Åpne bankkonto i utlandet: En komplett guide

Sara Wickström

Enten du har planer om å flytte til utlandet eller oppholder deg i lengre perioder av året i et annet land, har du sikkert tenkt på hvordan du skal åpne bankkonto i utlandet og hvilke kriterier som gjelder. Her får du en oversikt over hvilke land du kan opprette bankkonto og hvordan prosessen fungerer.


Kan jeg åpne en gratis bankkonto i utlandet?

Dette kommer litt an på hvilket land du planlegger å åpne en bankkonto i. Uansett hvilket land, krever de personlig oppmøte med dokumenter som verifiserer hvem du er, og flyreiser er alt annet enn gratis for tiden.

I tillegg krever mange land en fast månedlig sum, eller at du har en minste kontobalanse for å opprette en konto. I enkelte banker i USA kan de kreve opptil $25,000 på kontoen, for å unngå gebyrer.¹.

I EU derimot, er det stort sett kostnadsfritt å åpne en bankkonto, men du må fortsatt møte opp personlig for å opprette kontoen². Heldigvis finnes det enklere og rimeligere løsninger på nett.


Åpne en gratis internasjonal konto med Wise

Om du trenger en internasjonal konto for både pund, dollar og euro, kan du opprette dette helt gratis på nett via Wise. Du trenger verken personlig oppmøte eller en minste balanse på kontoen - du trenger bare å verifisere hvem du er og hvilket land du kommer fra. Prosessen tar ikke mer noen få minutter, og du kan gjøre alt på telefonen.

Med Wise kan du altså åpne bankkonto i utlandet med eget kontonummer og SWIFT-kode, som du kan bruke til å motta og sende penger til.

Du kan holde opptil 50 forskjellige valutaer på kontoen, og de tar ingen valutapåslag når du skal veksle mellom forskjellige valuta - her får du bestandig midtkursen i markedet!

Det eneste du betaler er et fast lavt gebyr for transaksjonen, og ingen skjulte kostnader som reduserer beløpet du sender til mottaker.

Registrer deg gratis på Wise 🤑

Kan jeg åpne bankkonto i utlandet, selv om jeg ikke bor i landet?

Innenfor EU og EØS er dette som nevnt tidligere fullt mulig. Takket være et godt nordisk samarbeid er det enklest å åpne kontoer i enten Sverige eller Danmark², og enkelte banker gir litt bedre betingelser hvis du har bankkonto gjennom dem i disse landene.

Innenfor EU

Innenfor EU har du krav på å få åpnet en brukskonto, uansett hvilket land det er snakk om³. For å åpne en bankkonto i for eksempel Frankrike eller Spania, må du ta med deg gyldig pass og dokumentasjon på bostedsadresse. Bostedsadresse kan dokumenteres med enten strømregning, kontoutskrifter eller telefonregning fra Norge.

Utenfor EU

USA er et land mange ønsker å åpne en bankkonto i, men dette er langt vanskeligere enn innenfor EU. Her krever de fleste banker at du har et ISS-nummer (personnummer i USA) for å åpne en bankkonto, og ha en fast bostedsadresse i USA¹. I tillegg krever bankene som regel et minsteinnskudd som ikke kan fjernes fra kontoen. Ifølge våre kilder, varierer summen for minstebalansen fra $300 og opptil svimlende $50,000.

Den rimeligste banken var Capital One, som krever $300 i minste kontobalanse¹, og du kan registrere deg uten fast adresse i USA. Det kreves derimot personlig oppmøte i et av filialene, og du må ta med deg pass, bekreftelse på bosted og $300 for å åpne en konto.

Kan jeg åpne bankkonto i utlandet over internett?

Skal du åpne konto gjennom tradisjonelle banker, kreves det personlig oppmøte uavhengig av land du ønsker en bankkonto i, og du må ta med identifikasjonspapirer. Årsaken er at de er nødt til å bekrefte hvilket land du kommer fra og eventuelt dokumentasjon på inntekt som skal inn på konto.

Men moderne løsninger som Wise har gjort det mulig for deg å åpne bankkontoer i utlandet på nett i flere forskjellige valutaer.


Gebyrer du må regne med når du åpner en bankkonto i utlandet

Årsgebyrer- Alle EU-land og USA opererer med månedlige eller årlige gebyrer når du oppretter en bankkonto. I USA må du spesielt være nøye med å betale inn penger for å dekke gebyrene, da disse ikke skal spise av minstebalansen på kontoen. Dette kan føre til at kontoen blir stengt, eller føre med seg store gebyrer om saldo er under minstebalansen. I USA varierer gebyrene fra $6 til $15 per måned⁶ avhengig av hvilken bank du velger. I EU-land er som regel årsgebyret rundt €20⁴ og må forskutteres om du ikke bor i landet.

