Chuyển đến nội dung chính

Tên ngân hàng mã SWIFT / BIC

Tìm một mã SWIFT

Chỉ cần nhập quốc gia và thông tin tài khoản ở dưới đây.

Câu hỏi của bạn, được trả lời

You can find your SWIFT/BIC code using the finder on this page, or by checking your bank account statements.

Wise – một cách mới và nhanh gọn để gửi tiền ra nước ngoài

Banks and other providers often add a markup to their exchange rate while advertising low fees, which means you could be paying huge hidden charges.

Wise uses the real exchange rate and charges a low, transparent fee. That’s why it’s cheaper. It’s only fair. It’s your money.

Thông tin thêm về Wise
Ảnh chụp màn hình Wise