Yurt Dışından Araba Getirmek

Batur Yilan

Ekonomik sebepler, model farklılıkları veya kişisel tercihler gibi nedenlerden ötürü yurt dışından araba getirmek istenebilir. Yurt dışından taşıt getirmek yasal olarak mümkündür. Araç getirme şekline ve getiren kişinin durumuna göre farklı yasa ve işlemler söz konusu olabilir. Bireysel kullanım ve ticari amaçlı işlemlerde farklı yasal süreçler geçerlidir.

Türkiye’de vergi numarası olan her gerçek ve tüzel kişi yürürlükteki yasal mevzuat dahilinde ithalat işlemi yapabilir.¹

Yurt dışından araba getirmek de ithalat kapsamına girer. Kesin ve geçici ithalat kapsamındaki yasal prosedürler değişebilmekle birlikte, bedelli ve bedelsiz ithalat kuralları da geçerli olmaktadır. En doğru bilgi ve en iyi sonuç için profesyonel destek almanız önerilir.

Yurt dışından sıfır araba getirmek

Türkiye’de yurt dışından sıfır araba getirme işlemleri yetkili distribütörler tarafından yapılır. Alım-satım yapmak gibi ticari amacı olmayanlar, kişisel kullanım amacıyla yurt dışından sıfır (kullanılmamış) araba ithal edebilir. İthalat durumunda gerekli belgeler ve yapılması gerekenler şunlardır:²

 • Aracın distribütör sıfatıyla değil de kişisel kullanım amacıyla ithal edileceğini ispatlayan belgeler (satış sözleşmesi vb.)
 • İhraç ülkesi gümrük idaresince düzenlenen ihracat beyannamesi onaylı örneği
 • Yetkili yurt dışı bayi tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneği
 • İlgili aracın varsa data kartı (Teknik Evsaf Kartı)
 • Araç üzerindeki standart donanım ve kıymetli aksesuarların fatura bilgisi
 • Aracın gümrük, KDV ve ÖTV vergi ödemeleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya bakanlığı yetkilendirdiği kurumca verilmiş uygunluk yazısı

AB’de ikamet ediyorsanız bir Wise hesabı edinebilirsiniz.

Wise ile:

 • USD, EUR, GBP, CAD, HUF, AUD, NZD, SGD ve TRY para birimlerinde hesap bilgisi edinebilirsiniz. Bu bilgileri söz konusu ülkenin yerel hesabı gibi kullanabilirsiniz.
 • Wise kart ile seyahat ederken reel döviz kuru ile işlem yapıp tasarruf edebilirsiniz.

Ücretsiz Kaydol! 💰

Eğer bu ithalat, araç ticareti için yapılıyorsa Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alınması gerekir. Ticari maksatlı işlemlerde farklı yasal süreçler söz konusu olabilir.²

Sıfır araç getirmek isteyenler vergi ödemekle yükümlüdür. Bu vergilerle ilgili genel bilgiler şöyledir:³

 • Gümrük vergilerinin belirlenmesi için 12 haneli gümrük tarife istatistik pozisyonuna (GTİP) bakılmalıdır. Binek araçlar, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87. faslında yer alır.
 • Araçlara ÖTV’den sonra %20 KDV uygulanır.
 • ÖTV için aracın sınıflandırıldığı GTİP’in yanı sıra motor hacmine de bakılır.

GTİP 87.03 binek otomobillerde motor hacmine göre ÖTV oranları uygulanmaktadır.

 • Motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olan araçlar için ÖTV %45 ile %80 arasında değişebilmektedir.
 • Motor silindir hacmi 1600 cm³ ila 2000 cm³ olan araçlar için ÖTV %45 ile %150 arasında değişebilmektedir.
 • Motor silindir hacmi 2000 cm³’ten yüksek olan araçlar için ÖTV %130 ile %220 arasında değişebilmektedir.

Vergi oranlarına ilişkin bilgiler 7.5.2024 tarihinde GİB’den alınmıştır. Bu değerlerin güncellenebileceğini göz önünde bulundurunuz.

Aracın ithalat işlemleri tamamlandığında trafik tescil ve kayıt işlemleri ivedilikle yapılmalı ve bağlı bulunan vergi dairesine bildirilmelidir.²

Yurt dışından ikinci el araba getirmek

İthalat Rejimi Kararına göre eski, kullanılmış malların ithali Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Dolayısıyla yurt dışından ikinci el araba ithal etmek için Ticaret Bakanlığından izin almak gerekir.³

Belirli şartları taşıyan kişilerin yasalar dahilinde kendi kullandıkları arabalarını Türkiye’ye getirmelerine imkan verilir.

