Pomôžeme vám zostať v bezpečí: koronavírusové podvody

Compliance Team

Počas tejto bezprecedentnej krízy sa mnohí z nás obávajú toho, čo bude ďalej, a tiež máme starosť o bezpečnosť našich blízkych. Je však smutné, že niektorí podvodníci to vnímajú ako príležitosť – ukradnúť ľuďom peniaze, osobné informácie a finančné údaje.

U nás v spoločnosti Wise už teraz usilovne pracujeme na tom, aby sme vaše peniaze presúvali tak bezpečne, ako tomu bolo vždy, ale tiež vám chceme pomôcť udržať váš účet (a seba) v bezpečí.

Tu je teda niekoľko tipov, ako si dať pozor na koronavírusové alebo COVID-19 podvody:

Podvody nákupov produktov pre ochranu zdravia

Je jasné, že väčšinu z nás znepokojujú rôzne možné zdravotné dôsledky nákazy koronavírusom. Je preto prirodzené, že sa pred ním chceme chrániť používaním rôznych preventívnych alebo ochranných prostriedkov, či už sú to respirátory, dezinfekčné gély alebo výživové doplnky. Bežné miesto pre ich nákup predstavujú aj internetové obchody.

Pri online nákupe si dávajte pozor čo a u koho kupujete, pretože existuje mnoho predajcov, ktorí inzerujú rôzne výrobky a nepodložene tvrdia, že sú prospešné pre zdravie. Väčšina z týchto eshopov bude predávať neštandardizované, falošné a niekedy aj nebezpečné produkty, ktoré by mohli byť pre vás škodlivé. Niektorí sa vás môžu snažiť podviesť priamo tým, že vás požiadajú, aby ste im poslali peniaze na ich účet, následne s nimi zmiznú a nechajú vás bez tovaru.

Preto dbajte o to, aby ste kupovali doplnky výživy, spotrebný materiál alebo lieky v renomovanej lekárni alebo na dobre známom a dôveryhodnom webe či v aplikácii.

Odcudzenie identity a phishingové podvody

Pravdepodobne vás v súvislosti s koronavírusom už niekoľkokrát kontaktovali rôzne štátne úrady, reštaurácie, kozmetické salóny, charitatívne organizácie, banky, komunitné organizácie, a pod. Pozor však na to, kto vás naozaj kontaktuje.

Podvodníci sa vydávali za vládnych úradníkov, aby ponúkli finančnú pomoc alebo daňové úľavy. Iní sa vydávali za charitatívne organizácie, ktoré zbierajú dary pre zraniteľných členov spoločnosti. Niektorí dokonca požiadali o dary na financovanie výskumu vakcín v mene Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v USA.

Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste nenaleteli podvodu:

  • Neposkytujte žiadne citlivé informácie, ako sú heslá alebo čísla PIN, jednotlivcom, ktorí vystupujú ako zástupcovia vašej banky, bytového družstva alebo daňového úradu. Môžu sa maskovať pod zámienkou, že vám pomôžu získať finančnú pomoc alebo dotáciu, ale pamätajte – také inštitúcie vás nikdy nebudú žiadať, aby ste tieto informácie zverejnili.

  • Dávajte pozor na každého, kto príde k vašim dverám a vydáva sa za štátneho úradníka alebo charitatívneho pracovníka. Vždy si vyžiadajte identifikačný doklad, ideálne zavolajte na oficiálne číslo a overte, že daná osoba danú pozíciu naozaj vykonáva.

  • Ak vás niekto kontaktuje online, vždy skontrolujte všetky žiadosti o informácie na oficiálnych webových stránkach alebo v pôvodnej korešpondencii, ktorú ste dostali v minulosti. Môžete sa tiež pozrieť na organizáciu alebo jednotlivca priamo pomocou čísla z daných oficiálnych webových stránok.

  • Dávajte pozor na nevyžiadané e-maily alebo texty, ktoré obsahujú odkazy alebo prílohy. Neklikajte na žiadne odkazy ani prílohy v týchto správach, ktoré súvisia s koronavírusom. Niektoré sa zdajú byť odoslané renomovanými organizáciami ako je WHO, Organizácia spojených národov (OSN), alebo iné medzinárodné inštitúcie. V skutočnosti však ide o phishingové podvody, ktoré ľudí vyzývajú, aby klikli na odkaz alebo otvorili prílohu obsahujúcu škodlivý softvér, ktorý získa prístup k vašim osobným údajom.

