Öröklés testvér halála esetén: Igénylési folyamat, illetékek, adózás

Levente Balázsi

Tudni szeretnéd, testvéred halála után mikor örökölhetsz? A testvéri kötelék szorossága ellenére az öröklésben a testvéreket megelőzik az elhunyt gyerekei és a házastársa. Sőt, közös szüleitek is. Ezért, hacsak nem írt testvéred végrendeletet, kevés rá az esély, hogy te is örökölsz. Éppen ezért érdemes tisztában lenned azzal, milyen jogokat érvényesíthetsz a hagyaték egy részére. A cikkben a testvérek közötti öröklésről gyűjtöttük össze a legfontosabb tudnivalókat.

Ha külföldről kell hazautaznod a hagyatéki tárgyalásra, akkor szükséged lehet egy olcsó és megbízható alternatívára pénzügyeid kezelésében. A cikkben bemutatjuk a Wise többpénznemű számláját, amely nem csak akkor hasznos, ha külföldön élsz, hanem a magas banki tranzakciós díjakon is spórolhatsz.

Tudj meg többet🔎

Testvér utáni öröklés folyamata

Hagyatéki eljárás¹

Ha egy rokonod elhunyt, akkor jellemzően hátrahagyott olyan vagyontárgyakat, amelyeknek az öröklését tisztázni kell. Ezt nevezik hagyatéki eljárásnak.

Ahhoz, hogy ez elindulhasson, be kell mutatni halotti bizonyítványát a helyi önkormányzatnál. Nem mindegy, melyik önkormányzathoz fordulsz azonban. A testvéred lakhelye szerinti önkormányzat jegyzőjét kell felkeresned.

Ezután megindul a hagyatéki eljárás, amit a helyi jegyző fog lefolytatni. Ha több lehetséges örökös is van, akkor beidézi őket hagyatéki tárgyalásra. Ha van végrendelet, akkor a benne foglalt személyeket. Ha a végrendelet nem rendelkezik testvéred egész vagyonáról, akkor a fennmaradó részre a további jogosultakat.

Előfordulhat, hogy a hagyatéki tárgyalás megkezdése előtt a testvéred vagyontárgyait leltárba veszik. Ez csak abban az esetben kötelező, ha:

 • Valamelyik örökös kéri a leltározást.
 • Testvérednek van a nevén belföldi lakás, vagy életében tulajdonrészt szerzett egy belföldi cégben.
 • Az örökösökre jutó vagyon meghaladja a 300 000 Ft-ot fejenként.
 • Testvéred olyan mértékű tartozást halmozott fel, ami több mint maga a hagyaték.

Hogyan zajlik a hagyatéki tárgyalás?

 • A jegyző megállapítja, hogy érvényes-e az elhunyt testvéred végrendelete, és ha igen, minden vagyontárgyáról rendelkezett-e benne.
 • Ha nem ejt szót a vagyon egészéről a végrendeletben, akkor a jegyző megállapítja, hogy a törvényes öröklés szerint ki örökli a fennmaradó hagyatékot.
 • Rendezitek a szóba jövő vitás kérdéseket, például, hogy ki milyen arányban örököl.

Ha te vagy az egyedüli örökös, akkor a tárgyalásra nem is kerül sor. Ez azonban ritkán fordul elő, hiszen a testvérek hátul helyezkednek el az öröklési sorrendben. Erről a következő fejezetben olvashatsz.

A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a jegyzőnek munkadíjat kell fizetnetek. Ha nincs tárgyalás, és te vagy az egyetlen örökös, akkor is ki kell fizetned a díjat. Abban az esetben is, ha az örökség nem olyan jelentős, esetleg a hagyatékot tartozások terhelik, és a végén nem sok marad belőle. Az összeg attól függ, mekkora maga a hagyaték.

Az érvényes jegyzői munkadíjakat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján olvashatod.

Hagyatékátadó végzés¹

Az ideális forgatókönyv az, ha az örökösök között egyetértés van. Ilyenkor a tárgyalás hamar lezajlik, és megszületik a hagyatékátadó végzés. Az örökösök öröklési bizonyítványt kapnak, a jegyző pedig tájékoztatja az adóhatóságot arról, kik örököltek. Ez a későbbi örökösödési illetékek kiszabása miatt fontos.

Kevésbé szerencsés végkifejlet, ha nem tudtok megegyezni a vagyon egészéről. Ilyenkor a jegyző az örökség tisztázatlan részére használati jogot rendel el. Ezt a végrendelet szerinti vélt örökös kapja, aki ideiglenesen használhatja a tárgyat, de nem adhatja el. Ha nincs végrendelet, akkor a törvényes öröklés szerinti örökös kapja ezt a jogot.

Hagyatéki per¹

A legrosszabb eset, ha a fennmaradó hagyaték sorsáról a póteljárás során sem juttok dűlőre. Ha úgy véled, a tárgyalás során nem vették figyelembe öröklési igényedet, akkor 5 évig lehetőséged van fellebbezésre. A bírósági ügyek azonban akár évekig is elhúzódhatnak, és nem kis összeggel terhelhetik a család kasszáját.

