Przechowywanie pieniędzy

Utrzymywanie sald, konfigurowanie poleceń zapłaty i korzystanie z funkcji Oprocentowanie oraz Akcje.