ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวตรวจสอบรหัส SWIFT Code

รูปแบบของรหัส SWIFT/BIC Code เป็นเช่นเดิมเสมอ ซึ่งเราสามารถบอกได้ว่า รหัสของคุณถูกต้องหรือไม่ และแสดงให้คุณเห็นว่าตัวอักษรและตัวเลขแต่ละส่วนสื่อความหมายถึงอะไร

เครื่องมือตรวจสอบ

เช็ครหัส SWIFT Code

ป้อนรหัส SWIFT/BIC Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และค้นหาว่ารหัสดังกล่าวเป็นของธนาคารใด

SWIFT code example SMCOGB2LXXX
SWIFT code (8 characters) SMCOGB2L
Bank Code SMCO
Country Code GB
Location Code 2L
Branch Code XXX

รูปแบบของรหัส SWIFT/BIC Code

รหัส SWIFT/BIC ประกอบด้วยรหัสตัวอักษร 8-11 ตัวที่ระบุประเทศ เมือง ธนาคาร และสาขาธนาคารของคุณ
  • รหัสธนาคาร A-Z ตัวอักษร 4 ตัวแสดงถึงธนาคาร ซึ่งคือชื่อธนาคารแบบย่อ
  • รหัสประเทศ A-Z ตัวอักษร 2 ตัวแสดงถึงประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่
  • รหัสตำแหน่งที่ตั้ง 0-9 A-Z ตัวอักษรหรือตัวเลข 2 ตัว แสดงถึงสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ที่ธนาคารดังกล่าวตั้งอยู่
  • รหัสสาขา 0-9 A-Z ตัวเลข 3 หลักระบุถึงรหัสสาขา "XXX" แสดงถึงสำนักงานใหญ่ของธนาคาร

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรระวัง

1

การพิมพ์ผิด

โดยทั่วไปแล้ว รหัส SWIFT Code มีความยาวและเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้ง่ายเมื่อพิมพ์รหัสทีละตัวอักษร โปรดพยายามคัดลอกและวางแทนการพิมพ์

2

รูปแบบไม่ถูกต้อง

เมื่อโอนเงินออนไลน์ คุณควรใช้รูปแบบดิจิทัลเสมอ ธนาคารบางแห่งจะปฏิเสธการโอนเงินของคุณ หากคุณใช้รูปแบบการพิมพ์โดยเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร

3

รายละเอียดผู้รับ

บางครั้งธนาคารอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือคุณต้องป้อนรายละเอียดเหล่านี้ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นการโอนเงินของคุณอาจถูกปฏิเสธ แม้ว่ารหัส SWIFT Code จะถูกต้องก็ตาม

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณป้อนหมายเลข IBAN ผิด

หากคุณขอให้ธนาคารของคุณโอนเงินไปยังรหัส SWIFT Code ที่ไม่มีอยู่จริง ธนาคารควรคืนการชำระเงินและคืนเงินให้กับคุณ แต่ก็อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง และธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณ ดังนั้นโปรดใช้ตัวตรวจสอบรหัส SWIFT Code ของเราด้านบนเพื่อยืนยันว่ารหัส SWIFT Code ของคุณมีอยู่จริงและอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

อะไรจะเกิดขึ้นถ้ารหัส SWIFT Code มีอยู่จริง แต่เป็นรหัสที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คุณโอนเงินไปผิดที่ นี่เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการยืนยันรายละเอียดกับผู้รับทุกๆ ครั้งก่อนที่คุณจะโอนเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ หากคุณทราบว่า คุณได้โอนเงินไปยังรหัส SWIFT ที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อธนาคารของคุณโดยเร็วที่สุด

รูปคนตัวเล็กชี้ไปยังรายการที่ไม่ถูกต้องบนรายการตรวจสอบ

เมื่อคุณโอนเงินไปยังรหัส SWIFT Code ที่ไม่มีอยู่จริง:

  1. ธนาคารจะหักเงินออกจากยอดเงินในบัญชีของคุณ
  2. ธนาคารจะพยายามโอนเงินไปยังรหัส SWIFT Code ที่คุณให้ไว้
  3. หากไม่มีรหัส SWIFT Code ดังกล่าว ธนาคารจะยกเลิกการชำระเงินของคุณ แต่อาจต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ยืนยันรายละเอียดกับผู้รับของคุณเสมอ

เมื่อโอนหรือรับเงินแล้ว โปรดเช็ครหัส SWIFT Code กับผู้รับหรือธนาคารของคุณเสมอ

หากคุณคิดว่า คุณใช้รหัส SWIFT Code ในการโอนเงินที่ไม่ถูกต้อง คุณควรติดต่อธนาคารของคุณทันที เพราะธนาคารอาจสามารถยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวได้ หากเกินเวลาที่จะยกเลิก คุณอาจต้องติดต่อผู้รับด้วยตนเอง และขอให้เขาคืนเงินให้กับคุณ

รูปคนตัวเล็กกำลังทำเครื่องหมายบนรายการตรวจสอบ
รับเงิน

รับเงินพร้อมรายละเอียดธนาคารในประเทศ

Happy Customers ลูกค้าที่พึงพอใจกว่า 15 ล้านคน
Financial Conduct Authority กำกับดูแลโดย FCA
Bloomberg
Forbes