Dôležité adresy a telefónne čísla pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Wise

Tiesňové linky

  Infolinka pre ukrajinsky hovoriace osoby
 • T. č.: +421 513 816 111
 • Alt.: +421 259 765 111
  Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
 • Adresa: Grösslingová 35, 811 09, Bratislava
 • Alt. adresa: Poštová 1, 040 01 Košice
 • Web: https://www.iom.sk/sk/
  Pohotovosť (sanitka, hasiči, polícia)
  Volajte: 112

Príchod na Slovensko

Slovensko otvorilo hranice pre všetkých Ukrajincov prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí aktuálne potrebujú pomoc. Môžete požiadať o azyl aj o humanitárnu pomoc. S ohľadom na súčasnú situáciu Slovensko prijalo úpravu a do krajiny môžete prísť aj bez dokladov.

Ak máte doklady a hranice prekročíte v rámci bezvízového styku, máte niekoľko možností, ako si predĺžiť pobyt na Slovensku:

Žiadosť o pobyt podaná bežnou cestou je zvyčajne podávajú tí, ktorí majú na Slovensku zamestnanie alebo rodinných príslušníkov. Možnosť žiadať o stav utečenca je k dispozícii všetkým občanom Ukrajiny aj ich rodinným príslušníkom.

Ak požiadate o dočasné útočisko (status „Odídenca”) a budete to potrebovať, máte nárok na zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Žiadosť o dočasné útočisko môžete podať na hraniciach alebo na oddelení cudzineckej polície v meste, v ktorom sa nachádzate. V prípade, že nemáte doklady, o útočisko môžete požiadať aj na oddelení azylu Policajného zboru v Humennom.

Ak nemáte vybavené ubytovanie, k dispozícii je dočasné ubytovanie v núdzových táboroch v Humennom, Michalovciach a v Bratislave.

Žiadosť o azyl je najkomplikovanejšou zo spomínaných možností. Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, odporúčame vám využiť pomoc právnika či právneho alebo iného poradenstva. Tieto organizácie vám môžu pomôcť:

Liga za ľudské práva
Adresa: Račianska 80, Bratislava
Telefón: +421 918 366 968
E-mail: ukrajina@hrl.sk

Slovenská humanitná rada
Adresa: Budyšínska 1, Bratislava, 831 03
Telefón: +421 51 70 81 777
E-mail: shr@shr.sk

Tu nájdete aj iné užitočné informácie:

Nemocnice

Po príchode na Slovensko vám bude ponúknutá asistencia, ktorá zahŕňa aj lekársku starostlivosť. Toto sú najväčšie nemocnice:

  Mesto
  Nemocnica
  Bratislava
 • Adresa: Pažítková 4, 821 01, Bratislava
 • Tel.: +421 2 48234 111
  Bratislava – alternatívy
 • Staré Mesto: Mickiewiczova 13
 • Kramáre: Limbová 5
 • Ružinov: Ružinovská 6
 • Petržalka: Antolská 11
  Humenné
 • Adresa: Nemocničná 7, 066 01 Humenné
 • Tel.: +421 57 38 12 888
 • Kontakt pre ukrajinských migrantov či iné humanitárne žiadosti: 055/3277777
  Prešov
 • Adresa: FNsP J. A. Reimana Prešov, Jána Hollého 5898/14, 081 81, Prešov
 • Tel.: +421 51/7011111

Hranice

Na webe Štátnej pohraničnej stráže Ukrajiny sú uvedené podrobné informácie o hraničných priechodoch so Slovenskom vrátane druhov povolenej dopravy a informácií o tom, či je priechod plne otvorený.

K dispozícii je aj odhadovaný čas čakania na prekročenie hraníc. Zdržania sú však údajne dlhšie a môžu presiahnuť uvedené časy.

Na hraniciach pracujú mimovládne organizácie a dobrovoľníci, ktorí spolu s políciou pomáhajú udržiavať poriadok. Aj keď tam rozdávajú jedlo aj tekutiny, pokiaľ môžete, majte so sebou dostatok jedla a vody. To sa vám zíde najmä počas dlhého čakania.

Viac informácií o prechádzaní nájdete aj na interaktívnej mape ukrajinskej Štátnej pohraničnej stráže.

Hraničný priechod (strana Ukrajina)Hraničný priechod (strana Slovensko)Typ transportu
UzhorodVyšné Nemeckéosobná a nákladná doprava bez obmedzenia
Mali SelmentsiVeľké Slemencepre peších a cyklistov
Malyj BereznyjUbľaosobná doprava (vrátane autobusov pravidelnej a nepravidelnej dopravy, peších a cyklistov) a nákladná doprava

Transport

 • Z hraničného priechodu Vyšné Nemecké premáva bezplatný autobus na železničnú stanicu do Košíc a Michaloviec.
 • Preprava vo všetkých vlakoch na Slovensku je pre ukrajinských migrantov po predložení preukazu totožnosti bezplatná.
 • Doprava v autobusoch v Bratislave je tiež bezplatná – informácie sú k dispozícii po príchode do Bratislavy.
 • Spoločnosť Wizz Air ponúka pre ukrajinských migrantov bezplatné lety na krátke vzdialenosti.

Ukrajinská ambasáda na Slovensku

  Mesto
  Kontakt
  Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike
 • Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
 • Tel.: +421 259 202 810
 • Horúca linka: +421 259 202 813
 • E-mail: emb_sk@mfa.gov.ua
 • Web: www.slovakia.mfa.gov.ua/ua

Táto publikácia slúži výlučne na všeobecné informačné účely a nemá za cieľ pokryť všetky aspekty tém, ktorým sa venuje. Zámerom nie je poskytnúť radu, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Pred podniknutím akýchkoľvek krokov alebo zdržaním sa akýchkoľvek krokov na základe obsahu tejto publikácie je potrebné najskôr získať odborné poradenstvo. Informácie v tejto publikácii nepredstavujú právne, daňové ani iné odborné rady spoločnosti Wise Payments Limited alebo jej pridružených spoločností. Predošlé výsledky nepredstavujú budúce záruky. Neposkytujeme žiadne výslovné alebo implicitné garancie či záruky, že obsah publikácie je presný, úplný alebo aktuálny.

Money for here, there and everywhere

Zistite viac

Tips, news and updates for your location