ตัวตรวจสอบรหัส SWIFT Code

รูปแบบของรหัส SWIFT/BIC Code เป็นเช่นเดิมเสมอ ซึ่งเราสามารถบอกได้ว่า รหัสของคุณถูกต้องหรือไม่ และแสดงให้คุณเห็นว่าตัวอักษรและตัวเลขแต่ละส่วนสื่อความหมายถึงอะไร

เช็ครหัส SWIFT Code

ป้อนรหัส SWIFT/BIC Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และค้นหาว่ารหัสดังกล่าวเป็นของธนาคารใด

SWIFT code example SMCOGB2LXXX
SWIFT code (8 characters) SMCOGB2L
Bank Code SMCO
Country Code GB
Location Code 2L
Branch Code XXX

รูปแบบของรหัส SWIFT/BIC Code

รหัส SWIFT/BIC ประกอบด้วยรหัสตัวอักษร 8-11 ตัวที่ระบุประเทศ เมือง ธนาคาร และสาขาธนาคารของคุณ

 • รหัสธนาคาร A-Zตัวอักษร 4 ตัวแสดงถึงธนาคาร ซึ่งคือชื่อธนาคารแบบย่อ
 • รหัสประเทศ A-Zตัวอักษร 2 ตัวแสดงถึงประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่
 • รหัสตำแหน่งที่ตั้ง 0-9 A-Zตัวอักษรหรือตัวเลข 2 ตัว แสดงถึงสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ที่ธนาคารดังกล่าวตั้งอยู่
 • รหัสสาขา 0-9 A-Zตัวเลข 3 หลักระบุถึงรหัสสาขา "XXX" แสดงถึงสำนักงานใหญ่ของธนาคาร

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรระวัง

 • 1

  การพิมพ์ผิด

  โดยทั่วไปแล้ว รหัส SWIFT Code มีความยาวและเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้ง่ายเมื่อพิมพ์รหัสทีละตัวอักษร โปรดพยายามคัดลอกและวางแทนการพิมพ์

 • 2

  รูปแบบไม่ถูกต้อง

  เมื่อโอนเงินออนไลน์ คุณควรใช้รูปแบบดิจิทัลเสมอ ธนาคารบางแห่งจะปฏิเสธการโอนเงินของคุณ หากคุณใช้รูปแบบการพิมพ์โดยเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร

 • 3

  รายละเอียดผู้รับ

  บางครั้งธนาคารอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือคุณต้องป้อนรายละเอียดเหล่านี้ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นการโอนเงินของคุณอาจถูกปฏิเสธ แม้ว่ารหัส SWIFT Code จะถูกต้องก็ตาม

เช็ครหัส SWIFT Code

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณป้อนหมายเลข IBAN ผิด

หากคุณขอให้ธนาคารของคุณโอนเงินไปยังรหัส SWIFT Code ที่ไม่มีอยู่จริง ธนาคารควรคืนการชำระเงินและคืนเงินให้กับคุณ แต่ก็อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง และธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณ ดังนั้นโปรดใช้ตัวตรวจสอบรหัส SWIFT Code ของเราด้านบนเพื่อยืนยันว่ารหัส SWIFT Code ของคุณมีอยู่จริงและอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

อะไรจะเกิดขึ้นถ้ารหัส SWIFT Code มีอยู่จริง แต่เป็นรหัสที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คุณโอนเงินไปผิดที่ นี่เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการยืนยันรายละเอียดกับผู้รับทุกๆ ครั้งก่อนที่คุณจะโอนเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ หากคุณทราบว่า คุณได้โอนเงินไปยังรหัส SWIFT ที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อธนาคารของคุณโดยเร็วที่สุด

เมื่อคุณโอนเงินไปยังรหัส SWIFT Code ที่ไม่มีอยู่จริง:

 1. ธนาคารจะหักเงินออกจากยอดเงินในบัญชีของคุณ
 2. ธนาคารจะพยายามโอนเงินไปยังรหัส SWIFT Code ที่คุณให้ไว้
 3. หากไม่มีรหัส SWIFT Code ดังกล่าว ธนาคารจะยกเลิกการชำระเงินของคุณ แต่อาจต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ยืนยันรายละเอียดกับผู้รับของคุณเสมอ

เมื่อโอนหรือรับเงินแล้ว โปรดเช็ครหัส SWIFT Code กับผู้รับหรือธนาคารของคุณเสมอ

หากคุณคิดว่า คุณใช้รหัส SWIFT Code ในการโอนเงินที่ไม่ถูกต้อง คุณควรติดต่อธนาคารของคุณทันที เพราะธนาคารอาจสามารถยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวได้ หากเกินเวลาที่จะยกเลิก คุณอาจต้องติดต่อผู้รับด้วยตนเอง และขอให้เขาคืนเงินให้กับคุณ

รับเงินพร้อมรายละเอียดธนาคารในประเทศ