Откриване на банкова сметка в чужбина - практическо ръководство

Olesya Mets

Ако сте в ситуация, в която работите, учите или просто пътувате по-често извън България, може да ви се наложи откриване на банкова сметка в чужбина.

От настоящата статия ще получите ценна информация за това как се открива сметка в Европейския съюз (ЕС), както и в страни извън ЕС. Ще разберете още с какви документи трябва да разполагате и съществуват ли алтернативи за откриване на подобна сметка.

С модерния мултивалутен акаунт на Wise разполагате с опцията да съхранявате и конвертирате над 50 различни валути. Разполагате и с детайли за банков акаунт (IBAN, SWIFT или BIC в зависимост от валутата) в 10 различни валути, включително EUR, GBP и USD, в които можете да получавате преводи като в местна банкова сметка. Освен това, можете да правите международни преводи бързо, и удобно при пълна прозрачност на таксите.

Направете си международен акаунт
с Wise за минути

Защо не трябва да се колебаете за откриване на банкова сметка в чужбина?

Откриването на сметка извън България е необходимо в много ситуации - например когато редовно пътувате зад граница по работа или ходите на почивка. С местна сметка, открита в друга държава, няма защо да се притеснявате за обичайните ежедневни разплащания. Те се осъществяват бързо и удобно както онлайн, така и при използване на дебитна карта.

Решението да откриете своя сметка в чужбина ви предоставя гъвкавост и практичност при управлението на вашите пари.

Можете ли да си откриете сметка в чужбина без да живеете там?

Разбира се, че можете. Това е едно от основните предимства на тези сметки.

Има различни начини и изисквания за откриване банкова сметка в чужбина в зависимост от факта дали сметката ще е в държава-членка на ЕС или в държава извън ЕС.

Откриване на банкова сметка в друга държава от ЕС

Ако пребивавате законно в която и да е страна от ЕС, вие имате право да си откриете сметка извън рамките на България¹. За пример, може да имате постоянно местоживеене в България или Германия, но да си откриете сметка в избрана от вас банка във Франция. Много е важно да се уточни, че това правило не се прилага за други видове банкови сметки като спестовни сметки.

С откритата банкова сметка имате опцията да извършвате стандартни финансови операции, а именно:

 • да теглите пари в брой с карта
 • да извършвате покупки с карта в магазини и онлайн
 • да депозирате
 • да извършвате и получавате парични преводи

Откриване на банкова сметка в държава извън ЕС

Откриване на банкова сметка в чужбина може да се направи и в държави, намиращи се извън границите на ЕС.

Различните страни извън ЕС имат различни условия, на които трябва да отговаряте, ако сте решили да си откриете сметка в някоя от техните банки. Тези условия варират от удостоверяване на активна работна дейност във въпросната страна, до представяне на доказателства за постоянно живеене в нея. Тоест, в определени държави има вероятност да не е възможно да си откриете местна банкова сметка, без да живеете в тези държави.

Именно затова е от изключителна важност да се информирате предварително за това какви са конкретните изисквания на държавата, в която сте решили да си откриете банкова сметка.

Сметка в друга държава - как да я откриете и какво да съобразите

За да разберете какъв е начинът за откриване банкова сметка в чужбина, трябва да получите отговор на три основни въпроса:

 • Какво представлява банковата система на страната, в която ще откривате сметката?
 • Какви документи трябва да подготвите?
 • Как можете да си откриете банкова сметка онлайн?

Научете всичко за банковата система

Тази информация ще ви позволи да се чувствате сигурни в решението си за откриване на банкова сметка извън границите на България.

Препоръчително е да проверите дали в другата държава не съществуват клонове и офиси на същата банка, в която вече имате българска сметка в нашата страна. Това би улеснило допълнително целия процес по откриване на сметката.

Освен това, би било само във ваша полза, ако намерите информация за евентуални допълнителни условия, които поставят банките: изисквания за местоживеене и месторабота, представяне на документи за произход на средства и други подобни.

Разберете какви документи са ви нужни, за да откриете сметката

Обикновено в държавите от ЕС, личната ви карта ще бъде предостатъчна. В повечето страни извън ЕС обаче ще са ви необходими:

 • международен паспорт
 • удостоверения за работа
 • доказателства за постоянен адрес в страната
 • други допълнителни документи

Откриване на онлайн банкова сметка

Според европейското законодателство, когато имат възможност, банките в страни от ЕС трябва да ви предоставят и онлайн банкиране.¹

В държавите извън ЕС това условие не е задължително, така че е важно да направите предварителна проверка.

Откриване на мултивалутен акаунт изцяло онлайн само за няколко минути

Можете да си откриете мултивалутен акаунт на Wise само за няколко минути и изцяло онлайн, при това - напълно безплатно!

Предимствата на този модерен, практичен и удобен акаунт са много, а именно:

 • получавате данни за банков акаунт в цели 10 различни валути
 • съхранявате, конвертирате и изпращате пари в над 50 различни валути
 • сдобивате се с дебитна карта, с която да извършвате плащания в над 200 страни в целия свят, но винаги можете да плащате и с виртуална карта на Google или Apple Pay
 • имате възможността да се информирате за всички такси още преди да си направите акаунта - гаранция за пълна прозрачност
 • извършвате всички парични преводи и конвертирания на валути по средния пазарен валутен курс - същият, който ще намерите в Google
 • можете да използвате нашето мобилно приложение, което прави целия процес още по-бърз, лесен и сигурен

Помислете за тези неща преди да изберете банка в чужбина

Най-основните неща, за които трябва да помислите преди да изберете банка в чужбина са:

 • Типа банка и услугите, които предлага

Това е важно от гледна точка на вашите бъдещи намерения. Какво ще е основното предназначение на откритата сметка? Ще я използвате основно за стандартни разплащания или за получаване на работна заплата, например?

 • Таксите на банката

Има ли такси за откриване на сметката и за нейната месечна поддръжка, и ако да - какви? Зависят ли тези такси от валутата, в която ще откривате сметката?

 • Допълнителните условия на банката

Отговаряте ли на тези условия? Ако не отговаряте, какво трябва да направите, за да успеете да си откриете сметката?

Преди да решите да си откривате банкова сметка в чужбина, разгледайте съществуващите алтернативи.

Създайте си безплатен акаунт в Wise сега


Използвани източници:

 1. Официален уебсайт на Европейския съюз, банкови сметки в ЕС

Източниците са проверени на 17.07.2022 г.


This publication is provided for general information purposes only and is not intended to cover every aspect of the topics with which it deals. It is not intended to amount to advice on which you should rely. You must obtain professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content in this publication. The information in this publication does not constitute legal, tax or other professional advice from Wise Payments Limited or its affiliates. Prior results do not guarantee a similar outcome. We make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in the publication is accurate, complete or up to date.

Money for here, there and everywhere

Научете повече

Tips, news and updates for your location