Öröklés házastárs halála esetén: Igénylési folyamat, illetékek, adózás

Levente Balázsi

Házastársad elhalálozása esetén komolyabb értékű ingó vagy ingatlan vagyon cserél gazdát. Ha ezek egy részét vagy egészét te öröklöd, például lakást, autót vagy készpénzt, előfordulhat, hogy a folyamat bizonyos költségekkel jár számodra. Ezekről és öröklés igénylési folyamatáról gyűjtöttük most össze a legfontosabb tudnivalókat.

A cikkből megtudhatod:

 • Mikor vagy jogosult örökségre házastársad halála után?
 • Milyen költségekkel jár az öröklés?
 • Hogy néz ki az örökség igénylési folyamat?
 • Mi a teendő, ha eladnád az örökség egy részét?

Az örökléssel kapcsolatban rengeteg kellemetlen intéznivaló akad. Ilyenkor még fontosabb, hogy pénzügyeidet egyszerűen és gyorsan kezelhesd. Ebben segít a Wise többpénznemű számlája. Ez egy olcsó, megbízható alternatíva belföldi és nemzetközi pénzkezelésre egyaránt, rejtett költségek nélkül. Az online megoldásnak köszönhetően megkímél a bankba járástól is.

Tudj meg többet🔎

Házastárs utáni öröklés folyamata

Ebben a cikkben csak a házastárs utáni öröklésről lesz szó. Ha az elhunyttal nem éltetek házasságban, de bejegyzett élettársak voltatok, szintén jogosult lehetsz örökségre. Egy másik cikkünkben elolvashatod, hogy zajlik az öröklés élettársként.

Hagyaték leltározása¹

A jegyző részére bármely örökös benyújthatja a halotti bizonyítványt, ezzel automatikusan elindul a hagyatéki eljárás folyamata. Mielőtt a hagyatéki eljárásra sor kerülne, elhunyt házastársad hagyatékát leltárba veszik. Erre az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője jogosult. Jó eséllyel ez a közös lakhelyetek szerinti önkormányzatot jelenti.

Bizonyos esetekben kötelező a hagyatékot leltározni. Mégpedig akkor, ha a hagyatéknak része

 • belföldi ingatlan,
 • belföldön bejegyzett gazdasági társaságban fennálló tagi részesedés,
 • vagy az egy örökösre jutó ingó vagyon meghaladja a 300 000 Ft-ot,
 • esetleg az elhunyt tartozásai meghaladják a hagyaték értékét.

Ezenkívül házastársként te vagy a többi örökös is kérvényezhetitek a hagyaték leltározását indok nélkül.

Hagyatéki eljárás¹

A hagyatéki eljárás a helyileg illetékes közjegyző előtt zajlik az összes szóba jövő örökös részvételével. Ha nem tudsz részt venni, küldhetsz magad helyett meghatalmazottat. Fontos tudnod, hogy a részvételed hiánya mellett is születhet jogerős döntés a hagyatékról.

A közjegyző a hagyatéki eljárás során tisztázza az örökséggel kapcsolatban felmerülő vitákat:

 • Érvényes a végrendelet?
 • Ki milyen arányban örököl?
 • Van-e ági öröklés?
 • Kizártak-e valakit az örökségből?

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara weboldalán tájékozódhatsz az érvényes közjegyzői díjakról.

Hagyatékátadó végzés

Ha nincs köztetek vita az örökséget illetően, akkor a közjegyző a hagyatéki tárgyalást hagyatékátadó végzéssel zárja le. Átadható a hagyaték egy része is, ha a többivel kapcsolatban még nem rendezett viták állnak fenn.

💡 Információ
Előfordulhat, hogy csak bizonyos vagyontárgyakra vonatkozóan áll fenn vita az örökösök között. Ilyenkor a jegyző kijelöl egy ideiglenes örököst. Jellemzően a végrendelet szerint legnagyobb hányadban öröklő személyt, vagy ennek hiányában a törvényi örököst. Az ideiglenes örökös a hagyatéki tárgyakat a készpénz kivételével birtokolhatja és használhatja, de nem adhatja el azokat.

A lezárt vitákat követően a közjegyző az örökös számára öröklési bizonyítványt állít ki.

Hagyatéki per¹

Az öröklési bizonyítvány kiállítása után is van lehetőséged fellebbezni, ha úgy gondolod, öröklési igényed a hagyatéki eljárás során nem vettek figyelembe. Fontos tudnod, hogy a végrendelet megtámadásának joga a hagyaték megnyíltától számított 5 éven belül elévül.

Öröklés fajtái

Végrendeleti öröklés²

Az előrelátóbbak végrendelettel határozzák meg, hogy ki örökölje vagyonukat, míg mások a törvényes öröklés rendjére bízzák magukat. Ám a végrendelet is lehet érvénytelen, ha nem teljesülnek a végrendeletírás szabályai.

Melyek ezek?

