Hvorfor spiller det en rolle?

Wise

De fleste selskaper hevder å være på et oppdrag. Hos Wise brenner vi for vårt oppdrag: Legge til rette for penger uten grenser. Men å ha et oppdrag som lyder fengende garanterer ikke at arbeidet vårt virkelig vil utgjøre en forskjell. Vi må hele tiden stille oss selv det vanskelige spørsmålet: "Hvorfor?' Duncan Lamb er en av våre designledere og gjør nettopp dette.

På min korte pendling fra seng til dusj og kjøkkenbord tenker jeg ofte på det vi jobber med hos Wise: Hvordan gjøre ting billigere, raskere, mer praktisk og mer åpent. Men hva med "hvorfor"? Hvorfor spiller noe av dette en rolle? Med så mange utfordringer verden står overfor akkurat nå, er oppdraget vårt fortsatt viktig?

Jeg tror det er det, fordi det hele koker ned til tre grunnleggende ideer: At penger betyr noe. Det «globale» betyr noe. Og at mennesker betyr noe.

Penger er viktige fordi de finnes overalt og påvirker alt og alle. Men ikke i like stor grad overalt. Pengespillet er rigget og utspiller seg med ulike regler og standarder. Mesteparten av kunnskapen, pengene, makten og kontrollen hopes forutsigbart opp på samme sted hos de samme menneskene, vanligvis hvite middelaldrende menn.

Og det er ikke en tilfeldighet. Verktøyene og opplysningene vi får utdelt for å administrere pengene våre gir oss ikke kontroll. Noen ganger kommer de til og med med begrensninger. Og da snakker jeg ikke om å få vite hvor mye jeg brukte på Pret a Manger-sandwicher forrige måned.

Jeg snakker om noe mye større. Jeg snakker om trillionene av dollar, pund, euro og yen som ligger ubrukt på lavrentekontoer ettersom folk ikke vet hvordan de kan investeres på en bedre måte, eller de er for nervøse til å gjøre det. Banker tjener på denne uvitenheten og frykten. De investerer pengene for oss og beholder så nesten alt av avkastningen.

Her er et annet eksempel. Pensjonen min hos Wise er investert for meg. Som standard er en del av disse pengene investert i Rio Tinto, et gruveselskap som er beryktet for å ødelegge urbefolkningers land. Jeg står helt fritt til å bytte til et annet fond, men dette er en kompleks og smertefull prosess. Jeg har prøvd og feilet to ganger, og dermed kastet bort flere timer. Og la oss ikke gå inn på «Vil du betale i pund eller euro»-svindelen.

Våre typiske kunder lever komplekse liv. Å gi dem kontroll over pengene sine, skikkelig kontroll, går langt utover sparealternativer, forbruksanalyser og «sperr kort»-knapper. Enhver fintech-oppstartsbedrift kan etter manges mening gjøre dette. Det handler om å styrke dem med de samme verktøyene, den samme kunnskapen og den samme makten som bankfolk og valutatradere har. Dette er ikke et nytt mål for oss. Vi startet i 2011 med å tilby alle midtkurser, noe som tidligere var forbeholdt valutatradere. Og nå har vi gitt alle valget om hvordan pengene deres skal oppbevares og investeres – og derfor hvem som beholder overskuddet.

Penger, og hva slags kontroll vi har over dem, betyr noe.

Og så over til vår andre idé, at "det globale" betyr noe. Barna mine er tospråklige, søsknene mine er spredt over ni tidssoner, og jeg jobber med Wise-kolleger med over 74 nasjonaliteter. Verden er et bedre sted når mennesker, penger og ideer kan bevege seg fritt. Men vårt finanssystem er begrenset av nasjonale grenser.

Jeg skal starte med et enkelt eksempel, nemlig den kjente følelsen av å stå i en fremmed butikk i et fremmed land og lure på hvor mye «den tingen» faktisk koster.

La oss fortsette. Min bankkonto, kredittkort, pensjon, helse- og livsforsikring, boliglån, skatt … alt er begrenset av Storbritannias grenser. Hvis jeg flytter, må jeg få ordnet alt dette på nytt igjen på det nye stedet. Det er galskap.