Kortgebyrer- Skal du ha et eget debetkort fra enten Visa eller Mastercard tilknyttet din utenlandske bankkonto, må du betale årsgebyrer til disse kortselskapene. Dette ligger som regel på €25 per år⁵.

Transaksjonsgebyrer- Hver gang du skal veksle penger fra norsk til utenlandsk valuta tilkommer det gebyrer. Sjekk med ulike banker hvor mye de tar i gebyr for sending og mottak av penger utenlands, da det er store variasjoner mellom bankene.

Vekslingsgebyrer- I tillegg til transaksjonsgebyrer på betalinger utenlands, må du betale et mellomlegg på vekslingskursen mellom valuta. Dette valutapåslaget må du betale når du veksler norske kroner mot en annen valuta, hvor valutakursen kan være oppjustert 0,5% i forhold til midtkursen i markedet.

Men valutapåslaget kan du unngå helt med Wise, da du alltid sender penger i forhold til midtkursen i markedet. Du får altså den samme vekslingskursen du ser på Google, og er hele tiden oppdatert for å gi deg den beste mulige vekslingskursen.

Hvilke dokumenter trenger jeg for å åpne bankkonto i utlandet?

Vi skal liste opp forskjellige dokumenter og i hvilke land dette er aktuelt å ha med:

  • Pass eller lignende ID med bilde - Dette er påkrevd uansett hvilket land du skal åpne en bankkonto i.

  • Visum - Er viktig å ha med seg utenfor EU og EØS.

  • Bekreftelse på bosted - Må tas med i alle land du ønsker å åpne en bankkonto.

  • Nasjonalt ID - Er en stor fordel i USA, og i Asia er det mange land hvor du ikke kan åpne bankkonto i det hele tatt uten noe slags form for nasjonalt ID-kort fra det gjeldende landet.

Kravene til dokumentasjon kan variere noe utenfor EU og EØS, så er det bestemte banker du planlegger å åpne en konto hos, kan det være en fordel å sjekke ut nettsidene til banken, eller ta direkte kontakt med kundeservice for å få svar på hvilke krav de har til dokumentasjon.

Ting å tenke over når du velger en utenlandsk bank

Hva trenger du bankkontoen til?

Tenk over om du kun trenger den til å oppbevare penger og betale lokalt, eller om du også trenger en konto for å sende mellom forskjellige konti i ulike valutaer.

Hvor mye er du villig å betale for en konto?

I enkelte banker utenfor EU må du sette inn store summer for å opprette en konto, så sjekk kriteriene først for minstebalanse på kontoen.

Hva er dine behov?

Trenger du for eksempel en enkel måte å betale regninger eller sende penger til venner og familie, så sjekk hvilke gebyrer banken tar for slike oppgaver.

Hvilke funksjoner ser du etter?

Trenger du nettbank for å betale eller kort tilknyttet kontoen bør du sjekke hvor mye transaksjonsgebyrene er på kontoen.

Hvor mange valutaer trenger til tilgang til?

Trenger du ofte å sende penger til konto med forskjellig valuta kan det bli fort dyrt å bruke tradisjonelle banker. Med Wise kan du holde og sende opptil 50 forskjellige valutaer fra en og samme konto, og motta penger i 7 ulike valutaer.

Kilder:

  1. Åpne bankkonto i USA - US Bank
  2. Nordisk samarbeid mellom banker
  3. Åpne bankkonto innenfor EU
  4. Åpne Svensk bankkonto
  5. Kontogebyrer i USA
  6. Visa/Mastercard kortgebyr

(Kildene er gransket 05.05.2022)


*Se vilkår for bruk og produkttilgjengelighet for ditt område eller besøk Wise-gebyrer og -priser for den mest oppdaterte informasjonen om priser og gebyrer.

Denne publikasjonen er ment for generelle informasjonsformål og utgjør ikke juridisk, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning fra Wise Payments Limited eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, og den er ikke ment som en erstatning for å innhente råd fra en finansiell rådgiver eller annen profesjonell.

Vi gir ingen garantier eller erklæringer, enten uttrykte eller underforståtte, om at innholdet i publikasjonen er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Penger uten grenser

Lær mer

Tips, nyheter og oppdateringer for ditt område