Yurt Dışına Fatura Kesmek

Batur Yilan

E-ticaretin gelişmesi ve uzaktan çalışma olanaklarının artmasıyla birlikte, siz de şirketinizle yurt dışına mal veya hizmet satmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, yurt dışındaki müşterileriniz veya kullandığınız platform için fatura kesmeniz gerekecektir.

Türkiye’den yurt dışına fatura kesmek, Gelir İdaresi Başkanlığının sunduğu E-Arşiv Portal ile gerçekleştirilebilir.¹

Wise ile geleneksel bankacılık kesintilerine takılmadan yurt dışına para gönderebilir ve yurt dışından para alabilirsiniz.

Hesaplayıcımızda işlem ücretini, kullanılan kuru ve alıcıya ulaşacak meblağı açıkça görürsünüz.

Ticari faaliyetlerinizde Wise İşletme hesabı açmanız gerekmektedir.

Yabancı müşteriye fatura kesmek

Resmi Gazete’de yayımlanan, 9 Şubat 2021 Salı tarihli 526 sıra no’lu tebliğe göre, 1.1.2020 itibarıyla yurt dışına kesilen faturaların toplam tutarı 30.000 TL’yi (karşı taraf vergi mükellefiyse 5.000 TL’yi) aştığında e-Arşiv portalını kullanarak fatura kesmeniz zorunludur.²

Mikro ihracat işlemleriniz için de e-Arşiv ile e-fatura kesebilirsiniz.

Yurt dışına e-fatura kesmek için:

 • Öncelikle E-Arşiv Portal Elektronik Başvuru ekranından³ başvuru yapmış olmanız,
 • Sonra E-Arşiv Portal adresine¹ gidip giriş yapmanız gerekmektedir.

Giriş yaptıktan sonraki adımlar aşağıdaki gibidir:⁴

 1. Ekranın solundaki “Belge İşlemleri”ne tıklayarak fatura düzenleme ekranına ulaşın.
 2. Açılan ekrandaki “Fatura Bilgileri” tablosunda “Döviz-TL Kuru” ve “Fatura Tipi” alanlarını doldurun.
 3. Açılan ekrandaki “Alıcı Bilgileri” tablosunda doldurulması zorunlu alanları doldurun. Bu alanlar;
  1. VKN/TCKN numarası (TCKN paylaşılmamışsa veya yoksa 11111111111 yazılabilir),
  2. Alıcının ünvanı,
  3. Alıcının adı ve soyadı,
 4. Mal veya hizmete ilişkin bilgileri yazın.
 5. “Vergi Ekle” bölümünden KDV dışında faturada yer almasını istediğiniz vergileri ekleyin.
 6. En sonunda “Oluştur” butonuna tıklayarak faturanızı oluşturabilir ve taslaklara kaydedebilirsiniz.

Taslak olarak kaydettiğiniz faturaları, alıcıya gönderilmeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı imza seçeneğini kullanarak imzalamanız gerekmektedir.⁴

Yurt dışına fatura keserken dikkat etmeniz gereken diğer unsurlar şunlardır:

 • Yurt dışına fatura kestiğinizde hizmetten yurt dışında faydalanılıyorsa KDV sıfırdır. (KDV konusunu yazının devamında daha ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.)
 • E-Belge düzenleme portalına mali mühür veya elektronik imza kullanmanız gerekmeden, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresiyle girebilirsiniz.⁴
 • Şifrenizi İnteraktif Vergi Dairesi’nin web sitesinden⁵ veya vergi dairesinden alabilirsiniz.
 • E-fatura Forum’daki 2018 tarihli bir yanıtta⁶ e-faturanın Türkçe olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, alıcıların talebiyle e-faturanın İngilizce versiyonunun kağıt üzerinde düzenlenmesinde bakanlık açısından engel bulunmamaktadır.

E-fatura keserken yurt dışına mal ve hizmet ihracı iki ayrı kategoride ele alınır. Hizmet değil mal ihracı yaparken “ihracat e-fatura” da kullanmanız gerekir.

