Συμφωνία πελάτη (ΕΟΧ)

Last updated: 07.03.2022

1. Πώς να διαβάσετε την παρούσα Συμφωνία

Η Αγγλική έκδοση υπερισχύει πάντα, σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης και της Ελληνικής μετάφρασής της.

Η παρούσα Συμφωνία περιέχει 29 ενότητες. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε οποιαδήποτε ενότητα επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο που παρέχεται. Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για αναφορά. Μερικοί όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα έχουν συγκεκριμένους ορισμούς στην ενότητα 3. Οι υπογραμμισμένες λέξεις στην παρούσα Συμφωνία περιέχουν υπερσυνδέσμους σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Για συναλλαγές "αποστολής χρημάτων", η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε συναλλαγή και δεν αποτελεί σύμβαση-πλαίσιο.

Όπου διατηρείτε υπόλοιπο μαζί μας (Λογαριασμός πολλαπλών νομισμάτων), η παρούσα Συμφωνία ισχύει ως σύμβαση-πλαίσιο για τον Λογαριασμό σας Πολλαπλών νομισμάτων και για τυχόν υπηρεσίες μεταφοράς που αφορούν τα υπόλοιπα σας.

2. Γιατί πρέπει να διαβάσετε την παρούσα Συμφωνία

2.1 Τι καλύπτει η παρούσα Συμφωνία. Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

2.2 Γιατί πρέπει να τους διαβάσετε. Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Η παρούσα Συμφωνία (πάντα μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν) σας ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, πώς θα παράσχουμε τις Υπηρεσίες σε εσάς, πώς μπορεί να αλλάξει ή να τερματιστεί η Συμφωνία, τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει σφάλμα στην παρούσα Συμφωνία ή απαιτούνται αλλαγές, επικοινωνήστε μαζί μας για να το συζητήσουμε.

2.3 Άλλα πρόσθετα έγγραφα που ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Συμφωνία παραπέμπει στα ακόλουθα πρόσθετα έγγραφα, τα οποία ισχύουν και για τη χρήση σας των Υπηρεσιών μας:

(α) Η Πολιτική Απορρήτου, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή και δηλώνετε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

(β) Η Πολιτική Cookie, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα "cookies" στον ιστότοπό μας.

(γ) Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, η οποία καθορίζει τις επιτρεπόμενες και τις απαγορευμένες χρήσεις των Υπηρεσιών μας.

(δ) Τις Συχνές Ερωτήσεις ("Συχνές Ερωτήσεις") που παρέχουν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις πελατών.

(ε) Για να λάβετε μερικές από τις Υπηρεσίες μας, μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στην ενότητα 29) για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, την κατάλληλη στιγμή.

2.4 Πρόσθετα έγγραφα. Για λόγους σαφήνειας, τα πρόσθετα έγγραφα και τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα πρόσθετα έγγραφα, δεν αποτελούν Συμβάσεις-πλαίσια.

2.5 Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές που αναφέρονται στην Ενότητα Ενημερώσεων Πελατών του Ιστότοπού μας, κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, ενσωματώνονται στην παρούσα Συμφωνία.

2.6 Αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης της λήψης και χρήσης της Εφαρμογής μας ή μέσω του API, μιας πλατφόρμας κοινωνικών μέσων ή άλλου εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους), επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των Ενημερώσεων Πελατών και των πρόσθετων εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω). Εάν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

2.7 Πού μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσας Συμφωνίας. Μπορείτε πάντα να εμφανίσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας συμφωνίας στον ιστότοπό μας. Εάν θέλετε ένα έντυπο αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης.

3. Γλωσσάριο

Στην παρούσα Συμφωνία:

Το API είναι η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών που παρέχεται από την Wise.

Ως Εφαρμογή νοείται το λογισμικό εφαρμογής κινητής συσκευής, τα δεδομένα που παρέχονται μαζί με το λογισμικό και τα σχετικά μέσα.

Υπόλοιπο σημαίνει οποιοδήποτε ποσό διατηρείται στο Λογαριασμό σας Wise.

Εργάσιμη ημέρα σημαίνει μία ημέρα εκτός από Σάββατο, Κυριακή ή αργία στην Αγγλία, όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Λονδίνο είναι ανοικτά για συναλλαγές.

Ως Σύμβαση-πλαίσιο νοείται μία σύμβαση για υπηρεσίες πληρωμών, η οποία διέπει τη μελλοντική εκτέλεση ατομικών και διαδοχικών συναλλαγών και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη δέσμευση και τις προϋποθέσεις για δημιουργία λογαριασμού πληρωμών, όπως ορίζεται στη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (2015/2366, "PSD2") ή οποιαδήποτε εφαρμογή της PSD2 σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Ως Εταιρεία Ομίλου νοείται κάθε οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται ή είναι υπό κοινό έλεγχο με άλλη οντότητα.

Ως υπηρεσίες νοούνται όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, οι τεχνολογίες ή οι λειτουργίες που προσφέρονται από εμάς και από όλους τους σχετικούς ιστότοπους, εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής) και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του Ιστότοπου και του API).

Ως Νόμισμα Προέλευσης νοείται το νόμισμα που κατέχετε και/ή χρηματοδοτείτε την εντολή μεταφοράς χρημάτων.

Ως Νόμισμα Προορισμού νοείται το νόμισμα το οποίο λαμβάνει ο παραλήπτης σας.

Λογαριασμός Wise είναι ο λογαριασμός που έχετε ανοίξει μαζί μας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

Ιστότοπος σημαίνει οποιαδήποτε ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ιστοσελίδας www.wise.com, όπου παρέχουμε τις Υπηρεσίες σε εσάς.

4. Εφαρμογή Wise και API

4.1 Η Εφαρμογή υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία και στους κανόνες του AppStore. Σας χορηγούμε άδεια χρήσης της εφαρμογής βάσει της παρούσας Συμφωνίας και υπό την επιφύλαξη τυχόν κανόνων και πολιτικών που εφαρμόζονται από οποιονδήποτε πάροχο ή φορέα appstore, του οποίου ο ιστότοπος βρίσκεται στο App Store και στο Google Play. Δεν πουλάμε την Εφαρμογή σε εσάς. Παραμένουμε οι ιδιοκτήτες της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή.

4.2 Ενημερώσεις εφαρμογών. Ανά διαστήματα, ενδέχεται να παρέχονται ενημερώσεις Εφαρμογής, μέσω του App Store ή του Google Play. Ανάλογα με την ενημέρωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μέσω της Εφαρμογής μέχρι να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση της Εφαρμογής και να αποδεχτείτε τυχόν νέους όρους.

4.3 Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και το API. Λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, σας παρέχουμε μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για τη χρήση της Εφαρμογής στη συσκευή σας και του API που υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία. Διατηρούμε όλα τα άλλα δικαιώματα.

5. Ποιοι είμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

5.1 Τα στοιχεία της εταιρείας μας. Η Wise είναι η εμπορική επωνυμία της Wise Europe NV / SA, η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου με αριθμό εταιρείας 0713.629.988 ("Wise", "εμείς", "εμάς" ή "μας", ανάλογα με την περίπτωση).

5.2 Το καταχωρημένο γραφείο μας στο Βέλγιο. Η διεύθυνση του γραφέιου μας είναι η Wise Europe SA / NV, Avenue Louise 54, Room s52, 1050 Brussels, Belgium.