Öröklés fajtái

Végrendeleti öröklés²

A hagyományos öröklési rendben elég hátul következnek a testvérek, ugyanis megelőzik őket a gyerekek, a házastársak és a szülők. Ha testvéred előrelátó volt, és belefoglalt téged végrendeletébe, akkor viszonylag egyszerűen örökölhetsz te is.

Ám ennek feltétele, hogy a végrendelete érvényes legyen. Sajnos ezzel kapcsolatban sokan nem elég körültekintőek, ezért előfordulhat, hogy mégsem az örököl, akinek testvéred a vagyonát szánta.

Mikor érvényes egy végrendelet?

 • Ha testvéred azt saját kezűleg írta és aláírással hitelesítette.
 • Begépelt végrendelet is lehet érvényes. Ennek feltétele, hogy két tanú is aláírta. Kiskorúak és cselekvőképtelen személyek nem lehetnek tanúk.
 • Ha segítettél testvérednek megírni végrendeletét, akkor a rólad szóló rész érvénytelennek számít. Ezzel akarja kizárni a jog, hogy illetéktelenek szerezzenek vagyont. Így a végrendelet csak akkor érvényes, ha a te örökségedre vonatkozó részt a testvéred saját kezűleg írta meg, és külön aláírta.
 • A több oldalas végrendeletek csak sorszámozással érvényesek. Testvérednek minden oldalt alá kell írnia a tanúkkal egyetemben.
 • A végrendeletek csak keltezéssel érvényesek.
⚠️ Fontos
Ha szeretnél biztosra menni a te végrendeleted érvényességét illetően, akkor bízz meg egy ügyvédet vagy közjegyzőt az elkészítésével. Így az bejegyzésre kerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. A hagyatéki eljáráskor a közjegyzőknek kötelességük ellenőrizni, hogy szerepel-e a végrendeleted a nyilvántartásban.

Ha a testvéred nem rendelkezik érvényes végrendelettel, akkor a törvényes öröklési rendet kell alapul venni a hagyatéka elosztásánál.

Tudj meg mindent a végrendeleti öröklésről.

Törvényes öröklés²

A törvényes vagy más néven ági öröklés szerint, ha elhunyt testvérednek vannak gyermekei, akkor először ők következnek az öröklési sorrendben, és egyenlő arányban örökölnek. Ha egyik gyermeke elhunyt, de van tőle unokája, akkor a kieső részt az unoka örökli.

Ha nincsenek gyermekei, akkor alapesetben a házastársa és a szülei közösen örökölnek egyenlő arányban. Ha testvérednek sem gyermeke, sem házastársa nincs, és szüleitek sem élnek már, akkor te számítasz törvényes örökösnek. Akkor is, ha valamelyikőtöket örökbe fogadták.

💡 Információ
Az örökbefogadott gyermekek mind vér szerinti, mind örökbefogadó szüleiktől örökölhetnek. Kivételt képez ez alól a titkos örökbefogadás.

Ha többen vagytok testvérek, akkor egyenlő arányban örököltök. Tehát az életkor nem számít, azaz nem a legidősebb testvér örököl mindent.

Tudj meg még több hasznos információt a egyenesági öröklésről.

Ági vagyon²

Az ági vagyon lényege, hogy segítsen a család birtokában tartani azokat a vagyontárgyakat, amelyek már hosszú ideje öröklődnek. Például, ne kerülhessenek át az elhunyt testvéred feleségének családjába. Tegyük fel, hogy van a család birtokában egy pecsétgyűrű, ami a hagyomány szerint mindig az elsőszülött fiúra száll. Ha elhunyt testvéred volt az elsőszülött, akkor a gyűrűt nem te öröklöd, hanem testvéred gyermeke.

Ha nincs gyereke, akkor a szüleitekhez kerül vissza a vagyontárgy. Ha ők már nem élnek, akkor a testvéreket illeti. Ideális esetben a testvérek meg tudnak egymás között egyezni arról, hogy ki mond le a másik javára az öröklődő vagyontárgyról. Ha ez nem sikerül, akár peres eljárásra is sor kerülhet. Ám ez hosszadalmas és költséges procedúra.

Mit jelent az osztályrabocsátás?²

Az osztályrabocsátás fogalma akkor kerülhet elő, ha több szóba jövő örökös is van. Ilyenkor kiderülhet, hogy az egyik örökös még az elhunyt élete során kapott bizonyos juttatásokat, amelyeket a többiek nem. A jog ilyenkor próbál igazságot tenni, és egyenlően elosztani a javakat.

Tegyük fel, hogy testvéred után te és két gyereke örököltök. Testvéred egyik gyermekének még életében odaajándékozott egy ingatlant. Örökösként bármelyikőtök kérvényezheti, hogy az ingatlan értékét vonják le a fennmaradó hagyaték rá eső részéből. Ilyen módon nektek nagyobb vagyon jut.

