Polisi Privasi

Kemaskini Terakhir: 3 Jun 2022

Nombor Versi: 1.5

Polisi Privasi ini (“Polisi") adalah gambaran keseluruhan bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, dan memproses data peribadi anda apabila anda menggunakan laman web kami https://wise.com ("Laman Web"), aplikasi web kami ("Aplikasi Web"), aplikasi mudah alih kami ("Aplikasi") dan mesej e-mel yang kami hantar kepada anda (dirujuk bersama sebagai "Perkhidmatan"). Sekiranya ada apa-apa yang dinyatakan di dalam polisi ini hanya terpakai untuk salah satu perkhidmatan kami, kami akan menyatakan secara eksplisit kepada anda.

Sila baca Polisi ini dengan teliti, kerana ianya akan mengikat anda secara sah dari segi undang – undang apabila anda menggunapakai Perkhidmatan kami. Untuk definisi penuh perkataan yang mengunakan huruf besar di sini, sila semak Perjanjian Pelanggan kami. Kami memandang serius privasi dan perlindungan data anda dan komited untuk mengendalikan data peribadi mereka yang terlibat dengan kami, sama ada pelanggan, pembekal atau rakan sekerja secara bertanggungjawab dan dengan cara yang memenuhi keperluan undang-undang setiap negara di mana kami beroperasi.

Dengan meneruskan interaksi anda dengan kami, seperti dengan menyerahkan maklumat kepada kami, atau menggunapakai Perkhidmatan kami, anda mengesahkan bahawa anda memahami dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, dan pemprosesan data peribadi anda (atau data peribadi mana-mana individu yang anda berikan) mengikut cara yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.


1. Pengawal Data

2. Data yang kami kumpulkan tentang anda

3. Bagaimana kami melindungi maklumat peribadi anda

4. Cara kami menggunakan maklumat anda

5. Pendedahan maklumat anda

6. Berkongsi dan menyimpan data peribadi anda

7. Profil dan membuat keputusan automatik

8. Kuki

9. Pengekalan data

10.Hak anda

11. Pautan pihak ketiga

12. Perubahan kepada Polisi Privasi kami

13. Hubungi Kami


1. Pengawal Data

Pengawal Data untuk pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi adalah Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd. dengan nombor pendaftaran syarikat 201701025297, ("Wise", "kami", "kita”) yang beralamat di WeWork Mercu 2, Level 40, No.3, Jalan Bangsar, Kampung Haji Abdullah Hukum, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang cara kami melindungi atau menggunakan data anda, sila e-mel kepada kami di privacy@wise.com.

2. Data yang kami kumpulkan tentang anda

Data peribadi, atau maklumat peribadi, bermaksud apa-apa maklumat mengenai individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. Ia tidak termasuk data tanpa nama, yang tidak boleh dipautkan kembali kepada individu. Kami akan mengumpul dan memproses data peribadi tentang anda seperti berikut:

