GmbH nedir?

Batur Yilan

Almanya, gelişmiş ekonomisiyle Avrupa’da yatırım yapmak isteyenler için avantajlı bir pazardır. Almanya’da şirket kurarak ülkede yatırım yapabilir ve işinizi Avrupa pazarına açabilirsiniz.

Almanya’da şirket türleri 3 ana grupta toplanır:

 1. Limited Şirket (GmbH)
 2. Anonim Şirket (Aktiengesellschaft)
 3. Şahıs Şirketi (Unternehmergesellschaft)

Bu yazıda limited şirket türü olan GmbH’nin ne olduğundan, özelliklerinden, kurulum aşamalarından ve GmbH kurmak için gerekli belgelerden bahsedeceğiz.

İçerik tablosu:

GmbH ne demek?

GmbH’yi şirket isimlerinin yanında sıklıkla görmüş olabilirsiniz. Türkiye’deki limited şirket yapısına benzer olan GmbH, Almanca bir terimdir. Açılımı Gesellschaft mit beschränkter Haftung şeklindedir.

Almanya’da en çok tercih edilen sermaye şirketi türlerinden biri olan GmbH’lere Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn’da da aynı isimle rastlanmaktadır.¹

GmbH nedir?

GmbH kısa adıyla bilinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung’lar, limited şirketlerdir.

GmbH, Alman Hukukuna göre tek bir gerçek kişi ya da birden çok gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilir. Asgari sermayesi 25.000 eurodur.²

Şirket ortaklarının pay oranlarının birbirinden farklı olması sorun teşkil etmez. Ancak, şirket kurulumu esnasında taahhüt edilen sermayenin en az yarısının ödenmesi beklenir.²

Limited şirket bir sermaye ortaklığıdır. Bundan dolayı kurumsal bir yapısı vardır. Müdür tarafından yönetilir. Bu kişi ortaklardan biri olabilir. Şirkete ilişkin hukuki işlemler de kural olarak müdür tarafından yürütülür.²

Burada bir ana sözleşme bulunur. Bu sözleşmenin noter tasdikli olması gerekir. Sözleşme; şirket unvanı, merkezi, kuruluş amacı, toplam sermaye tutarı, payların dağılımı gibi konularda bilgiler içerir.

Şirket kurucuları; şirket içi ilişkilerde, vergi borçlarında ve üçüncü kişilerle kurdukları iş ilişkilerinde, hem şirket mal varlıkları ve hisseleriyle hem de bireysel mal varlıklarıyla sorumludurlar. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna ilişkin aykırılıklarda şirket müdürünün cezai sorumluluğu da bulunur.²

Limited şirket, kurumlar vergisi mükellefidir. %15 tutarındaki verginin mükellefi ortaklar değil, şirket tüzel kişiliğidir.²

GmbH’ler kurumlar vergisi haricinde gelir vergisi, ticaret vergisi, katma değer vergisi ve taşınmaz devir vergisi gibi diğer vergi türlerinin de mükellefidir.²


GmbH hesabına ucuza para göndermek 💸

Wise ile yaptığınız transferlerde işlem ücretini ve alıcıya ulaşacak meblağı görürsünüz. Paranız, Google’da da gördüğünüz kur değerleri olan reel döviz kuru ile çevrilir.

GmbH şirket özellikleri

GmbH şirketlerin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:²

 • Tek bir gerçek kişi tarafından kurulabileceği gibi, birden çok gerçek veya tüzel kişi ile de kurulabilir.
 • Şirket kuruluşu için asgari sermaye tutarı 25.000 eurodur.
 • Müdür tarafından yönetilir. Müdür, ortaklar arasından seçilebilir.
 • Noter tasdikli ana sözleşmesi bulunur.
 • Ticaret Siciline kayıt olması gereklidir.
 • Şirket kurucuları borçlarda hem şirket mal varlıkları ve hisseleriyle hem de bireysel mal varlıkları ile sorumludurlar.
 • %15 oranında kurumlar vergisi mükellefidir.