Fontos tudnotok, hogy ehhez alá kell támasztani, hogy testvéred az ajándékot örökség céljából adta. Az építkezésre adott pénz- vagy munkabeli támogatást nem lehet osztályra bocsátani.

Milyen költségek merülhetnek fel?

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az örökségre vonatkozó lehetséges költségeidet.

Költség neveÖsszege
Általános örökösödési adó18%
Ingatlanra vonatkozó örökösödési adó9%
Jövedelemadó ingatlan eladása esetén 5 éven belül15%

Örökösödési illeték³

Az örökség után 18% adót kell fizetni, ami örökölt ingatlannál 9%-ra csökken. Szerencsére 2020 óta testvérként te is mentesülsz alóla a szülőkkel és az elhunyt esetleges házastársával egyetemben.

Jövedelemadó⁴

Ha szeretnél megválni örökségedtől, akkor az adásvétel után 15% személyi jövedelemadót kell fizetned a NAV-nak, ha az adó mértéke eléri vagy meghaladja a 30 000 forintot.

Fontos, hogy nemcsak az adásvétel minősül adókötelesnek, hanem a bérbeadás is. Ha például testvéred rád hagy egy lakást, amit te kiadsz, akkor a bérlőtől beszedett összeg után is adóznod kell. Szerencsére az adókötelezettség nem tart örökké. 5 év után adómentesen eladhatod az ingatlant.

Ha szeretnél többet tudni az örökölt ingatlan eladásról, akkor olvasd el korábbi cikkünket a témában.

Olcsó és rugalmas pénzkezelés a Wise-zal

Több olyan helyzet is előállhat az örökléssel kapcsolatban, ahol fontos lehet számodra, hogy gyorsan és egyszerűen kezelhesd a pénzed. Például külföldön élsz, de a magyar hagyatéki eljárási és ügyvédi díjakat forintban kell kifizetned. De akár belföldön is meggyűlhet a bajod a magas banki tranzakciós költségekkel egy-egy utalás során.

Többek között ezekre kínál megoldást a Wise többpénznemű számlája. Olyan, mint egy hagyományos bankszámla, de ingyenes a számlavezetési díj és egyszerre 10 devizában kaphatsz számlaadatokat, szintén díjmentesen.

Ha sürgősen készpénzt kell kivenned a hagyatéki ügyintézéshez, Wise betéti kártyáddal bármelyik ATM-ből megteheted ezt. A készpénzfelvétel 200 EUR/GBP összegig havonta kétszer ingyenes.

A Wise főbb előnyei:

 • 10 helyi bankszámlaadatot kapsz ingyen, köztük eurós és forintos számlaadatokat. Így olyan, mintha 10 különböző országban lenne bankszámlád.
 • Fogadhatod a vagyontárgyak és az ingatlan eladási árát a forintos számládra, majd bármilyen devizába átválthatod.
 • Betéti kártyát igényelhetsz a számládhoz, amellyel több mint 200 országban vásárolhatsz.
 • Tartósan alacsony, előre látható tranzakciós díjakkal számolhatsz.
 • Az egyszerű és biztonságos Wise mobil applikáció segítségével bárhonnan intézheted pénzügyeidet.
 • Segítőkész, magyar nyelvű ügyfélszolgálat áll rendelkezésedre e-mailben vagy telefonon keresztül.

Hozd létre az ingyenes Wise fiókodat

Összegezve a cikk tanulságait, akkor örökölhetsz legegyszerűbben, ha testvéred belefoglalt végrendeletébe. Ha nem így történt, akkor a gyermekei, házastársa és szüleitek után következel az öröklési sorrendben. Örökbefogadott gyermekként ugyanolyan jogok illetnek meg az öröklés szempontjából, mint a vér szerinti gyermekeket. Testvéred öröksége után nem kell illetéket fizetned, ám ha megválsz a vagyontárgyakról, akkor azok után SZJA-t kell fizetned.

Források:

 1. 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 18-21.§
 2. Polgári Törvénykönyv VII. – Öröklési jog – 7:10-23. §, 7:56-57. § 7:72-73. §
 3. NAV weboldala – Információs füzetek – Az öröklési illeték PDF letölthető 2020.08.28. óta
 4. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról – Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 59.§-61/A.§

Források ellenőrzésének ideje: 2021.11.24


A legfrissebb ár- és díjszabási információkért tekintsd meg a felhasználási feltételeket és a régióra vonatkozó információkat, vagy látogass el a Wise díjszabása oldalra.

Ez a kiadvány általános tájékoztatás céljából készült, és nem minősül a Wise Payments Limited vagy leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai által nyújtott jogi, adóügyi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, és nem helyettesíti a pénzügyi tanácsadótól vagy más szakembertől való tanácsadást.

Nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos kijelentést, szavatosságot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a kiadvány tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

Pénz határok nélkül

Tudj meg többet

Tippek, hírek, és újdonságok a régiódban