Ideen om nasjonalstater bør være forbeholdt OL, ikke finanssystemet.

Vi har begynt å skrape på overflaten for å lage en liten bulk i grensene. Små skritt. Hvordan kan vi gjøre globale liv og forretninger sømløse? Like enkelt der, som her, som hvor som helst? Hvordan kan vi tenke nytt om hvordan penger kan fungere uten grenser?

Før Wise-kontoen fantes ikke internasjonale bankkontoer for folk flest – med mindre du hadde millionlønn og dermed kunne åpne en HSBC Premier-konto.

Hvis du ønsket å åpne en bankkonto i Australia for den lille bedriften din, måtte du ha flydd dit, og til og med søkt om oppholdstillatelse (eller blitt flådd av PayPal). Wise-kontoen lar deg betjene australske kunder med et museklikk.

Å tilrettelegge for penger uten grenser er hardt arbeid. Det er derfor ingen har gjort det til nå.

Vi kommer ikke dit ved å lage en ny nettbank og feste noen flaggsymboler på den. Vi kommer dit ved å tenke nytt om hvordan penger fungerer. Vi er globale, og det er ingen vei tilbake.

Nå til den tredje ideen. Oppdraget er viktig fordi mennesker betyr noe.

Grenseoverskridende pengeoverføringer er sakte, vanskelige, og den underliggende infrastrukturen for å flytte penger over landegrenser har ikke blitt bedre de siste tiårene. Hvorfor er det slik?

Fordi finansnæringen ikke har hatt noen behov for endringer. Det har ikke vært noen insentiver. De har makten, så derfor er det de som bestemmer. For dem fungerer alt som det skal. Ingen problemer der i gården.

Men dette er ikke rettferdig for alle andre. For vanlige mennesker. For oss.

En setning jeg hørte mye som barn var «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg». En slik moraloppfatning er overraskende sjelden kost i et selskap. Jeg tror at Wise er et av unntakene her. Vi jobber hardt for å skape en rettferdig, inkluderende opplevelse for alle – mennesker settes foran profitt, og vi gir fingeren til store institusjoner som utnytter makt.

Å være menneskesentrert er noe mer enn å bare være kundesentrert. Det betyr å bry seg om folk uansett om de bruker tjenestene dine eller ikke. Det betyr å opplyse wise.com-besøkende om at det finnes billigere alternativer andre steder.

Det finnes 20 000 banker i verden i dag. Det er vanskelig å se for seg at de anbefaler sine kunder billigere produkter eller tjenester hos konkurrentene. Wise står for en mer menneskelig stil når det kommer til banktjenester. For øyeblikket forlanger vi åpenhet rundt avtalene vi gjør med bankene. Salgsprosessen blir langsommere, men vi ender opp med å redefinere hva kundene forventer av bankene sine i forhold til ærlighet og medmenneskelighet.

Betyr oppdraget noe? Ja, det gjør det virkelig. Fordi penger betyr noe. Fordi det globale betyr noe. Og fordi mennesker betyr noe.

Det høres pompøst ut, men hver dag gjør vi en forskjell på hundrevis av måter, blant annet ved å gi kundene våre kontroll over egen økonomi, gjøre verden til et mindre sted og skape opplevelser som er menneskelige og ærlige.

Av Nilan Peiris og Duncan Lamb:


Denne publikasjonen er kun til generell informasjon, og har ikke til hensikt å dekke alle aspekter av emnene den omhandler. Publikasjonen skal ikke tolkes som råd eller en veiledning du skal følge. Du må innhente profesjonell eller spesialistrådgivning før du tar, eller avstår fra, noen handling på grunnlag av innholdet i denne publikasjonen. Informasjonen i denne publikasjonen skal ikke tolkes som juridisk, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning fra Wise Payments Limited eller dets tilknyttede selskaper. Tidligere resultater garanterer ikke et lignende resultat. Vi gir ingen representasjoner eller garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for at innholdet i publikasjonen er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Money for here, there and everywhere

Find out more

Tips, news and updates for your location