Bedelsiz taşıt ithalatı ile aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler yurt dışından araba getirebilir:⁴

 • Yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra Türkiye’de yaşamaya başlayanlar
 • Yurt dışı görevine gidip dönen kamu görevlileri
 • Türk vatandaşlığına geçip kalıcı olarak Türkiye’ye yerleşen yabancılar
 • Yurt dışında ikamet eden kişinin vefatı sonrası yasal mirasçıları

Bu kişiler gümrük vergisi ödemez ama KDV ve ÖTV vergisine tabidir. Miras yoluyla gelen araçlardan ise gümrük vergisi, KDV ve ÖTV alınmaz.⁴

Bu kapsamda ithal edilecek araçta aranan şartlar şunlardır:⁴

 • Araç kişinin adına kaydedildiği yıl itibarıyla model yılı dahil olmak üzere 3 yaşından küçük olmalıdır.
 • Araç, yurt dışında bulunduğu yerde en az 6 aydır getirecek kişi adına kayıtlı olmalıdır.

Bedelsiz ithalat kapsamında şu kişiler araç getiremez:⁵

 • Yurt dışında 24 ayı aşmayan süreyle, geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri
 • Evlenerek Türk vatandaşlığına geçenler
 • Yurt dışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri hariç çifte vatandaşlık statüsüne sahip Türk vatandaşları
 • Sürekli görevle bir yabancı ülkede bulunan ve bir başka yabancı ülkeye ataması yapılan ancak ikametini kalıcı olarak Türkiye’ye nakledemeyen kamu görevlileri
 • Mavi kart sahipleri

Geçici ithalat düzenlemeleri çerçevesinde yurt dışından araç getirilebilir. Bu şekilde araç getirmek isteyen kişinin yurt dışında son bir yıl içinde en az 185 gündür fiilen yaşıyor olması gerekir. Bu tür yabancı plakalı araçlar Türkiye’de en fazla 730 gün kalabilir ve yabancı plakalı araçlar bir başkasına devredilemez.⁶

Wise ile geleneksel bankacılık kesintilerine takılmadan yurt dışına para gönderebilir ve yurt dışından para alabilirsiniz.

Hesaplayıcımızda işlem ücretini, kullanılan kuru ve alıcıya ulaşacak meblağı açıkça görürsünüz.

Yurt dışından araba getirip TR plaka almak

İthal edilen aracın trafik tescil işlemi fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. İthal edilen araçların tescili için gereken belgeler şöyledir:⁷

 • Gümrük trafik şahadetnamesi (ilgili gümrük müdürlüğünden alınır)
 • Uygunluk belgesi
 • Sigorta poliçesi
 • ÖTV’nin ödendiğine dair belge
 • Nüfus cüzdanı
 • Araç tescil dosyası (Şoförler Odasından alınır)

İthal taşıtlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kontrol edilir.³ Türkiye Standartları Enstitüsü aracın bulunduğu gümrük sahasına giderek kontrolleri gerçekleştirir ve İthal Araç Uygunluk Yazısını (belgesini) verir.⁸

Yurt dışından kalıcı araba getirmek

Son 1 yıl içinde en az 185 gün fiilen yurt dışında ikamet edenlerin, geçici ithalat yoluyla getirdikleri arabaları Türkiye’de 730 gün kalabilir. Süre sonunda araç yurt dışına tekrar çıkarılmalı ve Türkiye’ye tekrar giriş yapmadan önce en az 185 gün boyunca yurt dışında kalmalıdır.⁹

4458 Sayılı Gümrük Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair karar 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli olan Türk vatandaşları için yeni düzenleme yapılmıştır. 730 günlük süre 4 yıla çıkarılmış ve bu süre zarfında yurt dışına çıkış zorunluluğu kaldırılmıştır.¹⁰

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin yetkili gümrük idaresine geçici ithalat süresinin bitimine son 3 ay kala başvurmaları ve durumlarını belgelendirmeleri (emeklilik belgesi, ikamet tezkeresi) gerekir.¹¹

Yurt dışından araba getirme şartları

Yurt dışından araba getirmek için 1 yıl içinde 185 gün ikamet etme şartı aranır. Gemilerde çalışanlar, şantiyede geçici görev yapanlar, otelde kalanlar yurt dışında fiilen 185 gün kalmış olsalar bile ikamet etmiş sayılmazlar. Dolayısıyla bu kişiler yurt dışından araba getiremez.⁹

Türkiye’de kalıcı olarak ikamet edenlerin çeşitli vergilerden muaf olarak araba getirmelerine imkan yoktur. Sıfır araçlar, tüm ithalat prosedürleri tamamlanarak, gümrük işlemleri yapılarak ve vergileri ödenerek yurt dışından getirilebilir. Bu konuda bir gümrük müşaviriyle iletişime geçilmesi yararlı olacaktır.

