Öğrenci Değişim Programları

Batur Yilan

Öğrenci değişimi, kültürler arası etkileşimi arttırmayı ve öğrencilerin farklı yaşam tarzlarına adapte olma kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenim hareketliliğinin bir parçası olarak değerlendirilebilirler.

Bilinenin aksine; değişim programları yalnızca üniversitelilere değil, lise hazırlık sınıflarından itibaren tüm öğrencilere hitap eder.¹ Bazı yurt içi seçenekler de mevcuttur.

Yazımızda, inceleyeceğimiz öğrenci değişim programları:

 • Erasmus
 • Mevlana
 • Farabi
 • YFU
 • AFS
 • YES
 • Rotary Youth Exchange
 • Kurumlar arası exchange programları

Değişim programları süresince çeşitli sebeplerle yurt dışına para göndermeniz gerekebilir.

Öğrenci değişim programı nedir?

Öğrenci değişim programları lise ya da üniversite öğrencilerinin eğitimlerine belirli bir zaman aralığında farklı bir ülkede yada şehirde farklı bir eğitim kuruluşunda devam etmelerine imkan tanır. Öğrenci değişim programları yalnızca akademik programlardan ibaret değildir. Farklı ülke ya da şehirlerde gönüllülük projeleri veya dil programları da mevcuttur. Aşağıda farklı öğrenci kitlelerine hitap eden belli başlı öğrenci değişim programlarını görebilirsiniz.

Erasmus²: Üniversite öğrenci değişim programlarının en bilineni Erasmus bir yurt dışı öğrenci değişim programıdır ve yalnızca Avrupa üniversitelerini kapsar. Bu program dahilinde öğrenciler üniversite eğitimlerine 3 aydan 12 aya kadar değişen zaman dilimlerinde başka bir Avrupa ülkesinde devam etme imkanına sahip olurlar.

AB’ye taşındığınızda bir Wise hesabı edinebilirsiniz.

Euro hesap bilgilerinizle:

 • AB’ye yapacağınız euro transferleri ücretsizdir.
 • AB’deki bankalardan kesintisiz euro alabilirsiniz.
 • Almanya’da geçerli bir ikamet adresiniz varsa Wise kart sahibi olabilirsiniz. Bu kart, Wise hesabınıza bağlıdır ve bakiyenizi günlük ihtiyaçlarınızda kullanmanıza olanak sağlar.

Ücretsiz Kaydol! 💰

Mevlana³: Hem yurt içi hem de yurt dışındaki üniversiteler arasında öğrenci değişimine imkan tanıyan bir programdır. Bu programının en büyük artısı hem yurt içinde hem de yurt dışında herhangi bir coğrafi bölge ayrımı gözetmemesidir. Bu sayede öğrenciler Türkiye’nin her bölgesinden, dünyanın her köşesinden anlaşmalı üniversitelerde değişim öğrencisi olma avantajına sahip olur. Mevlana programıyla öğrenciler en az 1 en fazla 2 dönem tercih ettikleri üniversitede eğitimlerine devam edebilirler.

Farabi⁴: Bu programla öğrenciler yalnıza Türkiye’de eğitim veren üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri arasında değişim gerçekleştirebilirler. Farabi ile öğrenciler tercih ve ihtiyaçlarına bağlı olarak 1 veya 2 dönem süresince farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitim görebilirler.

Lise öğrenci değişim programları

YFU Kültürlerarası Değişim Programları⁵: Bu programlar 64 farklı ülkede faaliyet gösteren bir uluslararası kültürlerarası değişim kuruluşu olan Youth For Understanding (YFU) tarafından düzenlenir⁶. 15-18 yaş grubundaki lise öğrencilerine hitap eden programlar yurt dışı öğrenci değişim programları kategorisinde yer alır. Program kapsamında öğrenciler seçtikleri ülkede belirlenen bir ev sahibi ailenin yanında kalarak kendilerini uygun bir eğitim kurumunda öğrenimlerine devam ederler. Programın süresi öğrencinin tercihine bağlı olarak 6 hafta ile 1 yıl arasında değişiklik gösterir.

AFS Okul Programı⁷: AFS Okul Programı lise öğrencileri için farklı bir ülkede aile yanında konaklama temelli tasarlanmış bir diğer yurt dışı öğrenci değişim programıdır. Okul yılı ve kısa program olarak ikiye ayrılan AFS Okul Programıyla öğrenciler diledikleri ve şartlarını sağladıkları bir ülkede tercih ettikleri süre zarfında eğitimlerine devam ederler.

Youth Exchange and Study⁸: Kısaca YES adıyla anılan bu program AFS’nin kardeş programı olarak biliniyor. 15-17 yaş grubundaki lise öğrencilerine hitap eden bu programla öğrencilere Amerika Birleşik Devleti’nde bir aile yanında konaklayarak eğitimlerine devam etme imkanı sunar. YES programına katılım için öğrenciler akademik başarılarına bağlı olarak değerlendirdikleri bir eleme sürecinden geçerler. Bu sürecinde sonunda programa katılım hakkı kazanan öğrenciler Amerika’da eğitimlerini 1 okul yılı boyunca burslu olarak tamamlarlar⁹.

