Colon El Salvador (SVC)

Tên loại tiền tệ

Colon El Salvador

Ký hiệu tiền tệ

Tỷ giá chuyển đổi SVC

  Đô-la Mỹ Euro Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ Rupee Ấn Độ
Từ Colon El Salvador 0,11428 0,10096 0,08568 12,94830 0,14614 0,16040 0,10562 8,57827
Đến Colon El Salvador 8,75060 9,90480 11,67200 0,07723 6,84282 6,23436 9,46830 0,11657

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Colon El Salvador