GmbH nasıl kurulur?

Almanya’da şirket kurmak için öncelikle planlarınıza ve sermayenize göre sahip olacağınız şirket türüne karar vermelisiniz.

Ardından izlenmesi gereken yol haritası aşağıdaki gibi özetlenebilir:²

 • Şirket isminin belirlenmesi ve bu ismin Ticaret Odası tarafından teyit edilmesi
 • Sermaye tutarının belirlenmesi
 • Hissedarların ve hisse dağılımının belirlenmesi
 • Şirket müdürüne ya da müdürlerine karar verilmesi
 • Faaliyet alanının belirlenmesi
 • Şirket hissedarlarının ve müdürlerinin kimlik ve ikamet belgeleri
 • Vize alınıp Almanya'ya gelinmesinin ardından şirket kuruluşu, kira sözleşmesi, mali bildirimler gibi temel işlemlerin yapılması
 • Taahhüt edilen sermayenin banka hesabına yatırılması
 • Açılış bilançosunun yapılması ve maliyeye vergi numarası için başvurulması
 • Mahkemeye ticaret sicili için başvuru yapılması
 • Belediye nezdinde şirket kuruluş ruhsatı alınması
 • İş planının yapılması
 • Konsolosluğa veya büyükelçiliğe başvurulması

Almanya’da şirket kurmak için oturum iznine ihtiyaç yoktur.² Ancak, halihazırda var olan veya kurulacak olan şirketin müdürlüğünü yapacak kişinin çalışma izni veya oturum izni alması gerekir.

180 gün içerisinde 90 günden fazla Almanya'da kalınmayacaksa çalışma iznine de ihtiyaç bulunmamaktadır.²

Yatırım yapmayı planlayan kişi, oturum izni almak istiyorsa aşağıdaki şartları sağlamalıdır:²

 • Halihazırda kurulu bir şirketin olması veya yeni bir şirketin kurulması
 • İş planının yapılmış olması
 • Yetkili kurumlar tarafından gerekli onayların alınmış olması (Maliye, Adliye, Emniyet, Gümrük, Ticaret Odası ve Belediye gibi)

Bu süreçte iş planını özenle hazırlamak gerekmektedir. Oturum iznine başvururken sunacağınız iş planında aşağıdaki bilgilerin yer alması önem arz eder:²

 • Yatırım tutarı ve bu tutarın nasıl finanse edileceğine dair açıklama
 • Yatırımcının cari geçmişine ilişkin bilgiler
 • Söz konusu yatırımın Almanya'ya sağlayabileceği katkılara ve gerçekleştireceği istihdama ilişkin bilgilendirme
 • İlgili kurumlardan alınacak tüm onay ve izinlerle ilgili açıklama

Almanya'dan kesintisiz para almak 💰

Almanya’daki ticari faaliyetleriniz için bir hesaba ihtiyacınız olabilir.

Wise İşletme hesabı açabilir, Wise’ın sunduğu çoklu döviz hesabı ile birçok hesap bilgisi edinebilirsiniz. Hesap bilgilerinizi söz konusu ülkenin yerel hesabı gibi kullanabilirsiniz.

Bu, yurt dışından kesintisiz para alabileceğiniz anlamına geliyor.

Şu an için EUR, USD, GBP, TRY, CAD, HUF, AUD, NZD ve SGD para birimlerinde hesap bilgisi edinmeniz mümkün.

Bu hizmet, Türkiye’de ikamet eden kullanıcılar için henüz mevcut değil.