 • Saját kezűleg írt végrendeletnél elég az elhunyt aláírása.
 • A nyomtatott végrendeletet két tanúnak is alá kell írnia. Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy nem lehet tanú.
 • Ha a végrendelet megírásában te is közreműködtél, például segítettél begépelni azt, akkor a te javadra szóló juttatás érvénytelen. Kivéve, ha a végrendelet vonatkozó részét házastársad saját kezűleg írta és aláírta.
 • Ha a végrendelet több oldalas, akkor az oldalakat sorszámmal kell ellátni, és minden oldalát az örökhagyónak és a tanúknak is alá kell írnia.
 • A végrendelet végén a keltezést fel kell tüntetni.

Házastársként írhattok közös végrendeletet, ám ez válás esetén azonnal érvénytelenné válik. Ha a végrendeletre vonatkozó szabályok nem teljesülnek, akkor a törvényes öröklés szabályai érvényesülnek.

Tudj meg minden fontos részletet a végrendeleti öröklésről.

Törvényes öröklés

Ha házastársad nem írt végrendeletet, vagy az csak a vagyona egy részére terjed ki, akkor kiegészítő jelleggel a törvényes öröklést kell érvényesíteni. A törvényes vagy másnéven ági öröklésben az egyenesági és oldalági rokonok követik egymást. Az egyenesági rokonok azok, akik egymástól származnak, tehát szülő-gyerek kapcsolatban állnak. Oldalági rokonok, akiknek van közös felmenőjük.

Házastársként az egyenesági öröklésben az első helyen álló gyerekek után, de még a második helyen álló szülők előtt következel.

Ha a párod halálakor már elváltatok, nem formálhatsz jogot az örökségre. Kivéve, ha volt párod erről rendelkezett.

Özvegyként egyedüli örökösnek számítasz, ha nincsenek közös gyermekeitek vagy házastársadnak nincsenek más gyerekei, és már szülei sem élnek. Ilyenkor az ági vagyon kivételével az egész hagyaték téged illet. Az ági vagyonról a következő bekezdésben lesz szó.

Ha vannak gyermekeitek, akkor holtig tartó haszonélvezeti jogot formálhatsz a közösen lakott lakásra. Ebbe beletartozik a berendezési tárgyak használati joga is. Egy friss módosításnak köszönhetően emellett egy gyermekrésznyi tulajdonjog is megillet a hagyaték többi részére vonatkozóan. Mit jelent ez? A gyermekek alapesetben egyenlő arányban örökölnek. Tehát a tulajdoni hányadokat úgy állapítják meg, mintha egy lennél a gyermekek közül.

Ha nincsenek gyermekek, de élnek az elhunyt szülei, akkor te öröklöd az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési tárgyakat. Továbbá téged illet a fennmaradó hagyaték fele, a másik felét elhunyt házastársad szülei öröklik egyenlő arányban.

Ha csak egy szülője él, akkor fele-fele arányban öröklitek a vagyont.

Tudj meg többet a egyenesági öröklésről.

Ági vagyon

Az ági vagyon fogalma azért jött létre, hogy a már hosszú ideje a család birtokában lévő vagyontárgyakat óvja. Ha például egy gyűrű anyáról lányára száll, akkor ez a családban maradjon, és ne kerüljön át az elhunyt házastárs családjába.

Ha nincs közös gyermeketek, ám a hagyatéki eljárás során kiderül, hogy a közösen lakott lakást párod édesapjától örökölte, akkor a ház ági vagyonnak számít. Azaz, ha párod nem rád hagyta végrendeletében a házat, akkor nem te fogod örökölni, hanem az elhunyt testvérei vagy azok gyermekei. Az ági vagyonra halálodig használati jogot érvényesíthetsz, de nem örökítheted azt tovább.

💡 Információ
Nem minősül ági vagyonnak az a pénzt, amit elhunyt házastársad a gyermekei építkezéséhez nyújtott mint szülői támogatást.

Mit jelent az osztályrabocsátás?

Ha vannak olyan javak, amelyeket az elhunyt még életében adományozott oda hozzátartozóinak, akkor ezeket több örökös esetén beleszámítják a végrendeletbe. Ennek célja, hogy az azonos öröklési helyzetben lévők egyenlő részt kapjanak a hagyatékból.

Például, ha elhunyt házastársad még élete során odaajándékozta nyaralóját egyik fiának örökség címén, akkor azt bele kell számítani a hagyaték rá eső részébe. Így a fennmaradó örökségből annál kevesebbet kaphat kézhez. Ez azt jelenti, hogy házastársként nagyobb vagyon illethet meg téged.

Fontos tudnod, hogy ehhez igazolhatónak kell lennie a ténynek, hogy az örökhagyó az adományt örökség céljából adta. Nem osztályra bocsátható az építkezésre adott pénz.

Milyen költségek merülhetnek fel az örökségre vonatkozóan?

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az örökségre vonatkozó költségeket.

