Erasmus+ nedir?

Batur Yilan

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü bir programdır. Eğitim, öğretim, gençlik ve sporu desteklemeyi amaçlar. Program kapsamındaki faaliyetler üç ana eylem ve iki özel eylem altında toplanır.

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı veya Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı tarafından alınır ve değerlendirilir. Gerekli şartları sağlayan 13-30 yaş arası kişiler Erasmus+ programına başvurabilirler.

Erasmus+ programına kabul aldığınızda birçok hususu göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunlardan biri de para transferidir.

Bu yazıda bulabileceğiniz konu başlıkları:

AB’ye taşındığınızda bir Wise hesabı edinebilirsiniz.

Euro hesap bilgilerinizle:

 • AB’ye yapacağınız euro transferleri ücretsizdir.
 • AB’deki bankalardan kesintisiz euro alabilirsiniz.
 • Almanya’da geçerli bir ikamet adresiniz varsa Wise kart sahibi olabilirsiniz. Bu kart, Wise hesabınıza bağlıdır ve bakiyenizi günlük ihtiyaçlarınızda kullanmanıza olanak sağlar.

Ücretsiz Kaydol! 💰

Erasmus plus nedir?

Erasmus plus (veya Erasmus+), bir çatı programdır.

Birçok programı bünyesinde barındırır. Eğitim alanındaki Erasmus programı da bu programlardan bir tanesidir.

Erasmus programı hakkında detaylı bilgiyi Erasmus nedir? yazımızda bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği bu program için belli bir bütçe ayırır. 2021-2027 dönemi için ayrılan bütçe 26,2 milyar eurodur. Bu, bir önceki (2014-2020 dönemi) bütçenin neredeyse iki katıdır.¹

2021-2027 programı, toplumsal kapsayıcılık, yeşil alanlar ve dijital geçişlere güçlü bir şekilde odaklanarak genç bireylerin demokratik katılımını desteklemektedir.¹ Programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da yararlanabilir.

Erasmus+ Programı ile kişilere yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanır.²

Erasmus+’ın sunduğu imkanlardan faydalanmak için 13-30 yaş aralığında olmanız gereklidir. Programlara öğrenciler, gençlik çalışanları, eğitim alanlar ve eğitim verenler; kurum ve kuruluşlar başvurabilir.

Diğer şartlar başvurulan projelere ve başvuran kişi veya kuruluşa göre değişiklik gösterir. Ulusal Ajans’ın web sitesindeki projelerin altında söz konusu şartları bulabilirsiniz. ²

Bireylerden farklı olarak, kurumların yerine getirmesi gerekenler arasında ise kalite standartları yükümlülüğü ve Organizasyon Kayıt Sistemi’ne kayıt olmak bulunur.

Kişilerin başvurduğu gönüllülük hareketlerinde dil ve mezuniyet şartı aranmaz. ³

Programın süresi de yine başvurduğunuz projeye bağlıdır. Örneğin, uluslararası gönüllülükte bu süre genel olarak 2-12 aydır. Bazı durumlarda 2 hafta da olabilir. ³

KA1 nedir?

Erasmus+ programındaki birinci eylem, “Bireylerin Öğrenme Hareketliliği”dir. Bu programın altında da personel hareketliliği, öğrenci hareketliliği ve merkezi teklif çağrıları yer alır.

Personel hareketliliği; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, program ülkeleriyle yükseköğretim, ortak ülkelerle yükseköğretim ve gençliği kapsar.

Öğrenci hareketliliği; okul eğitimi, mesleki eğitim, program ülkeleriyle yükseköğretim ve ortak ülkelerle yükseköğretimi içerir.

Merkezi teklif çağrılarında Erasmus Mundus Yüksek Lisans Derecesi ve Yüksek Lisans Derecesi Kredisi bulunur. (Bu başlık altındaki maddeler için Avrupa Komisyonu’nun burslarını takip edebilirsiniz. ⁴)

KA1’deki yüksek öğrenim programlarının hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve personelidir. Öğrenciler ve personel bu programlara bireysel olarak başvuramazlar. Başvuruların yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi sahibi yüksek öğretim kurumu ya da akreditasyon alan Ulusal Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Koordinatörü tarafından yapılması gerekmektedir. ⁵

Avrupa Komisyonu, kurumların belirlenmiş kalite standartlarına uymasını bekler. Bu standartlar bilgi ve şeffaflık, içerik ve pedagoji, Avrupa boyutu, hizmetler ve tesisler ile takip başlıkları altında listelenmiştir. ⁶

KA2 nedir?

Erasmus+ programındaki ikinci eylem, “Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği”dir. Bu programın altında stratejik ortaklıklar ve merkezi teklif çağrıları yer alır.

Stratejik ortaklıklar; okul eğitimi alanında iş birliği ortaklıkları, okul eğitimi alanında küçük ölçekli ortaklıklar, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve gençliği içerir.