5.3 Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από την NBB. Έχουμε εξουσιοδοτηθεί ως ίδρυμα πληρωμών από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου ("NBB") βάσει του PIL.

5.4 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, μέσω διαδικτυακής συζήτησης ή μέσω τηλεφώνου. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρέχονται στη σελίδα "Επικοινωνία" του Ιστότοπού μας.

6. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας

6.1 Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι. Εάν είστε άτομο, πρέπει να είστε 18 ετών ή περισσότερο για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας και ανοίγοντας ένα λογαριασμό Wise δηλώνετε ότι είστε 18 ετών και άνω. Μπορούμε να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή να αποδείξετε την ηλικία σας.

6.2 Πρέπει να έχετε το δικαίωμα να δεσμεύσετε την επιχείρησή σας. Εάν δεν είστε καταναλωτής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να δεσμεύσετε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οντότητα για λογαριασμό της οποίας χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και ότι η επιχείρηση ή η οντότητα αποδέχεται αυτούς τους όρους.

6.3 Η χρήση σας του Λογαριασμού Wise δεν πρέπει να παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους. Δεσμεύεστε ότι το άνοιγμα και/ή η χρήση ενός Λογαριασμού Wise δεν παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν για εσάς. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν συνέπειες της παραβίασής σας αυτής της ενότητας.

7. Ο Λογαριασμός σας Wise

7.1 Σχετικά με τον Λογαριασμό σας Wise

(α) Ο Λογαριασμός σας Wise σας επιτρέπει να διατηρείτε, να στέλνετε ή να λαμβάνετε ηλεκτρονικά χρήματα/πληρωμές.

(β) Τα ηλεκτρονικά χρήματα που διατηρείτε στον Λογαριασμό σας Wise δεν λήγουν, εκτός εάν κλείσετε το λογαριασμό σας, βλ. ενότητα 19 για περισσότερες λεπτομέρειες.

(γ) Τα ηλεκτρονικά χρήματα που διατηρείτε στον Λογαριασμό σας Wise δεν κερδίζουν τόκους.

(δ) Μπορείτε να έχετε τα ηλεκτρονικά σας χρήματα σε οποιαδήποτε νομίσματα που υποστηρίζουμε ανά διαστήματα.

(ε) Μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό σας Wise ανά πάσα στιγμή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δείτε την ενότητα 16 για περισσότερες λεπτομέρειες.

(στ) Μπορεί να τοποθετηθούν ορισμένοι περιορισμοί στο λογαριασμό σας Wise, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, τους ελέγχους επαλήθευσης ή άλλους νομικούς λόγους. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς.

(ζ) Τα ηλεκτρονικά χρήματα που διατηρείτε στο Λογαριασμό σας Wise ανήκουν στο πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ο κάτοχος Λογαριασμού Wise.

(η) Εκτός εάν έχετε γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να διαχειρίζεται το Λογαριασμό σας Wise εκ μέρους σας.

7.2 Η διαχείριση των κεφαλαίων σας στον Λογαριασμό Wise πραγματοποιείται σύμφωνα με την Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών της ΕΕ και τον PIL.

7.3 Ο Λογαριασμός Wise που διαθέτετε είναι λογαριασμός πληρωμών και όχι τραπεζικός λογαριασμός (καταθέσεων). Αναγνωρίζετε ότι το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου δεν ισχύει για τον Λογαριασμό Wise που διαθέτετε. Ωστόσο, τηρούμε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Οδηγία της ΕΕ 2015/2366 (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και ο PIL, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται την ασφάλεια των κεφαλαίων που διατηρούνται σε λογαριασμούς πληρωμών, όπως ο Λογαριασμός Wise που διαθέτετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τα χρήματά σας, επισκεφτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.

8. Ξεκινώντας

8.1 Ανοίξτε ένα Λογαριασμό Wise. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, πρέπει να ανοίξετε ένα Λογαριασμό Wise και να δώσετε τα στοιχεία σας όπως σας ζητηθεί.

8.2 Τα στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή. Όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και αληθή ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να ενημερώνετε αυτά τα στοιχεία όποτε αλλάζουν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν οικονομικές απώλειες, που προκύπτουν από την αποτυχία σας να το κάνετε. Μπορούμε να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή, να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των στοιχείων σας και/ή να μας παράσχετε επιπλέον δικαιολογητικά.

8.3 Εκτέλεση συναλλαγών στο δικό σας λογαριασμό. Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός Λογαριασμού Wise θεωρούνται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τον εγγεγραμμένο χρήστη. Θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για να πραγματοποιείτε συναλλαγές στον δικό σας λογαριασμό και όχι για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας.

8.4 Ένας λογαριασμός ανά άτομο ή οντότητα. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο ένα Λογαριασμό Wise, εκτός εάν συμφωνήσουμε γραπτώς για το άνοιγμα πρόσθετων λογαριασμών. H Wise μπορεί να αρνηθεί τη δημιουργία διπλών λογαριασμών από τον ίδιο χρήστη. Όπου εντοπίζονται διπλοί λογαριασμοί, η Wise μπορεί να κλείσει ή να συγχωνεύσει αυτούς τους διπλούς λογαριασμούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

9. Υποχρέωση να σας γνωρίζουμε

9.1 Είμαστε υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το νόμο, να διεξάγουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφάλειας και δέουσας επιμέλειας πελατών (συμπεριλαμβανομένων όσων εμπλέκονται στη συναλλαγή σας, για παράδειγμα, του παραλήπτη σας) προκειμένου να σας παράσχουμε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε αίτημα από εμάς για περαιτέρω πληροφορίες και να μας παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες σε μορφή που είναι αποδεκτή από εμάς. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, άμεσα ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου, οποιεσδήποτε έρευνες θεωρούμε απαραίτητες, για να επικυρώσουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου εμπορικών βάσεων δεδομένων ή αναφορών πιστοληπτικής ικανότητας. Μας εξουσιοδοτείτε να λαμβάνουμε ανά διαστήματα μία ή περισσότερες αναφορές πιστοληπτικής ικανότητας για τη δημιουργία, την ενημέρωση ή την ανανέωση του λογαριασμού σας Wise μαζί μας ή σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την παρούσα Συμφωνία και τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας Wise.

10. Διατηρήστε το Λογαριασμό σας Wise ασφαλή

10.1 Διατηρήστε το Λογαριασμό σας Wise ασφαλή

(I) Τι να κάνετε. Πρέπει:

(α) Να αλλάζετε τον κωδικό σας πρόσβασης τακτικά και να βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται ξανά, σε άλλους λογαριασμούς στο διαδίκτυο.

(β) Να επικοινωνήσετε με την Ομάδα υποστήριξης εάν κάποιος σας ζητήσει τον κωδικό σας πρόσβασης Wise.

(γ) Να ακολουθείτε πάντα τη συνιστώμενη πρακτική διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, για παράδειγμα: https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=en.

(δ) Να ρυθμίσετε επαλήθευση σε 2 βήματα όπου σας ζητείται (για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στις FAQ).

(ε) Να διατηρείτε το λογαριασμό του e-mail σας ασφαλή. Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Wise χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του email σας. Ενημερώστε άμεσα την Ομάδα υποστήριξης εάν παραβιαστεί η διεύθυνση του email σας.