 • 2.1 Maklumat yang anda berikan kepada kami.
  • Anda boleh memberi kami maklumat tentang diri anda apabila anda mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan kami, contohnya apabila anda memberikan kami maklumat peribadi termasuk nama dan alamat e-mel anda. Ini juga termasuk maklumat yang anda berikan melalui penggunaan berterusan Perkhidmatan kami, penyertaan anda dalam papan perbincangan atau fungsi media sosial lain di Laman Web atau Aplikasi kami, melalui memasuki pertandingan, promosi atau tinjauan, dan dengan melaporkan masalah dengan Perkhidmatan kami. Maklumat tambahan yang anda berikan kepada kami untuk tujuan keselamatan, pengenalan dan pengesahan mungkin termasuk alamat, nombor telefon, maklumat kewangan anda (termasuk kad kredit, kad debit, atau maklumat akaun bank), sebab pembayaran, lokasi geografi, nombor keselamatan sosial, keterangan peribadi dan gambar anda.
  • Kandungan komunikasi anda dengan kami, yang kami kumpulkan melalui rakaman panggilan telefon, sembang dalam talian, e-mel, pesanan langsung dan cara lain.
  • Dalam sesetengah kes, termasuk apabila anda menghantar atau menerima transaksi bernilai tinggi atau volum tinggi , atau di mana kami perlu mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram, kami juga boleh meminta lebih banyak pengenalan atau maklumat komersial daripada anda, termasuk salinan akaun atau penyata akaun bank yang diaudit terkini.
  • Dalam memberikan data peribadi mana-mana individu selain diri anda, termasuk benefisiari pembayaran atau jika anda mengesyorkan rakan, atau memberikan maklumat mengenai pengarah atau pemilik syarikat, atau memberi kami akses kepada senarai kenalan anda, anda mengesahkan bahawa anda telah mendapat persetujuan daripada individu tersebut untuk mendedahkan data peribadi mereka kepada kami atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada kami. Anda juga mengesahkan bahawa anda mempunyai persetujuan mereka untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi tersebut, untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini.
  • Sila pastikan bahawa data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat dengan log masuk ke akaun anda dan mengemas kininya apabila perlu.
 • 2.2 Maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, kami mungkin mengumpul maklumat berikut secara automatik:
  • butiran transaksi yang anda lakukan semasa menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk lokasi geografi dari mana transaksi berasal;
  • maklumat teknikal, termasuk alamat protokol internet (IP) yang digunakan untuk menyambungkan peranti anda ke internet, maklumat log masuk anda, jenis dan versi pelayar internet, tetapan zon waktu, jenis dan versi plug-in pelayar,sistem pengendalian dan platform;
  • maklumat mengenai lawatan anda, termasuk aliran klik Uniform Resource Locators (URL) penuh ke, melalui dan dari Laman Web atau Aplikasi kami (termasuk tarikh dan masa); produk yang anda lihat atau cari; masa tindak balas halaman, ralat muat turun, tempoh lawatan ke halaman tertentu, maklumat interaksi halaman (termasuk menatal, klik, dan mouseover), dan kaedah yang digunakan untuk melayar dari halaman dan sebarang nombor telefon yang digunakan untuk memanggil perkhidmatan Sokongan Pelanggan kami; Dan
  • Maklumat mengenai pilihan pemasaran dan komunikasi anda.
 • 2.3 Maklumat yang kami terima daripada sumber lain. Kami mungkin menerima maklumat tentang anda jika anda menggunakan mana-mana laman web lain yang kami kendalikan atau perkhidmatan lain yang kami sediakan. Kami juga bekerjasama rapat dengan pihak ketiga dan mungkin menerima maklumat tentang anda daripada mereka. Ini mungkin termasuk:
  • bank yang anda gunakan untuk memindahkan wang kepada kami akan memberikan kami maklumat peribadi asas anda, termasuk nama dan alamat anda, maklumat kewangan dan butiran akaun bank;
  • rakan kongsi perniagaan boleh memberi kami nama dan alamat anda, serta maklumat kewangan, termasuk maklumat pembayaran kad;
  • rangkaian pengiklanan, penyedia analisis dan penyedia maklumat carian boleh memberi kami maklumat yang tidak dapat mengenal pasti anda, termasuk mengesahkan bagaimana anda menemui laman web kami;
  • kami boleh mengesahkan dengan agensi rujukan kredit dengan maklumat yang telah anda berikan kepada kami untuk mengesahkan identiti anda; Dan
  • agensi pencegahan penipuan boleh memberikan maklumat yang membantu kami memerangi penipuan.
 • 2.4 Maklumat dari rangkaian sosial. Jika anda log masuk ke Perkhidmatan kami menggunakan akaun rangkaian sosial anda (termasuk Facebook atau Google) kami akan menerima maklumat yang berkaitan yang diperlukan untuk kami mendayakan Perkhidmatan kami dan mengesahkan akses anda. Rangkaian sosial akan memberi kami akses kepada maklumat tertentu yang telah anda berikan kepada mereka, termasuk nama, imej profil dan alamat e-mel anda, mengikut Polisi privasi rangkaian sosial. Kami menggunakan maklumat tersebut, bersama-sama dengan apa-apa maklumat lain yang anda berikan secara langsung kepada kami semasa mendaftar atau menggunakan Perkhidmatan kami, untuk membuat akaun anda dan untuk berkomunikasi dengan anda tentang maklumat, produk dan perkhidmatan yang anda minta daripada kami. Anda juga mungkin dapat secara khusus meminta agar kami mempunyai akses kepada kenalan dalam akaun rangkaian sosial anda.
 • 2.5 Data sensitif. Sebagai sebahagian daripada proses pengesahan identiti kami , kami mengumpulkan, menggunakan dan menyimpan data biometrik, iaitu maklumat imbasan wajah yang diekstrak dari foto [dan video] untuk membandingkan gambar anda pada dokumen identiti antara satu sama lain dan dengan selfie yang anda berikan untuk mengesahkan identiti anda dan untuk pemeriksaan anti-penipuan, dan untuk memperbaiki proses ini. Kami meminta anda untuk bersetuju secara khusus dengan pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data biometrik anda semasa proses pengesahan. Jika anda tidak bersetuju, kami menawarkan kaedah alternatif untuk mengesahkan identiti anda yang mungkin mengambil masa yang lebih lama. Kami tidak akan mendedahkan atau menyebarkan apa-apa data biometrik kepada sesiapa selain daripada penyedia pengesahan identiti kami, atau apabila dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, atau menurut perintah yang sah dari mahkamah. Walau apa pun, kami tidak menjual, memajak, berdagang atau sebaliknya mendapat manfaat daripada data biometrik anda. Kami akan menyimpan data biometrik untuk tempoh yang diperlukan untuk melengkapkan proses pengesahan identiti, dan dalam apa jua keadaan tidak lebih daripada 1 tahun selepas pengumpulan, melainkan dikehendaki oleh undang-undang atau proses undang-undang memerlukan ia disimpan lebih lama. Lihat seksyen 3 untuk maklumat lanjut tentang cara kami melindungi data ini. Kami juga memantau cara anda log masuk dan berinteraksi dengan laman web atau aplikasi kami untuk mengesahkan identiti anda dan menyokong pengesanan percubaan penipuan atau mencurigakan untuk mengakses Akaun Wise anda.
 • 2.6 Data kanak-kanak. Produk dan perkhidmatan kami ditujukan kepada orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, dan tidak ditujukan untuk kanak-kanak. Kami tidak dengan sengaja mengumpul data daripada kumpulan umur ini. Sebarang data yang dikumpul daripada kanak-kanak sebelum umur mereka ditentukan akan dipadamkan.