Amerika’ya taşındığınızda bir Wise hesabı edinebilirsiniz.

Amerikan doları hesap bilgilerinizle:

 • Amerika’daki bankalardan kesintisiz USD alabilirsiniz.
 • ABD’ye yapacağınız ACH transferleri için 0,39 USD sabit ücret ödersiniz.
 • ABD’de geçerli bir ikamet adresiniz varsa Wise kart sahibi olabilirsiniz. Bu kart, Wise hesabınıza bağlıdır ve bakiyenizi günlük ihtiyaçlarınızda kullanmanıza olanak sağlar.

Ücretsiz Kaydol! 💰

Rotary Youth Exchange¹⁰: Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve finanse edilen bu değişim programı 15-19 yaş arasındaki lise öğrencileri içindir. Programa katılım için Rotary Kulübü üyesi olmak şartı aranmaz, program herkesin katılımına açıktır. Öğrencilerin programa katılmak için bir Rotary Kulübüyle iletişime geçmeleri ve bu kulup üzerinden süreci yürütmesi gerekir¹¹. Öğrenciler bu programla 100’dan fazla ülke içinden tercih ettikleri bir ülkede kısa dönemli ya da uzun dönemli yaşama imkanı elde ederler. Uzun dönemli programlar öğrencilerin ev sahibi aile yanında konaklayarak eğitimlerine gittikleri ülkede 1 okul yılı boyunca devam etmelerini gerektirir. Kısa dönemli programlar ise eğitim ve öğretimin devam etmediği zamanlarda birkaç günden 3 aya kadar değişen zaman dilimlerde düzenlenen kampları ve çeşitli değişim programlarını içerir.

Üniversite öğrenci değişim programları

Tercih ettiğiniz üniversite öğrenci değişim programı hangisi olursa olsun programa başvurmadan önce programının başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmeniz gerekir. Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarının başvuru koşulları kendi içlerinde çok küçük farklılıklar gösterse de bu programlara başvurmak için sağlanması gereken ana koşulları neredeyse aynıdır. Bu temel koşulları aşağıda bulabilirsiniz ¹² ¹³ ¹⁴.

 • Tüm üniversite değişim programları için ilk başvuru koşulu öğrencinin kendi ülkesinde üniversite öğrenimi devam ettirmekte olması ve resmi olarak üniversite öğrencisi statüsüne sahip olduğunu kanıtlayabilmesidir.
 • Üniversitelerin hazırlık ya da 1. sınıfında eğitim gören lisans öğrencileriyle hazırlık ya da bilimsel hazırlık okuyan yüksek lisans öğrencileri bu programa başvuramaz. Programlara başvurabilmek için lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bölüm derslerinin en az 1 yılını tamamlamış olmaları gerekir.
 • Başvuracak öğrencilerinin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması beklenir. Yüksek lisans öğrencileri için gerekli not ortalaması 3.00’dır. Sağlanması gereken genel akademik not ortalamaları üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Bazı üniversitelerin lisans öğrencilerinden 2.00 genel not ortalaması, yüksek lisans öğrencilerinden 2.50 genel not ortalamasını beklediğini belirtelim.
 • Öğrenci üniversite değişim programına başvurmadan önce programın gerektirdiği yabancı dilde yeterliliğe sahip olmalıdır. Bazı programlar için yalnızca İngilizce yeterli olurken, bazı programlar, ana dili İngilizce olmayan ülkeler için, öğrencinin gideceği ülkenin yerel dilinde de yeterliliğine sahip olmasını gerektirebilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler eğitim gördükleri üniversitelerin yetkili mercilerine aşağıdaki belgeleri teslim ederek programa başvurabilirler. Bu belgelerle birlikte öğrenciler katılımları konusundaki uygunluklarını değerlendirmeye sunmuş olurlar. Her ne kadar teslim edilecek belgeler aynı olsa da her programın öğrencilerin uygunluğunu tespit ederken bu yeterliliklere verdiği ağırlık farklılık gösterebilir.

 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
 • Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. Eğer programın gerektirdiği yabancı dil İngilizce ise TOEFL, IELTS veya YDS dil yeterlilik sınav sonucunuz yeterli olacaktır. Eğer farklı bir dilde yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyorsa ilgili yabancı dil için program tarafından kabul edilen yeterlilik sınavlarını kontrol etmelisiniz.
 • Transkript (Not çizelgesi).
 • Özgeçmiş.

Değişim öğrencisi nedir?