(II) Τι να ΜΗΝ κάνετε. ΔΕΝ πρέπει:

(α) Nα αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Wise ή τον αριθμό σας αναφοράς πελάτη (ο οποίος αρχίζει με το γράμμα P και ακολουθεί μια σειρά αριθμών). Φυλάξτε τους με ασφάλεια.

(β) Μην επιτρέπετε σε κανέναν να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας Wise ή να σας παρακολουθεί όταν συνδέεστε.

(γ) Μην χρησιμοποιείτε λειτουργίες που επιτρέπουν την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης ή των κωδικών σας πρόσβασης από τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μην τα αποθηκεύσετε στην προσωρινή μνήμη και μην επιτρέπετε την καταγραφή τους με άλλο τρόπο.

(δ) Μην κάνετε κάτι που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να αποφύγει ή να θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία επαλήθευσης σε 2 βήματα.

10.2 Επικοινωνήστε μαζί μας αν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας Wise έχει παραβιαστεί. Εάν υποψιάζεστε ότι ο Λογαριασμός σας Wise ή άλλα διαπιστευτήρια ασφαλείας έχουν κλαπεί, τα έχετε χάσει, έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς την εξουσιοδότησή σας ή έχουν παραβιαστεί με άλλο τρόπο, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την Ομάδα υποστήριξης. Σας προτείνουμε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση να μας ειδοποιήσετε ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Wise και μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να καταστείτε υπεύθυνοι για οικονομικές απώλειες.

10.3 Εξουσιοδότηση τρίτων. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τρίτους να έχουν πρόσβαση στο Λογαριασμό σας Wise, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησής τους να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων από τον Λογαριασμό σας Wise. Αναγνωρίζετε ότι εάν εξουσιοδοτήσετε ένα τρίτο μέρος να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Wise, μπορεί να αποκαλύψουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με το Λογαριασμό σας Wise σε αυτό το τρίτο μέρος. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτού του τρίτου μέρους του Λογαριασμού σας Wise ή οποιωνδήποτε στοιχείων του λογαριασμού σας Wise. Η χορήγηση άδειας σε τρίτους δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησής μας, εάν ο Λογαριασμός σας Wise σας έχει παραβιαστεί ή εάν μια συναλλαγή είναι εσφαλμένη ή μη εξουσιοδοτημένη.

11. Μεταφόρτωση χρημάτων στο λογαριασμό σας Wise

11.1 Πώς να βάλετε χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise. Για να βάλετε χρήματα, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας Wise και να ακολουθήσετε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα χρήματα που μεταφορτώνετε μέχρι να τα λάβουμε. Για λόγους σαφήνειας, σε μια συναλλαγή μεταφόρτωσης, είμαστε ο αποδέκτης χρημάτων και όχι ο πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων.

11.2 Μέθοδοι πληρωμής. Μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας μια ή περισσότερες μεθόδους μεταφόρτωσης, για παράδειγμα, τραπεζική μεταφορά, πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές κάρτες (στην παρούσα Συμφωνία θα ονομάζουμε αυτές τις μεθόδους "Μεθόδους Πληρωμής"). Ο αριθμός των μεθόδων πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου ζείτε και της κατάστασης επαλήθευσης μαζί μας. Οι Μέθοδοι Πληρωμής δεν αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών μας, είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, για παράδειγμα, ο πάροχος καρτών που έκδωσε την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη χρήση συγκεκριμένης Μεθόδου Πληρωμής και ενδέχεται να αλλάξουμε ή να σταματήσουμε να προσφέρουμε μια Μέθοδο Πληρωμής ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

11.3 Το μέσο μεταφοράς χρημάτων πρέπει να είναι στο όνομά σας. Οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς χρημάτων (για παράδειγμα, η πιστωτική ή η χρεωστική κάρτα) που χρησιμοποιείτε με την επιλεγμένη Μέθοδο Πληρωμής πρέπει να είναι στο όνομά σας.

11.4 Επιστροφή χρημάτων στο μέσο σας μεταφοράς χρημάτων. Εάν έχετε επιλέξει μια Μέθοδο Πληρωμής που σας δίνει δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης (για παράδειγμα σε σχέση με την πιστωτική σας κάρτα, μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχο της κάρτας σας να αντιστρέψει μια συναλλαγή στην κάρτα σας), υπόσχεστε ότι θα ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων μόνο εάν:

(α) έχουμε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία, ή

(β) υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μέσου σας μεταφοράς χρημάτων.

Υπόσχεστε ότι δεν θα ασκήσετε το δικαίωμά σας αντιστροφής χρέωσης για λόγους που δεν είμαστε υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένης της διαφωνίας με τον παραλήπτη σας ή εάν δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο μέσο μεταφοράς χρημάτων. Εάν χρειαστεί να διερευνήσουμε ή να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με μια αντιστροφή χρέωσης που εγείρεται από εσάς, μπορεί να σας χρεώσουμε για τα έξοδά μας για αυτή την ενέργεια και μπορεί να αφαιρέσουμε το ποσό από το Λογαριασμό σας Wise.

11.5 Όρια μεταφόρτωσης στο Λογαριασμό σας Wise. Για νομικούς και για λόγους ασφαλείας, επιβάλλουμε όρια στο ποσό που μπορείτε να βάλετε στο Λογαριασμό σας Wise.

11.6 Πότε θα πιστώσουμε το Λογαριασμό σας Wise. Θα πιστώσουμε τον Λογαριασμό σας Wise μόλις λάβουμε τα χρήματά σας. Για ορισμένες μεθόδους πληρωμής, όπως πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα πιστώσουμε τα χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise το συντομότερο δυνατό, με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας για αντιστροφή συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι εάν το πραγματικό ποσό που σκοπεύετε να μεταφορτώσετε δεν φτάσει σε εμάς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το ποσό από το Λογαριασμό σας Wise. Αν δεν έχετε αρκετά χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise για αυτό το σκοπό, μπορεί να απαιτήσουμε την επιστροφή από εσάς χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.

12. Αποστολή χρημάτων

12.1 Ρύθμιση της εντολής μεταφοράς χρημάτων. Πρέπει να ρυθμίσετε την εντολή μεταφοράς χρημάτων από το Λογαριασμό σας Wise. Η μεταφορά σας μπορεί να είναι είτε:

(α) μια μεταφορά "Σταθερό ποσό από το νόμισμα προέλευσης", η οποία αποτελεί μεταφορά όπου δηλώνετε ότι θέλετε να στείλετε και να μετατρέψετε ένα σταθερό ποσό από το νόμισμα προέλευσης στον παραλήπτη σας, ο οποίος θα λάβει το ποσό μετατροπής στο νόμισμα προορισμού ή

(β) μια μεταφορά "Σταθερό ποσό στο νόμισμα προορισμού", η οποία είναι μια μεταφορά όπου δηλώνετε ότι θέλετε να στείλετε και να μετατρέψετε ένα σταθερό ποσό από το νόμισμα προορισμού στον παραλήπτη σας, από το νόμισμα προέλευσης που κάνετε μεταφορά από το Wise.

Μπορείτε να ορίσετε μόνο μια μεταφορά Σταθερού Ποσού στο Νόμισμα Προορισμού για συγκεκριμένα Νομίσματα Προέλευσης, μπορείτε να βρείτε μια λίστα των Νομισμάτων Προέλευσης στις FAQ.