3. Bagaimana kami melindungi maklumat peribadi anda

 • 3.1 Kami memandang serius perlindungan maklumat anda. Penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda semasa penghantaran, dan sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Setelah kami menerima maklumat anda, kami menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk memastikan ia kekal selamat, termasuk:**
  • Komunikasi melalui Internet antara anda dan sistem Wise disulitkan menggunakan penyulitan asimetri yang kuat. Ini menjadikannya tidak boleh dibaca oleh sesiapa sahaja yang mungkin mendengar;
  • Kami mengemas kini dan menampal pelayan kami tepat pada masanya;
  • Kami menjalankan Pendedahan Bertanggungjawab dan program pemberian pepijat untuk mengenal pasti sebarang isu keselamatan dalam perkhidmatan Wise;
  • Pasukan keselamatan teknikal kami secara proaktif memantau aktiviti yang tidak normal dan berniat jahat dalam pelayan dan perkhidmatan kami;
  • Kami menghendaki kakitangan kami dan mana-mana pihak ketiga yang menjalankan apa-apa kerja bagi pihak kami untuk mematuhi piawaian pematuhan yang sesuai (termasuk kewajipan untuk melindungi sebarang maklumat dan menggunakan langkah-langkah yang sesuai untuk penggunaan dan pemindahan maklumat); Dan
  • Apabila maklumat yang anda berikan kepada kami tidak digunakan secara aktif, ia disulitkan semasa rehat. Ini bermakna ia tidak boleh dibaca tanpa kunci penyahsulitan.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut dari halaman Keselamatan kami.

