Taavet Hinrikus: viie aasta pärast on finantssektor hoopis teist nägu

Wise

Viimasel viiel aastal on finantssektoris tegutsevate start-up’ide hulk maailmas hüppeliselt kasvanud. Hulk uusi tegijaid on asunud pakkuma teenuseid valdkondades, mida oleme harjunud pidama pankade mängumaaks – eestlastele on tuttavad näiteks P2P-laenud, kinnisvara ühisrahastus või uudsed makseteenused.

Pea kõike, mida oleme harjunud saama pangast, pakuvad täna maailmas ka finantstehnoloogia (fintech) ettevõtted. Tarbijal on esmakordselt olemas reaalne alternatiiv pankadele. Mida rohkem valikut, seda suurem on võimalus saada mugavamat, õiglasemat ja parema hinnaga teenust.

Fintech on peagi peavoolunähtus. Aga finantssektoris pole uute ideede ja tegijate esilekerkimine sugugi lihtne. Üks peamisi põhjuseid on usaldus. Inimeste suhe pangaga erineb tema suhtest ükskõik millise teise teenusepakkujaga – tavaliselt on see suhe pikaajaline (isegi eluaegne) ning põhjendamatult truu. Enamik meist ei kipu pankades kahtlema.

“Täiuslik torm”

Murrang fintech-vallas viimastel aastatel on seotud viie asjaoluga, mis üheskoos on loonud muutusteks sobiliku pinnase. Eraldivõetuna poleks neil piisavat jõudu, ent koos on nad andnud algimpulsi ja kasvuks vajaliku hoo esimese laine fintech-ettevõtetele nagu Wise, Lending Club, Funding Circle, Betterment või Nutmeg.

 1. Usalduse kaotus: 2008. aasta globaalne finantskriis
  Finantsteenused on alati püsinud usaldusel. Uute tegijate peamine väljakutse turuletulekul on olnud tarbijate jaoks tundmatu bränd. Eriti raske on see digitaalsete ettevõtete jaoks, kes ei ehita oma usaldust üles suurele kontorihoonele kesklinnas. 2008. aasta finantskriis lõi aga pangandusmaailma usalduse kõikuma. Nagu algne hoop veel piisavalt hull poleks olnud, pidid kakskümmend maailma suurimat panka tasuma kokku 235 miljonit dollarit trahve ja kompensatsioone järgnenud seitsmel aastal, tulenevalt erinevatest reeglirikkumistest enne ja pärast kriisi. Usaldus pangandussektori suhtes pole tänaseni taastunud. Edelmani usaldusbaromeeter seab pangandussektori usalduse poolest tabeli eelviimasele kohale – madalamale kui läbi aegade negatiivse mainega välja paistnud ravimi-, kütuse- või tubakatööstus. Fintech’i tõus olnud võimalik ka ilma globaalse finantskriisita - aga kindlasti oleks see võtnud rohkem aega.
 2. Kõrgemad ootused teenusele
  Innovatsioon teistes valdkondades on kasvatanud inimeste teadlikkust ja tõstnud ootusi. Kliendid soovivad paremat teenust – kiiremat, odavamat, mugavamat. Nad soovivad ka rohkem valikuvõimalust. Selle kõrval, kuidas on tehnoloogia muutnud kommunikatsiooni (Skype) või muusika tarbimist (Spotify ja teised), näevad finantsteenused välja aegunud ja piiratud.
 3. Y-generatsiooni tõus
  Ka millennial’ideks nimetatud Y-põlvkonna tõus on loonud uue sihtgrupi, kelle ootused teenustele erinevad varasemast. Y-põlvkond on suurim maailma ajaloos ning peagi ka läbi aegade suurima ostujõuga. Ennustuste kohaselt tarbivad Y-põlvkonna esindajad ainuüksi USAs 2017. aastal 200$ miljardi ning oma eluajal 10$ triljoni eest. Ühtlasi pole nad oma panga külge aheldatud. USAs on 18% Y-põlvkonnast vahetanud oma peamist arvelduspanka viimase aasta jooksul - 35-54 aastastest on seda teinud 10%, vanematest kui 55 vaid 3%. Fintech’i pealetung on tuntav kõigis vanuserühmades, kuid just Y-põlvkonna nõudlus innovatsiooni ja teistmoodi finantsteenuste järele on muutusi toetanud.
 4. Mobiilse interneti pealetung
  Nutitelefoni näol on pea kõigil inimestel täna taskus omaenda internetti ühendatud superarvuti. Pangateenuste kasutamine muutub paralleelselt selle tehnoloogiatrendiga. Traditsioonilised pangad on liikunud kontoritest veebi ning mobiili. Meie ootused, kuidas ja kus saame pangateenuseid kasutada, on muutunud - Eestis rohkemgi kui mujal maailmas. Kui 2011. aastal kasutas 65% USA täiskasvanutest online-pankasid, siis Eestis tehakse täna peaaegu 100% kõigist pangatehingutest online’is, kasvav osa neist mobiilis.
 5. Kliendist lähtuv seadusandlik keskkond
  Finantssektor on rangelt reguleeritud ja seda põhjendatult - kliendi turvalisus peab olema alati esikohal. Aga kliendi huvide kaitsmine ei pea olema vastuolus innovatsiooniga. On riike, kus seadusandja on finantssektori innovatsiooni suhtes olnud vastuvõtlikum, paindlikum ja reageerimisvõimelisem. (Näiteks on Suurbritannia finantsinspektsioon (FCA) ja nende 2014. aastal loodud Project Innovate loodud just innovatiivsetele ettevõtetele mõeldes. Suurbritannia eeskuju on järginud Singapur ja Austraalia.) Paljudes maailma riikides nõutakse aga ettevõttelt finantsteenuse pakkumiseks jätkuvalt panga staatust, olgu tegevusala piiratud kasvõi ühe teenusega, nt maksetega.
  Loomulikult peab paindlikkus käima käsikäes kõrgete nõudmistega. Nii näiteks peavad Suurbritannias kõik fintech-ettevõtted vastama sealse FCA seatud reeglitele, et konkreetses valdkonnas teenust pakkuda. See kasvatab ka klientide usaldust finantsvaldkonna vastu, kasutagu nad siis uustulnukat või traditsioonilist panka.
  Fintech-revolutsiooni algus

