Krona Iceland (ISK)

Tên loại tiền tệ

Krona Iceland

Ký hiệu tiền tệ

kr

Tỷ giá chuyển đổi ISK

  Đô-la Mỹ Bảng Anh Euro Đô-la Canada Đô-la Úc Rupee Ấn Độ Đô-la Singapore Zloty Ba Lan
Từ Krona Iceland 0,00772 0,00583 0,00682 0,00991 0,01103 0,58054 0,01059 0,03137
Đến Krona Iceland 129,60500 171,49300 146,58300 100,86800 90,69760 1,72253 94,44020 31,87770

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Krona Iceland