Przechowywanie pieniędzy

Przechowywanie pieniędzy na rachunkach i tworzenie poleceń zapłaty.