นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 1 กันยายน 2022

หมายเลขเวอร์ชั่น: 1.5

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) ระบุถึงภาพรวมของการเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ https://wise.com (“เว็บไซต์”) เว็บแอปพลิเคชัน (“เว็บแอป”) โมบายล์แอป (“แอป”) ของเรา และข้อความอีเมลที่เราส่งหาคุณ (รวมเรียกว่า “บริการ”) หากมีส่วนใดในนโยบายนี้ใช้บังคับแก่บริการชนิดใดเพียงชนิดเดียวเท่านั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเฉพาะเจาะจง

โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างระมัดระวัง และนโยบายนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายเมื่อคุณใช้บริการของเรา สำหรับความหมายของคำนิยามต่าง ๆ ในเอกสารนี้ โปรดดู ข้อตกลงสำหรับลูกค้า ของเรา เราดำเนินการเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง และตั้งใจจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เราติดต่อด้วย ทั้งลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือเพื่อนร่วมงานอย่างรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกจัดเตรียมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยของข้อตกลงนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับ


1. ผู้ควบคุมข้อมูล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ

3. ข้อมูลของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างไร

4. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

5. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

6. การแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. การจัดทำข้อมูลลูกค้าและกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

8. คุกกี้

9. การเก็บข้อมูล

10. สิทธิของคุณ

11. ลิงค์ไปยังบุคคลที่สาม

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

13. ข้อมูลติดต่อ


1. ผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลคือ Wise Payments Limited (“Wise” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งเป็นธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 6th Floor of The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ หมายเลขทะเบียนของเราที่จดทะเบียนต่อ Information Commissioner’s Office UK (ICO) คือ Z2976089 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองหรือใช้ข้อมูลของคุณ โปรดอีเมลหาเราที่ privacy@wise.com

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือสารสนเทศส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังบุคคลธรรมดา เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังนี้