Bedelsiz araç ithalatıyla ilgili şu noktaların bilinmesinde fayda vardır:⁵

 • Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir.
 • Bedelsiz araç ithalatında aile ünitesi esastır. Her aile bir taşıt getirilebilir.
 • Bedelsiz ithal edilen araç 1 yıl geçmeden ve gümrük idaresinden izin almadan satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, teminat gösterilemez.

Geçici ithal edilen araçlarla ilgili şu noktaların bilinmesinde fayda vardır:⁹

 • Geçici ithal edilen arabayı hak sahibi ve hak sahibi Türkiye’de olmak koşuluyla sadece yurt dışında yerleşik olan eşi, çocukları, anne ve babası kullanabilir.
 • Geçici ithal edilen arabanın sahibi yurt dışına çıkarken arabayı park halinde bırakır ve hiç kimse kullanamaz.
 • Geçici ithali yapılan taşıt bir başkasına satılamaz.

Bedelsiz ithalat yoluyla araç getirirken gümrük idaresine verilmesi gereken temel belgeler şunlardır:¹²

 • Araca ilişkin teslim belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Aracın hak sahibi adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı veya belgenin dış temsilcilikler tarafından onaylanmış örneği

Bu temel üç belgenin dışında aracı getiren kişinin durumuna göre ek belgeler talep edilebilir. Örneğin yurt dışında görevliler atama kararnamesini, 24 ay yurt dışında ikamet ettikten sonra yerleşim yerini Türkiye’ye nakledenler ise ilgili dış temsilcilikten aldığı ikamet nakil belgesini sunması gerekir.¹²

Yurt dışından araba getirmek için yeni kanun

Belirli aralıklarla kanunlarda ve mevzuatlarda güncelleme yapılabilmektedir. Bu düzenlemelerden haberdar olmak için Ticaret Bakanlığının resmi web sitesindeki Mevzuat bölümüne bakılabilir. Yine aynı web sitesinde gümrük ve ithalat ile ilgili bölümler, duyurular ve açıklayıcı bilgilendirmeler yer almaktadır. Sitedeki “Uzmana Danışın” bölümünden merak edilen konular hakkında sorular sorulabilir.

Mevzuat.gov.tr adresinden 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) gibi yasal düzenlemelere göz atılabilir.

Almanya’dan araba getirmek

Almanya’dan araba getirmek istendiğinde yurt dışında ikamet etme şartları geçerlidir. Almanya’da ikamet edenler adlarına kayıtlı taşıtlarını Türkiye’ye getirebilir.⁹

Almanya’da yaşıyorsanız bir Wise hesabı edinebilirsiniz.

Wise ile:

 • USD, EUR, GBP, CAD, HUF, AUD, NZD, SGD ve TRY para birimlerinde hesap bilgisi edinebilirsiniz. Bu bilgileri söz konusu ülkenin yerel hesabı gibi kullanabilirsiniz.
 • Wise kart ile seyahat ederken reel döviz kuru ile işlem yapıp tasarruf edebilirsiniz.

Ücretsiz Kaydol! 💰

Gürcistan’dan araba getirmek

Türkiye’de ikamet eden ve/ya yurt dışı yerleşiklik şartını taşımayanlar geçici ithalat ile araç getiremez. Bu konuda dikkatli olunmalı ve gümrük mevzuatına uyulmaması halinde yasal yaptırım uygulanabileceği unutulmamalıdır.⁹

Bulgaristan’dan araba getirmek

Türkiye’nin kapı komşusu Bulgaristan’dan yerleşiklik şartını taşımak koşuluyla araç getirilebilir.

Amerika’dan araba getirmek

Amerika’dan araba getirilebilir ancak mesafenin uzun olması nakliye gibi ek maliyetler çıkarabilir. Ayrıca Amerikan araçlarının genellikle silindir hacmi büyük olduğundan vergi maliyeti yüksek olabilir.

Avrupa’dan araba getirmek

Avrupa’dan araba getirmek istendiğinde yerleşiklik şartını yerine getirenler diğer AB ve EFTA ülkelerindeki adlarına kayıtlı taşıtları da getirebilir. Örneğin Fransa’da yerleşik olan biri Almanya’dan satın aldığı aracı Türkiye’ye geçici olarak getirebilir.⁹

AB’de ikamet ediyorsanız bir Wise hesabı edinebilirsiniz.

