Платежни средства в чужда валута - различните плащания и такси

Olesya Mets

Предлаганите от банките платежни средства в чужда валута ви позволяват да осъществявате презгранични преводи до най-различни точки на света, както и плащания с дебитни карти, когато се намирате извън границите на страната.

С алтернативи като Wise имате възможността да изпращате пари в чужбина бързо, лесно и евтино, разполагайки с предварителна информация за всички такси и получавайки актуалния среден пазарен валутен курс за преводите.

Изпращайте пари в чужбина с Wise 🚀

Плащания в чужда валута с банков превод

Можете да направите плащане във валута чрез банков превод, съобразявайки се с индивидуалните условия за неговото осъществяване при различните банки. Повечето от тях изискват допълнителни такси за предлаганите платежни средства в чужда валута и често поставят надценки на местните, и презгранични парични преводи.

В долупосочената таблица ще откриете обобщена информация за таксите и обменните курсове при плащане в чужда валута с банков превод на водещи български банки и на предлаганата алтернатива от Wise. За пример, решили сте да изпратите BGN 1000 до Обединеното кралство.

Обща сума на превода Сумата, която пристига при получателяТакса на банката Обменен курс на банката
Банка ДСК BGN 1039.12 GBP 436 -електронен канал:

BGN 39.12¹

BGN 1 = GBP 0.436²
УниКредит Булбанк BGN 1060.63 GBP 435 -електронен канал:

BGN 60.63³

BGN 1 = GBP 0.435⁴
Пощенска Банка BGN 1027.38 GBP 430 BGN 27.38⁵ BGN 1 = GBP 0.430⁶
Wise BGN 1000 GBP 441.93 BGN 5.91 BGN 1 = GBP 0.444

(Информацията в таблицата е актуална към момента на написването на тази статия - 14.06.2022 г.)

Както лесно можете да забележите, банките използват свой собствен обменен курс, който е с надценка, вместо средния пазарен валутен курс, който можете да намерите в Google. Освен това, дори ако имате възможността да държите различни валути във вашата сметка, банките отново ще използват своя обменен курс за тяхното конвертиране.

Платежни средства в чужда валута - плащане с дебитна карта

Представете си, че се намирате в Обединеното кралство и ви се налага да извършите плащане с дебитна карта в размер на GBP 200. Колко би ви струвало едно подобно плащане? Отговорът - в долупосочената таблица:

Банка ДСК УниКредит Булбанк Пощенска Банка Wise
Такса за плащане на GBP 200 в чужбина без такса¹ без такса⁷ 0.50% върху сумата = GBP 1⁵

(за карта Debit MasterCard World няма такса)

без такса, ако във вашия акаунт е включена валута GBP,

а в противен случай - малка и прозрачна такса

Обменен курс на банката Обменен курс

на банка ДСК²

Обменен курс

на УниКредит Булбанк⁴

Обменен курс

на Пощенкса банка⁶

Средният пазарен валутен курс

същия, който можете да намерите в Google

Обща дължима сума за плащане на GBP 200 в чужбина с карта BGN 458.01² BGN 462.6⁴ BGN 464.5⁶ BGN 454.54

(Информацията в таблицата е актуална към момента на написването на тази статия - 14.06.2022 г.)

Обърнете внимание на това, че при повечето банки, когато извършвате операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на транзакцията се превалутира по различен обменен курс. За пример, ако трябва да платите с дебитната си карта чрез ПОС в чужбина GBP 200, но картовата ви сметка не е в GBP, а в друга валута, то ще се осъществи превалутиране. Това означава, че може да ви се наложи да платите допълнителни такси за операцията, които не са ви били известни предварително.

Теглене на пари в чужда валута извън страната

Освен използването на платежни средства в чужда валута, вие можете и да теглите пари в чужда валута извън границите на страната. За подобна операция обаче, обикновено ще бъдете таксувани допълнително.

Местни такси при теглене на пари в брой

Имайте предвид, че е обичайна практика, когато теглите пари в брой, не само вашата банка да ви таксува за операцията, но и операторът на съответния банкомат в чужбина.

Освен това, от гледна точка на вашата сигурност, е препоръчително да използвате банкомати на големи банки и да избягвате тези, разположени на оживени туристически места, където има струпвания на много хора.

Спестете пари от конвертирането на валути с Wise

Използвайки практичния, модерен и иновативен мултивалутен акаунт на Wise вие:

 • съхранявате и конвертирате над 50 различни валути, като това ви спестява пари, време и усилия
 • разполагате с данни за банков акаунт в 10 валути
 • получавате плащания като в местна банкова сметка
 • осъществявате всички трансакции със средния пазарен валутен курс

Регистрацията е безплатна, а освен това, с Wise получавате безплатна дебитна карта, която се поддържа без месечни такси.

Wise спазват всички изисквания и предписания на съответните регулаторни органи в държавите, в които оперират, а това ви гарантира сигурност и спокойствие.

Всичко, което трябва да знаете за таксите на обменните курсове

Какво представлява обменният курс? Кои са факторите, влияещи пряко върху него? Какви са различните стойности на обменните курсове и свързаните с тях такси? Това са важни въпроси, на които следва да обърнете внимание, особено ако искате да използвате различните платежни средства в чужда валута.

Какво е обменен курс?

Курсът, по който една парична единица може да бъде заменена за друга парична единица - това е обменен курс⁸. За пример, BGN 1 може да бъде заменено за GBP 0.44. Обменният курс се променя постоянно заради търгуването на различните валути на световните валутни пазари.

Какво влияе върху стойността на обменните курсове?

Обикновено за стойността на обменните курсове влияние оказват котировките “купува” и “продава”, както и техните средноаритметични равнища. Използваният валутен курс в случай, че обменяте валута, се определя въз основа на пазарните котировки в реално време⁹.

Различните стойности на обменните курсове и тяхната важност

Различните стойности на обменните курсове имат сериозно отношение върху цените в международната търговия. За пример, когато за EUR 1 могат да се получат повече USD, т.е. когато еврото поскъпва, продуктите от САЩ стават по-евтини за населението, живеещо в Еврозоната. Като резултат на това цените на вноса се понижават⁸.

С услугите, предлагани от Wise, вие получавате удобна и лесна възможност за съхраняване и конвертиране на много и най-различни валути при използване на актуалния среден пазарен валутен курс.

Направете си безплатен профил в Wise


Източници:

 1. Банка ДСК, Тарифа за лихвите, таксите и комисионните за физически лица, страница 9 и 17
 2. Банка ДСК, Валутна информация
 3. УниКредит Булбанк, Тарифа за такси и комисионни за физически лица, страница 4 и 5
 4. УниКредит Булбанк, Валутни курсове
 5. Пощенска банка, Тарифа за таксите и комисионните за физически лица, страница 20 и 22
 6. Пощенска банка, Валутни курсове
 7. УниКредит Булбанк, Дебитни карти, стандартна дебитна карта Visa Debit
 8. Официален сайт на Европейската Централна Банка (ЕЦБ)

Източниците са проверени на 14.06.2022 г.


*Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение