Založenie podnikania v Nemecku – ako na to?

Olesya Mets

Máte zaujímavý biznis nápad a hľadáte miesto, na ktorom prerazíte? Alebo chcete začať podnikať na trhu, ktorý je silný a stabilný? Nemecko je v tomto prípade výbornou voľbou. Pripravili sme pre vás sprievodcu prvými krokmi pri podnikaní na nemeckom trhu. Povieme si o tom, aké máte možnosti, aké je daňové zaťaženie a na čo si treba dať pozor.

Po založení firmy alebo živnosti si nezabudnite vybaviť aj podnikateľský účet. Ten od Wise má mnoho predností a výhod. Jednou z nich je aj prehľadnosť a možnosť prístupu odkiaľkoľvek, čo sa vám pri podnikaní v Nemecku bude určite hodiť.

Otvorte si podnikateľský účet vo Wise
a majte svoje transakcie vždy pod kontrolou!

Podnikanie v Nemecku: Základné informácie

Ak ste obyvateľom EÚ, príp. Nórska alebo Švajčiarska, začať podnikať v Nemecku pre vás nebude náročné. Jediné, čo potrebujete, je zaregistrovať sa ako rezident (povolenie na pobyt).¹

Pre všetkých cudzincov a expatov je dôležitá inštitúcia Einheitlicher Ansprechpartner. V podstate ide o kontaktné miesto, kde vám pomôžu so všetkých, čo pri začatí akejkoľvek formy podnikania v Nemecku potrebujete.²

Založenie firmy v Nemecku

Ak nehľadáte živnosť a plánujete si otvoriť firmu, Nemecko ponúka hneď niekoľko možností. Pozrime sa, aké firmy v Nemecku možno založiť a aké sú požiadavky.

s. r. o. – Gesellschaft mit beschränkter Haftung alebo GmbH

Je najrozšírenejším typom firemného podnikania. Zvláštnosťou je, že nemecká s. r. o. musí nadväzovať na meno spoločníka alebo na povahu podnikania. Na založenie firmy stačí jeden zakladateľ, ktorý musí zložiť imanie vo výške 25 000 €. Z tejto sumy musí byť 12 500 € k dispozícii na firemnom bankovom účte v prospech podnikania.⁷

Od r. 2008 je umožnená aj tzv. mini-s. r. o., ktorá vyžaduje počiatočný kapitál iba 1 €. Jej spoločníci musia odkladať aspoň štvrtinu ročného obratu, kým nezískajú hodnotu 25 000 €.⁷

a. s. – Aktiengesellschaft alebo AG

Na založenie tejto spoločnosti je potrebné základné imanie vo výške 50 000 €. Firma musí byť taktiež zaregistrovaná v príslušnom obchodnom registri. Je potrebné mať zvolené predstavenstvo a aspoň jedného akcionára.⁷

k. s. – Kommanditgesellschaft alebo KG

Tento typ spoločnosti je vhodný pre malé a stredné podniky. Vyžaduje základný kapitál vo výške 50 000 €, ktorý musí byť rozdelený na podiely. Nemecká komanditná spoločnosť musí byť zapísaná v príslušnom OR a zmluva musí byť overená notárom. Podobne ako na Slovensku, komplementár ručí celým svojím majetkom a komanditista ručí iba do výšky svojho podielu.

Existuje aj typ spoločnosti, kedy je komplementárom právnická osoba – GmbH. Ten využívajú napríklad rodinné podniky.

Spoločnosť musí mať podpísanú spoločenskú zmluvu a orem OR musí byť registrovaná aj v Živnostenskom registri.⁷

v. o. s. – Offene Handelsgesellschaft alebo OG

Na založenie podniku nie je potrebné zložiť základné imanie, keďže každý spoločník ručí celým svojím majetkom (potrební sú aspoň dvaja spoločníci). Táto spoločnosť musí byť zapísaná v OR. Nutnosťou je aj predstavenstvo a dozorná rada. Výhodou medzi inými spoločnosťami je jednoduchšie vedenie účtovníctva.⁷

Aké dane platia firmy v Nemecku?

V prípade firiem založených v Nemecku sú dôležité tri typy daní: daň z príjmu (korporátna daň), DPH a živnostenská daň. Spracovali sme ich prehľadne do tabuľky, poďme sa na to pozrieť!