12.2 Στοιχεία που πρέπει να παρέχετε για τη μεταφορά χρημάτων. Για να ρυθμίσετε μια μεταφορά χρημάτων μέσω του Λογαριασμού σας Wise, θα πρέπει να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου (α) του πλήρους ονόματος του παραλήπτη σας, (β) των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του παραλήπτη ή των στοιχείων του Λογαριασμού του Wise και (γ) το ποσό μεταφοράς.

12.3 Όρια μεταφοράς χρημάτων. Μπορεί να βάλουμε όρια στο ποσό που μπορείτε να στείλετε ανά μεταφορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα όρια, επισκεφθείτε τη σελίδα FAQ.

12.4 Πότε λαμβάνεται η μεταφορά σας χρημάτων. Εάν η μεταφορά χρημάτων σας παραληφθεί από εμάς μετά τις 5 μ. μ. σε Εργάσιμη Ημέρα ή εκτός Εργάσιμης Ημέρας, η μεταφορά χρημάτων θα υπολογισθεί ως ληφθείσα την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

12.5 Τι θα συμβεί μετά την υποβολή της μεταφοράς χρημάτων σας. Μόλις λάβουμε τη μεταφορά χρημάτων σας, θα την εμφανίσουμε στη σελίδα "Δραστηριότητα" του λογαριασμού σας Wise. Σε κάθε μεταφορά χρημάτων δίνεται ένας μοναδικός αριθμός μεταφοράς και εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών του Λογαριασμού σας Wise. Θα πρέπει να αναφέρετε αυτόν τον αριθμό μεταφοράς όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια συγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων.

12.6 Πρέπει να μας παράσχετε επαρκή χρήματα για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την μεταφοράς σας. Θα επεξεργαστούμε τη μεταφορά χρημάτων σας μόνο εάν έχουμε ή έχουμε λάβει επαρκή χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise. Είναι δική σας ευθύνη να τοποθετήσετε χρήματα για τη μεταφορά χρημάτων σε εύθετο χρόνο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το χρόνο που χρειάζεται για να μας στείλετε τα χρήματα από την τράπεζα ή τον πάροχό σας υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων.

12.7 Οι έλεγχοι επαλήθευσης ενδέχεται να αυξήσουν το χρόνο επεξεργασίας της μεταφοράς χρημάτων σας. Πραγματοποιούμε ελέγχους επαλήθευσης και αυτοί οι έλεγχοι ενδέχεται να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία της μεταφοράς χρημάτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις ως αποτέλεσμα της διενέργειας αυτών των ελέγχων.

12.8 Χρόνος ολοκλήρωσης της μεταφοράς χρημάτων σας. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της μεταφοράς χρημάτων σας γνωστοποιείται όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της μεταφοράς χρημάτων σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο ολοκλήρωσης στην ενότητα FAQ στον ιστότοπό μας. Ανατρέξτε στα ισχύοντα νομίσματα στη μεταφορά χρημάτων σας.

12.9 Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα φτάσουν στο λογαριασμό του παραλήπτη σας εντός του κοινοποιημένου χρονοδιαγράμματος. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα φτάσουν στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό πληρωμής του παραλήπτη, εντός των προθεσμιών που σας έχουν κοινοποιηθεί ή όπως προσδιορίζονται με άλλο τρόπο στην ενότητα FAQ. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον χρόνο που μπορεί να χρειαστεί να πιστώσει η τράπεζα ή ο πάροχος πληρωμών του παραλήπτη και να διαθέσει τα χρήματα στον παραλήπτη.

12.10 Άρνηση της μεταφοράς χρημάτων σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη μεταφορά χρημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε και εάν είναι δυνατόν, τους λόγους της άρνησης και μια εξήγηση για το πώς να διορθώσετε τυχόν σφάλματα. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας ειδοποιήσουμε εάν η εν λόγω ειδοποίηση είναι παράνομη.

12.11 Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά χρημάτων πριν γίνει η μετατροπή των χρημάτων σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά χρημάτων ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στις FAQ. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά χρημάτων όταν τα χρήματά σας έχουν μετατραπεί στο νόμισμα προορισμού που ζητήσατε.

12.12 Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα στοιχεία που μας δώσατε είναι σωστά. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που παρέχετε κατά τη ρύθμιση της μεταφοράς είναι ακριβή. Εάν έχουμε επεξεργαστεί τη μεταφορά σας σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δώσατε, θα θεωρείται σωστά ολοκληρωμένη, ακόμα κι αν έχετε κάνει λάθος.

12.13 Τι συμβαίνει αν μας παρέχετε λάθος στοιχεία. Εάν παρέχετε λάθος στοιχεία με τη μεταφορά χρημάτων σας, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ανακτήσουμε τα χρήματα για εσάς και ίσως χρειαστεί να σας χρεώσουμε για αυτό.

12.14 Πότε θα ειδοποιηθώ για την επόμενη προγραμματισμένη μεταφορά μου. Εάν έχετε προγραμματίσει μια μεταφορά εκ των προτέρων, θα σας ειδοποιήσουμε 24 ώρες πριν από την επερχόμενη μεταφορά σας, αναφέροντας τις συνολικές προμήθειες και την εκτιμώμενη «ζωντανή» συναλλαγματική ισοτιμία για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Με τον προγραμματισμό μιας μεταφοράς, αποδέχεστε ότι η TW θα στείλει τα χρήματα χρησιμοποιώντας τη ζωντανή συναλλαγματική ισοτιμία οποιαδήποτε στιγμή κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε email, θα σας στείλουμε μια απόδειξη μεταφοράς μετά την επιτυχή αποστολή της προγραμματισμένης μεταφοράς σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες μεταφορές, ανατρέξτε στο - Κέντρο βοήθειας -.

13. Συναλλαγματική ισοτιμία

13.1 Η ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Θα σας ενημερώσουμε για τη συναλλαγματική ισοτιμία:

α) όταν τοποθετείτε τη μεταφορά χρημάτων σας, εάν πρόκειται για μεταφορά χρημάτων με εγγυημένη ισοτιμία, ή

(β) όταν έχουμε λάβει τη μεταφορά σας, αν πρόκειται για μεταφορά μη εγγυημένης ισοτιμίας.

13.2 Συναλλαγματική ισοτιμία

(α) Εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στην ενότητα 13.2 (β) κατωτέρω, όταν αναφερόμαστε σε συναλλαγματική ισοτιμία της παρούσας συμφωνίας, σημαίνει τη συναλλαγματική ισοτιμία της μεσαίας αγοράς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για το αντίστοιχο ζευγάρι νομισμάτων (π. χ. GBP σε EUR, USD έως AUD), όπως παρέχεται από τον πάροχό μας συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς, την Reuters. Μπορούμε να αλλάξουμε τον πάροχο ισοτιμιών αναφοράς ανά διαστήματα χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

(β) Για ορισμένα νομίσματα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία της μεσαίας αγοράς, καθώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική ισοτιμία αναφοράς για τη συναλλαγματική ισοτιμία για το ζευγάρι των νομισμάτων σας. Για παράδειγμα, για μεταφορές στη Νιγηρία (NGN), πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας. Για αυτά τα νομίσματα θα σας ειδοποιήσουμε για την ισοτιμία αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη συναλλαγματική ισοτιμία όταν τοποθετείτε την εντολή σας μεταφοράς χρημάτων.