Wise ile:

 • USD, EUR, GBP, CAD, HUF, AUD, NZD, SGD ve TRY para birimlerinde hesap bilgisi edinebilirsiniz. Bu bilgileri söz konusu ülkenin yerel hesabı gibi kullanabilirsiniz.
 • Wise kart ile seyahat ederken reel döviz kuru ile işlem yapıp tasarruf edebilirsiniz.

Ücretsiz Kaydol! 💰

Azerbaycan’dan araç getirme şartları

Azerbaycan’dan araç getirme şartları diğer ülkeler için talep edilen şartlardan farklı değildir.

Dubai’den araba getirmek

Lüks otomobilleriyle bilinen Dubai’den araç getirmek istendiğinde nakliye ve vergi işlemleri hesaba katılmalıdır. Getirilecek araç lüks bir otomobil ise vergilendirme açısından değerinin tam olarak tespit edilmesi gerekebilir.

Çin’den araba getirmek

Çinden araç getirirken nakliye, yedek parça, araçların donanım standartları ve uygunluğu gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Yurt dışından araba getirmek ve 185 gün şartı

Yurt dışından araba getirmek için söz konusu ülkede 185 gün yerleşik olma koşulu aranır. Bu sürenin hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre yapılır.⁹

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış bilgilerine e-Devlet’teki “yurt dışı yerleşiklik sorgulama” bölümünden öğrenebilir. Ayrıca kişiler pasaportlarında bulunan giriş-çıkış tarihlerine bakarak hesaplama yapabilir.⁹

Yurt dışından emekli olanlar için emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri kişisel kullanım amaçlı kara taşıtlarında 185 gün şartı aranmaz.⁹

TC vatandaşı yurt dışından araç alabilir mi?

Türkiye’de yerleşik (yurt dışında ikameti bulunmayan) bir kişinin geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir.⁹

T.C. vatandaşlarının, kişisel kullanım amacıyla tüm vergileri (gümrük, KDV, ÖTV) ödemek ve yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla yurt dışından araç almalarına bir engel yoktur. Araç ticareti amacıyla ithalat yapmak isteyenlerin ise Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alması gerekir. Ayrıca ticari amaçlı araç alımlarında farklı prosedürler söz konusu olabilir. Bir gümrük müşavirliğine başvurarak profesyonel destek almak faydalı olabilir.²

Wise ile geleneksel bankacılık kesintilerine takılmadan uluslararası para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesaplayıcımızda işlem ücretini, kullanılan kuru ve alıcıya ulaşacak meblağı açıkça görürsünüz.

Ticari faaliyetler için Wise İşletme hesabı açmalısınız.

Yazıda kullanılan kaynaklar:

 1. Kimler ithalat yapabilir? - Gümrük Rehberi
 2. Genelge 2022/12 - T.C. Ticaret Bakanlığı
 3. Taşıt ithalatı nasıl yapılır? - Gümrük Rehberi
 4. Bedelsiz taşıt ithalatı - Gümrük Rehberi
 5. Bedelsiz nakil vasıtası ithali - T.C. Ticaret Bakanlığı
 6. Geçici ithal edilen taşıt rehberi - Gümrük Rehberi
 7. Trafik tescil işlemleri hakkında bilgi almak istiyorum - EGM
 8. Gümrüklerde ithal araç incelemesi - TSE
 9. Yolcu beraberi taşıtlar - T.C. Ticaret Bakanlığı
 10. 2009/15481 Sayılı Kararda değişikliğe ilişkin duyuru - T.C. Ticaret Bakanlığı
 11. 2009/15481 Sayılı Kararda değişikliğe dair SSS - T.C. Ticaret Bakanlığı
 12. Gümrük idaresi tarafından hangi belgeler istenir? - Gümrük Rehberi

Kaynaklar, 22.5.2024 tarihinde kontrol edildi.


*Lütfen bulunduğunuz bölge için kullanım koşulları ve ürün kullanılabilirliğine göz atın veya en güncel fiyatlandırma ve ücret bilgileri için Wise ücretleri ve fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Bu yayın genel bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır ve Wise Payments Limited veya yan kuruluşları ve iştirakleri tarafından verilen hukuki, vergisel veya diğer türlü bir profesyonel tavsiye değildir. Bir mali müşavir veya başka bir profesyonelden tavsiye almanın yerine geçmek için hazırlanmamıştır.

Yayındaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, taahhüt veya garantide bulunmayız.

Sınırlara takılmayan para

Daha fazla bilgi edinin

Konumunuzla ilgili ipuçları, haberler ve güncellemeler