Podnikanie v Rakúsku – všetko, čo potrebujete vedieť

Olesya Mets

Podnikáte a plánujete vyskúšať šťastie aj na trhu v zahraničí? Dobrým miestom na začiatok je Rakúsko. V článku sme pre vás spracovali komplexného sprievodcu prvými krokmi – ako podnikať v Rakúsku, aké máte možnosti pri založení firmy, medzi akými typmi podnikania si môžete vybrať, kam sa evidovať či ako funguje daňový systém.

Pri zakladaní firmy bude pre vás užitočný aj podnikateľský účet. Ak si ho chcete zriadiť rýchlo a pohodlne online, výbornou voľbou je Wise. Ten môžete využívať nielen v Rakúsku, ale aj na Slovensku alebo v iných krajinách, kde sa v budúcnosti rozhodnete podnikať. Navyše, okrem eura budete môcť využívať aj desiatky ďalších mien.

Založte sú účet vo Wise
a využívajte všetky výhody naplno!

Podnikanie v Rakúsku: Základné informácie

Rozhodli ste sa podnikať u našich susedov? Skvelý nápad! Možností, ako začať podnikať na rakúskom trhu je hneď niekoľko. Ak máte príležitostných odberateľov v Rakúsku, bude vám stačiť bežná slovenská živnosť.² Ak však podnikanie vykonávate za hranicami Slovenska, bude nutné založiť si rakúsku živnosť (príp. firmu). Podľa svojej podnikateľskej činnosti môžete siahnuť po rôznych alternatívach živnosti:

 • Živnosť, ktorá vyžaduje zručnosti (napr. manažérske alebo iné profesijné, vyžaduje sa odborná kvalifikácia alebo skúšky),
 • neregulovaná voľná činnosť,
 • ďalšie upravené činnosti (napr. veľkoobchod, práca kozmetičky, fotografa či obchodného zástupcu, sú vyžadované odborné a manažérske skúšky).¹

Založenie živnosti v Rakúsku

Založenie živnosti v Rakúsku vôbec nie je náročné. Celý proces môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov.

 1. Prihlásenie sa k pobytu (dôležité je prihlásiť svoj prechodný alebo trvalý pobyt na území Rakúska. Stačí na obecnom úrade, na referáte pre evidenciu obyvateľov vyplniť formulár, tzv. Meldezettel.)

 2. Prihlásenie sa do hospodárskej komory (ide o povinnosť pre každého podnikateľa. Tzv. WKO sprostredkúva členom informácie, v prípade potreby aj poradenstvo a podporu. Členský poplatok sa platí každoročne a ako začínajúci podnikateľ naň môžete získať zľavu).

 3. Založenie živnosti (po získaní prehlásenia od hospodárskej komory pokračujete k založeniu samotnej živnosti. Podľa toho, v ktorej spolkovej republike budete podnikať, musíte živnosť založiť buď v hospodárskej komore alebo na živnostenskom úrade. Napríklad vo Viedni je to mestský okresný úrad – Magistratisches Bezirksamt.)

 4. Oznámenie v sociálnej poisťovni a na finančnom úrade (musíte vykonať do prvého mesiaca od začiatku podnikania.)⁷

Hotovo! Po splnení týchto krokov máte oficiálnu časť za sebou. Zostáva vám už len podnikať. Nezabudnite, že ako podnikateľ v Rakúsku musíte v Rakúsku podávať aj daňové priznanie.

Dane pre živnostníka v Rakúsku

Ak ste začali podnikať, vedzte, že vás čaká povinnosť daňového priznania. Výška dane je vypočítaná podľa výšku vášho príjmu – tzv. progresívna daň. Koľko približne zaplatíte nájdete v tabuľke nižšie.³

Výška príjmuDaňová sadzba pre rok 2022
Do 11 000 €0 %
Od 11 000 do 18 000 €20 %
Od 18 000 do 31 000 €32,5 %
Od 31 000 do 60 000 €42 %
Od 60 000 do 90 000 €48 %
Od 90 000 do 1 000 000 €50 %
Nad 1 000 000 €55 %

(Informácie sú platné v čase písania článku.)

Čo to v praxi znamená? Predstavme si veľmi zjednodušený model. V prípade, že ste zarobili sumu 20 000 €, výpočet vyzerá takto:

Zo sumy 11 000 € nebudete platiť žiadnu daň, teda 0 €.
Zo sumy 7 000 € zaplatíte daň vo výške 20 %, teda 1 400 €.
Zo sumy 2 000 € zaplatíte daň 32,5 %, teda 650 €.
Výška vašej konečnej dane je teda 2050 €.

