Overføre penger til utlandet: Maksbeløp

Sara Wickström

I Norge er det veldig enkelt å få overført beløp til utlandet gjennom nettbanken, med oversiktlige og enkle funksjoner. Men hvor mye har du lov til å sende til utlandet?

Vi skal sammenligne hvor mye du har lov til å overføre av penger til utlandet, maksbeløp hos bankene, og om du får høyere grenser hos kjente pengeoverføringstjenester som Western Union eller Ria.

Litt senere skal vi snakke om Wise og hvordan du kan spare penger!

Lær mer om Wise 🌏

Hvor mye kan jeg overføre til utlandet?

Tabellen nedenfor er basert på maksbeløpet banken tillater deg å øke til selv i nettbanken, da maksbeløp bestemmes ut i fra grensen du har i nettbanken på alle transaksjoner du utfører.

Skal du derimot benytte deg av pengeoverføringstjenester som Western Union eller Ria, blir grensene langt strengere enn for din norske bankkonto:

Bank Maksbeløp
Nordea¹Opptil 1 million kroner per måned
DNB¹ Opptil 5 millioner kroner per måned
Sparebank 1¹Opptil 500,000 kroner per måned
Western Union¹Opptil 35,000 kroner per forsendelse
Ria ¹Opptil 72,000 kroner per måned
WiseOpptil 11.5 millioner kroner per forsendelse

Som du ser ut i fra tabellen, er det ikke større beløp du kan sende med pengeoverføringstjenester kontra en norsk bank.

Men dette betyr selvfølgelig ikke at bankene ikke har noen regler å følge i forhold til hvor mye du kan sende utenlands.

Når du sender penger via nettbanken, må du rapportere beløp over 100,000 kroner som du sender til utlandet ².

Dette gjør du som regel samtidig som pengeoverføringen fra din nettbank. Her skal du plotte inn en kode for hva denne transaksjonen gjelder.

Dette kan for eksempel være:

 • Kjøp og salg av varer
 • Eiendomskjøp
 • Utbytte
 • Aksjeavkastning
 • Lønn
 • Arv med mer.

Så bankene i Norge har ganske lempelige krav på hvor store beløp du har lov til å sende, men store beløp må innrapporteres til skatteetaten.

Hva om jeg ønsker å sende mer penger enn maksbeløpet?

Om du planlegger å sende et større beløp enn hva nettbanken din tillater, kan du kontakte banken din for å få øket beløpsgrensen midlertidig for en bestemt transaksjon¹.

Som regel går dette greit om du kan dokumentere hvem pengene skal gå til, og hvorfor du må overføre et stort beløp til utlandet.

Det viktigste er at store beløp skal innrapporterer til skateetaten, for å unngå mistanke om hvitvasking eller skatteunndragelse i Norge. Derfor er du nødt til å stille med dokumentasjon for hva beløpet gjelder, og hvorfor du har behov for å overføre penger til utlandet over maksgrense hos banken din.

Kan jeg endre maksbeløpet jeg kan sende utenlands?

Du kan endre grensen for overføring av penger til utlandet inne i nettbanken. Slik gjør du det for eksempel hos DNB¹:

 1. Logg inn i nettbanken og velg “Innstillinger”
 2. Klikk på “Endre beløpsgrense” i menyen
 3. Du kan selv endre beløpsgrensen opptil 5 millioner kroner

Ønsker du et enda høyere beløp, må du selv ta direkte kontakt med banken for å få hjelp til transaksjonen.

Du kan enten gjøre dette på chat, telefon, eller på e-post for å gi banken de opplysningene de trenger for å øke grensen midlertidig.

Les også: Hva er SWIFT?

Hva slags informasjon trenger jeg for å sende penger utenlands?

Her er detaljene du må få på plass for å sende penger utenlands hos de fleste banker:

 • Mottakerens fulle navn og adresse
 • Valuta du skal sende
 • Beløpsstørrelse
 • Kontonummer til mottaker
 • Mottakers IBAN nummer
 • Mottakers BIC/SWIFT kode

Om beløpet er høyere enn 100,000 kroner, må du også dokumentere hva beløpet gjelder for ved hjelp av koder fra Skatteetaten³.

Disse nummerkodene får du opplyst i din nettbank når du sender penger, og tallene representerer typiske årsaker til hvorfor du skal overføre penger til utlandet.

Om du er usikker på hvilken kode du skal bruke på din pengeoverføring, kan banken din hjelpe deg med å få alle de riktige detaljene på plass.

Spar penger med Wise når du sender penger til utlandet

I tillegg til en stor beløpsgrense på opptil 11,5 millioner kroner på pengeoverføringer fra Norge til andre EU land, har de også langt lavere kostnader forbundet med store transaksjoner.

Mens enkelte banker legger på opptil 3% mer på valutakursen, får du bestandig midtkursen hos Wise med et veldig lavt honorar for pengeoverføringen.

Dette er spesielt viktig å følge med på når du overfører store summer til utlandet, ettersom jo mer du sender, jo mer penger taper du på dårlige vekslingskurser.

Med Wise kan du sende penger i 55 forskjellige valuta, og du ser bestandig hvor mye transaksjonen koster før du klikker på “send” knappen.

Spar penger med Wise 💰


Kilder:

 1. DNB

  Sparebank 1

  Nordea

  Western Union

  Ria

 2. Skatteetaten

 3. Skatteetatens side om overføringskoder

(Kildene er gransket 08.03.2022)


Denne publikasjonen er kun til generell informasjon, og har ikke til hensikt å dekke alle aspekter av emnene den omhandler. Publikasjonen skal ikke tolkes som råd eller en veiledning du skal følge. Du må innhente profesjonell eller spesialistrådgivning før du tar, eller avstår fra, noen handling på grunnlag av innholdet i denne publikasjonen. Informasjonen i denne publikasjonen skal ikke tolkes som juridisk, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning fra Wise Payments Limited eller dets tilknyttede selskaper. Tidligere resultater garanterer ikke et lignende resultat. Vi gir ingen representasjoner eller garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for at innholdet i publikasjonen er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Money for here, there and everywhere

Find out more

Tips, news and updates for your location