GmbHAGOGKG
Korporátna daň15,825 %⁸15,825 %⁸15,825 %⁸15,825 %⁸
DPH7 % – 19 %⁵7 % – 19 %⁵7 % – 19 %⁵7 % – 19 %⁵
Živnostenská daň8,75 % – 20,3 %⁸8,75 % – 20,3 %⁸8,75 % – 20,3 %⁸8,75 % – 20,3 %⁸

Korporátna daň je zložená zo základnej časti v sadzbe 15 % a solidárnej časti 5,5 %. Živnostenská daň je kombináciou základnej sadzby (3,5 %) a miestnej dane (podľa miesta vášho podnikania). Napríklad v prípade miest s počtom obyvateľov vyšším než 80 000 je daň od 8,75 % do 20, 3 %.⁸

Aké iné náklady môžu mať nemecké firmy?

Okem spomenutých daní je však nutné počítať aj s inými nákladmi. Tie sa, samozrejme, môžu líšiť podľa počtu zamestnancov či oblasti, v ktorej podnikáte. Nezabudnite si vyčísliť predpokladané náklady na:

 • Zamestnancov (mzdy, odvody, dane)
 • Prenájom priestorov, vozidiel
 • Kancelárske zariadenia (počítače, softvér…)
 • Poistenie
 • Pokuty alebo nedoplatky atď.

So spomenutými nákladmi súvisia aj ďalšie dane – napr. daň z nehnuteľnosti (daná samosprávou) alebo daň z vozidla. Aby ste predišli prípadným problémom, o všetkých typoch daní súvisiacich s vaším podnikaním by ste sa mali informovať dopredu.

Založenie živnosti v Nemecku

Ak si nechcete zakladať firmu, vybaviť si živnosť v Nemecku nie je náročné. Máte dve ďalšie možnosti.

 1. Freelancer (Freiberufler) – v podstate ide o voľnú živnosť, náročnosť na vybavenie je veľmi nízka. Patria sem napríklad umelci, dizajnéri, učitelia či developeri. Tento typ živnostníkov sa nemusí registrovať na živnostenskom úrade a platiť živnostenskú daň.
 2. Živnostník (Gewerbetreibender) – ak nespĺňate podmienky voľného povolania, musíte sa zaregistrovať ako živnostník na živnostenskom úrade (Gewerbeamt) a získať povolenie na živnosť (Gewerbeschein). Okrem povolenia je nutné registrovať sa v daňovom systéme (Finanzamt) a platiť živnostenskú daň. Registrovať sa musíte napríklad aj keď predávate cez Shopify alebo Etsy alebo si zarábate písaním blogu.¹

Ak si nie ste istí, do ktorej skupiny patríte, poraďte sa na najbližšom daňovom úrade (Finanzamt).²

Niektoré profesie si vyžadujú aj dodatočné licenciu (Erlaubnis). Žiadosť o povolenie môžete podať aj online. Väčšinou musíte priložiť dokomenty ako výpis z registra trestov, doklad o odbornej kvalifikácii alebo iné osvedčenie.²

Dane pre živnostníka v Nemecku

Ako živnostníka vás budú zaujímať dva typy daní: daň z príjmu a DPH.
Daň z príjmu sa platí štvrťročne. Pre rok 2022 vyzerá takto:³

PríjemDaň
Do 9 984 €0 %
Od 9 985 € do €58 596 €14 % – 42 %
Od 58 597 € do 277 825 €42 %
Od 277 826 € a vyššie45 %

(Čísla platné v dobe písania článku.)

DPH sa pohybuje na úrovni 19 %, v niektorých prípadoch 7 % a platí sa cez oficiálny daňový portál Elster Portal.⁵ V prípade, že ste v prvom roku dosiahli príjem menší ako 22 000 €, resp. v ďalšom roku 50 000 €, ste oslobodený od platenia DPH.⁴

Slovenská živnosť v Nemecku

A čo práca v Nemecku na slovenskú živnosť?