 • 3.2 Kami diaudit secara berkala untuk mengesahkan bahawa kami tetap mematuhi pensijilan keselamatan kami, termasuk SOC 2 dan PCI-DSS. Sebagai sebahagian daripada audit ini, keselamatan kami disahkan oleh juruaudit luar.
 • 3.3 Kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi anda kepada pekerja Wise yang mempunyai alasan perniagaan untuk mengetahui maklumat tersebut dan data pemprosesan penyedia perkhidmatan pihak ketiga bagi pihak kami. Semua pekerja Wise yang mempunyai akses kepada data peribadi anda dikehendaki mematuhi Polisi ini dan semua penyedia perkhidmatan pihak ketiga diminta oleh Wise untuk memastikan pengawal keselamatan yang sesuai disediakan. Di samping itu, kontrak disediakan dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang bertindak sebagai pemproses data untuk Wise yang mempunyai akses kepada data peribadi anda, untuk memastikan bahawa tahap keselamatan yang diperlukan dalam bidang kuasa anda ada, dan data peribadi anda diproses hanya seperti yang diarahkan oleh Wise.
 • 3.4 Kami terus mendidik dan melatih pekerja kami tentang kepentingan kerahsiaan dan privasi maklumat peribadi pelanggan. Kami mengekalkan perlindungan fizikal, teknikal dan organisasi yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan.

4. Cara kami menggunakan maklumat anda

 • 4.1 Tujuan yang mana kami akan menggunakan data peribadi anda: cara kami merancang untuk menggunakan data peribadi anda diterangkan di bawah.
  • untuk melaksanakan kewajipan kami yang berkaitan dengan kontrak anda dengan kami untuk penyediaan Perkhidmatan;
  • untuk memberi anda maklumat, produk dan perkhidmatan;
  • untuk mematuhi mana-mana keperluan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, termasuk untuk bertindak balas terhadap permintaan daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan di negara tempat tinggal anda dan negara-negara lain atas demonstrasi pihak berkuasa yang sah;
  • untuk mencegah dan mengesan jenayah, termasuk penipuan dan jenayah kewangan;
  • untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada Perkhidmatan kami dan menghantar maklumat pentadbiran lain kepada anda;
  • sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Perkhidmatan kami selamat dan terjamin;
  • untuk mentadbir Perkhidmatan kami dan untuk tujuan operasi dalaman, perancangan, audit, penyelesaian masalah, analisis data, ujian, penyelidikan, statistik dan tinjauan;
  • untuk melaksanakan pembangunan sistem atau produk, meningkatkan Perkhidmatan kami dan memastikan bahawa ia dibentangkan dengan cara yang paling berkesan;
  • untuk membenarkan pelanggan Wise lain meminta atau menghantar wang kepada anda melalui perkhidmatan kami apabila memberikan maklumat yang sepadan dengan nombor telefon atau alamat e-mel anda;
  • untuk mengukur atau memahami keberkesanan pengiklanan yang kami ketengahkan dan untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan kepada anda;
  • untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;
  • untuk memberi anda maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan lain yang serupa yang kami tawarkan, dengan persetujuan anda;
  • untuk memberi anda, atau membenarkan pihak ketiga terpilih untuk memberi anda, dengan maklumat mengenai barangan atau perkhidmatan yang kami rasa mungkin menarik minat anda, dengan persetujuan anda;
  • untuk mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan semula jumlah yang terhutang kepada kami dan untuk membolehkan kami meneruskan remedi yang ada atau mengehadkan kerosakan yang mungkin kami alami;
  • untuk menguatkuasakan Perjanjian Pelanggan kami dengan anda; Dan
  • pada masa-masa yang jarang berlaku, untuk membantu melindungi pelanggan, pekerja atau individu lain dengan memberitahu perkhidmatan kecemasan.

