Román állampolgárság: Feltételek, igénylési folyamat, szükséges dokumentumok, díjak

Levente Balázsi

Románia egy gyönyörű de nagyon alulbecsült ország. Természeti szépsége, megfizethetősége kiváló lehetőséget kínál az odaköltözőknek – különösen a digitális nomádok vagy a távmunkások számára.

Függetlenül attól, hogy dolgozni, tanulni akarsz vagy vállalkozást szeretnél Romániában alapítani, ez a cikk reméljük segítséget fog nyújtani neked abban, hogy ha felmerül az igény, vagy a kényszer, lásd mire kell számítanod a román állampolgárság megszerzésénél.

Ebben az útmutatóban megtalálod a legfontosabb lépéseket, amelyeket szem előtt kell tartanod, amikor megkezded a román állampolgárság felé vezető utat.

Egy Wise számla megnyitásával perceken belül, még Romániába érkezés előtt, egyszerre forint és román lej számlát is nyithatsz, havidíj nélkül.

Tudj meg többet🔎

📑Még érdekelhet: Magyar bankszámlád megszüntetése: Mire figyelj

Román állampolgárság megszerzésének feltételei

Négyféleképpen szerezhetsz román állampolgárságot és a különböző módozatokhoz eltérő feltételek szükségesek.

 • Állampolgárság családi alapon
 • Állampolgárság házassággal
 • Állampolgárság befektetés révén
 • Állampolgárság honosítással

Mindegyik esetben a következő feltételeknek meg kell felelned:

 • Büntetlen előélet.
 • Minimum 18 éves életkor
 • Minimum 8 év eltöltött idő Romániában, vagy 5 év ha román házastársad van.
 • Legyél anyagilag független, és képes legyél eltartani magad és a családod mindenféle állami jóléti segély igénybevétele nélkül.
 • Magatartásoddal, attitűdöddel és cselekedeteiddel a román állam iránti hűséged kell bizonyítanod, nem viszel véghez és nem is támogatsz rend- vagy nemzetiség elleni cselekményeket, és korábban soha nem hajtottál végre ilyet.
 • Általánosan jó magatartást tanúsítasz, és nem ítéltek el sem belföldön, sem külföldön olyan bűncselekmény miatt, amely méltatlanná tesz arra, hogy román állampolgár legyél.
 • Bizonyított román nyelvtudásod van, írni és olvasni is tudnod kell románul.
 • A romániai alkotmány, himnusz, kúltúra, történelem és földrajz ismerete.

A Romániában eltöltött idő felére csökkenthető kivételes esetekben és ezek a következők:

 • Ha nemzetközi szinten ismert személyiség vagy.
 • Ha az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára vagy, például magyar.
 • Ha a jogszabályi rendelkezések szerint menekült státuszt szereztél.
 • Ha 1 000 000 eurót meghaladó összeget fektetettél be Romániában.

Állampolgárság családi alapon

Egy gyermek akkor lesz román állampolgár, ha román szülei vannak, vagy román szülője van. Ez értendő akkor is, ha Románia határain belül született és akkor is, ha külföldön született a gyermek.

Ha egy gyermek 14 évesnél fiatalabb és román szülők fogadják örökbe, akkor ő is jogosult a román állampolgárságra. Amennyiben viszont a gyermek 14 évesnél idősebb, akkor csak annyiban másabb a helyzet, hogy az ő beleegyezése is szükséges az állampolgársági kérelem benyújtásához.

A már megszületett gyermeknek honosítással csak úgy tudod megkérni az állampolgárságot, ha együtt kéred a tieddel. Viszont, amint te megkaptad a honosítással a román állampolgárságot, akkor az utána megszülető gyerekeknek már automatikusan jár a román állampolgárság.

Amennyiben sikerül bizonyítanod, hogy felmenőid között román állampolgárok voltak, és ezt hiteles, román, eredeti dokumentumokkal tudod bizonyítani, akkor a folyamat lényegesen leegyszerűsíthető. Legfeljebb két generáció vehető ebben az esetben figyelembe.

Állampolgárság házassággal

Attól még nem leszel automatikusan román állampolgár, mert a házastársad román. Ugyanúgy meg kell felelned a fent említett követelményeknek, csak annyi a különbség, hogy rövidebb ideig kell Romániában élned, vagyis 5 évig, Uniós állampolgároknak, csak 2 és fél évig. Az igénylést ugyanúgy kell neked is kitöltened és az interjún is bizonyítanod kell tudni, hogy jól ismered a román nyelvet, történelmet, kultúrát.

Állampolgárság befektetés révén

Befektetéssel is lehet állampolgárságot szerezni, de az összes feltételnek ugyanúgy meg kell felelni, mint minden más esetben és csak annyi a kedvezmény, hogy csak 4 évet kell hozzá előtte élned Romániában. Ugyanezt a kedvezményt a magyar útleveleddel is megkapod. Nem érdemes csak ezért 1 millió euróér Romániai befektetést végezned, ugyanis ennyi a minimum.