Değişim öğrencisi en genel anlamıyla kendi ülkesi dışında bir ülkede bulunan eş değer bir eğitim kurumunda öğrenimine devam eden kişidir. Değişim öğrencileri gittikleri ülkede önceden belirlenen süre zarfında eğitimlerine devam ederler. Öğrenciler bu süre zarfından bulundukları ülkenin kültürünü tanır, dünyanın birçok farklı yerinden gelen yeni arkadaşlar edinir ve farklı bakış açılarına sahip insanlarla bir arada yaşamayı tecrübe ederler.

Değişim öğrencisi nasıl olunur?

Değişim öğrencisi olmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Ancak bu süreci kolay yapan elbette takip edilmesi gereken adımların neler olduğunu bilmekten geçiyor. O adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Eğitim görülen üniversitenin anlaşmalı olduğu programları araştırmak.
 • İlgili programının başvuru koşullarını incelemek ve başvuru sürecine geçmeden önce bu koşulların tamamının sağlandığından emin olmak.
 • Üniversitenin ilgili kurumlarınca belirlenen başvuru bilgilerini eksiksiz bir şekilde tamamlayıp başvuruda bulunmak.

Exchange programı

Kurumlararası yapılan tüm öğrenci değişim anlaşmalarını exchange programı olarak tanımlayabiliriz. Türkiye’de eğitim gören öğrenciler için exchange programları genel olarak Avrupa dışı, Amerika, Kanada, Avustralya gibi bir ülkede bir ya da iki dönem sürecek şekilde eğitimlerine devam ettikleri programları ifade eder. Bunun temel nedeni bu ülkelerin Erasmus gibi bir programının kapsamında bulunmamasıdır. Öğrencilerin Avrupa dışındaki üniversitelerde değişim programlarına katılabilmeleri için okudukları eğitim kurumunun bu ülkedeki bir ya da daha çok eğitim kurumuyla anlaşması bulunması gerekir.

Aslında, bu yazıda bahsettiğimiz tüm üniversite ve lise öğrenci değişim programları exchange programı olarak değerlendirilebilir. Bu programlar birçok üniversite ve lise öğrencisinin katılımına açık öğrencilerin kültürel zenginliğini ve dünya genelinde barışçıl yaşamı destekleyen kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilmektedir. Ancak belirttiğimiz gibi bunların yanı sıra çeşitli lise ve üniversitelerin yurt içi veya yurt dışında farklı lise ve üniversitelerde yaptıkları karşılıklı anlaşmalar da bulunuyor. Eğer paylaştığımız üniversite değişim programlarından farklı exchange programı alternatiflerini değerlendirmek istiyorsanız eğitim gördüğünüz lise ya da üniversitenin sahip olduğu değişim programlarına göz atmanızda fayda var.

Yurt dışına yapacağınız ödemelerde Wise’ı tercih edebilirsiniz.

Böylece alıcıya ulaşacak meblağdan emin olur, tatsız sürprizlerle karşılaşmazsınız.
İşlem ücretini ve döviz çevriminde kullanılan kuru net olarak görebilirsiniz.

Yazıda kullanılan kaynaklar:
 1. Lise Değişim Programları Yaş Sınırı - Türk Kültür Vakfı
 2. Erasmus hakkında - YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
 3. Mevlana hakkında - YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
 4. Farabi hakkında - YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
 5. YFU Kültürlerarası Değişim Programları hakkında - YFU Türkiye
 6. Youth For Understanding (YFU) hakkında- YFU Türkiye
 7. AFS Okul Programı - Türk Kültür Vakfı
 8. Youth Exchange and Study - YES Programmes
 9. YES Katılım Koşulları- YES Programmes
 10. Rotary Youth Exchange - Rotary International
 11. Rotary Youth Exchange Katılım Koşulları - Rotary Youth Exchange D2430
 12. Erasmus başvuru koşulları ve belgeleri - Boğaziçi University International Relations
 13. Mevlana başvuru koşulları ve belgeleri - YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
 14. Farabi başvuru koşulları ve belgeleri - YÖK Başkanlığı

Kaynaklar, 30.12.2022 tarihinde kontrol edildi.


Bu yayım genel bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır ve içerdiği konuların tüm yönlerini kapsamamaktadır. Dayanmanızı gerektirecek öneriler anlamını taşımamaktadır. Bu yayımın içeriğine dayanarak herhangi bir işlem gerçekleştirmeden veya bir işlemden çekinmeden önce bir profesyonel veya uzman önerisi almalısınız. Bu yayımdaki bilgi Wise Payments Limited veya iştiraklerinden herhangi bir yasal, vergi veya başka bir konuda profesyonel öneri işlevi teşkil etmez. Önceki sonuçlar benzer sonuçları garanti etmez. Yayımdaki içeriğin doğru, tam veya güncel olduğu hakkında hiçbir şekilde, dolaylı veya doğrudan, temsil, güvence veya garanti vermiyoruz.

Dünyanın dört yanında, paran yanı başında.

Daha fazla bilgi edinin

Konumunuzla ilgili ipuçları, haberler ve güncellemeler