Đô-la Trinidad và Tobago (TTD)

Tên loại tiền tệ

Đô-la Trinidad và Tobago

Ký hiệu tiền tệ

TT$

Tỷ giá chuyển đổi TTD

  Đô-la Mỹ Đô-la Canada Bảng Anh Đô-la Jamaica Euro Rupee Ấn Độ Đô-la Guyana Đô-la Barbados
Từ Đô-la Trinidad và Tobago 0,14755 0,18896 0,11102 22,95370 0,13028 11,07200 30,85850 0,29791
Đến Đô-la Trinidad và Tobago 6,77755 5,29207 9,00703 0,04357 7,67558 0,09032 0,03241 3,35672

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Trinidad và Tobago