5. Pendedahan data peribadi anda

 • 5.1 Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga termasuk:
  • ahli gabungan, rakan kongsi perniagaan, pembekal dan subkontraktor untuk prestasi dan pelaksanaan mana-mana kontrak yang kami buat dengan mereka atau anda dan untuk membantu mereka meningkatkan perkhidmatan yang mereka berikan kepada kami;
  • pengiklan dan rangkaian pengiklanan untuk memilih dan menyiarkan iklan yang berkaitan kepada anda dan orang lain dengan persetujuan anda;
  • analisis dan penyedia enjin carian yang membantu kami dalam peningkatan dan pengoptimuman laman web kami;
  • entiti kumpulan dan anak syarikat kami; Dan
  • maklumat terhad dihantar kepada benefisiari pembayaran apabila anda memulakan transaksi pembayaran.
 • 5.2 Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga:
  • termasuk ahli gabungan, rakan kongsi perniagaan, pembekal dan subkontraktor untuk prestasi dan pelaksanaan mana-mana kontrak yang kami buat dengan mereka atau anda; -sekiranya kami menjual mana-mana perniagaan atau aset kami atau bergabung dengan organisasi lain, dalam hal ini kami boleh mendedahkan data peribadi anda kepada bakal pembeli perniagaan atau aset tersebut atau bakal organisasi yang mana perniagaan atau aset kami boleh digabungkan;
  • jika kami bertanggungjawab untuk mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda untuk mematuhi apa-apa kewajipan undang-undang, atau untuk menguatkuasakan atau menggunakan Perjanjian Pelanggan kami dan perjanjian lain yang berkenaan; atau untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan Wise, pelanggan kami, pekerja kami atau orang lain. Ini termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit;
  • untuk membantu kami dalam menjalankan atau bekerjasama dengan penyiasatan penipuan atau aktiviti haram lain di mana kami percaya adalah munasabah dan sesuai untuk berbuat demikian;
  • untuk mencegah dan mengesan penipuan atau jenayah;
  • sebagai tindak balas kepada sepina, waran, perintah mahkamah, permintaan polis yang betul atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang;
  • untuk menilai risiko kewangan dan insurans;
  • untuk mendapatkan semula hutang atau berhubung dengan insolvensi anda, atau untuk membenarkan pihak yang menghantar wang atau institusi kewangan yang menghantar wang untuk mendapatkan semula wang yang diterima oleh anda secara salah; Dan
  • untuk membangunkan hubungan pelanggan, perkhidmatan dan sistem.
 • 5.3 Kami tidak mempunyai senarai semua pihak ketiga yang kami kongsikan data anda, kerana ini bergantung pada penggunaan Khusus Perkhidmatan kami oleh anda. Walau bagaimanapun, jika anda ingin maklumat lanjut tentang dengan siapa kami telah berkongsi data anda, atau diberikan senarai khusus untuk anda, anda boleh meminta ini dengan menulis kepada privacy@wise.com.

6. Berkongsi dan menyimpan maklumat peribadi anda

 • 6.1 Kami boleh memindahkan data anda ke dan menyimpannya di negara-negara di luar Malaysia untuk prestasi Perkhidmatan kami. Ini termasuk pemprosesan oleh. kakitangan atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam aktiviti yang merangkumi pemenuhan pesanan pembayaran anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Kami akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan selaras dengan Polisi ini. Kami juga akan memastikan bahawa perlindungan yang sesuai disediakan.