Sociálne poistenie v Rakúsku

Každá SZČO s rakúskou živnosťou musí pravidelne platiť odvody. Táto povinnosť vzniká už založením živnosti. Poistenie v Rakúsku funguje o niečo inak, ako na Slovensku. V rámci sociálneho poistenia nájdeme 4 rôzne kategórie:

 • Dôchodkové poistenie – Pensionsversicherung – PV,
 • zdravotné poistenie – Krankenversicherung – KV,
 • úrazové poistenie – Unfallversicherung – UF,
 • dôchodkové zabezpečenie SZČO – Selbständigenvorsorge – SV.

Takéto sú hodnoty sociálneho poistenia pre rok 2022.⁵

Dôchodkové poistenie22,8 %
Zdravotné poistenie7,65 %
Úrazové poistenie1,2 %

Založenie firmy v Rakúsku

Nestačí vám živnosť? V tomto prípade si môžete v Rakúsku založiť aj firmu. Toto je niekoľko najčastejších typov firiem, s ktorými sa na rakúskom trhu môžete stretnúť.⁶

Verejná spoločnosť – OG

Spoločnosť musia tvoriť najmenej 2 fyzické, resp. právnické osoby. Všetky osoby plne ručia svojím majetkom (sú komplementármi). Aspoň jeden člen však musí preukázať spôsobilosť v odbore podnikania. Na založenie firmy nie je potrebný iný kapitál. Otázky riadenia a iné detaily si stanovujú komplementári v Spoločenskej zmluve.

Komanditná spoločnosť – KG

Komanditnú spoločnosť tvoria najmenej dvaja partneri – jeden je komplementár a ručí neobmedzene celým svojim majetkom. Má navyše aj zodpovednosť za riadenie firmy. Druhý spoločník musí zasa ručiť iba obmedzene. Minimálny počiatočný kapitál firmy nie je stanovený.

Tichý spoločník

Pri tichej spoločnosti rozoznávame aspoň jedného majiteľa s plnou zodpovednosťou a ďalší spoločníci, ktorí podpísali zmluvu sa nezúčastňujú na riadení – sú tichými spoločníkmi. Zaujímavosťou je, že registrácia tichých spoločností v rakúskom obchodnom registri nie je povinná.

Spoločnosť s ručením obmedzeným – GmbH

Ide o najčastejšie využívaná právna forma firmy v Rakúsku. Na založenie je potrebné poskytnúť minimálny základný kapitál vo výške 35 000 € a 50 % tejto sumy musí byť zložených na bankovom účte pred registráciou spoločnosti. Na spoločníkov sa nevzťahujú žiadne požiadavky týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo pobytu, ale ich minimálny vklad je 7 000 € na každého.

Akciová spoločnosť – AG

Tento typ spoločnosti môže v Rakúsku založiť jeden alebo viac spoločníkov, ak majú počiatočnú investíciu vo výške aspoň 70 000 €. Pozor, minimálne 25 % zo sumy musí byť splatých v hotovosti. Akciová spoločnosť v Rakúsku sa považuje za samostatnú právnickú osobu.

Aké dane platia firmy v Rakúsku?

Tak ako na Slovensku, aj v Rakúsku sú dôležitou otázkou dane. V prípade firiem sa vás týka daň z príjmu – zisk sa zdaňuje jednotnou sadzbou vo výške 25 %. Inou daňou je daň z pridanej hodnoty – DPH – ktorá je stanovená na 20 % z príjmu. V prípade korporátnych firiem musíte rátať aj s kvartálnou firemnou daňou vo výške 25 %.⁶

Aké iné náklady môžu mať rakúske firmy?

Daňami to nekončí. Pri podnikaní musíte rátať s očakávanými aj neočakávanými výdavkami. Medzi najčastejšie patria:

 1. Výdavky na platby za zamestnancov (platy, odmeny, nábor zamestnancov, inzeráty, ale aj sociálne poistenie a pod.)
 2. Poistenie – či už ste menšou alebo väčšou spoločnosťou, bez poistenia sa nezaobídete. Na začiatok môžete rátať napríklad s poistením zodpovednosti, v prípade požiaru, krádeže či technického problému. Poisťovne častokrát ponúkajú balíky, v ktorých sú tieto udalosti zahrnuté. Poistiť by ste si mali aj budovu, v ktorej sídlite či firemné vozidlo.
 3. V prípade, že vaša firma je vyrába nový či inovatívny produkt, musíte rátať napríklad s nákladmi spojenými s evidenciou a overením patentu.
 4. Pokuty – neobľúbeným výdavkom sú aj pokuty či nedoplatky – tie môžu zahŕňať všetko od blokovej pokuty za parkovanie až po neskoré dodanie daňového priznania.