İhracat e-fatura, yurt dışına yapılan satışlardan, ihracat beyannamesiyle gönderilen ürünler için kesilmektedir. İhracat e-fatura portalının girişi, E-Arşiv fatura portalının girişinden farklıdır.⁷

İhracat e-fatura için adımlar şöyledir:⁸

 1. E-fatura bilgisi Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.
 2. Gelir İdaresi Başkanlığı kontrolleri başarılıysa e-fatura bilgisi Gümrük TPS sistemlerine iletilir.
 3. TPS kontrolleri başarılıysa 23 haneli TPS ID oluşturulur.
 4. Gelir İdaresi Başkanlığına sistem mesajı gönderilir.
 5. 23 haneli TPS ID mükellefe iletilir.
 6. E-fatura iptal edilmeyecekse 0886 kodu ile beyannamede kullanılır.
 7. Beyanname işlemleri tamamlandıysa Gelir İdaresi Başkanlığına KABUL (ve DOP) mesajı gönderilir.
 8. Kabul gönderimi başarılıysa KABUL bilgisi Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

Faturanızın iptal edilmesi gerekiyorsa e-fatura web sitesine giriş yapıldıktan sonra iptal bilgisi Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.⁸

İhracat e-faturalarının düzenlenmesi ve süreçte karşılaşabileceğiniz diğer hususlar hakkında İhracat E-Fatura Kullanım Kılavuzu’ndan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.⁸

Yurt dışına KDV’li fatura kesilir mi?

Katma Değer Vergisi (KDV), mal ve hizmet teslimlerinde uygulanan bir harcama vergisidir. Türkiye’de KDV oranları %1 ile %18 arasında değişmektedir. KDV’nin yurt dışındaki karşılığı VAT’dir (Value Added Tax).

Yurt dışına kestiğiniz faturalarda KDV eklemeniz gereken ve gerekmeyen durumlar mevcuttur. KDV’de ihracat istisnası için 3065 no.lu Katma Değer Kanunu’nda Madde 11/1-a’ya göz atabilirsiniz:⁹

“Madde 11 – 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

a) (Değişik: 4/6/2008-5766/12 md.) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri…”

Türkiye’de ihracatın desteklenmesi için Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) anlaşmaları da yürürlüktedir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları, tek bir vergi konusu üzerinden birden fazla vergi alınmasının önüne geçmeyi amaçlayan anlaşmalardır. Vergilendirmede kural, vergi konusu olan şeyin bir kere vergilendirilmesidir.¹⁰

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 28.05.2021 tarihli tabloda Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına yer verilmiştir. Bu tabloda 86 ülke bulunmaktadır.¹¹

26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği’nin 1. Amaç maddesine göre,¹² Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları elde edilen gelirlerin vergilendirmesine yöneliktir.

“Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya “anlaşma”) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılması amaçlanmaktadır.”

Yurt dışıyla olan iş ilişkinizin söz konusu maddelere göre değerlendirilmesi için bir vergi uzmanına danışmanız önerilir.

Yurt dışından ödeme almak için alıcıdan ödemeyi Wise ile gerçekleştirmesini isteyebilirsiniz.

Şimdi Kaydol! 💰

Böylece geleneksel bankacılık kesintilerine takılmadan yurt dışından para alabilirsiniz.

Hesaplayıcımızda işlem ücretini, kullanılan kuru ve alıcıya ulaşacak meblağı açıkça görürsünüz.

Yazıda kullanılan kaynaklar:
 1. E-Arşiv Portal - Gelir İdaresi Başkanlığı
 2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) - Resmi Gazete
 3. E-Arşiv Portal Başvuru Ekranı - Gelir İdaresi Başkanlığı
 4. E-Arşiv Faturasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaları GİB Portalında Düzenleme Kılavuzu - Gelir İdaresi Başkanlığı
 5. İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi.
 6. E-Fatura Forum - Gelir İdaresi Başkanlığı
 7. İhracat Fatura Portal Giriş - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 8. İhracat E-Fatura Kullanım Kılavuzu - T.C: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 9. Katma Değer Vergisi Kanunu - Mevzuat
 10. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Türkiye - T.C. Dışişleri Bakanlığı
 11. Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları - Gelir İdaresi Başkanlığı
 12. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği - Resmi Gazete

Kaynaklar, 30.3.2022 tarihinde kontrol edildi.


Bu yayım genel bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır ve içerdiği konuların tüm yönlerini kapsamamaktadır. Dayanmanızı gerektirecek öneriler anlamını taşımamaktadır. Bu yayımın içeriğine dayanarak herhangi bir işlem gerçekleştirmeden veya bir işlemden çekinmeden önce bir profesyonel veya uzman önerisi almalısınız. Bu yayımdaki bilgi Wise Payments Limited veya iştiraklerinden herhangi bir yasal, vergi veya başka bir konuda profesyonel öneri işlevi teşkil etmez. Önceki sonuçlar benzer sonuçları garanti etmez. Yayımdaki içeriğin doğru, tam veya güncel olduğu hakkında hiçbir şekilde, dolaylı veya doğrudan, temsil, güvence veya garanti vermiyoruz.

Dünyanın dört yanında, paran yanı başında.

Daha fazla bilgi edinin

Konumunuzla ilgili ipuçları, haberler ve güncellemeler