7. Profil dan membuat keputusan automatik

 • 7.1 Kami mungkin menggunakan beberapa elemen data anda untuk menyesuaikan Perkhidmatan kami dan maklumat yang kami berikan kepada anda, dan untuk memenuhi keperluan anda, termasuk negara tempat tinggal dan sejarah transaksi anda. Sebagai contoh, jika anda sering menghantar dana dari satu mata wang tertentu ke mata wang lain, kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk memberitahu anda tentang kemas kini produk atau ciri baru yang mungkin berguna untuk anda. Apabila kami melakukan ini, kami mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa privasi dan keselamatan anda dilindungi - dan kami menggunakan data yang tidak boleh mengenal pasti individu di mana mungkin. Aktiviti ini tidak mempunyai kesan undang-undang kepada anda.
 • 7.2 Kami menggunakan proses automatik untuk memeriksa permohonan anda untuk akaun di Wise memenuhi standard yang diperlukan, termasuk mengesahkan identiti anda, dan untuk membantu mencegah penipuan atau aktiviti haram yang lain. Proses ini mungkin membuat keputusan automatik untuk menolak permohonan anda atau transaksi yang dicadangkan, untuk menyekat percubaan yang mencurigakan untuk log masuk ke akaun Wise anda, atau untuk menutup akaun anda. Sekiranya ini berlaku, anda akan diberitahu dan ditawarkan peluang untuk memberikan maklumat lebih lanjut dan mencabar keputusan melalui mekanisme rayuan, yang merangkumi semakan manual.

8. Kuki

 • 8.1 Kami menggunakan fail kecil (dikenali sebagai kuki) untuk membezakan anda daripada pengguna lain, melihat bagaimana anda menggunakan laman web dan produk kami sambil memberikan anda pengalaman terbaik dan untuk meningkatkan perkhidmatan kami. Untuk maklumat terperinci mengenai kuki dan teknologi lain yang kami gunakan dan tujuan kami menggunakannya, lihat Polisi Kuki kami.

9. Pengekalan data

 • 9.1 Kami akan menyimpan data peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan. Sebagai institusi kewangan yang dikawal selia, Wise dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan beberapa data peribadi dan transaksi anda di luar penutupan akaun anda dengan kami. Kami hanya mengakses data anda secara dalaman berdasarkan keperluan untuk mengetahui, dan kami hanya akan mengakses atau memprosesnya jika benar-benar perlu.
 • 9.2 Kami akan sentiasa memadamkan data yang tidak lagi diperlukan oleh undang-undang atau bidang kuasa yang berkaitan di mana kami beroperasi. Kami melakukan ini secara automatik, jadi anda tidak perlu menghubungi kami untuk meminta kami memadamkan data anda.
 • 9.3 Ketahui lebih lanjut tentang tempoh pengekalan data anda.

10. Hak anda

 • 10.1 Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, anda mungkin mempunyai hak tertentu mengenai maklumat yang kami simpan tentang anda. Hak anda boleh dilaksanakan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkaitan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berhubung dengan penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami, hubungi kami. Anda mungkin mempunyai hak untuk:

