuella uppgifterna om priser och avgifter.

Den här publikationen innehåller allmän information och utgör inte juridisk, skattemässig eller annan proffesionell rådgivning från Wise Payments Limited, dess dotterbolag eller filialer, och den är inte avsedd att ersätta råd från en ekonomisk rådgivare eller annan professionell rådgivning.

Vi representerar, garanterar och försäkrar inte, uttryckligt eller underförstått, att innehållet i publikationen är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Pengar utan gränser

Ta reda på mer

Tips, nyheter och uppdateringar för din plats