13.3 Εγγυημένες ισοτιμίες. Προσφέρουμε αυτόματα εγγυημένες ισοτιμίες για ορισμένες μεταφορές χρημάτων με βάση τον πίνακα και υπό τις προϋποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν ανά διαστήματα.

14. Λήψη χρημάτων

14.1 Μπορείτε να λάβετε χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise. Μπορείτε να λάβετε χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise χρησιμοποιώντας μεθόδους που υποστηρίζουμε ανά διαστήματα.

14.2 Τα χρήματα που λαμβάνονται εμφανίζονται στον Λογαριασμό σας Wise. Τα χρήματα που λαμβάνετε στο Λογαριασμό σας Wise θα καταγράφονται στην ενότητα ιστορικού συναλλαγών του Λογαριασμού σας Wise. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα εισερχόμενα χρήματα στον Λογαριασμό σας Wise με τα δικά σας αρχεία και να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν παρατυπίες.

14.3 Τα χρήματα που λάβατε ενδέχεται να υποστούν αντιστροφή συναλλαγής. Αναγνωρίζετε ότι τα χρήματά σας που λάβατε στο Λογαριασμό σας Wise ("Ληφθέν Ποσό") ενδέχεται να υπόκεινται σε αντιστροφή συναλλαγής και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε το Ποσό που ελήφθη από το Λογαριασμό σας Wise αν αντιστραφεί η συναλλαγή από το πρόσωπο που σας πλήρωσε το Ληφθέν Ποσό ή οποιονδήποτε σχετικό πάροχο υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων.

14.4 Αποστολή χρημάτων χρησιμοποιώντας διεύθυνση email. Εάν μεταφέρετε χρήματα σε ένα άτομο που χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχει εγγραφεί σε εμάς, τα χρήματα δεν θα πιστωθούν μέχρι ο ενδιαφερόμενος αποδέκτης να τα διεκδικήσει ακολουθώντας τα βήματα που έχουμε καθορίσει για αυτόν. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ εμάς και του αποδέκτη και τα χρήματα συνεχίζουν να ανήκουν σε εσάς. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα εάν ο αποδέκτης δεν ζητήσει τα χρήματα ή εάν δεν περάσει τους ελέγχους μας πελάτη μας σε εύλογο χρονικό διάστημα όπως καθορίζεται από εμάς.

15. Διατήρηση του λογαριασμού σας Wise

15.1 Το ιστορικό συναλλαγών εμφανίζεται στο Λογαριασμό σας Wise. Όλες οι συναλλαγές σας (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος υπολοίπου σας, των χρημάτων που έχετε μεταφορτώσει, λάβει, στείλει ή/και έχετε κάνει ανάληψη) καταγράφονται στην ενότητα ιστορικού συναλλαγών του Λογαριασμού σας Wise. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, αφού συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας Wise. Έχουμε εκχωρήσει έναν αριθμό αναφοράς σε κάθε συναλλαγή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό τον αριθμό αναφοράς όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

5.2 Ελέγχετε τακτικά τον Λογαριασμό σας Wise. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά τον Λογαριασμό σας Wise και να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως, αν δεν αναγνωρίζετε κάποια συναλλαγή ή νομίζετε ότι πραγματοποιήσαμε λανθασμένη μεταφορά. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες ή λανθασμένα εκτελεσθείσες συναλλαγές, αλλά όχι αργότερα από 13 μήνες από τη συναλλαγή, διαφορετικά ενδέχεται να μην δικαιούστε διόρθωση λάθους.

15.3 Αποδέχεστε το ρίσκο της διατήρησης υπολοίπων σε πολλαπλά νομίσματα. Συμφωνείτε και αποδέχεστε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διατήρηση υπολοίπων σε πολλαπλά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με διακυμάνσεις των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών με την πάροδο του χρόνου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για κερδοσκοπικές συναλλαγές.

15.4 Κανένα αρνητικό υπόλοιπο στο Λογαριασμό σας Wise. Υπόσχεστε να έχετε πάντα ένα μηδενικό ή θετικό Υπόλοιπο στο Λογαριασμό σας Wise. Εάν ο Λογαριασμός σας Wise εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο ως αποτέλεσμα μιας αντιστροφής χρέωσης, αντιστροφής μιας συναλλαγής, αφαίρεσης χρεώσεων ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που εκτελέσατε, υπόσχεστε να καλύψετε το αρνητικό υπόλοιπο αμέσως χωρίς καμία ειδοποίηση από εμάς. Μπορεί να σας στείλουμε υπενθυμίσεις ή να προβούμε σε εύλογες ενέργειες για να αποκαταστήσουμε το αρνητικό σας υπόλοιπο, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία είσπραξης οφειλών ή να προβούμε σε περαιτέρω νομικές ενέργειες. Θα σας χρεώσουμε για οποιεσδήποτε δαπάνες ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτών των πρόσθετων προσπαθειών συλλογής χρημάτων.

15.5 Φόροι. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν φόρους που ενδέχεται να ισχύουν για μεταφορές που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε και είναι δική σας ευθύνη να συλλέξετε, να αναφέρετε και να πληρώσετε τον σωστό φόρο στην αρμόδια φορολογική αρχή.

16. Ανάληψη από τον Λογαριασμό σας Wise

15.5 Φόροι. Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Wise, μπορείτε να ζητήσετε να κάνετε ανάληψη του συνόλου ή μέρος των χρημάτων σας στο Λογαριασμό σας Wise. Πατήστε "αποστολή χρημάτων" και ακολουθήστε τα βήματα όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Θα υπάρξει μία χρέωση για κάθε αίτημα ανάληψης, θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό όταν υποβάλετε το αίτημά σας. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις μας στη Σελίδα τιμολόγησης.

16.2 Μέθοδοι πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας. Μπορεί να εμφανιστεί μία ή περισσότερες μέθοδοι ανάληψης (στην παρούσα Συμφωνία, θα ονομάζουμε αυτές τις μεθόδους "Μεθόδους Πληρωμής"). Ο αριθμός των μεθόδων πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου ζείτε και της κατάστασης επαλήθευσης μαζί μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη χρήση οποιασδήποτε συγκεκριμένης Μεθόδου Πληρωμής και ενδέχεται να αλλάξουμε ή να σταματήσουμε να προσφέρουμε μια Μέθοδο Πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι θα έχετε πάντα στη διάθεσή σας τουλάχιστον μία Μέθοδο Πληρωμής.

16.3 Οι Μέθοδοι Πληρωμής δεν αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών μας. Οι Μέθοδοι Πληρωμής δεν αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών μας, είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, όπως για παράδειγμα η τράπεζα στην οποία έχετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής ανάληψης, είμαστε πληρωτής και όχι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς.

16.4 Πρέπει να μας δώσετε σωστά στοιχεία. Όταν κάνετε μια αίτηση ανάληψης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που παρέχετε είναι σωστά και πλήρη. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για χρήματα που αποστέλλονται σε λάθος παραλήπτη, λόγω εσφαλμένων στοιχείων που δώσατε. Εάν δώσατε λάθος στοιχεία σε εμάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα χρήματά σας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα είναι επιτυχείς.