Kuna pikka aega pole pankadel olnud konkurente, on neil olnud monopol meie finantsvajaduste rahuldamisel. Selline olukord ei motiveeri uuendusi läbi viima – miks peaks keegi tahtma õõnestada iseenda äri – ning meil klientidena pole olnud alternatiivi. Täna on uued tegijad esitanud pankadele väljakutse, mis puudutab nende teenuste läbipaistvust – mõned omaenda sisemisest õiglustundest, teised ka selleks, et eristuda ja konkureerida. See läbipaistvus annab aga klientidele suurema vabaduse ja valikuvõimaluse.

Mida arvavad sellest tarbijad?

Kas oleme valmis end pankadest lahti siduma? Viisime läbi uuringu Wise’i suurimatel sihtturgudel ja küsitlesime inimesi üle maailma nende tänase ja tulevase suhtumise osas, mis puudutab tehnoloogiaettevõtete kasutamist pankade asemel. Selle põhjal võime väita, et finantsmaailm on tõepoolest muutumas.

68% küsitletutest pole tänaseni tehnoloogiaettevõtte kaudu oma rahaasju ajanud. Samas näevad pooled (48%) inimestest, et viie aasta pärast kasutavad nad tehnoloogiaettevõtte teenust vähemalt ühe tavapäraselt pangas pakutava teenuse asemel. Kolmandik (32%) aga usub, et üle poole oma igapäevastest rahaasjadest saavad nad aetud tehnoloogiaettevõtete abiga. Viiendik tarbijatest julges aga arvata, et kümne aasta usaldavad nad kõik finantsteenused alates krediitkaartidest kuni kodulaenudeni tehnoloogiaettevõtetele.

Juba viie aasta pärast näeb finantsteenuste sektor tänasega võrreldes täiesti teistsugune välja. Turul on hulk uusi teenusepakkujaid ning uuenduslikke teenuseid. Kümne aasta pärast on pilt täiesti muutunud – peamiseks põhjuseks meie, tarbijate, ootused ja käitumine. Selle tulemusena muutub finantssektor lõpuks ometi demokraatlikuks.


Palun vaadake kasutustingimusi ja teie piirkonna toote kättesaadavuse teavet või külastage lehte Wise’i tasud ja hinnad, et saada värskeimat teavet hindade ja tasude kohta.

See info on esitatud üldise teavitamise eesmärgil ning see ei kujuta endast Wise Payments Limitedi ega tema tütarettevõtete või sidusettevõtete juriidilist, maksualast ega muud laadi professionaalset nõuannet ning see pole mõeldud finantsnõustajalt või üheltki teiselt spetsialistilt nõu saamise asendamiseks.

Me ei esita mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi selle teabe täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse kohta.

Raha ilma piirideta

Find out more

Tips, news and updates for your location