Podvody s poplatkami vopred

Mnohí z nás svoje cestovné plány zrušili kvôli pretrvávajúcej kríze. Podvodníci sa to môžu pokúsiť využiť tak, že vás vyskúšajú oklamať, že máte nárok na odškodnenie, alebo že vám môžu pomôcť stratené peniaze získať späť. Iní vám môžu ponúknuť pôžičku.

Tu je zrejmá červená vlajka. Požiadajú vás, aby ste vopred zaplatili poplatok na pokrytie nákladov na správu a spracovanie. Samozrejme to nebudú skutočné poplatky a podvodníci s vašimi peniazmi rýchlo zmiznú.

Buďte na pozore: ak to znie príliš dobre, aby to bola pravda, pravdepodobne je to podvod. Akékoľvek reklamácie ohľadom poistenia alebo náhrady škody vždy vybavujte priamo u poskytovateľa.

Ekonomické podvody

Ďalší podvodníci by sa mohli vydávať za zástupcov vašej banky alebo poisťovne a vyzvú vás, aby ste presunuli svoje peniaze na „bezpečný“ účet, aby ste zabránili ich strate v prípade hospodárskeho poklesu.

Pamätajte však, že žiadna legitímna finančná inštitúcia od vás nikdy nebude požadovať presun peňazí na iný „bezpečný“ účet.

Jednoduché hotovostné podvody

Hrozba straty zamestnania a hospodárskeho poklesu zvyšuje obavy všetkých razantným spôsobom. Dajte si pozor na každého, kto ponúka prácu, ktorá sľubuje ľahko a rýchlo zarobenú hotovosť, pričom vyžaduje „iba“ presun peňazí medzi rôznymi účtami (vrátane vášho účtu Wise) a ponechanie percenta peňazí pre seba.

Nazýva sa to pranie peňazí a je to nezákonné. Aj keď to vyzerá ako neškodný spôsob, ako ľahko zarobiť peniaze, následky budú pre vás ďalekosiahle. Môže to zahŕňať trestné stíhanie pre pranie špinavých peňazí, ktoré by mohlo viesť k uväzneniu, pokute alebo k obom prípadom.

Tiež by ste tým pomohli zločincom v snahe o očistenie ich peňazí prostredníctvom vášho účtu a napomáhali tak prekvitať organizovanému zločinu.

Ak by daná ponuka znela akokoľvek lákavo, nepristúpte na ňu.

To nie je všetko...

Prebrali sme podvody, ktoré súvisia s koronavírusom, ale môžete si tiež viac prečítať o tom, ako odhaliť iné typy podvodov.

Môžete si tiež prečítať naše Najčastejšie otázky (FAQ) ohľadom toho čo robiť, ak si myslíte, že ste sa stali obeťou podvodu.

Žiadame vás, aby ste zostali ostražitý, keď sa budete snažiť udržať seba a svojich blízkych v bezpečí.

Ak si myslíte, že ste sa stali potenciálnym cieľom podvodu alebo jeho obeťou, obráťte sa na miestnu políciu a podvod nahláste Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

V spoločnosti Wise usilovne pracujeme na tom, aby sme vaše peniaze udržali v bezpečí, tak nám pomôžte ochrániť svoje financie aj vy sami.


Táto publikácia slúži výlučne na všeobecné informačné účely a nemá za cieľ pokryť všetky aspekty tém, ktorým sa venuje. Zámerom nie je poskytnúť radu, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Pred podniknutím akýchkoľvek krokov alebo zdržaním sa akýchkoľvek krokov na základe obsahu tejto publikácie je potrebné najskôr získať odborné poradenstvo. Informácie v tejto publikácii nepredstavujú právne, daňové ani iné odborné rady spoločnosti Wise Payments Limited alebo jej pridružených spoločností. Predošlé výsledky nepredstavujú budúce záruky. Neposkytujeme žiadne výslovné alebo implicitné garancie či záruky, že obsah publikácie je presný, úplný alebo aktuálny.

Money for here, there and everywhere

Zistite viac

Tips, news and updates for your location