 • 2.1 ข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา
  • คุณอาจให้ข้อมูลแก่เราเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อลงทะเบียนใช้งานบริการของเรา เช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา รวมถึงชื่อและอีเมล รวมถึงข้อมูลที่คุณให้แก่เราระหว่างการใช้งานบริการของเรา การเข้าร่วมการพูดคุยบนบอร์ดหรือฟังก์ชันโซเชียลมีเดียอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา การเข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชัน หรือแบบสอบถาม และโดยการรายงานปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้เราเพื่อความปลอดภัย การระบุตัวตนและยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน (รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร) วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ที่อยู่ตามภูมิศาสตร์ หมายเลขประกันสังคม คำอธิบายข้อมูลส่วนตัวและภาพถ่าย
  • เนื้อหาของการสื่อสารระหว่างคุณกับเรา ซึ่งเราเก็บรวบรวมบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ การส่งข้อความออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความโดยตรง และวิธีการอื่นใด
  • ในบางกรณี รวมถึงเมื่อคุณส่งหรือรับธุรกรรมที่มีมูลค่าหรือปริมาณสูง หรือเมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เราอาจจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลระบุตัวตนเพิ่มจากคุณ
  • ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวเอง รวมถึงผู้รับประโยชน์จากการชำระเงินหรือเมื่อคุณแนะนำเพื่อน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือเจ้าของบริษัท หรือให้การเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อแก่เรา คุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่เรา คุณยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
  • โปรดทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องโดยเข้าใช้งานบัญชีของคุณและปรับปรุงเมื่อจำเป็น
 • 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ ในการใช้งานบริการ เราอาจจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:
  • ข้อมูลของธุรกรรมที่คุณทำโดยใช้บริการของเรา รวมถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณทำธุรกรรมนั้น
  • ข้อมูลเชิงเทคนิค รวมถึงไอพีแอดเดรสที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าใช้ของคุณ ประเภทบราวเซอร์และเวอร์ชัน การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทและบราวเซอร์ของปลั๊กอินบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน รวมถึง URL แบบเต็มที่คุณคลิกไปยัง ผ่านทาง หรือจากเว็บไซต์หรือแอป (รวมถึงวันและเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าชมหรือค้นหา ระยะเวลาตอบสนองของเพจ ข้อขัดข้องในการดาวน์โหลด ระยะเวลาในการเข้าชมแต่ละเพจ การตอบสนองต่อเนื้อหาในเพจ (รวมถึงการเลื่อน คลิก และชี้เมาส์) และวิธีการในการเปลี่ยนหน้าไปจากเพจและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • 2.3 ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากคุณใช้เว็บไซต์อื่นที่เราดำเนินการหรือบริการอื่นที่เราเป็นผู้จัดทำ เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามอย่างใกล้ชิดและอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลเหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึง
  • ธนาคารที่คุณใช้โอนเงินมาหาเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานแก่เรา รวมถึงถึงชื่อและที่อยู่ รวมถึงข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • พันธมิตรทางธุรกิจอาจให้ข้อมูลชื่อและที่อยู่ รวมถึงข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตร
  • เครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลอาจให้ข้อมูลแฝงเกี่ยวกับคุณ รวมถึงยืนยันวิธีการที่คุณพบเว็บไซต์ของเรา
  • หน่วยงานอ้างอิงข้อมูลเครดิตไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา แต่เราอาจขอให้หน่วยงานดังกล่าวยืนยันข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
  • หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงอาจให้ข้อมูลที่ช่วยให้เราต่อต้านการฉ้อโกง
 • 2.4 ข้อมูลจากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค หากคุณเข้าใช้งานบริการของเราโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย (รวมถึง Facebook หรือ Google) เราจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อให้บริการและยืนยันการเข้าถึงของคุณ โซเชียลมีเดียจะให้การเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้แก่โซเชียลมีเดียไว้ รวมถึงชื่อ ภาพโปรไฟล์ อีเมล ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ ร่วมกับข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยตรงขณะลงทะเบียนหรือใช้งานบริการของเรา เพื่อสร้างบัญชีของคุณและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอใช้งานจากเรา คุณอาจสามารถขอให้เราเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ
 • 2.5 ข้อมูลอ่อนไหว เราประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวอย่างจำกัดเมื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนที่ประกอบด้วยข้อมูลชีวมิติ โดยอ้างอิงฐานประโยชน์สาธารณะตามข้อ 9(2)(g) ของ GDPR และเงื่อนไข 14 ‘Preventing fraud’ ในส่วนที่ 2 ของ Schedule 1 ของ Data Protection Act 2018 หากคุณใช้ข้อมูลชีวมิติ รวมถึงลายนิ้วมือ เพื่อปลดล็อคแอปพลิเคชัน Wise บนอุปกรณ์หรือเพื่อยืนยันธุรกรรม ข้อมูลชีวมิตินั้นถูกเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณและไม่ได้ถูกส่งมายัง Wise
 • 2.6 ข้อมูลของผู้เยาว์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกเสนอให้แก่ผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่ได้มุ่งหมายให้แก่ผู้เยาว์ เราไม่ได้เก็บข้อมูลโดยรับทราบจากกลุ่มอายุผู้เยาว์ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลช่วยป้องกันมิให้ Wise เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากผู้เยาว์ก่อนยืนยันอายุนั้นจะถูกลบ

3. ข้อมูลของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างไร

 • 3.1 เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง การถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ นั้น คุณต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ เราจะใช้กระบวนการที่เข้มงวดและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะปลอดภัย รวมถึง
  • การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างคุณและระบบของ Wise นั้นถูกเข้ารหัสโดยกระบวนการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตรที่มีความแข็งแรง สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ถูกอ่านได้โดยบุคคลใดที่อาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
  • เราปรับปรุงและออกแพทช์ในระบบของเราในเวลาที่เหมาะสม
  • เรามี การรับผิดชอบเปิดเผยข้อมูล และโปรแกรมตรวจหาบัคเพื่อระบุปัญหาด้านความปลอดภัยใด ๆ ของบริการของ Wise
  • ทีมรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคของเราจะเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและกิจกรรมต้องสงสัยในระบบและบริการของเรา
  • เรากำหนดให้พนักงานและบุคคลที่สามที่ทำงานให้แก่เราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม (รวมถึงหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลและการใช้งานมาตรการที่เหมาะสมในการใช้และโอนข้อมูล)
  • เมื่อข้อมูลที่คุณให้แก่เรานั้นไม่อยู่ระหว่างใช้งาน ข้อมูลนั้นจะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลพัก ซึ่งจะไม่สามารถอ่านได้โดยไม่มีกุญแจถอดรหัส คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้าความปลอดภัย ของเรา
 • 3.2 เราถูกตรวจสอบเป็นระยะเพื่อยืนยันว่าเราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง รวมถึง SOC 2 และ PCI-DSS โดยในส่วนหนึ่งของการตรวจสอบนั้นรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
 • 3.3 เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะสำหรับพนักงานของ Wise ที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องทราบข้อมูลนั้น และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลแทนเรา พนักงานทั้งหมดของ Wise ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ และผู้ใหบ้ริการบุคคลที่สามทั้งหมดนั้นถูกกำหนดโดย Wise ให้ต้องมีกระบวนการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม (รวมถึงการจัดทำสัญญารักษาความลับ) นอกจากนี้ สัญญาจะถูกทำขึ้นกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลให้แก่ Wise ที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศคุณนั้นถูกปฏิบัติตาม และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลตามคำสั่งของ Wise เท่านั้น
 • 3.4 เราให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เรามีกระบวนการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านกายภาพ เทคนิค และโครงสร้าง ที่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