16.5 Το αίτημά σας ανάληψης υπόκειται σε όρια. Συμφωνείτε ότι ο Λογαριασμός σας Wise υπόκειται σε όρια ανάληψης. Εάν το αίτημά σας ανάληψης υπερβαίνει το ισχύον όριο, μπορεί να απορρίψουμε το αίτημά σας και να σας ζητήσουμε να μας δώσετε πρόσθετα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να διενεργήσουμε πρόσθετους ελέγχους, προτού επιτρέψουμε την ανάληψη των χρημάτων σας.

17. Πόσο θα πληρώσετε;

17.1 Πρέπει να πληρώσετε τις χρεώσεις μας. Πρέπει να πληρώσετε τις χρεώσεις σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Δεν θα επεξεργαστούμε τη συναλλαγή σας μέχρι να λάβουμε από εσάς τα χρήματα για τις χρεώσεις.

17.2 Μπορείτε να δείτε την ανάλυση των χρεώσεων στη σελίδα τιμολόγησης. Θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό που πρέπει να πληρώσετε, όταν ρυθμίσετε τη μεταφορά σας. Μπορείτε να δείτε την ανάλυση των χρεώσεων στη σελίδα "Τιμολόγηση". Για λόγους σαφήνειας, οι χρεώσεις που ισχύουν για εσάς, όπως αναφέρονται στη σελίδα "Τιμολόγηση", αποτελούν μέρος της παρούσας Συμφωνίας, η οποία μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές όπως ορίζεται στο τμήμα 26.

17.3 Μπορούμε να κάνουμε κρατήσεις από τον λογαριασμό σας Wise. Συμφωνείτε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να παρακρατήσουμε τα ποσά των χρεώσεών μας, τυχόν ισχύοντα ποσά αντιστροφής συναλλαγής και/ή οποιαδήποτε ποσά που μας χρωστάτε από το Λογαριασμό σας Wise. Εάν δεν έχετε αρκετά χρήματα στον Λογαριασμό σας Wise για να καλύψετε αυτά τα ποσά, ενδέχεται να αρνηθούμε να εκτελέσουμε τη σχετική συναλλαγή ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες σε εσάς.

18. Μετατροπή νομίσματος

18.1 Μπορείτε να μετατρέψετε τα χρήματα που έχετε σε ένα νόμισμα στο Λογαριασμό σας Wise σε άλλα νομίσματα που υποστηρίζουμε ανά διαστήματα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπή μόνο για τα χρήματα που έχετε ήδη στο Λογαριασμό σας Wise. Όταν πραγματοποιούμε μετατροπή νομίσματος, θα υπάρξει μια χρέωση μετατροπής, για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

19. Κλείσιμο του Λογαριασμού σας Wise

19.1 Μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό σας Wise ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία και να κλείσετε τον Λογαριασμό σας Wise ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξης.

19.2 Θα πρέπει να κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τη στιγμή του κλεισίματος, εάν έχετε ακόμα χρήματα στο Λογαριασμό σας Wise, πρέπει να κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα 16. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο Λογαριασμό σας Wise, αλλά θα εξακολουθείτε να μπορείτε να κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας επικοινωνώντας με την Ομάδα υποστήριξης. Έχετε το δικαίωμα να το κάνετε για διάστημα 6 ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του Λογαριασμού σας Wise.

19.3 Δεν πρέπει να κλείσετε το Λογαριασμό σας Wise για να αποφύγετε μια έρευνα. Δεν πρέπει να κλείσετε το Λογαριασμό σας Wise για να αποφύγετε μια έρευνα. Εάν επιχειρήσετε να κλείσετε το λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, μπορεί να κρατήσουμε τα χρήματά σας μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, προκειμένου να προστατευθεί το δικό μας ή το συμφέρον τρίτου.

19.4 Είστε υπεύθυνοι για το Λογαριασμό σας Wise μετά το κλείσιμο. Συμφωνείτε ότι θα συνεχίσετε να είστε υπεύθυνοι για όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το Λογαριασμό σας Wise ακόμα και μετά το κλείσιμό του.

20. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

20.1 Όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό της Wise μόνο για προσωπική σας χρήση και μόνο όπως είναι απαραίτητο σε σχέση με αυτές τις Υπηρεσίες.

20.2 Το "Υλικό της Wise" περιλαμβάνει τυχόν λογισμικό (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά της Εφαρμογής, του API, των εργαλείων προγραμματιστή, δείγματος πηγαίου κώδικα και βιβλιοθήκες κώδικα), δεδομένων, υλικού, περιεχομένου και τυπωμένης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προδιαγραφών και οδηγών ενσωμάτωσης) που αναπτύσσονται και παρέχονται από εμάς ή από τις θυγατρικές μας σε εσάς, ή είναι διαθέσιμες για λήψη από τον ιστότοπό μας. Δεν μπορείτε και δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε άμεσα ή έμμεσα:

  1. να μεταβιβάσετε, να παραχωρήσετε, να δανείσετε, να πωλήσετε, να εκχωρήσετε, να μισθώσετε, να νοικιάσετε, να διανείμετε ή να παραχωρήσετε δικαιώματα στην Υπηρεσία ή στο υλικό της Wise σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα,
  2. να αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποίηση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή άλλης "πνευματικής ιδιοκτησίας" που εμφανίζεται ή περιέχεται στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε Υλικό της Wise,
  3. να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, παραβιάσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα οποιουδήποτε λογισμικού περιλαμβάνεται στο υλικό της Wise, ή
  4. να προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, να αποσυναρμολογήσετε ή να απομεταγλωττίσετε το Υλικό Wise ή τις Υπηρεσίες ή να εφαρμόσετε οποιαδήποτε άλλη διεργασία ή διαδικασία για να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνεται στο Υλικό Wise ή είναι τμήμα των Υπηρεσιών.

21. Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημιά

21.1 Είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για προβλέψιμες απώλειες και ζημίες που προκλήθηκαν από εμάς. Αν δεν ανταποκριθούμε ευλόγως στις δεσμεύσεις μας προς εσάς, είμαστε υπεύθυνοι για τις απώλειες ή τις ζημιές που έχετε υποστεί, ως προβλέψιμο αποτέλεσμα της παραβίασής μας της σύμβασης ή της αποτυχίας μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη φροντίδα και δεξιότητα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που δεν είναι προβλέψιμες. Η ζημιά ή η απώλεια είναι προβλέψιμη εάν είναι προφανές ότι θα συμβεί ή αν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, τόσο εμείς όσο και εσείς γνωρίζαμε ότι μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν το συζητήσατε μαζί μας κατά τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού σας.

21.2 Δεν αποκλείουμε και δεν περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς, όπου θα ήταν παράνομο να το πράξουμε. Αυτό περιλαμβάνει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά μας ή την αμέλεια των υπαλλήλων, των πρακτόρων ή των υπεργολάβων μας, για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.

21.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

21.4 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τεχνολογικές επιθέσεις. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν από ιό ή άλλες τεχνολογικές επιθέσεις ή επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό υπολογιστών, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιόκτητο υλικό που σχετίζεται με τη χρήση σας των Υπηρεσιών μας.

21.5 Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στους ιστοτόπους που συνδέονται με και από τον Ιστότοπό μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τους από εσάς.