Slovenská živnosť v Rakúsku

Máte živnosť na Slovensku a vaše podnikanie v Rakúsku či s rakúskym obchodným partnerom je iba krátkodobé? Máme pre vás dobrú správu – rakúsku živnosť si zakladať nemusíte! Pred začiatkom spolupráce však nezabudnite na nasledovné:

 1. Musí sa jednať o podnikanie, ktoré je krátkodobé, a teda dočasné a príležitostné.
 2. Budú pre vás platiť rovnaké podmienky, aké v danom štáte platia pre domácich podnikateľov v danom predmete podnikania.
 3. Pred začiatkom spolupráce budete potrebovať zmluvu alebo objednávku vystavenú klientom, aby ste mali dôkaz o vykonaní práce. Tento dokument by mal byť preložený do nemčiny.
 4. Musíte vykonávať živnosť na Slovensku po dobu najmenej dvoch mesiacov – živnostenské oprávnenie by taktiež malo byť v úradne preložené do nemčiny.⁴

Toto povolenie sa netýka iba živnosti, povolené je aj podnikanie slovenskej s.r.o. v Rakúsku. Pozor, nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť o cezhraničnom poskytovaní služieb príslušným slovenským úradom.⁸

Wise biznis účet: Jednoduchý a transparentný

Aj v Rakúsku, podobne ako na Slovensku, platí základné pravidlo – bez spoľahlivého podnikateľského účtu sa nezaobídete. Ak hľadáte účet, ktorý vybavíte jednoducho už za pár minút z vášho telefónu a bez potreby osobnej návštevy pobočky, vyskúšajte Wise. Ak máte dodávateľov nielen v Rakúsku, ale napríklad aj v iných krajinách, zaujímavé pre vás bude využívanie stredového kurzu. Ušetríte tak nielen na bankových poplatkoch, ale aj v prípade výmeny meny.

Aké ďalšie výhody podnikateľský účet od Wise ponúka?

 1. Môžete držať a vymieňať viac než 50 mien, ktoré možno poslať do 80 rôznych krajín sveta.
 2. Za malý poplatok si môžete k účtu vybaviť aj debetnú kartu. Za tovar či služby tak budete môcť zaplatiť v 200 krajinách.
 3. Debetnú kartu si môžete pridať do telefónu (Apple Pay aj Google Pay) a platiť tak budete môcť aj v prípade, že kartu nemáte fyzicky pri sebe.
 4. Nízke a transparentné poplatky – posielanie a prijímanie peňazí s Wise je jednoduché. Pri odoslaných platbách vždy viete, aká suma vám odíde z účtu, akú dostane prijímateľ a ako rýchlo či aké sú poplatky za prevod.
 5. Potrebujete routing number k účtu namiesto kódu IBAN? S účtom od Wise žiadny problém! Podnikateľský účet ponúka možnosť požiadať o údaje k účtu v 10 rôznych menách. Peniaze zo zahraničia tak budete prijímať, akoby ste boli domáci.
 6. Všetky finančné operácie a prehľady máte k dispozícii na webe alebo v aplikácii. Môžete skontrolovať platby, získať údaje z histórie alebo zmraziť platobnú kartu. Všetko je možné iba niekoľkými kliknutiami!

Ak chcete rozšíriť svoj biznis aj do zahraničia alebo začať úplne nanovo, podnikanie v Rakúsku je dobrým začiatkom. V článku sme vám poskytli prehľadný manuál základných informácií, ktoré budete pri zakladaní firmy či živnosti potrebovať. Okrem všetkých oficiálnych dokumentov a žiadostí si nezabudnite zriadiť aj spoľahlivý podnikateľský účet. Ak si zvolíte Wise, určite neoľutujete!

Znížte si náklady na podnikanie s Wise

Taktiež si prečítajte: Založenie bankového účtu v Rakúsku: Postup, dokumenty a podmienky

Zdroje:

 1. Založenie živnosti v Rakúsku – typy živností
 2. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
 3. Daň z príjmu 2022
 4. Podnikanie v Rakúsku s využitím slovenskej živnosti
 5. Sociálne poistenie v Rakúsku
 6. Podnikanie v Rakúsku – typy firiem a dane
 7. Postup na založenie živnosti v Rakúsku
 8. Využívanie slovenskej živnosti v Rakúsku

Zdroje skontrolované 30. 3. 2022.


Pozrite si podmienky používania a dostupnosť produktov pre váš región alebo navštívte stránku Poplatky a ceny Wise, kde nájdete najaktuálnejšie informácie o cenách a poplatkoch.

Táto publikácia slúži na všeobecné informačné účely a nepredstavuje právne, daňové alebo iné odborné poradenstvo spoločnosti Wise Payments Limited alebo jej dcérskych spoločností a pridružených spoločností a nie je určená ako náhrada za získanie poradenstva od finančného poradcu alebo iného odborníka.

Neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, že obsah publikácie je presný, úplný alebo aktuálny.

Peniaze bez hraníc

Zistite viac

Tips, news and updates for your location