 • 4.1 ฐานอันชอบด้วยกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากกฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูล
  • เมื่อมีความจำเป็นสำหรับประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณนั้นไม่ถูกละเมิดโดยประโยชน์อันชอบธรรมนั้น
  • เมื่อเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคำสั่งศาล
  • เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ
  • เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น
 • 4.2 วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการที่เราจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงฐานทางกฎหมายที่เราอ้างอิงถึงในสหราชอาณาจักรและในสหภาพยุโรป เราได้ระบุถึงประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราตามความเหมาะสม

 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาระหว่างเรากับคุณสำหรับการให้บริการชำระเงินและบัญชีหลากสกุลเงิน

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

 • เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราที่คุณอาจสนใจและแจ้งให้คุณทราบ) เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิธีการใด ๆ

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหรือ กฎเกณฑ์กำกับดูแล รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยเมื่อได้มีการแสดงถึงอำนาจตามกฎหมาย

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: หน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่ใช้บังคับแก่เราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ)

 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: หน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและปรับปรุงวิธีการจัดการกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน)

 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริการของเราและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: หน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้บริการที่ดีแก่คุณ รวมถึงทำให้คุณรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง) เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

 • โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำเนินการให้บริการของเราปลอดภัย

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: หน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (ปกป้องลูกค้าของเราและเราจากความสูญเสียหรือเสียหาย) เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

 • เพื่อจัดการบริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การวางแผน การตรวจสอบ การแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การทำสถิติ และการสอบถามความเห็นภายใน

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการให้ข้อมูลของเราเป็นปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการจัดการของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่มีอยู่

 • เพื่อพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงบริการ และเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งหมดนั้นถูกนำเสนอด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเดิมหรือใหม่ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้แก่ลูกค้าของเรา)

 • เพื่ออนุญาตให้ลูกค้าของ Wise รายอื่นสามารถร้องขอหรือส่งเงินให้คุณผ่านบริการของเราเมื่อให้ข้อมูลที่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้แก่ลูกค้าของเรา) เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

 • เพื่อวัดผลหรือเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาที่เราส่งและนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด) เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิธีการใด ๆ

 • เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าร่วมฟีเจอร์ที่สามารถตอบสนองได้ของบริการของเรา ซึ่งคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้แก่ลูกค้าของเรา) เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิธีการใด ๆ

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ใกล้เคียงกันที่เรานำเสนอ ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย:

ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิธีการใด ๆ

 • เพื่อให้ หรือให้บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณอาจสนใจ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิธีการใด ๆ

 • เพื่อดำเนินการในการขอรับชำระเงินที่ค้างชำระแก่เรา และอนุญาตให้เราขอรับการเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อปกป้องทรัพย์สินของเรา)

 • เพื่อใช้บังคับข้อตกลงสำหรับลูกค้ากับคุณ

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อปกป้องทรัพย์สินของเรา)

 • ในบางกรณี เพื่อช่วยป้องกันลูกค้า พนักงานของเรา หรือบุคคลอื่น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบริการฉุกเฉิน

ฐานอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล รวมถึงฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

5. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

 • 5.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึง
  • บริษัทร่วม พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างช่วง สำหรับการให้บริการและการปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่เราเข้าทำกับบุคคลนั้น หรือคุณ
  • ผู้ทำโฆษณาและเครือข่ายโฆษณาเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาแก่คุณ และบุคคลอื่นด้วยความยินยอมของคุณ
  • ผู้ให้บริการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลที่สนับสนุนเราในการปรับปรุงและจัดการไซต์ของเรา
  • องค์กรในกลุ่มและบริษัทย่อย และ
  • ข้อมูลที่จำกัดที่ถูกส่งให้แก่ผู้รับประโยชน์จากรายการชำระเงินเมื่อคุณเริ่มทำธุรกรรม
 • 5.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึง
  • บริษัทร่วม พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างช่วง สำหรับการให้บริการและการปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่เราเข้าทำกับบุคคลนั้น หรือคุณ
  • ในกรณีที่เราขาย หรือธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ หรือถูกควบรวมเข้ากับองค์กรอื่น ซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ต้องการซื้อสำหรับธุรกิจหรือทรัพย์สิน หรือองค์กรที่ธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราอาจถูกผนวกรวม
  • หากเราอยู่ภายใต้หน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อตกลงสำหรับลูกค้า และข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลบังคับ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Wise หรือของลูกค้า หรือของพนักงานของเรา หรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการฉ้อโกงและลดทอนความเสี่ยงด้านเครดิต
  • เพื่อช่วยเราในการดำเนินการหรือร่วมมือในการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ ที่เราเชื่อว่าสมเหตุสมผลและจำเป็นต้องทำ
  • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกงหรืออาชญากรรม
  • เพื่อตอบสนองต่อหมายเรียก หมายจับ คำสั่งศาล คำขออื่น ๆ ของตำรวจ หรือตามที่จำเป็นตามกฎหมาย
  • เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและด้านการประกันภัย
  • เพื่อขอชำระหนี้หรือที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของคุณ
  • เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า บริการ และระบบ
 • 5.3 เราไม่มีรายชื่อบุคคลที่สามทั้งหมดที่เราเปิดเผยข้อมูลให้ เนื่องจากรายชื่อบุคคลที่สามนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานบริการของเราของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลว่าเราได้เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลใดบ้าง หรือเพื่อให้เปิดเผยรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง privacy@wise.com

6. การแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • 6.1 เราอาจโอนข้อมูลของคุณไปยังและเก็บรักษาไว้ในประเทศนอกสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ซึ่งอาจไม่มีความคุ้มครองในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศของคุณ ข้อมูลนั้นอาจถูกประมวลผลโดยพนักงานที่ดำเนินการนอกสหราชอาณาจักรและ EEA พนักงานเหล่านั้นอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามธุรกรรมของคุณ การประมวลผลการชำระเงินของคุณ และการให้บริการสนับสนุน เราจะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณถูกจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้
 • 6.2 เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ ในบางครั้งเราจำเป็นต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ที่ตั้งอยู่นอกสหราชอาณาจักรและ EEA ในกรณีเหล่านี้ เราจะทำให้แน่ใจว่ากระบวนการคุ้มกันที่เหมาะสม รวมถึงข้อสัญญามาตรฐาน นั้นถูกปฏิบัติตาม

7. การจัดทำข้อมูลลูกค้าและกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

 • 7.1 เราอาจใช้บางส่วนของข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงบริการและข้อมูลที่เราให้แก่คุณ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามความต้องการของคุณ รวมถึงประเทศที่คุณพักอาศัยและประวัติการทำธุรกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการส่งเงินจากสกุลเงินหนึ่ง ๆ ไปยังอีกสกุลหนึ่ง เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่อาจมีประโยชน์กับคุณ หากเราดำเนินการเช่นนี้ เราจะใช้กระบวนการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณถูกคุ้มครอง และเราจะใช้ข้อมูลแทรกเมื่อเป็นไปได้ กระบวนการนี้ไม่มีผลทางกฎหมายกับคุณ
 • 7.2 เราไม่มีกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ (ADM) ที่มีผลทางกฎหมายกับคุณ หากคุณรู้สึกว่ากระบวนการ ADM นั้นอาจมีผลกระทบกับคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

8. คุกกี้

 • 8.1 เราใช้ไฟล์ขนาดเล็ก (หรือที่รู้จักในชื่อคุกกี้) เพื่อแยกคุณออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ตรวจดูวิธีการใช้งานไซต์และผลิตภัณฑ์รวมถึงเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ และเพื่อให้เราสามารถพัฒนาบริการของเราได้ สำหรับรายละเอียดข้อมูลคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราใช้งาน รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เราใช้งาน โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของเรา

9. การเก็บข้อมูล

 • 9.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บมาเท่านั้น โดยการที่เราเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับ Wise นั้นมีความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณและข้อมูลธุรกรรมแม้หลังจากที่คุณปิดบัญชีกับเราแล้ว เราจะเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นการภายในบนฐานของความจำเป็นเท่านั้น และจะเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นอย่างถึงที่สุดเท่านั้น
 • 9.2 เราจะลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บตามกฎหมายหรือในประเทศที่เราดำเนินการอยู่ เราจะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องขอให้เราลบข้อมูลของคุณ
 • 9.3 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลของคุณ.