21.6 Η ευθύνη μας απέναντί σας για μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές ή λάθος μας. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής ή δικού μας λάθους, θα επιστρέψουμε αμέσως, μετά από αίτησή σας, το ποσό της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεών μας. Αυτό δεν θα ισχύει:

(α) όταν ο Λογαριασμός σας Wise ή τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του χαθούν, κλαπούν ή γίνει κακή χρήση τους από άλλους. Είστε υπεύθυνοι για τις πρώτες 35 στερλίνες GBP για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές, εάν πιστεύουμε ότι οφείλατε να γνωρίζετε την απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Δεν θα σας καταστήσουμε υπεύθυνους για τις πρώτες 35 στερλίνες GBP, αν η μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά προκλήθηκε είτε από πράξεις ή παραλείψεις μας ή από πράξεις τρίτου μέρους που εκτελούσε ρητά δραστηριότητες για λογαριασμό μας. Επίσης, η ευθύνη σας για τις πρώτες 35 στερλίνες GBP δεν ισχύει για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, εάν μας έχετε ειδοποιήσει ότι ο Λογαριασμός σας Wise ενδέχεται να έχει παραβιαστεί (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που σας δώσαμε),

(β) εάν έχετε ενεργήσει δόλια. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα σας επιστρέψουμε χρήματα σε καμία περίπτωση,

(γ) εάν δεν μας ειδοποιήσετε γρήγορα για προβλήματα ασφάλειας στο Λογαριασμό σας Wise (π.χ. απώλεια του κωδικού σας πρόσβασης), παραμένετε υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκύπτουν μέχρι να μας ειδοποιήσετε,˙

(δ) εάν η συναλλαγή μεταφοράς ήταν μη εξουσιοδοτημένη, αλλά εάν εκ προθέσεως ή με βαριά αμέλεια παραβιάσατε την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Wise ή εάν δεν συμμορφωθήκατε με τις υποχρεώσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Λογαριασμό σας Wise σας, με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες, ή

(ε) εάν δεν μας ενημερώσετε για τη μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα ολοκληρωμένη συναλλαγή, εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής μεταφοράς.

21.7 Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο του Λογαριασμού σας Wise. Βασιζόμαστε σε εσάς να ελέγχετε τακτικά το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας και να επικοινωνήσετε αμέσως με την Ομάδα υποστήριξης σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες.

21.8 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πράγματα που είναι εκτός του ελέγχου μας. Εμείς (και οι θυγατρικές μας) δεν είμαστε υπεύθυνοι για την αδυναμία μας παράδοσης ή για καθυστέρηση, ως αποτέλεσμα πραγμάτων που είναι εκτός του ελέγχου μας.

21.9 Είστε υπεύθυνοι για παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή των εφαρμοστέων νόμων. Στην απίθανη περίπτωση απώλειας ή αξιώσεων ή εξόδων και δαπανών που προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού ή/και της χρήσης σας των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τις θυγατρικές μας και να μας απαλλάξετε. Η διάταξη αυτή θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ μετά τη λήξη της σχέσης μας.

21.10 Τι συμβαίνει αν μας χρωστάτε χρήματα. Σε περίπτωση που είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ποσά που οφείλετε σε εμάς, μπορεί να αφαιρέσουμε αμέσως τα ποσά αυτά από το Υπόλοιπο σας (αν υπάρχει). Εάν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο Υπόλοιπο σας για να καλύψετε την ευθύνη σας, έχουμε το δικαίωμα να εισπράξουμε το χρέος σας σε εμάς, χρησιμοποιώντας τυχόν μεταφορές χρημάτων που έχετε εισπράξει στο Λογαριασμό σας Wise και σε κάθε περίπτωση συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε με άλλα μέσα. Μπορούμε επίσης να ανακτήσουμε τα ποσά που μας χρωστάτε με νόμιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά μέσω της χρήσης υπηρεσίας είσπραξης οφειλών.

22. Πρόσβαση στις υπηρεσίες μας

22.1 Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι Υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε εσάς όταν τις χρειάζεστε. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι πάντοτε διαθέσιμες ή αδιάλειπτες. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα έχουμε ευθύνη απέναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο οι Υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Είστε υπεύθυνοι για να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Εάν έχετε χορηγήσει άδεια σε τρίτο μέρος για πρόσβαση στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να αρνηθούμε την πρόσβαση σε αυτό το τρίτο μέρος, εάν ανησυχούμε για μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια πρόσβαση από αυτό το τρίτο μέρος. Θα σας ειδοποιήσουμε αν το κάνουμε, είτε πριν είτε αμέσως μετά την άρνησή μας, εκτός και αν η ειδοποίησή σας θα ήταν παράνομη ή θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφαλείας μας.

23. Ασφάλεια πληροφοριών

23.1 Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των πληροφοριακών σας συστημάτων, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα ή ιούς.

23.2 Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών μας. Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών μας εισάγοντας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλα υλικά που είναι επιβλαβή ή τεχνολογικά επικίνδυνα. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στους διακομιστές, στους υπολογιστές ή στις βάσεις δεδομένων μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας με οποιαδήποτε επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου 1990 για την κακή χρήση υπολογιστών. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση μιας τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας ή/και τις Υπηρεσίες μας θα διακοπεί αμέσως.

24. Σύνδεση στο ιστότοπό μας

24.1 Μπορείτε να παρέχετε συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας με την προϋπόθεση ότι ακολουθείτε ορισμένους κανόνες. Μπορείτε να παρέχετε συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας με την προϋπόθεση:

(α) το κάνετε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, δεν βλάπτετε τη φήμη μας και δεν το εκμεταλλεύεστε.

(β) δεν υπονοείτε ότι υπάρχει κάποια μορφή σχέσης, έγκρισης ή υποστήριξης από μέρους μας όταν δεν υπάρχει,

(γ) δεν πλαισιώνετε τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο και

(δ) ο ιστότοπος συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

25. Πότε μπορούμε να τερματίσουμε αυτήν τη Συμφωνία ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες μας

25.1 Μπορούμε να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία δίνοντάς σας προειδοποίηση δύο μηνών. Μπορούμε να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία και να κλείσουμε τον Λογαριασμό Wise ή οποιαδήποτε υπηρεσία που σχετίζεται με αυτόν, δίνοντάς σας προειδοποίηση δύο μηνών.

25.2 Μπορούμε να αναστείλουμε ή να κλείσουμε το Λογαριασμό σας Wise χωρίς ειδοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναστείλουμε ή να κλείσουμε το Λογαριασμό σας Wise ή/και να τερματίσουμε την παρούσα συμφωνία χωρίς ειδοποίηση εάν:

(α) παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία,

(β) μας ζητηθεί ή επιβληθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, κυβερνητική αρχή, δημόσιο φορέα ή υπηρεσία επιβολής του νόμου,

(γ) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, ή

(δ) έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, ξέπλυμα χρημάτων, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική ή παράνομη δραστηριότητα.

25.3 Μπορούμε να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας Wise για λόγους ασφαλείας. Μπορούμε να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας Wise ή να περιορίσουμε τη λειτουργικότητά του, αν έχουμε εύλογες ανησυχίες σχετικά με:

(α) την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Wise, ή

(β) υποψία μη εξουσιοδοτημένης ή δόλιας χρήσης του Λογαριασμού σας Wise.