Költség neveÖsszege
Általános örökösödési adó18%
Ingatlanra vonatkozó örökösödési adó9%
Jövedelemadó ingatlan eladása esetén 5 éven belül15%

Örökösödési adó és illeték³

Örökösödési illetéket minden örökség után kell fizetni. Általános mértéke 18%, ingatlanra vonatkozóan 9%. Szerencsére ez alól házastársként mentesülsz, ahogyan a testvérek, szülők és nagyszülők is.

Jövedelemadó⁴

Ezt az adófajtát akkor kell megfizetned, ha eladod az örökölt vagyont. A 15%-os személyi jövedelemadót a NAV felé fizeted, ami főként ingatlan eladásnál jelentős összegre rúghat. Könnyebbség, hogy bizonyos költségeket, például az ingatlanközvetítő jutalékát levonhatod az adóalapból. Egy bizonyos időszak után pedig adómentes az adásvétel. Tudj meg mindent az örökölt ingatlan eladásról szóló cikkünkből.

⚠️ Fontos
Az SZJA-t nem kell megfizetned, ha az eladott vagy bérbeadott vagyontárgyra vonatkozó adó nem haladná meg a 30 ezer forintot.⁴

Adóbevallási kötelezettség⁴

Az örökölt vagyon értékesítéséből származó bevételedet fel kell tüntetned következő évi adóbevallásodban. Ne feledkezz meg az SZJA-mentes jövedelmed bevallásáról sem.

Olcsó és rugalmas pénzkezelés a Wise-zal

Az öröklés során felmerülő költségek, például a közjegyzői díj vagy a hagyatéki eljárási díj váratlan kiadásként jelentkezhetnek életedben. Nem is beszélve arról, hogy az ügyintézés akár hónapokig elhúzódhat.

A Wise abban nyújt segítséget, hogy pénzügyeiddel a lehető legnagyobb biztonsággal, gyorsan és egyszerűen kezelhesd ez alatt a nehéz időszak alatt. Nálunk mindig olcsó, előre látható, fix tranzakciós díjakkal számolhatsz.

Mi az a Wise többpénznemű számla? Egy olyan folyószámla, ahol a forint mellett több mint 50 devizát kezelhetsz, ingyenes számlavezetési díj mellett. Különösen jól jöhet, ha külföldön költenéd el az örökölt vagyont. Hiszen a bankokkal ellentétben a Wise kedvező árfolyamokat kínál, amit a Google-n is láthatsz.

Nem kell külföldön élned ahhoz, hogy élvezd az előnyeit. Az ingyenes számlavezetési díj mellett jelentős összeget takaríthatsz meg a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétellel is. 200 GBP/EUR-nak megfelelő összegben ugyanis bármely ATM-nél díjmentesen veheted fel a pénzed. Ráadásul a számládon lévő összeget egy egyszerű mobil applikáción keresztül gyorsan és biztonságosan kezelheted. Nincs többé bankba járás és hosszas ügyintézés.

A Wise további előnyei:

 • 10 helyi bankszámlaadatot kapsz ingyen, köztük eurós és forintos számlaadatokat. Mintha 10 különböző országban lenne bankszámlád.
 • Fogadhatod a vagyontárgyak eladási árát a forintos számládra, majd bármilyen devizába átválthatod.
 • Betéti kártyát igényelhetsz a számládhoz, amellyel több mint 200 országban vásárolhatsz.
 • Tartósan alacsony, előre látható díjakkal számolhatsz.
 • Segítőkész, magyar nyelvű ügyfélszolgálat áll rendelkezésedre e-mailben vagy telefonon keresztül.

Hozd létre az ingyenes Wise fiókodat

Bízunk benne, hogy útmutatónkkal hozzájárulhattunk, hogy gördülékenyebb legyen számodra az ügyintézés ebben a nehéz időszakban.

Források:

 1. 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 18-21.§
 2. Polgári Törvénykönyv VII. – Öröklési jog – 7:10-23. §, 7:56-57. §, 7:58-62. §
 3. NAV weboldala – Információs füzetek – Az öröklési illeték PDF letölthető 2020.08.28. óta
 4. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról – Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 59.§-61/A.§

Források ellenőrzésének ideje: 2021.11.24


Ez a megjelenés csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem áll módjában a téma minden vonatkozásának feltárására. Nem áll szándékában olyan tanácsadást nyújtani, amelyre támaszkodhatsz. Mielőtt a jelen kiadvány tartalma alapján bármilyen döntésre szánod magad, kérünk kérj szakvéleményt. A jelen kiadványban szereplő információk nem minősülnek a Wise Payments Limited vagy partnerei által kiadott jogi, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadásnak. Az előzetes eredmények nem garantálnak hasonló kimenetelű eredményeket. Nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget, szavatosságot, hogy e megjelenés tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

A te pénzed. Mindig, mindenhol.

Tudj meg többet

Tippek, hírek, és újdonságok a régiódban