10. สิทธิของคุณ

 • 10.1 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ สิทธิของคุณอาจถูกใช้ได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา คุณอาจมีสิทธิที่จะ
  • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บและตรวจสอบว่าเราประมวลผลตามกฎหมาย
  • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้อยู่เกี่ยวกับคุณ เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้แก่เรา
  • ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่มีเหตุผลที่ชอบสำหรับเราในการประมวลผลต่อไป คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ (1) คุณได้ใช้สิทธิของคุณในการคัดค้านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว (โปรดดูด้านล่าง) (2) เมื่อเราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือ (3) เมื่อเราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายในประเทศ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอลบข้อมูลของคุณได้ทุกครั้งสำหรับเหตุผลทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ หากมี เมื่อเราตอบกลับคำร้องขอของคุณ รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านการเงินที่กำหนดให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังการปิดบัญชีของคุณ
  • ถอนความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของคุณ หากฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของเรานั้นอ้างอิงจากความยินยอมนั้น โปรดทราบว่าการถอนความยินยอมไม่ได้กระทบกระเทือนความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนการถอนความยินยอมของคุณ หากคุณถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภทให้แก่คุณ
  • การขอให้ยุติการทำการตลาดโดยตรงแก่คุณ โดยการแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงการแจ้งเตือนในส่วนการตั้งค่าของบัญชีของคุณ
  • เมื่อเราใช้กระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ร้องขอให้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจและขอให้เราพิสูจน์ว่ากระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่มีผลกระทบทางกฎหมายกับคุณนั้นถูกดำเนินการอย่างถูกต้อง เราอาจปฏิเสธคำขอ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมื่อการให้ข้อมูลอาจเป็นผลให้เป็นการเปิดเผยความลับทางการค้า หรือรบกวนการป้องกันหรือตรวจจับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปในเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะตรวจสอบอัลกอริธึมและแหล่งข้อมูลนั้นมีการดำเนินการตามที่มุ่งหวังโดยปราศจากความผิดพลาดหรืออคติ หรือหากจำเป็นตามกฎหมาย ปรับปรุงกระบวนการประมวลผล
  • คัดค้านการประมวลผลบนฐานประโยชน์อันชอบธรรมเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะบุคคลใด ๆ ที่คุณรู้สึกว่าการประมวลผลบนฐานดังกล่าวนั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพ
  • ขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ (1) คุณต้องการให้เราระบุความถูกต้องของข้อมูล (2) เมื่อการประมวลผลข้อมูลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้เราลบมันในขณะนี้ (3) เมื่อคุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลเอาไว้แม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เนื่องจากต้องการจะก่อตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย หรือ (4) คุณคัดค้านการใช้งานข้อมูลของคุณต่อเรา แต่เราต้องยืนยันว่าเราได้มีการละเมิดต่อฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลต่อไปหรือไม่
  • ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือตัวเอง เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้แก่เราแก่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือกในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ถูกใช้งานตามปกติ และสามารถอ่านได้โดยเครื่องกล (machine-readable) สิทธินี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลที่เราได้ใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามสัญญากับคุณ หรือที่คุณได้ยินยอมให้เราใช้
 • 10.2 การใช้สิทธิเหล่านี้ของคุณนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในการปกป้องประโยชน์สาธารณะ (รวมถึงการป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม) และประโยชน์ของเรา (รวมถึงการคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางกฎหมาย) การใช้สิทธิใด ๆ ของคุณจะถูกตรวจสอบซึ่งความถูกต้องในการใช้สิทธิโดยเรา และตอบสนองต่อคำขอต่าง ๆ ภายในหนึ่งเดือน

11. ลิงค์ไปยังบุคคลที่สาม

 • 11.1 บริการของเราอาจประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเครือข่ายของพันธมิตร ผู้ให้บริการโฆษณา และบริษัทร่วม โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่สามเหล่านั้น หากคุณเลือกลิงค์เหล่านั้น โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • 12.1 เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และการเปลี่ยนแปลงในวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราอาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการประกาศฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์นี้ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โปรดตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

13. ข้อมูลติดต่อ

 • 13.1 โปรดส่งคำถาม ความเห็น หรือคำร้องใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้มายังทีมความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@wise.com คุณสามารถส่งจดหมายหาเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง TransferWise Ltd, 6th Floor of The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ.
 • 13.2 หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณอย่างเพียงพอ หรือคุณเชื่อว่าสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณถูกละเมิด คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ในสหราชอาณาจักร เป็นหน้าที่ของ Information Commissioner’s Office ที่ www.ico.org.uk.

กลับด้านบนสุด