Şimdi Kaydol! 💰

Almanya’da şirket kurmakla ilgili kapsamlı bilgi edinmek isterseniz Almanya’da şirket kurmak başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

GmbH kurmak için gerekli evraklar

Almanya’da GmbH kurup oturum ve çalışma izni almak isteyen kişilere özel, limited şirket kurmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:²

 • 2 adet (90 günü aşacak seyahat sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formları
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Meslek eğitimini kapsayan, diploma ve sertifikalarla belgelenebilir özgeçmiş ile güncel iş sözleşmesi, yeterlilik belgeleri (okul karneleri, üniversite/yüksekokul diplomaları, daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans yazıları, ek kalifikasyonlara ait sertifikalar, serbest mesleklerde ticaret sicili kayıt suretleri, yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler vb.)
 • Almanca dilinde hazırlanmış, iş fikrine ilişkin aşağıdaki bilgileri kapsayan iş planı:
  • İşletmenin konsepti
  • İşletmenin amacı
  • Şirket verileri (yasal statü, yerleşim yeri vs.)
  • Kişisel niteliklerin özeti
  • Piyasa ve rekabet analizi
  • Pazarlama stratejisi
  • Planlama bilançosu
  • Kâr/zarar hesap planı
  • Likidite ön hesabı
  • 3 seneyi kapsayan kâr ve kazanç ön hesabı (kâr, maliyet ve kazanç beklentileri)
  • Çalışan veya meslek eğitimi almak üzere istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı
  • Mümkün ise girişimin, inovasyon ve araştırma alanlarına hangi olumlu etkileri olacağına dair açıklama

Mini GmbH nasıl kurulur?

Mini-GmbH, normal GmbH’nin başlangıç türü gibidir. Bu şirketi, geçici limited şirketi (Unternehmergesellschaft-UG) olarak düşünebilirsiniz.

Sınırlı sorumlu olmak isteyen ve bir GmbH için gerekenden daha düşük bir sermayeyle başlamak isteyen yatırımcılar için uygundur. Çünkü mini-GmbH kurmak için sadece 1 euro yeterlidir.³

Şirket sermayesi 25.000 euroya ulaşana kadar, yıllık kârdan rezerv oluşturulması gereklidir.³

Mini-GmbH’nin kurulma süreci oldukça kolaydır. Kuruluş aşamasında yine noter onayı gerekir; ancak kurucu ekip ortaklık anlaşması için hazır bir model kullanabilir. Bu modelde sadece bir müdür bulunduğundan sonrasında farklı sayıdaki müdürler için bireysel sözleşme düzenlenmelidir.³

Kazancınızı bireysel hesabınıza aktarırken uluslararası para transferi yapmanız gerekebilir.

Wise ile yurt dışından kesintisiz para alabilirsiniz.

Bu, hesap bilgileri ile mümkün.
Hesap bilgisi, çoklu döviz hesabınızı söz konusu ülkenin yerel hesabı gibi kullanmanızı sağlar.

Şu an için EUR, USD, GBP, CAD, HUF, AUD, NZD ve SGD para birimlerinde hesap bilgisi edinmeniz mümkün.

Bu hizmet, Türkiye’de ikamet eden kullanıcılar için henüz mevcut değil.

Şimdi Kaydol! 💰

Ticari faaliyetler için Wise İşletme hesabı açmalısınız.

Yazıda kullanılan kaynaklar:

 1. The GmbH: A Guide to the German Limited Liability Company - Klaus J. Müller
 2. Almanya’da Şirket Kuruluşu, Yatırım, Teşvikler, Oturum/Çalışma İzni - Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası
 3. Mini-GmbH - Business Insider

Kaynaklar, 8.9.2022 tarihinde kontrol edildi.


Lütfen bulunduğunuz bölge için kullanım koşulları ve ürün kullanılabilirliğine göz atın veya en güncel fiyatlandırma ve ücret bilgileri için Wise ücretleri ve fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Bu yayın genel bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır ve Wise Payments Limited veya yan kuruluşları ve iştirakleri tarafından verilen hukuki, vergisel veya diğer türlü bir profesyonel tavsiye değildir. Bir mali müşavir veya başka bir profesyonelden tavsiye almanın yerine geçmek için hazırlanmamıştır.

Yayındaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, taahhüt veya garantide bulunmayız.

Sınırlara takılmayan para

Daha fazla bilgi edinin

Konumunuzla ilgili ipuçları, haberler ve güncellemeler