Állampolgárság honosítással

A leggyakoribb módja az román állampolgárság megszerzéséhez a külföldiek számára a honosítás. Ha elég sokáig tartózkodsz az országban, 8 vagy 4 évig, és a korábban említett feltételeknek megfelelsz, akkor honosítással is román állampolgárrá válhatsz.

Lehet kettős állampolgárságod?

Románia engedélyezi a kettős állampolgárságot. Ez azt jelenti, hogy ha Romániában kérsz állampolgárságot, nem kell feltétlenül lemondanod a saját országod vagy egy másik ország állampolgárságáról. A kettős állampolgárság kérdése időről időre felmerül a magyarok tekintetében, és előfordulhat, hogy Románia egyszer csak nem fogja engedélyezni a kettős állampolgárságot a magyaroknak.

Románia jelenleg megengedi a kettős állampolgárságot, de sok más ország nem teszi lehetővé, hogy állampolgárai egynél több állampolgárságot szerezzenek. Magyarország engedélyezi a kettős állampolgárságot, nem kell lemondanod róla, hogy román lehess. De ha más állampolgárságod van, és szeretnél megbizonyosodni arról, hogy mi a helyzet más országokkal, akkor tájékozódj a Romániai konzulátusuknál vagy nagykövetségüknél, mielőtt újabb állampolgárságot igényelnél.

Igénylési folyamat

Hogy román állampolgár lehess, ahhoz a következő lépéseket kell megtenned:

 1. Kérelem beadása
 2. Interjú
 3. Bizottsági határozat
 4. Az eskü letétele

1. Kérelem beadása

A kérelmet letöltheted a román Igazságügyi Minisztérium Állampolgársági Hivatalának weboldaláról.

A román állampolgárság megadása iránti kérelmet személyesen, vagy indokolt esetben előzetes írásbeli jóváhagyás alapján különleges és hiteles meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kell benyújtani az Országos Állampolgársági Hatóság (Autorității Naționale pentru Cetățenie) bukaresti székhelyén.

A kérelem benyújtását követően az Állampolgársági Bizottság elnöke határozattal megállapítja azt a határidőt, ameddig az Állampolgársági Bizottság a román állampolgárság megadásához szükséges feltételek teljesülését ellenőrzi.

Ezután a kérelmet az Állampolgársági Bizottság a megadott határidőn belül elbírálja. Ha a román állampolgárság megadásának feltételei teljesülnek, a Bizottság legfeljebb 6 hónapon belül határozatot hoz.

2. Interjú

Az interjú keretein belül az Állampolgársági Bizottság ellenőrzi, hogy a kérelmező román nyelv (írásbeli és olvasási) tudását. Ha nem vagy biztos a nyelvtudásodban, akkor érdemes román nyelvtanfolyamon részt venned.

Az interjú során kérdéseket kaphatsz a román kultúráról, civilizációról, földrajzáról valamint a román alkotmányról és a nemzeti himnuszt is tudnod kell. Az Igazságügyi Minisztérium Állampolgársági Hivatal segítséget nyújt neked ebben, hogy fel tudj készülni az interjúra.

3. Bizottsági határozat

Az interjú után a Bizottság jelentést készít arról, hogy teljesülnek-e a román állampolgárság megadásának jogi feltételei. Ha az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor elutasítják a kérelmet. Amennyiben viszont minden feltételnek megfelelsz, akkor tértivevényes ajánlott levélben megkapod a határozatot.

Az Országos Állampolgársági Hatóság elnökének a román állampolgárság megadása iránti kérelem elutasításáról szóló végzése ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezhetsz a Bukaresti Törvényszék Közigazgatási és Pénzügyi Perek Osztályán. A törvényszék határozata ellen a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság közigazgatási és adójogi peres osztályához lehet fellebbezni.

4. Az eskü letétele

A megkapott határozat után 6 hónapon belül kell ünnepélyes keretek között hűségesküt tenned.

A román állampolgárságot a romániai hűségeskü letételének napján adják csak hivatalosan a kezedbe. Csak akkor válsz igazi román állampolgárrá.

Ha a kiskorú gyermekek szüleikkel együtt szerzik meg a román állampolgárságot, akkor bejegyzik őket a szülők állampolgársági bizonyítványába, és a gyerekeknek nem kell esküt tenniük.

Szükséges dokumentumok

Hogy valójában milyen dokumentumok szükségesek, azt csak a te személyes körülményeid alapján tudják meghatározni.