25.4 Θα σας ειδοποιήσουμε για την αναστολή, όπου είναι δυνατόν. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αναστολή ή περιορισμό και για τους λόγους αυτής της αναστολής ή περιορισμού, το συντομότερο δυνατό, είτε προτού τεθεί σε ισχύ η αναστολή ή ο περιορισμός, είτε αμέσως μετά, εκτός αν η ειδοποίησή σας είναι παράνομη ή θέτει σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφαλείας μας. Θα ακυρώσουμε την αναστολή ή/και τον περιορισμό το συντομότερο δυνατόν, αφού παύσουν να υπάρχουν οι λόγοι για την αναστολή ή/και τον περιορισμό.

25.5 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εάν λήξει η Συμφωνία. Σε περίπτωση τερματισμού για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα δικαιώματα που σας έχουν χορηγηθεί σε σχέση με την εφαρμογή θα σταματήσουν να ισχύουν και θα πρέπει να διαγράψετε ή να καταργήσετε αμέσως την εφαρμογή από τις συσκευές σας.

26. Το δικαίωμά μας να κάνουμε αλλαγές

26.1 Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Συμφωνία παρέχοντάς σας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών. Εάν το κάνουμε, μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία αμέσως, παρέχοντάς μας γραπτή ειδοποίηση κατά την περίοδο ειδοποίησης. Εάν δεν ακούσουμε από εσάς κατά την περίοδο ειδοποίησης, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις προτεινόμενες αλλαγές και θα τεθούν σε ισχύ την ημερομηνία που ορίζεται στην ειδοποίηση.

26.2 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αλλάξουμε αμέσως την παρούσα Συμφωνία. Παρά το Τμήμα 26.1, αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία, οι οποίες (1) είναι πιο ευνοϊκές για εσάς, (2) απαιτούνται από το νόμο ή (3) σχετίζονται με την προσθήκη μιας νέας υπηρεσίας, επιπλέον λειτουργικότητα στην υπάρχουσα Υπηρεσία, ή (4) αλλαγές που δεν μειώνουν τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνουν τις ευθύνες σας, θα τεθούν σε ισχύ αμέσως εάν αναφέρονται στην ειδοποίηση αλλαγής. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς ειδοποίηση και δεν έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε σε μια τέτοια αλλαγή.

27. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

27.1 Συνήθως επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να διατηρείτε τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του Λογαριασμού σας Wise. Θα πρέπει να ελέγχετε για εισερχόμενα μηνύματα τακτικά και συχνά. Αυτά τα email ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για περαιτέρω επικοινωνία στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ή δεν ελέγχετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και άλλες μεθόδους επικοινωνίας, θα χάσετε email σχετικά με τις συναλλαγές σας και τις Υπηρεσίες μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συνέπεια ή απώλεια εάν δεν το κάνετε. Εάν έχουμε εύλογες ανησυχίες είτε για την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Wise είτε για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική δόλια χρήση του Λογαριασμού σας Wise, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email ή και με τους δύο τρόπους (εκτός εάν η επικοινωνία μαζί σας είναι παράνομη ή θέτει σε κίνδυνο τα εύλογά μας μέτρα ασφαλείας).

27.2 Άλλοι τρόποι που μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εκτός από την επικοινωνία μέσω email, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω επιστολής ή τηλεφωνικά, όπου χρειάζεται. Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω SMS. Οποιεσδήποτε επικοινωνίες ή ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω:

  1. Email θα θεωρηθεί ότι έχει ληφθεί από εσάς την ίδια ημέρα, εάν ληφθεί στα εισερχόμενα του email σας πριν από τις 17: 00 σε μια Εργάσιμη ημέρα. Εάν ληφθεί στα εισερχόμενα του email σας μετά τις 5 μ. μ. σε μια Εργάσιμη Ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα θεωρηθεί ότι παραλήφθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
  2. Το ταχυδρομείο θα θεωρηθεί ότι έχει παραληφθεί, τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής για ταχυδρομείο του Βελγίου ή εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του ταχυδρομείου για διεθνείς αποστολές.
  3. Τα SMS θα θεωρηθεί ότι έχει ληφθεί την ίδια ημέρα.

27.3 Όπου η νομοθεσία απαιτεί να σας παρέχουμε πληροφορίες σε ένα ανθεκτικό μέσο, είτε θα σας στείλουμε email (με ή χωρίς συνημμένο) είτε μια ειδοποίηση που θα σας παραπέμπει σε πληροφορίες στον ιστότοπό μας, κατά τρόπο που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τις πληροφορίες σε έντυπη ή άλλη μορφή, που μπορείτε να τη διατηρήσετε μόνιμα για μελλοντική αναφορά. Κρατήστε αντίγραφα όλων των επικοινωνιών που στέλνουμε ή διαθέτουμε σε εσάς.

27.4 Εάν χρειάζεστε αντίγραφο της παρούσας Συμφωνίας ή άλλου σχετικού εγγράφου, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης.

27.5 Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα ή οι επικοινωνίες σε άλλες γλώσσες είναι για τη δικιά σας ευκολία και μόνο η Αγγλική έκδοσή τους είναι επίσημη.

28. Καταγγελίες

28.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με εμάς ή τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ακολουθώντας τη διαδικασία καταγγελιών πελατών.

29. Άλλοι σημαντικοί όροι

29.1 Κανένας άλλος δεν έχει δικαιώματα βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία είναι μεταξύ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους της. Κανένας από εμάς δεν θα χρειαστεί τη συμφωνία οποιουδήποτε άλλου προσώπου για να τερματίσει ή να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία.

29.2 Μπορούμε να μεταβιβάσουμε την παρούσα Συμφωνία σε κάποιον άλλο. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε, να υποθηκεύσετε, να χρεώσετε, να υπομισθώσετε, να δεσμεύσετε ένα περιουσιακό στοιχείο ή να ασχοληθείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με κάποια ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένου του Λογαριασμού Wise) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, να εκχωρήσουμε ή να αντικαταστήσουμε την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου του Λογαριασμού Wise) ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση βάσει της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας για κλείσιμο του λογαριασμού σας Wise σύμφωνα με την ενότητα 19.

29.3 Εάν ένα δικαστήριο διαπιστώσει ότι μέρος της παρούσας Συμφωνίας είναι παράνομο, τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Κάθε μία από τις παραγράφους της παρούσας Συμφωνίας λειτουργεί αυτόνομα. Εάν κάποιο δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

29.4 Ακόμη και αν καθυστερήσουμε να εφαρμόσουμε την παρούσα Συμφωνία, μπορούμε να την εφαρμόσουμε αργότερα. Εάν καθυστερήσουμε να σας ζητήσουμε να κάνετε κάποια πράγματα ή να προβούμε σε ενέργειες, αυτό δεν θα μας εμποδίσει να αναλάβουμε δράση εναντίον σας αργότερα.

29.5 Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά οποιεσδήποτε άλλες προηγούμενες συμφωνίες. Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά και καταργεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Wise, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενό τους.

29.6 Ποιοι νόμοι ισχύουν για την παρούσα Συμφωνία και που μπορείτε να προβείτε σε νομικές ενέργειες. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το βελγικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και εμάς, σε σχέση με τον Λογαριασμό σας Wise ή/και την παρούσα Συμφωνία, μπορεί να υποβληθεί στα δικαστήρια των Βρυξελλών, Βέλγιο.