  • Minta salinan data peribadi yang kami simpan tentang anda dan untuk memastikan bahawa kami memprosesnya secara sah.
  • Minta pembetulan data peribadi yang kami simpan tentang anda. Kami mungkin perlu mengesahkan ketepatan data baharu yang anda berikan kepada kami.
  • Minta kami memadamkan maklumat peribadi di mana tidak ada alasan yang baik untuk kami terus memprosesnya. Kami mungkin tidak selalu dapat mematuhi permintaan penghapusan anda atas sebab-sebab undang-undang tertentu yang akan diberitahu kepada anda, jika berkenaan, dalam tindak balas kami terhadap permintaan anda, termasuk peraturan kewangan yang mungkin memerlukan kami untuk menyimpan data peribadi anda untuk tempoh selepas penutupan akaun anda.
  • Tarik balik persetujuan anda untuk kami memproses data, di mana asas sah kami untuk pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan tersebut. Perhatikan bahawa penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan yang mungkin berlaku sebelum penarikan balik persetujuan. Jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan tertentu kepada anda.
  • Minta kami untuk menghentikan pemasaran langsung kepada anda, dengan menghubungi kami atau melaraskan pilihan pemberitahuan anda di bahagian tetapan akaun anda.
  • Minta kami menggantung pemprosesan data peribadi anda dalam situasi berikut: (i) jika anda mahu kami menentukan ketepatan data; (ii) di mana pemprosesan data kami menyalahi undang-undang tetapi anda tidak mahu kami memadamkannya pada masa ini; (iii) di mana anda ingin kami mengekalkan data walaupun kami tidak lagi memerlukannya kerana anda memerlukannya untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau (iv) anda telah membantah kami menggunakan data anda tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami mempunyai alasan yang sah untuk terus menggunakannya atau tidak.
  • Minta pemindahan data peribadi anda kepada pihak ketiga atau diri anda sendiri. Kami akan memberikan anda atau pihak ketiga pilihan anda dengan data peribadi yang anda berikan kepada kami dalam format yang berstruktur, biasa digunakan, boleh dibaca oleh mesin. Hak ini hanya terpakai kepada maklumat di mana kami menggunakan maklumat untuk melaksanakan kontrak dengan anda atau di mana anda pada mulanya bersetuju untuk kami menggunakannya.
  • Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai penggunaan data peribadi anda yang tidak tepat, diperoleh secara tidak sah atau tidak dibenarkan, anda boleh membangkitkan perkara tersebut dengan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
 • 10.2 Pelaksanaan hak-hak ini oleh anda adalah tertakluk kepada pengecualian tertentu untuk melindungi kepentingan awam (termasuk pencegahan atau pengesanan jenayah) dan kepentingan kami (termasuk penyelenggaraan keistimewaan undang-undang). Jika anda melaksanakan mana-mana hak ini, kami akan bertindak balas dalam kebanyakan kes dalam masa 21 hari.

 • 10.3 Anda tidak perlu membayar yuran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

 • 10.4 Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain). Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan bahawa data peribadi tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Kami juga boleh menghubungi anda untuk meminta maklumat lanjut berhubung dengan permintaan anda untuk mempercepatkan respons kami.

11. Pautan pihak ketiga

 • 11.1 Perkhidmatan kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke laman web rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan sekutu kami. Sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai polisi privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk mereka, jadi jika anda mengikuti pautan, semak polisi tersebut sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi ke laman web tersebut.

12. Perubahan kepada Polisi Privasi kami

 • 12.1 Untuk mengikuti perubahan undang-undang, amalan terbaik dan perubahan dalam cara kami memproses maklumat peribadi, kami boleh menyemak semula Polisi ini pada bila-bila masa tanpa notis dengan menyiarkan versi yang disemak semula di laman web ini. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai sebarang perubahan, semak semula secara berkala.

13. Hubungi

 • 13.1 Sila hantar sebarang pertanyaan, komen atau permintaan mengenai Polisi ini kepada Group Data Protection Officer daripada unit privasi kami di privacy@wise.com. Anda juga boleh menulis kepada kami di alamat berikut: WeWork Mercu 2, Level 40, No.3, Jalan Bangsar, Kampung Haji Abdullah Hukum, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • 13.2 Jika anda merasakan bahawa kami tidak menjawab soalan atau kebimbangan anda dengan secukupnya, atau anda percaya bahawa perlindungan data atau hak privasi anda telah dilanggar, anda boleh mengadu kepada mana-mana pihak berkuasa penyeliaan atau badan awam lain yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang privasi. Di Malaysia, pihak berkuasa tersebut adalah Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi di https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/

Kembali ke atas