Általánosságban a következő iratokat és igazolásokat kérhetik tőled:

 1. Útlevél hivatalos másolata és román nyelvű fordítása
 2. Letelepedési engedély
 3. Romániában való jogszerű tartózkodás igazolása
 4. Saját felelősségére közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amely igazolja, hogy jelenleg nem folytatsz vagy nem támogatsz jogállamiság vagy nemzetbiztonság elleni tevékenységet sem most, sem a múltban.
 5. Anyakönyvi okmányok (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, a névváltoztatás, stb) és ezek hivatalos román fordítása.
 6. A házastárs román állampolgárságának igazolása (személyi igazolvány hiteles másolata), ha van.
 7. A szülők megállapodása a gyermekek román állampolgárságának megadásával kapcsolatban, a jegyző hiteles nyilatkozatával.
 8. A 14. életévét betöltött kiskorú román állampolgárság megadásához szülői jelenlétében közjegyző által hitelesített hozzájáruló nyilatkozata.
 9. Bűnügyi nyilvántartás
 10. A lakhatás hitelesített másolata
 11. A romániai tisztességes megélhetéshez szükséges anyagiak igazolása

Amennyiben arra való hivatkozással szeretnél román állampolgárságot szerezni, hogy szüleid vagy nagyszüleid is románok voltak, akkor eredeti román nyelvű iratokkal kell ezt tudnod bizonyítani.

Ha nem rendelkezel megfelelő román okmányokkal, amelyek igazolják felmenőid román állampolgárságát, akkor első dolgod legyen, hogy levéltári keresést indítasz Romániában (vagy Ukrajnában, Bulgáriában, Moldovában, Szerbiában). Megfelelő román okmányok hiányában nem lehet kérvényezni a román állampolgárság megerősítését.

Személyes helyzetedtől függően további dokumentumokra is lehet szükség.

Ha még nincs magyar útleveled, vagy lejárófélben van, akkor olvasd el az útlevél igénylésről szóló cikkünket. Fontos lehet, hogy igazolni tudd a személyazonosságod.

Díjak

Sok a spekuláció és az egymásnak ellentmondó hírek a romániai állampolgárság költségét illetően. Vannak olyan ügyvédi irodák, akik erre tájékozatlanságra építenek és 500-1000 euró felett intéznek román állampolgárságot. Azonban, ennek a cikknek az elolvasása után már lehull a lepel, és számodra is világossá válik milyen költségekkel jár a romániai állampolgárság megszerzése. Ugyanis az Országos Állampolgársági Hatóság nem számít fel díjat sem illetéket a román állampolgárság megszerzése vagy visszanyerése során felmerülő egyéb közszolgáltatások kapcsán.

Az Országos Állampolgársági Hatóság soha nem számít fel díjat a román állampolgárság visszaszerzésére vagy adására vonatkozó eljárásokért vagy az állampolgársági kérelem benyújtásáért.¹

Milyen előnyökkel jár az román állampolgárság?

Az román útlevelet a világ 16. helyére sorolták, 7 helyezéssel marad le a Magyar útlevél mögött, és összesen 174 országba utazhatsz vele vízum nélkül. Vagyis elmondhatjuk, hogy nem ez a legfőbb oka annak, hogy valaki megszerezze a román állampolgárságot. Sokkal inkább a következő előnyök elérése indokolja ezt:

 • Korlátozások nélkül dolgozhatsz, tanulhatsz vagy nyithatsz vállalkozást Romániában
 • Szavazhatsz és bekapcsolódhatsz a román politikába.
 • Igénybe veheted az román társadalombiztosítási ellátásokat.
 • Ingyenes egészségügyi ellátást kapsz.
 • Nyugdíjba vonulhatsz Romániában.
 • Többé nem kell foglalkoznod a bevándorlási bürokráciával. Nem vehetik el a tartózkodási engedélyed, nem utasíthatnak ki.
 • Romániából történő kiadatás és kitoloncolás ellen védelmet kapsz.
 • Felkérhetnek, hogy esküdtszék tagja legyél vagy választási bizottságban vegyél részt.

A román állampolgársággal kapcsolatos további információkért látogass el a Román kormány állampolgársággal foglalkozó weboldalára, ahol számos hasznos tudnivalót találsz. De az is hasznos lehet, ha hasonló problémákkal küzdő honfitársaidtól kérsz segítséget ha elakadnál. Keresd őket a különböző közösségi portálokon.

Források:

 1. Sajtó közlemény a díjmentes állampolgársági eljárásról2020.10.21

Források ellenőrzésének ideje: 2021.12.16.


Ez a megjelenés csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem áll módjában a téma minden vonatkozásának feltárására. Nem áll szándékában olyan tanácsadást nyújtani, amelyre támaszkodhatsz. Mielőtt a jelen kiadvány tartalma alapján bármilyen döntésre szánod magad, kérünk kérj szakvéleményt. A jelen kiadványban szereplő információk nem minősülnek a Wise Payments Limited vagy partnerei által kiadott jogi, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadásnak. Az előzetes eredmények nem garantálnak hasonló kimenetelű eredményeket. Nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget, szavatosságot, hogy e megjelenés tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

A te pénzed. Mindig, mindenhol.

Tudj meg többet

Tippek, hírek, és újdonságok a régiódban