Ak sa chystáte podnikať v Nemecku so slovenskou živnosťou, dobrá správa je, že podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov ste oprávnený podnikať v Nemecku za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich podnikateľov. Musí však ísť iba o dočasnú prácu.⁶

Slovenský živnostník, najmä v prípade vycestovania do Nemecka, musí navyše splniť niekoľko podmienok:

 1. Slovenský živnostník potrebuje preukázať, že existuje práca, ktorú bude vykonávať, potrebuje teda zmluvu o dielo či objednávku. Tento dokument by mal byť preložený do nemčiny.
 2. Živnostník potrebuje preukázať oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti. Postačí napríklad živnostenský list.
 3. Potvrdenie o tom, že sa po výkone práce v Nemecku vrátite na Slovensko a tu budete pokračovať vo vykonávaní svojej živnosti. Ide o formulár PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ. Vydáva ho Sociálna poisťovňa v lehote do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.⁶

Okrem tejto povinnosti existuje aj oznamovacia povinnosť v Nemecku. Každý podnikateľ musí oznámiť začatie cezhraničného poskytovania služieb, a to na príslušnú remeselnú komoru (Handwerkskammer). V prípade, že v Nemecku plánujete vykonávať činnosť regulovanej živnosti (remeselnej alebo viazanej), musíte priložiť aj doklady o dĺžke svojej praxe či povahe práce (postačí vám výpis zo živnostenského registra).⁶

Wise biznis účet: Jednoduchý a dostupný odkiaľkoľvek

Podnikateľský účet v Nemecku je samozrejmosť a vyžadujú ho na mnohých úradoch (napr. pri vybavovaní daní). Ak si z rôznych príčin neplánujete otvoriť bankový účet v banke, máte aj iné možnosti. Jednou z nich je aj Wise, ktorý svojim zákazníkom ponúka množstvo služieb a výhod, ktoré v bežnej banke nedostanú. Pozrime sa na ne!

 1. Biznis účet vo Wise si založíte za jednorazový poplatok, a využívate ho navždy. Neplatíte za viazanosť, neaktivitu účtu či iné. Účet vybavíte pohodlne online či už zo Slovenska, z Nemecka alebo odkiaľkoľvek inde na svete.
 2. Ak si zvolíte menu euro, k účtu dostanete IBAN, avšak s možnosťou získať bankové údaje aj pre iné meny– napr. v prípade dodávania služieb do Anglicka, Maďarska či USA. Za ďalšie údaje je účtovaný menší poplatok.
 3. Wise ponúka multimenový účet. To znamená, že k dispozícii máte nielen euro, ale aj 50 ďalších mien, ktoré môžete držať na účte alebo posielať do viac než 80 krajín sveta.
 4. V prípade, že využívate aj službu niekoľkých mien alebo iba dostávate peniaze v inej mene, bude vás zaujímať výmenný kurz. Wise využíva stredový kurz na všetky svoje transakcie. Tento kurz nájdete každodenne aj na Google a nezahŕňa v sebe dodatočné poplatky, napr. bankové. Ide o jeden z najvýhodnejších kurzov, ktoré môžete na trhu dostať.
 5. K účtu si môžete vybaviť aj debetnú kartu, ktorú využijete napríklad počas pracovných ciest alebo pri nákupe kancelárskeho vybavenia. Zaplatíte s ňou vo viac ako 200 krajinách sveta. Samozrejmosťou je využívanie karty v mobilnej peňaženke (Google Pay alebo Apple Pay).
 6. Svoj účet ovládate online – na webe alebo v mobilnej aplikácii – a svoje peniaze tak máte vždy pod kontrolou.

Po prečítaní článku máte jasnejšiu predstavu, ako začať podnikať v Nemecku a čo všetko so sebou táto nová príležitosť ponúka. Držíme vám palce a prajeme veľa šťastia!

Vďaka Wise si môžete znížiť náklady na podnikanie


Zdroje:

 1. Voľná vs viazaná živnosť v Nemecku
 2. Ako na podnikanie v Nemecku
 3. Daň z príjmu v Nemecku pre rok 2022
 4. Výnimka z platby DPH
 5. DPH v Nemecku
 6. Podnikanie v Nemecku so slovenskou živnosťou
 7. Typy firiem v Nemecku
 8. Dane pre firmy v Nemecku

Zdroje skontrolované 31. 3. 2022.


*Pozrite si podmienky používania a dostupnosť produktov pre váš región alebo navštívte stránku Poplatky a ceny Wise, kde nájdete najaktuálnejšie informácie o cenách a poplatkoch.

Táto publikácia slúži na všeobecné informačné účely a nepredstavuje právne, daňové alebo iné odborné poradenstvo spoločnosti Wise Payments Limited alebo jej dcérskych spoločností a pridružených spoločností a nie je určená ako náhrada za získanie poradenstva od finančného poradcu alebo iného odborníka.

Neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, že obsah publikácie je presný, úplný alebo aktuálny.

Peniaze bez hraníc

Zistite viac

Tips, news and updates for your location