Merkezi teklif çağrıları; Avrupa Üniversiteleri, bilgi ortaklıkları, gençlik alanında kapasite geliştirme ve yükseköğretim alanında kapasite geliştirmeyi kapsar. (Bu başlık altındaki Avrupa üniversiteleri hariç maddeler için Avrupa Komisyonu’nun burslarını takip edebilirsiniz. ⁴)

Avrupa Üniversiteleri; Avrupa’nın değerleriyle kimliğini vurgulamak ve Avrupa yüksek öğreniminin kalitesiyle rekabetçiliğini artırmak amacıyla kurulmuş olan uluslararası birliktir. Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi Komisyonu, bu amacı gerçekleştirmek üzere Erasmus+ programı altındaki teklif çağrılarıyla iş birliği modellerini test etmektedir. ⁷

Stratejik ortaklık projelerinin hedef kitlesi yükseköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, profesyoneller, eğitimciler ve yükseköğretim alanında çalışanlardır. ⁸

Katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organizasyon Kayıt Sistemi’ne yüklenmiş olmalıdır. ⁹

KA3 nedir?

Erasmus+ programındaki üçüncü eylem, “Politika Reformuna Destek”tir.

KA3 kapsamında hem ulusal hem de uluslararası gençlik diyaloğu bulunur. Bu projelerin hedef kitlesi 13-30 yaş arası gençler ile gençlik çalışanları, uzmanlar, politikacılar ve karar alıcılardır. ¹⁰

Ayrıca, merkezi teklif çağrıları altında gençlik için sivil toplum iş birliği, eğitim için sivil toplum iş birliği ve politika yeniliği için girişimler bulunur.
(Bu başlık altındaki maddeler için Avrupa Komisyonu’nun burslarını takip edebilirsiniz. ⁴)

Özel eylemler

Erasmus+ programında iki tane özel eylem vardır: Jean Monnet ve Spor Destekleri.

Jean Monnet Burs Programı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşmayla hayata geçirilmiştir. Bu burs ile seçilen bursiyerlere en az 3, en fazla 12 ay boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınır.¹¹

Spor destekleri için Avrupa Komisyonu’nun burs sayfasını takip edebilirsiniz.⁴

Erasmus Plus başvuru tarihleri

Erasmus Plus başvuru tarihleri Ulusal Ajans’ın web sitesindeki Teklif Çağrıları sayfasında açıklanmaktadır.¹² Başvurmak istediğiniz projelerin tarihlerini kaçırdıysanız bir sonraki yılın başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekleyebilirsiniz.

KA1 altındaki Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği için başvuru tarihleri 18 Mayıs 2021 ve 5 Ekim 2021’dir. Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği için 18 Mayıs 2021’dir.

KA2 altındaki Gençlik Alanında İş Birliği Ortaklıkları başvuru tarihi 21 Mayıs 2021’dir. Gençlik Alanında Küçük İş Birliği Ortaklıkları için başvuru tarihleri 21 Mayıs 2021 ve 3 Kasım 2021’dir. Eğitim ve Öğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları için 21 Mayıs 2021, Eğitim ve Öğretim Alanında Küçük İş Birliği Ortaklıkları için 21 Mayıs 2021 ve 3 Kasım 2021’dir.

KA3 altındaki European Youth Together’ın başvuru tarihi 24 Haziran 2021’dir. Jean Monnet’nin başvuru tarihi ise 2 Haziran 2021’dir.

Başvurulardan hangileri için Ulusal Ajans’a, hangileri için de Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na başvuru yapmanız gerektiğini de yine Teklif Çağrıları sayfasından kontrol edebilirsiniz.¹²

Yurt dışına yapacağınız ödemelerde Wise’ı tercih edebilirsiniz.

Böylece alıcıya ulaşacak meblağdan emin olur, tatsız sürprizlerle karşılaşmazsınız.
İşlem ücretini ve döviz çevriminde kullanılan kuru net olarak görebilirsiniz.

Bu yazıda kullanılan kaynaklar:

 1. What is Erasmus+? - European Commission.
 2. Erasmus+ Nedir? - Ulusal Ajans
 3. Gönüllülük (Uluslararası) - Ulusal Ajans
 4. Programming period 2021-2027 - European Commission
 5. Öğrenme Hareketliliği için Ülke Merkezli Fırsatlar - Ulusal Ajans
 6. Quality standards for courses under Key action 1 - European Commission
 7. Education in the EU - European Universities Initiative
 8. Okul Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları - Ulusal Ajans
 9. Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları - Ulusal Ajans
 10. Gençlik Diyaloğu (Uluslararası) - Ulusal Ajans
 11. Jean Monnet Burs Programı - JeanMonnet.org.tr
 12. Teklif Çağrıları - Ulusal Ajans

Kaynaklar, 17.9.2021 tarihinde kontrol edildi.


Lütfen bulunduğunuz bölge için kullanım koşulları ve ürün kullanılabilirliğine göz atın veya en güncel fiyatlandırma ve ücret bilgileri için Wise ücretleri ve fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Bu yayın genel bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır ve Wise Payments Limited veya yan kuruluşları ve iştirakleri tarafından verilen hukuki, vergisel veya diğer türlü bir profesyonel tavsiye değildir. Bir mali müşavir veya başka bir profesyonelden tavsiye almanın yerine geçmek için hazırlanmamıştır.

Yayındaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, taahhüt veya garantide bulunmayız.

Sınırlara takılmayan para

Daha fazla bilgi edinin

Konumunuzla ilgili ipuçları, haberler ve güncellemeler